14.3.22

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΔΑΟΥΤΟΠΟΥΛΟΥ: Σύγχρονα αρδευτικά δίκτυα


ΟΔΟΣ 1.7.2021 | 1086


Ο νομός Καστοριάς έχει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά αρδευομένων εκτάσεων σε ολόκληρη τη χώρα.


Ο Νομός Καστοριάς, όπως πολλές φορές το έχω τονίσει σε άρθρα και εισηγήσεις σε Συνέδρια στο Νομό και στην Περιφέρειά μας, έχει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά αρδευομένων εκτάσεων σε ολόκληρη τη χώρα. Με την περιβαλλοντική κρίση που εντείνεται, με την κρίση της γούνας η οποία συνεχίζεται και όπως δείχνουν οι εξελίξεις θα συρρικνωθεί ακόμη περισσότερο και με την απολιγνιτοποίηση, η οικονομική δραστηριότητα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας θα γνωρίσει πρωτοφανή κάμψη και συνεπώς η αναβάθμιση του πρωτογενή τομέα κρίνεται απολύτως απαραίτητη.

Δυστυχώς η πολιτική ηγεσία των τελευταίων 2-3 δεκαετιών στη μεγάλη της πλειοψηφία, σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, δεν είχε κατανοήσει στο παρελθόν την νευραλγική σημασία των αρδευτικών έργων στην ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα και δεν κινήθηκε θετικά με όραμα και πρόγραμμα προς αυτήν την κατεύθυνση. Ευτυχώς που ο σημερινός Περιφερειάρχης και εκλεκτός φοιτητής μου στα χρόνια των σπουδών του, έχει κατανοήσει τη σημασία των αρδευτικών έργων και πιέζει για την ολοκλήρωσή τους μέσα σε συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια. 

Ένα σημαντικό μέρος από τα νέα Ευρωπαϊκά προγράμματα πρέπει να κατευθυνθεί στη μελέτη και έγκαιρη εκτέλεση νέων αρδευτικών έργων στα οποία δυστυχώς υστερούμε σε πολύ σημαντικό βαθμό είτε πρόκειται για μικρά αρδευτικά έργα (Αρδευτικό Δημητρίου Γιάρου) είτε για μεγάλα έργα, όπως αυτό με το φράγμα του Νεστορίου. Το αρδευτικό έργο Πτελέας - Κρανοχωρίου εντάχθηκε στο πρόγραμμα Αλέξανδρος Μπαλτατζής το 2008, η «μελέτη» του ολοκληρώθηκε το Σεπτέμβρη του 2012. Η κατασκευή ξεκίνησε το 2015 και τελείωσαν το μεν 1ο (Πτελέας) στις 6/4/2017 και το 2ο (Κρανοχωρίου) στις 30/4/2018. Το εκτενές δελτίο τύπου που εξέδωσε η Δημοτική Αρχή Νεστορίου δεν μας εξηγεί γιατί τα εγκαίνια έγιναν 3 χρόνια αργότερα!

Με αφορμή την εμπειρία που απόκτησα από τη χρήση του αρδευτικού νερού του Αρδευτικού Πτελέας - Κρανοχωρίου, θα ήθελα να επισημάνω μερικές παραμέτρους που πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη κατά τη μελέτη και εκτέλεση νέων σύγχρονων αρδευτικών έργων που προγραμματίζονται.

■ Η χρήση κλειστών αγωγών με τους οποίους το νερό μεταφέρεται στα αγροκτήματα είναι σωστή και πρέπει να αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση στο σχεδιασμό των νέων έργων. Η χρήση τσιμεντένιων ανοιχτών αγωγών πρέπει να αποκλειστεί στα σύγχρονα αρδευτικά δίκτυα γιατί έχουν μεγάλες απώλειες σε μια περίοδο που το νερό θα σπανίζει όλο και περισσότερο και παράλληλα δεσμεύουν μια έκταση γης.

■ Σε αυτά τα αρδευτικά δίκτυα πρέπει να κυκλοφορεί νερό καθαρό που δεν θα έχει ανάγκη ακριβού εξοπλισμού σε κάθε αγρόκτημα πριν από την εφαρμογή του. Η χρήση τσιμεντένιων ανοιχτών αγωγών με τους οποίους το νερό εμπλουτίζει τις ανοιχτές τσιμεντένιες δεξαμενές του αρδευτικού Γιάρος είναι απαράδεκτη. 

■ Η συγκέντρωση του νερού σε δεξαμενές είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του δικτύου, αλλά αυτές πρέπει να είναι σκεπασμένες για να μην προκαλεί το φως, σε συνδυασμό με τα διαλυμένα θρεπτικά στοιχεία, την ανάπτυξη άλγης η οποία βουλώνει τα φίλτρα και εξουδετερώνει οποιοδήποτε προγραμματισμό της άρδευσης.

■ Ο καθαρισμός του νερού, πριν αυτό σταλεί στο δίκτυο διανομής, πρέπει να αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των σύγχρονων αρδευτικών δικτύων. Στο αρδευτικό Κρανοχωρίου που πρόσφατα εγκαινιάστηκε με διθυράμβους αντί να ζητηθεί συγνώμη από τους χρήστες του δικτύου για την απαράδεκτα μεγάλη καθυστέρηση ολοκλήρωσης του έργου, το γενικό φίλτρο κατά την είσοδο του νερού στο κτήμα μου βούλωσε στα πρώτα 20 λεπτά της λειτουργίας του. Άμμος και 3 πέτρες σε μέγεθος κερασιού απομακρύνθηκαν και αφού πλύθηκε τοποθετήθηκε εκ νέου. Η προσπάθεια για την άρδευση των 25 στρεμμάτων απαίτησε τον καθαρισμό του φίλτρου 7 φορές! Στους τελευταίους 3 καθαρισμούς φύκια και άλγη ήταν η αιτία της απόφραξης. Αναζήτησα λύση περισσότερο αποτελεσματική και υπάρχει, αλλά το κόστος της είναι απαγορευτικό εκτός και αν κανείς εγκαταστήσει νόμιμη χασισοφυτεία!. Η λύση είναι η εγκατάσταση Φίλτρου Χαλικιού που για παροχή 20-30 κυβικών καθαρού νερού ανά ώρα το κόστος του ανέρχεται σε 1.623 ευρώ!. Τα φίλτρα για την απομάκρυνση της άμμου είναι φθηνότερα με τιμές που κυμαίνονται από 550-850 ευρώ, αλλά είναι ακατάλληλα για οργανικό φορτίο. Αν λοιπόν ο κάθε χρήστης των 2100 αρδευόμενων στρεμμάτων αγόραζε τον απαραίτητο εξοπλισμό (υπολογίζουμε 50 παραγωγούς με μέση έκταση 40 στρεμμάτων) η συνολική δαπάνη θα ανέρχονταν στο ποσό των 80.000 ευρώ που πρέπει να προστεθεί στη δαπάνη για το αρδευτικό δίκτυο που ανέρχεται σε 200 τουλάχιστον ευρώ ανά στρέμμα. Αντί λοιπόν ο κάθε χρήστης να εγκαθιστά ακριβό εξοπλισμό πρέπει το ίδιο το δίκτυο στις κεντρικές του εγκαταστάσεις, με δαπάνη μερικών χιλιάδων ευρώ, να καθαρίζει το νερό πριν το στείλει στο δίκτυο εφαρμογής. Φοβάμαι πως αυτά αγνοούνται παντελώς από την τεχνική και πολιτική ηγεσία του Δήμου Νεστορίου. 

■ Επομένως το εγκαινιασμένο έργο πρέπει πάραυτα να αναβαθμιστεί για να μπορέσει να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις ανάγκες των χρηστών του.

■ Οι βάνες εφαρμογής του νερού πρέπει να είναι πιο πολλές για να μην είναι αναγκασμένοι οι χρήστες να εγκαθιστούν δικούς τους αγωγούς για να φέρουν το νερό στο κτήμα τους.

■ Προτείνω κάθε νέο έργο να αξιολογείται από μια επιτροπή ειδικών Γεωπόνων και να προτείνονται βελτιώσεις του πριν παραδοθεί για υλοποίηση. Ευτυχώς στο Νομό μας έχουμε αξιόλογους συναδέλφους με εμπειρία στα αρδευτικά έργα και ήταν λανθασμένη η απόφαση για κατάργηση της Υπηρεσίας Εγγείων Βελτιώσεων που πρέπει να επανασυσταθεί. 

■ Τέλος μια σειρά από κρίσιμα ανταλλακτικά πρέπει να είναι διαθέσιμα για την άμεση αποκατάσταση διαρροών για να μην διαρρέει άσκοπα το νερό για μήνες περιμένοντας την άφιξη των ανταλλακτικών.

Θα περίμενα από τους τοπικούς άρχοντες να ζητήσουν συγνώμη από τους παραγωγούς της περιοχής αντί από τις κορώνες ενός πομπώδους πολιτικού λόγου “πρόκειται για ένα σημαντικό έργο υποδομής, που το περίμεναν οι παραγωγοί και οι κάτοικοι των δύο οικισμών, που επιβεβαιώνει τον έμπρακτο σεβασμό και το ενδιαφέρον του δήμου προς την Ελληνική ακριτική γη και τους ανθρώπους που ζουν σε αυτήν, που θα δώσει δουλειά και εισόδημα στους κατοίκους και θα συμβάλλει τα μέγιστα στην ανάπτυξη της περιοχής”.

Ένα πρόσφατο σχόλιο της ΟΔΟΥ (τεύχος 1075/15-4-2021) νομίζω πως ταιριάζει εκπληκτικά στα όσα περιέγραψα: «Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει επικαιρότητα, δημιουργική επικαιρότητα με νέα, γεγονότα, συμβάντα, μελλούμενα κ.ο.κ., η περιοχή βρίσκει πάντα τρόπους να αναδείξει τις σοβαρές παθογένειές της. Τις οποίες κατορθώνει να παρουσιάζει, ως επικαιρότητα. Και πείθει» [σχετικά "εδώ"]


Δημοσιεύθηκε στην ΟΔΟ στις 1 Ιουλίου 2021, αρ. φύλλου 1086.8 σχόλια:

 1. Ανώνυμος14/3/22

  Η σημερινή κυβέρνηση, η νυν Περιφερειακή και Δημοτικές Αρχές είναι ανίκανες να ξεκινήσουν - να πιέσουν για το φράγμα Νεστορίου. Θα πούμε το ψωμί - ψωμάκι... Σιτάρι τέλος...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ανώνυμος14/3/22

  Άχρηστοι όλοι τους κύριε καθηγητά

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ανώνυμος15/3/22

  Με 2€ πετρέλαιο ποιος θα καλλιεργήσει βρε Ζήση και Μαρία;; Είστε με τα καλά σας;; Ξέρετε πόσο καταναλώνει ένα τρακτέρ;; Άσχετοι και ανίκανοι

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ανώνυμος19/3/22

  Ο Γιάννης θα καλλιεργήσει φουμαρα..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος21/3/22

   Φύκια να λές και μεταξωτές κορδέλες.....

   Διαγραφή
 5. Ανώνυμος20/3/22

  Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ανώνυμος20/3/22

  Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Ανώνυμος21/3/22

  Όταν πουλάς 0,30 € το κιλό δεν βγαίνεις με τίποτα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ