30.11.16

ΑΝΑΣΤΑΣΗ Κ. ΠΗΧΙΩΝ: Ιστορικό Αρχείο (ΙΙ)
Ἀναδιφώντας τό ἀρχεῖο μου βρήκα καί διάβασα τήν διάλεξη πού ἔδωσε στήν Καστοριά τήν 2α Μαρτίου τοῦ 1958, Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας, ὁ πατέρας μου μέ τήν φροντίδα καί αἰγίδα τοῦ Δήμου, μέ θέμα «Ἡ προσφορά τῆς πόλεως Καστορίας εἰς τόν ἔνοπλον Μακεδονικόν Ἀγῶνα». Ἡ διάλεξη αὐτή δημοσιεύθηκε μετά, σέ συνέχειες, σέ ἔγκριτη ἐφημερίδα τῆς πόλεως μας καί τό 1959 ἐκδόθηκε σέ βιβλιαράκι ἀπό τούς Ἀδελφούς Δούκη.

Στήν διάλεξη αὐτή εἶναι καταγεγραμμένη διεξοδικά μέ λεπτομέρειες ἡ ἱστορία τῆς πόλεώς μας τήν περίοδο 1900-1907 καί ἡ συμβολἠ της στόν Μακεδονικό Ἀγῶνα. Ἀναφέρονται λεπτομερῶς ἐνέργειες καί πράξεις τόσο τῶν ἀρχῶν, προεξάρχοντος τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Γερμανοῦ Καραβαγγέλη, καί τῶν μελῶν τῆς τοπικῆς ἐπιτροπής τοῦ Ἀγῶνος, ὅσο καί συγκεκριμένων προσώπων, συμπατριωτῶν μας, πού τούς ἀναφέρει ὀνομαστικά καθῶς καί τίς πράξεις καί τά κατορθώματά τους.

(Παραπιπτόντως θά μοῦ ἐπιτραπεῖ νά ἀναφέρω, ὄχι πρός εὐφημισμό ἀλλά γιά τήν ἀλήθεια τοῦ πράγματος, ὅτι ὁ πατέρας μου ἀπό τοῦ 1913 μέχρι τοῦ 1943, τόν χρόνο πού τόν συνέλαβαν οἱ Ἰταλοί, ὡς ὅμηρο, καί τόν ἐκλεισαν σέ στρατόπεδο συγκεντρώσεως στήν Ἰταλία, ἐπί τριάντα συναπτά ἔτη, ὅσα ὑπηρέτησε στήν Καστοριά, προσέφερε πολλά στήν γενέτειρά του ὄχι μόνον ὡς ἐκπαιδευτικός, ἀλλά καί σέ πολλές καί διάφορες ὑπηρεσίες πού ἀνελάμβανε κατόπιν ἀναθέσεως σʹαὐτόν εἴτε ἀπό τόν Δῆμο εἴτε ἀπό τήν Κυβέρνηση. Ἀλλά καί μετά τήν ἐπιστροφή του ἀπό τήν ὁμηρία καί τήν ἐγκατάσταση τῆς οίκογενείας του ἐκτός τῆς πόλεώς μας δέν ἔπαψε ποτέ νά ἐνδιαφέρεται καί νά ἀγωνίζεται γιά τήν ἰδιαιτέρα του πατρίδα. Ἀπό τό πλουσιώτατο ἀρχεῖο του πολλά ἔγγραφα ἱστορικοῦ περιεχομένου τῆς πόλεως τά ἔδωσα πρός φύλαξη -ἔως ὅτου δημιουργηθεῖ στήν πόλη μας ἱστορικό ἀρχεῖο αὐτής– στό Μουσεῖο Μακεδονικοῦ Ἀγῶνος τοῦ Νομοῦ μας καί τά λοιπά, διαλέξεις, πανυγηρικούς λόγους διαφόρων ἐπετείων, καθῶς καί πάρα πολλούς ἐπικηδείους λόγους συμπατριωτῶν μας, καί λοιπά, τά ἔχω ἐγώ.)

29.11.16

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ: Αφιερούται εις την μνήμην του Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη


ΟΔΟΣ 9.6.2016 | 839

Ήτο εσπέρα της Μεγάλης Παρασκευής και η επελαύνουσα νυξ ήρχισεν να ρίπτη επιπλέον σκότος εις την ειδικήν χροιάν την πένθιμον της ημέρας, λόγω της χθαμαλής νεφώσεως που κατά ήθος και έθιμον επεκράτη σχεδόν ως θαύμα του Θεού και Κυρίου ημών. Κατήλθον εν σπουδή την κλίμακα που οδηγούσεν εις το προαύλιον του ναού, ναού ευρυχώρου δια τον αριθμόν των κατοίκων, αλλά ανεπαρκούς λόγω των πολυαρίθμων εκδραμόντων επισκεπτών, οίτινες δίκης μυίγας επί σαρδελών συνέρρεον, ίνα προσκυνήσωσιν τον κείμενον, προσωρινώς νεκρόν, επί τω επιταφίω ,Ιησούν Χριστόν. Κάθε ευσεβής γυνή ή και κοράσιον είχεν αποθέσει από της πρωίας άνθη, τα οποία εκάλυπτον σχεδόν πλήρως το ιερόν σκήνωμα του αποκαθηλωθέντος εκ του σταυρού Ιησού και τώρα καθ' ην στιγμήν θα ετελείτο η συνέχεια του θείου δράματος πολλαί γυναίκες έσπευδον να παραλάβωσιν εκάστη -δίκην αντιδώρου- από έν άνθος, ίνα το εναποθέσωσιν εις το εικονοστάσιόν των, το οποίον, μετά των Αγίων ους φιλοξενεί κατά το σύνηθες, επιβλέπει αφ' υψηλού τα διαπραττόμενα επί της νυφικής παστάδος των.

28.11.16

ΟΔΟΣ: Σκιά του παλιού της εαυτού


ΟΔΟΣ 9.6.2016 | 839

Σοβαρή είναι η ανησυχία που προκλήθηκε στους κατοίκους διαμερισμάτων και κατοικιών ολόκληρης της πόλης, στις αραιοκατοικημένες γειτονιές ιδίως, αλλά ακόμη περισσότερο στην ευρύτερη περιοχή της «άνω αγοράς», του υψηλού τομέα της οδού Μητροπόλεως.

Αφορμή αποτέλεσαν τα κρούσματα διαρρήξεων σε ισόγεια καταστήματα με πρόσοψη στην (άλλοτε κεντρικότερη) οδό το βράδυ της περασμένης Κυριακής προς Δευτέρα. Επτά συνολικά ήταν τα καταστήματα, έστω κι’ αν σε τέσσερα απ’ αυτά η εγκληματική ενέργεια απέμεινε στο στάδιο της απόπειρας. Σε τρία όμως από αυτά, εισέβαλαν στο εσωτερικό και απέσπασαν χρήματα ή αφήρεσαν αντικείμενα.

Αν και μπορεί να θεωρηθεί μεμονωμένο, το κρούσμα πρέπει να θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρό και αντικειμενικά ανησυχητικό. Η διασάλευση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας που προκύπτει από τέτοια συμβάντα προμηνύει κοινωνική εξαλλαγή.

Όχι ότι η κατάσταση στην περιοχή ήταν καλύτερη πριν από το περιστατικό των serial διαρρήξεων της περασμένης Κυριακής. Από (πολλά) χρόνια, η οδός Μητροπόλεως, μερικές εκατοντάδες μέτρα πριν την πλατεία Ομονοίας, είναι σκιά του παλιού της εαυτού, ειδικά τις νύχτες. Ερημωμένη, περιφρονημένη, καθημαγμένη και εγκαταλειμμένη από τους διαχρονικούς ιθύνοντες και ιδίως τις δημοτικές αρχές της Καστοριάς των τελευταίων 15 ετών. Τώρα πια και λεηλατημένη, συμπληρώνει αποφασιστικά όλα τα στάδια της περιθωριοποίησης του παλιού κέντρου της Καστοριάς.

Πρόσληψη προσωπικού στην Π.Ε. Καστοριάς

Ο περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με την αριθμ. ΣΟΧ1/2016 ανακοίνωση, προκήρυξε την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, ενός (1) ατόμου, και διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.

27.11.16

ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΑΜΑΝΤΑ: Το σχολείο της ζωήςΑισθανόμενος περισσότερο ως μαθητής παρά ως δάσκαλος έχω να πω χωρίς αναστολές ότι ο καθένας, ανεξάρτητα από μόρφωση και ηλικία, είναι ανά πάσα στιγμή εν δυνάμει δάσκαλος για τους υπόλοιπους. Στέκομαι δε σ’ εκείνη την πλευρά όπου δεν υπάρχει από τον «πομπό» σκοπιμότητα ή συνειδητή πρόθεση διδασκαλίας προς τους έτσι κι αλλιώς καραδοκούντας «δέκτες». Αρκεί αυτοί να επεξεργαστούν το λανθάνον μήνυμα και να επιδοκιμάσουν ή και υιοθετήσουν τυχόν λαμπρές πλευρές του. Όλα αυτά η επιστήμη της Παιδαγωγικής τα εντάσσει στην Περιστασιακή Εκπαίδευση, στο μεγάλο σχολείο της ζωής!

Στοιχεία

Κατά το μήνα Μάϊο του 2016 από τις αστυνομικές διευθύνσεις Καστοριάς, Κοζάνης, Γρεβενών, και Φλώρινας συνελήφθησαν 363 άτομα. Ειδικότερα:
• 2 άτομα για ανθρωποκτονία από αμέλεια.
• 11 άτομα για σωματικές βλάβες - εξύβριση-αντίσταση-φθορά ξένης ιδιοκτησίας.
• 35 άτομα διωκόμενα με καταδικαστικές αποφάσεις δικαστηρίων.

Λόγος & Αντίλογος

Κύριε διευθυντά,

Έπρεπε να περάσουν 3.000 χρόνια για να γίνει και η χώρα μας αποικία… Το 800 και το 600 π.Χ. οι πρόγονοι μας ίδρυσαν τις πρώτες αποικίες, μαζί με τους Φοίνικες, Καρχηδονίους, Μιλησίους, Δωριείς κ.λπ. Ομάδες ανθρώπων με οικογενειακούς ή φυλετικούς δεσμούς, αναχωρούσαν από τις περιοχές που προαναφέραμε και πήγαιναν στις ανατολικές χώρες την Αφρική, την Νότια Ευρώπη. Εκεί αφομοιώνονταν με τους λαούς αλλά διατηρούσαν τις σχέσεις τους με την λεγόμενη μητρόπολη της καταγωγής των. Ίσοι με τους ιθαγενείς στα δικαιώματα και υποχρεώσεις, έδιναν ό,τι καλό έφερναν μαζί τους και πειθαρχούσαν στα ήθη και έθιμα των χωρών αυτών.

26.11.16

Λόγος & ΑντίλογοςΑπορίεςΑγαπητή ΟΔΟΣ,

Περίεργη στ’ αλήθεια σιωπή επικρατεί στην χώρα μας. Δεν πέρασαν ακόμη ούτε τρεις εβδομάδες από την αυτοκρατορική επίσκεψη του τσαρεύοντος προέδρου Βλαδίμηρου Πούτιν σε Αθήνα και Άγιον Όρος. Και σαν να μην πραγματοποιήθηκε ποτέ. Ξεχάστηκαν τα Μεγαλεία. Τα Βυζαντινά. Όπως και οι κολακείες και οι υποκλίσεις.

Βρήκαν βέβαια αφορμή οι ασεβείς, κρυπτοενωτικοί «μενουμευρωπαϊστές» και δεν έκρυψαν για μια ακόμη φορά την άρνησή τους: Το ζηλεύουν το (φυσικό) ξανθό Γένος των Ρώσων οι ευρωολιγούρηδες. Και γι’ αυτό έβαλαν στο στόχαστρό τους τον Τσάρο πασών των λοιπών.

Δεν είναι μόνο που δεν θέλουν πρώτιστο μεταξύ όλων τον Πατριάρχη των πασών των Ρωσιών και Σωσιών. Θέλουν από πάνω και την Ελλάδα στην Δύση. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ξεχνούν ότι εμείς είμαστε Βαλκάνια, καθ’ ημάς ή έστω εγγύς Ανατολή. Κι’ αν για όλα αυτά δεν με πιστεύεις, ρώτα και τον μελιστάλακτο στον Πειραιά. Που αληθινά δεν είμαι σίγουρος αν, για την τρομοκρατική επίθεση στο Ορλάντο της Φλόριντα, έχει ξεκαθαρίσει μέσα του με ποιανού το μέρος ήταν.

Τέλος πάντων, για να επιστρέψω στην απορία μου, νομίζω ότι ο φθόνος και η υποταγή είναι οι αιτίες που σαρκάζουν την τιμητική και μεγάλη αυτή επίσκεψη. Μπορεί βέβαια να μην διήρκεσε ούτε 48 ώρες συνολικά. Αλλά όπως σε κάποιες (άλλες) περιπτώσεις δεν μετρά το μέγεθος, ούτε η διάρκεια. Ο τρόπος της και το περιεχόμενο είχαν αξία. Ήμασταν φτωχοί και πένητες πριν έλθει. Και βουλιάξαμε στις επενδύσεις μετά.

ΛΑΖΑΡΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗ: Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική

ήτοι περί του ορθώς λέγειν τε και γράφειν

-7.6.2016. ΕΡΤ. Το αφήγημά μας, το αφήγημα του κόμματος κ.τ.ο. Το αφήγημα: νεολογισμός; Συχνά ακούεται η λέξη από τα χείλη των πολιτικών και των δημοσιογράφων. Σημαίνει την έκθεση, την αφήγηση και παρουσίαση του προγράμματος και τις αρχές του κόμματος(;). Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε για νέο αφήγημα. Έχει ο ΣΥΡΙΖΑ παλαιό και νέο αφήγημα;

-9.6.2016 Τοπ. Τύπος: Οι μηχανικοί θα επιβλέπονται(!) από άλλους…Το ρήμα επιβλέπω χρησιμοποιείται για έργο, εργασία, τάξη, όχι για πρόσωπα. Δεν μπορεί π.χ ο Υπουργός να επιβλέπει τον Γενικό Γραμματέα. Το ορθόν: θα παρακολουθούνται, θα τελούν υπό την εποπτεία του, των…(π.χ των εμπειροτέρων).

Βιβλίο: Η θεωρία του…ενός άκρου

Aπόσπασμα από το βιβλίο του Νίκου Δόϊκου «Αριστερά της “Aριστεράς”» εκδ. Επίκεντρο, που παρουσιάστηκε πρόσφατα στην Καστοριά.

ΘΕΩΡΩ πυρήνα του Φασισμού την αγελαία συμβίωση στη θέση της Κοινωνίας τών πολιτών. Την περιφρόνηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και ετερότητας στο όνομα ενός«ανώτερου σκοπού», στο όνομα της επικράτησης μιας «ανώτερης Τάξης».

25.11.16

Λόγος & Αντίλογος

Υπό το φως της ημέρας
«Περί πολιτιστικής κληρονομιάς»

Αγαπητέ εκδότη κ. Παναγιώτη Μπαΐρακτάρη, χαιρετώ από την Ελάτη Τρικάλων. 

Διαβάζοντας την εφημερίδα ΟΔΟΣ (φύλλο 827 Πέμπτης 17 3.2016 "Υπό το φως της ημέρας") χάρηκα πραγματικά για την πρωτοβουλία του κ. Αναστασίου Πηχιών, (φαντάζομαι θα είναι απόγονος της γνωστής οικογενείας που αγωνίστηκε από την πρώιμη φάση του Μακεδονικού Αγώνα για την ενσωμάτωση της Μακεδονίας στον ελληνικό κορμό), σχετικά με τα αγνοούμε- να εκκλησιαστικά κειμήλια της Καστοριάς. Επίσης χαρμόσυνο είναι το γεγονός ότι και εσείς με τη σειρά σας φροντίσατε όχι μόνο να δοθεί δημοσιότητα στο αίτημα αλλά να βοηθήσετε στην υλοποίηση της ιδέας για την ηλεκτρονική συγκέντρωση υπογραφών. Και πάλι συγχαρητήρια σε όλους τους εμπλεκομένους. Θα περίμενα βέβαια να πρωτοστατεί σε αυτόν τον ιερό αγώνα και η Ιερά Μητρόπολη Καστοριάς.

Αναβάθμιση περιφερειακών αεροδρομίων

Προτεραιότητα στην αναβάθμιση έξι μικρών περιφερειακών αεροδρομίων, που δεν έχουν ενταχθεί στη σύμβαση με τη γερμανική Fraport, με έργα συνολικής δαπάνης 197 εκατ. ευρώ περίπου, δίνει το υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, σύμφωνα με δημοσίευμα της Ναυτεμπορικής.

24.11.16

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΗΝ ΟΔΟ:


ΟΔΟΣ 24.11.2016 | 861

Ο τροχός του βίου [στο Απόζαρι]


Σε πολύ ζεστή ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του λευκώματος «Απόζαρι της ψυχής» του συμπολίτη κ. Σπυρίδωνα Αναγνώστου. Στην επιτυχία της εκδήλωσης θα μπορούσε να ανιχνευθεί και το στοιχείο μιας πολιτικής σημασίας, ή έστω μιας συλλογικής δράσης των Καστοριανών της Καστοριάς, που έδειξαν να αποζητούν αφορμές έκφρασής τους και προβολής, προστασίας της κοινής τους ιστορίας.

Διαβάστε επίσης:

NEAL GABLER:
Farewell, America | Αντίο Αμερική
Μετάφραση: Χρυσούλας Πατρώνου-Παπατέρπου
Δεν έχει σημασία πώς μας είδε ο υπόλοιπος κόσμος στις 7 Νοεμβρίου, τώρα θα μας βλέπει διαφορετικά. Η Αμερική πέθανε στις 8 Νοεμβρίου 2016.

Λόγος & Αντίλογος
Ο ένθερμος Αναγνώστης:
Αγαπητή ΟΔΟΣ
Οι επίσημοι ΣυΡιζαίοι, να πανηγυρίζουν για την υποδοχή και την παρουσία του προέδρου των κάποτε "φονιάδων των λαών" Αμερικανών...

ΜΕΡΟΠΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΓΕΛ:
Απόζαρι της ψυχής | Καστοριά της ψυχής
Ανάμεσα στις σελίδες του λευκώματος καρναβαλιστές, φιγούρες που «κάθονται» ανάλαφρα επάνω στο απλό καστοριανό καρναβάλι, έρχονται να μας συναντήσουν. Ιεροφάντες του εθίμου, στέκονται μπροστά στον φακό...

ΝΙΚΟΥ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΥ:
-Η αναστήλωση της μνήμης
Η ιστορία των πόλεων, κάθε πόλης στον κόσμο, μικρής ή μεγάλης, έχει τους δικούς της διασώστες. 
-Οικογενειακά συρτάρια της Καστοριάς
Είναι μία μορφή κοινωνικού αντίδωρου προς την πόλη που φέρει το γενετικό υλικό μιας μακραίωνης αστικής παράδοσης.

ΣΟΝΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ:
Η Καστοριά της ψυχής μας…
Σήμερα, λοιπόν, του Αγίου Μηνά, που είχα την τύχη να εκκλησιαστώ σε ένα κομμάτι ενός τέτοιου ναού...

Marilena Nik:
Του Νοέμβρη κλειδαριές...
Ένας κρότος ακούστηκε και μέχρι να το συνειδητοποιούσαν όλοι, άλλοι δύο κρότοι, πυροβολισμοί, το πλήθος ούρλιαξε...

Το Σκάκι
Αντί των απειλών τους για εκκλησιαστικά σχολεία δεν θα ήταν καλύτερα να πουλήσουν την εκκλησιαστική περιουσία (τι την θέλουν άραγε;) και να προσφέρουν στη χώρα τους και στο ποίμνιον τους που τόσο νοιάζονται.

ΟΔΟΣ:
Τετριμμένα
Ξένισε η βουλευτής Καστοριάς με τον ΣυΡιζΑ για ορισμένες από τις δηλώσεις της σε εκπομπή του Σκάϊ.

ΛΑΖΑΡΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗ:
Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική
ήτοι περί του ορθώς λέγειν τε και γράφειν

Είπαν... και ακροβολισμοί
Δεν αρκεί να επιλέγει ο πρωθυπουργός τους συνεργάτες-υπουργούς του, γραμματείς κλπ με μόνο κριτήριο την κομματική δράση και προσήλωση.  

-Η αγάπη από μακριά

-Εφορεία Αρχαιοτήτων Καστοριάς;
Με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με τη παρουσίαση φωτογραφικού λευκώματος στην Καστοριά.

-Σπυρίδων Αναγνώστου:
Λυπάμαι και θλίβομαι για την αντιμετώπιση από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Καστοριάς.

...κι άλλα.

ΟΔΟΣ
το βήμα της Καστοριάς
Πέμπτη 24.11.2016 | 861

23.11.16

ΣΟΝΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ-ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ: Στους στιβαρούς του ώμους…

Στον δρόμο προς τη Δαμασκό της Συρίας ήταν που φανερώθηκε ο Χριστός στον Σαούλ και αυτός από φανατικός Ιουδαίος έγινε χριστιανός, οπαδός της θρησκείας της αγάπης.
Στον δρόμο από τη Δαμασκό της Συρίας περίπου 2.000 χρόνια μετά, σ’ εποχή που ο φανατισμός σημερινών ανθρώπων ξεριζώνει ολόκληρα πλήθη, βρέθηκε, ανάμεσα σε πολλούς άλλους, μια τετράχρονη κορούλα με τον αγαπημένο της μπαμπά. Τάλα τ’ όνομα του μικρού κοριτσιού -να αντιστοιχεί, άραγε, σε κάποιο ελληνικό όνομα;- κι έφτασαν οι δυο τους μέχρι το δικό μας σύνορο που δέχεται ή σωστότερα αναγκάζεται να δεχτεί πολλούς πρόσφυγες που από την Ανατολή έρχονται. Τάλαινα η δική μας Πατρίδα, οικονομικά ξεπεσμένη, δεν έχει τις δυνάμεις να βοηθήσει όσο θα ‘θελε τους ξεριζωμένους από την Πατρίδα τους δυστυχείς συνανθρώπους μας. Αλλά σήμερα δεν είναι αυτό το θέμα μας.

Αρνητικό το ισοζύγιο ροών μισθωτής απασχόλησης στην Π.Ε. Καστοριάς το α’ τετράμηνο του 2016

Σύμφωνα με στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος «Εργάνη» του υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλειας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το ισοζύγιο ροών μισθωτής απασχόλησης στην Π.Ε. Καστοριάς κατά το πρώτο τετράμηνο του 2016 παραμένει αρνητικό καθώς οι προσλήψεις (1.928) ήταν κατά 283 λιγότερες από τις απολύσεις (2.211). Μοναδική εξαίρεση αντιστροφής του αρνητικού κλίματος υπήρξε ο μήνας Μάρτιος όπου οι προσλήψεις (488) ήταν περισσότερες κατά 64 των απολύσεων (424).

22.11.16

ΝΩΝΤΑ ΤΣΙΓΚΑ: Έρωτας για τον ουρανό
Πριν δέκα χρόνια στα Virgin Islands (St. Thomas & St. John-ανήκουν στις ΗΠΑ). Ζέστη αποπνικτική, υγρασία ανυπόφορη, η θάλασσα είναι ζεστή κάτουρο από τις πέντε το πρωί.

Θυμήθηκα τον Έρνεστ Χέμινγουέι, στο ίδιο σύμπλεγμα νησιών -λίγο πιο πάνω στην Κούβα όπου έζησε κάμποσο καιρό κι όπου έδωσε τέλος στη ζωή του με το ίδιο όπλο που σκότωνε αντιλόπες, ρινόκερους και λιοντάρια στην Αφρική, και προσπαθώ να μιμηθώ τις αντοχές του και τις παραξενιές του. Αγοράζουμε τρεις φίλοι τρία μεγάλα πούρα και στηνόμαστε στο μπαρ του ξενοδοχείου Ritz Carlton μετά τις έντεκα το βράδυ. Δεν κολλάει ύπνος, άπνοια, η υγρασία κάθεται με το κιλό στο σώμα. «Και τρία malt παρακαλώ χωρίς πάγο...». Μετά από λίγο ξανάρχονται γεμάτα τα ποτήρια. Τα θηριώδη πούρα στη μέση ακόμα.

Σε σανιδένιο σαν κατάστρωμα πλοίου πλατώ καθόμαστε σχεδόν ανάσκελα στις πολυθρόνες μας. Κοιτάμε βυθισμένοι τον αψεγάδιαστης καθαρότητας μακρινό ουρανό. Μέσα στο οπτικό μας πεδίο, λίγο πιο πέρα από μας, παρεμβάλλεται μια σκάλα κι ένα αντικείμενο -θυμίζει μπουρί…- σκεπασμένο με ύφασμα. Ξάφνου, προς τα μεσάνυχτα, ένας με πιτζάμες πλησιάζει τη σκάλα. Την ανεβαίνει με προσοχή και ξεσκεπάζει «το μπουρί»: Είναι ένα τηλεσκόπιο που σκοπεύει τον ουρανό!

Συνεργασία μεταξύ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και γερμανικού ιδρύματος

Πραγματοποιήθηκε στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας επίσκεψη του διευθυντή του γραφείου Erasmus+, δρ. Lembach και του καθηγητή δρ. Schorb του ιδρύματος Fachhochschule Karlsruhe της Γερμανίας. Οι εκπρόσωποι του γερμανικού ιδρύματος επισκέφτηκαν το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας μετά από πρόσκληση του καθηγητή δρ. Βασίλειου Κική και συναντήθηκαν με τον πρόεδρο του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, δρ. Νικόλαο Ασημόπουλο και τη διευθύντρια του γραφείου Erasmus+, Αικατερίνη Μπλάντα.

Διαξιφισμοί ΙΙΣπυρίδων Αναγνώστου

Μετά την τελευταία ανακοίνωση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καστοριάς σχετικά με το θέμα του ναού του Αγίου Νικολάου Τζώτζα στο Απόζαρι, οφείλω να αποσαφηνίσω τα εξής:

Πριν έξι μήνες, ακριβώς για να αποφύγω τα σημερινά προβλήματα, με την πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου “Το Απόζαρι” κ. Λαμπρινή Χαριζοπούλου Μαυροβίτη, πραγματοποιήσαμε δύο συναντήσεις. Με την προϊσταμένη της Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Καστοριάς, καθώς επίσης και με τον σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Καστοριάς.

Γνωστοποίησα λοιπόν στην προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων, την επιθυμία μου, ώστε τα χρήματα από την πώληση του λευκώματος να δοθούν στον μεταβυζαντινό ναό του Αγίου Λουκά. Η ίδια μου έκανε γνωστό ότι το ποσό το οποίο χρειάζεται για την αναστήλωση και αποπεράτωση του Αγίου Λουκά, ανέρχεται σε νούμερο με αρκετά μηδενικά και για τον λόγο αυτό, μου πρότεινε η ίδια, το ποσό να δοθεί στον ναό του Αγίου Νικολάου Τζώτζα για να τελειοποιηθεί και να γίνει λειτουργήσιμος, βάση της χριστιανικής θρησκευτικής μας παράδοσης. Η ίδια επίσης χρησιμοποίησε επί λέξει την έκφραση "Ώστε να γίνουν θυρανοίξια του ναού, πράγμα που θα επικροτούσε και ο σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας" .

Διαξιφισμοί ΙΥπουργείο Πολιτισμού
Εφορεία Αρχαιοτήτων Καστοριάς

Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα στον ηλεκτρονικό, κυρίως, τύπο σχετικά με τη χθεσινή παρουσίαση φωτογραφικού λευκώματος στην Καστοριά και προς ενημέρωση των συμπολιτών μας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: Ο ναός του Αγίου Νικολάου του Τζώτζα στη συνοικία Απόζαρι αποτελεί κηρυγμένο, ιστορικό διατηρητέο μνημείο που χρονολογείται στο δεύτερο μισό του 14ου αιώνα. Ο ναός τελούσε υπό τον κίνδυνο κατάρρευσης αντιμετωπίζοντας σοβαρά στατικά προβλήματα. Μετά τις σχετικές ενέργειες της Υπηρεσίας μας το έργο της πλήρους και ολοκληρωμένης αποκατάστασης και συντήρησης των τοιχογραφιών του σύμφωνα με εγκεκριμένη μελέτη, εντάχθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2007- 2013, με χρηματοδότηση εξ΄ολοκλήρου από ευρωπαϊκά προγράμματα, συνολικού προϋπολογισμού 370.000 ευρώ και πραγματοποιήθηκε με αυτεπιστασία από την Υπηρεσία μας . Οι εργασίες αποκάλυψαν ενδιαφέροντα στοιχεία για τις ιστορικές φάσεις και την αρχική μορφή του ναού και αλλά και παλαιότερες τοιχογραφίες που είχαν καλυφθεί από μεταγενέστερες επεμβάσεις

21.11.16

Λόγος & Αντίλογος


ΟΔΟΣ 9.6.2016 | 839


Παγκόσμια ημέρα του περιβάλλοντοςΑγαπητή ΟΔΟΣ

Αντιγράφω αμέσως το λογοτεχνικό – ποιητικό κείμενο που αναρτήθηκε από τον Δήμο Καστοριάς, στην ηλεκτρονική του πύλη στο διαδίκτυο. Ήταν για την παγκόσμια ημέρα του περιβάλλοντος. Από πάνω φιγούραρε η φωτογραφία ενός γηραιού κυπάρισσου. Και από κάτω ήταν το εξής :

Φυτεύουμε ένα δέντρο σήμερα,
στην σκιά του οποίου θα καθίσουν άλλοι.
Μπορεί να είναι τα παιδιά μας.
Μπορεί να είναι οι εχθροί μας.
Μπορεί να είναι οι συκοφάντες μας.
Εμείς συνεχίζουμε να δημιουργούμε.
Ανάβουμε ένα φως στα σκοτάδια των ιδιοτελών.
ΚΑΙ ΕΣΥ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Στ΄ αλήθεια -μα αλήθεια όμως- το διάβασα το κείμενο από παντού για να το καταλάβω. Και από πάνω και από το τέλος και από την μέση. Και παρά του ότι τον ψήφισα τον «Εν τιμή», - δεν είμαι δηλαδή αντιπολιτευτικός, ούτε και ζήτησα ποτέ καμιά ιδιοτέλεια από δαύτους, προσωπικά δεν το κατάλαβα το νόημα. Το τι θέλει να μου πει ο Δήμος μας.

Αφιέρωμα στην Ορεστιάδα, τη λίμνη της καρδιάς μαςΔημοτικό σχολείο Μαυροχωρίου σχ. έτος 2015-16

Oι αναγνώστες της Σχολικής μας Βιβλιοθήκης έγιναν και φέτος «βιβλιωρύχοι»: έψαξαν μες στα βιβλία που διάβασαν και βρήκαν αποσπάσματα που μιλούν για την αγαπημένη τους λίμνη, μα και για τα καράβια της:

ΛΑΖΑΡΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗ: Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική

ήτοι περί του ορθώς λέγειν τε και γράφειν

-2.6.2016 τοπικός τύπος. i) Το εγκατελειμμένο κτήριο. Το ορθόν: ή εγκαταλελειμμένο(ν) στην καθαρεύουσα ή εγκαταλειμμένο. ii) Τοποθέτηση θεμέλειου λίθου. Το ορθόν: θεμέλιου. Ο θεμέλιος λίθος, όπως ο θαλάσσιος. Δεν υπάρχει λόγος για ει. Το θεμέλιο(ν) ετυμολογείται από το ρήμα τίθεμαι (τοποθετούμαι), όπως το θέμα, η θέσις, θετός. Το θεμέλιον είναι η βάση, το στήριγμα. iii) Είπε επί λέξει. Το ορθόν: Είπε επί λέξει (η δοτική της καθαρεύουσας, από τα στερεότυπα που μας έμειναν και σημαίνει μίλησε ακριβώς με αυτές τις λέξεις.

20.11.16

ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΠΗΧΙΩΝ: Ἡ λατρεία τοῦ Μαμωνᾶ


ΟΔΟΣ 2.6.2016 | 838


"Oὐδείς δύναται δυσί κυρίοις δουλεύειν• ἤ γάρ τόν ἕνα μισήσει καί τόν ἕτερον ἀγαπήσει, ἤ ἑνός ἀνθέξεται καί τοῦ ἑτέρου καταφρονήσει. Οὐ δύνασθε θεῶ δουλεύειν καί Μαμωνᾶ." 
Ματθ. 6,24


Ἡ λέξη Μαμωνάς ἀπαντάται μόνον στήν Καινή Διαθήκη (τέσσερεις φορές), εἶναι ἀραμαϊκής προελεύσεως καί προσωποποιεῖ τόν Πλοῦτο, κυρίως αὐτόν πού ἀποκτήθηκε μέ δόλια μέσα καί ἄνομα.  Ὁ πλοῦτος τόσο στούς ἀρχαίους Ἕλληνες ὅσο καί στούς λαούς τῆς καθʾ ἡμᾶς Ἀνατολής λατρεύονταν ὡς ἕνας ἀπό τούς ἐλάσσονας θεούς τῆς λαϊκῆς θρησκείας. Ὁ πλοῦτος, αὐτός καθʾαὐτόν, δέν ἀποτελεῖ κάτι τό κακό καί δέν ἀναφέρεται μόνον στήν συλλογή χρήματος καί γενικῶς ὑλικῶν ἀγαθῶν, ἀλλά ἀναφέρεται καί σέ πολλά ἄλλα ἀγαθά τά ὁποία δέν ἔχουν χρηματική ἀξία πλήν ὅμως πλουτίζουν τήν ζωή, ἀλλά χαρακτηρίζουν καί ἀξιολογούν τούς ἀνθρώπους. Λέμε π.χ. αὐτός ἔχει πλοῦτο αἰσθημάτων ἤ πλοῦτο γνώσεων, προτερημάτων κ.τ.λ .

Στήν Καινή Διαθήκη ἡ λέξη Μαμωνάς ἀναφέρεται μόνον στόν οἰκονομικό παράγοντα, στήν ἀπόκτηση οἰκονομικοῦ πλούτου καί ὑλικῶν ἀγαθῶν κυρίως μέ δόλιους καί ἄνομους τρόπους, ἡ πλεονεξία (ἡ ὁποία εἶναι εἰδωλολατρία κατά τήν Γραφή καί τούς πατέρες τῆς Ἐκκλησίας) ὡς πρός τήν ἀπόκτησή τους, ἡ πλήρης προσκόλλησης καί ὑποδούλωσης στήν ἀπόκτηση καί διατήρησή του καί βεβαίως, ὡς ἐπακόλουθο, ἡ ἰδιοτελής χρήση του καί μάλιστα εἰς βάρος τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου.  Ὁ εὐαγγελιστής, στό ἀνωτέρω χωρίο τοῦ κατʾαὐτόν Εὐαγγελίου, διακρίνει τόν Θεό ὡς τό ἀπόλυτο ἀγαθό καί τόν Μαμωνᾶ ὡς ἕνα ἀπό τά κακά τοῦ κὀσμου τούτου, τονίζει ὅτι δέν μπορεῖ κανείς νά δουλεύει καί νά εἶναι ἀρεστός σέ δύο κυρίους, καί μάλιστα στόν Ἔνα πού εἶναι ὁ Θεός καί στόν ἄλλο πού ἐκπροσωπεῖ ἕνα ἀπό τά χείριστα κακά, καί προτρέπει τούς ἀνθρώπους νά ἀκολουθήσουν τήν ὀρθήν ὁδό, τήν λατρείαν τοῦ Θεοῦ.

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Τα τμήματα μηχανολόγων μηχανικών και βιομηχανικού σχεδιασμού & ηλεκτρολόγων μηχανικών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνουν Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ),με τίτλο: "Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας & διαχείριση ενέργειας στα κτήρια" με δύο κατευθύνσεις: "Τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας " και "Διαχείριση ενέργειας στα κτήρια".

Συνδυασμός «Ελπίδα»

Προσφυγικό: 
Μια ακόμα απόδειξη του πόσο σέβεται τους πολίτες ο κ. Καρυπίδης

Θεσμική εκτροπή (για μια ακόμα φορά), ή καταπάτηση (και πάλι) κάθε έννοιας δημοκρατικού διαλόγου για τη λήψη σοβαρών και καθοριστικών αποφάσεων;
Δυστυχώς, για μια ακόμα φορά, και τα δύο ερωτήματα ισχύουν για τη σημερινή Περιφερειακή Αρχή και έχουν ως απάντηση το ΝΑΙ, η οποία για το μείζονος σημασίας ζήτημα της εγκατάστασης ή όχι προσφύγων στα διοικητικά όρια του Δήμου Γρεβενών, προτίμησε να απαξιώσει το θεσμό του Περιφερειακού Συμβουλίου παρά να καθίσει να συζητήσει, να εξηγήσει, να απαντήσει.

Φώτης Μαυραντζάς

Απεβίωσε χθες Τετάρτη 15 Ιουνίου 2016 , και κηδεύτηκε στον ιερό ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Άργους Ορεστικού, σε ηλικία σε ηλικία 76 ετών, ο πρώην δήμαρχος Άργους Ορεστικού (1975-1982), Φώτης Μαυραντζάς, ο οποίος διετέλεσε και αντινομάρχης Καστοριάς επί νομαρχίας Γεωργίου Καπαχτσή στην πρώτη θητεία του το 1995.

Boiler Room | BerlinMax Kobosil | Berlin 5th Birthday DJ Set

19.11.16

ΟΔΟΣ: Άσκοπος μόχθος


ΟΔΟΣ 2.6.2016 | 838

Μια σειρά, αλλά κυρίως ένα-δυο γεγονότα των τελευταίων ημερών που σχετίζονται, άμεσα και έμμεσα με την Καστοριά, περιγράφουν πολύ εύγλωττα για μια ακόμη φορά την ιδιόρρυθμη κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο τόπος και αντιμετωπίζουν οι άνθρωποί του. Χωρίς κάποιος θεσμός να αντιστέκεται σ’ αυτή την πορεία. Εν τω μεταξύ σπατάλη και σκιές στην διαχείριση του δημόσιου και δημοτικού χρήματος και πάλι στον ορίζοντα. Ξενία και Μαθιουδάκη επανέρχονται στην επικαιρότητα αποκαλύπτοντας για μια ακόμη φορά την γύμνια.

Πρόκειται για καθολική κρίση και πολυδιάστατο φαινόμενο, συνδεόμενο με την οικονομική και κοινωνική κατάρρευση σε μια πόλη, ένα δήμο που δεν έχει να επιδείξει απολύτως τίποτε ουσιώδες τα τελευταία πολλά χρόνια. Τίποτε περισσότερο πάντως από 2-3 τσιμεντοστρώσεις ή και ελάχιστες ασφαλτοστρώσεις μερικών δεκάδων μέτρων δημοτικών δρόμων. Μπαλώματα,Πξηλώματα, απορρίμματα. Αυτή είναι η πόλη, για περισσότερα από δέκα χρόνια. 

Μαζί και ταξίδια, πολλά ταξίδια των ιθυνόντων, όχι όλων φυσικά, αλλά ορισμένων. Ταξίδια δωρεάν για τους ίδιους με όλα τα έξοδα πληρωμένα που προκαλούν εύλογα ερωτηματικά για την αναγκαιότητα, αποτελεσματικότητα και την σχέση αξίας-κόστους. Όπως τα ταξίδια που πραγματοποιεί ο αντιδήμαρχος κ. Δημήτρης Πετρόπουλος. Πού το χάνεις πού τον βρίσκεις, όλο σε κάποια πτήση επιβιβάζεται. Μάλλον έγινε κάποια παρανόηση και αυτά που κατέκρινε προεκλογικά ο «εν τιμή» δημοτικός συνδυασμός για τα ταξίδια της δημοτικής αρχής Ε. Χατζησυμεωνίδη, δείχνει να τα διαπράττει ο ίδιος τώρα. Η κατάσταση αρχίζει να θυμίζει το περίφημο "σεμνά και ταπεινά" του τ. πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή: Τελικά ήταν μόνο ταπεινά.

Από την Γεωργία και την Αυστρία στην Φλώρινα

Έπειτα από συντονισμένες ενέργειες μαζί με φιλοζωικές οργανώσεις με τις οποίες συνεργάζεται ο Αρκτούρος, τρία μικρά αρκουδάκια που βρέθηκαν μετά τις πλημμύρες στην Τιφλίδα της Γεωργίας και πέντε λύκοι από ιδιωτικό ζωολογικό κήπο του Roßleithen της Αυστρίας που παραμελούσε ο ιδιοκτήτης τους λόγω οικονομικής αδυναμίας, μεταφέρθηκαν στην Ελλάδα στο Περιβαλλοντικό Κέντρο στο Νυμφαίο της Φλώρινας.

Ανοικτή επιστολή του προέδρου του Επιμελητηρίου Καστοριάς προς τον πρωθυπουργό της Ελλάδας κ. Α. Τσίπρα

Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,
Η Περιφερειακή ενότητα Καστοριάς τα τελευταία 2 χρόνια βιώνει την μεγαλύτερη οικονομική κρίση των τελευταίων 25 ετών. Για πρώτη φορά ο αριθμός των ανέργων έχει ξεπεράσει τον αριθμό των εργαζομένων. Εάν η κατάσταση αυτή δεν ανατραπεί άμεσα, εκτιμούμε ότι η κρίση αυτή θα εξελιχθεί, μετά τον Οκτώβριο, σε κοινωνική με την μορφή αδράνειας, λουκέτων επιχειρήσεων και μετανάστευσης του εργατικού δυναμικού.

18.11.16

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΔΑΟΥΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τα μαύρα μας τα χάλια


ΟΔΟΣ 2.6.2016 | 838


ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΩ όλα τα αποθέματα αισιοδοξίας για να αντιμετωπίσω τα τρέχοντα και τα μελλούμενα. Γρήγορα εξαντλούνται και ένα κύμα απαισιοδοξίας με κυριεύει.

ΕΞΙ ΧΡΟΝΙΑ στην ύφεση και τον μαρασμό και ετοιμαζόμαστε για νέα οδυνηρά μέτρα που θα φέρουν νέα μείωση στα εισοδήματα, πτώση στην κατανάλωση και την οικονομική δραστηριότητα, μείωση στην απασχόληση και πάλι από την αρχή σε έναν φαύλο κύκλο. Καμιά κουβέντα για μείωση των δαπανών. Χρειαζόμαστε και μπορούμε να στηρίξουμε ένα κράτος με ετήσιο κόστος 96 δισεκατομμυρίων;

ΑΥΤΟΙ που κατηγορούσαν τους προηγούμενους ότι ακολουθούν τα εύκολα μέτρα, κάνουν ακριβώς τα ίδια. Οι εξαγγελίες τους για εξοικονόμηση χρημάτων από την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής και του λαθρεμπορίου αποδείχθηκαν πομφόλυγες. Για να γίνει κάτι τέτοιο απαιτείται ένα καλά οργανωμένο κράτος και ένα ολοκληρωμένο σύστημα μηχανοργάνωσης. Και τα δύο όχι μόνο απουσιάζουν, αλλά και δεν έγιναν τα πρώτα βήματα για να αρχίσουν να λειτουργούν.

"One voice can change a room, a city, a country, the world"


Προεκλογική ομιλία του Μ. Ομπάμα, στο πανεπιστήμιο του New Hampshire, προσπαθώντας να πείσει τους νέους να ψηφίσουν. Αξίζει κανείς να την παρακολουθήσει ολόκληρη.

* * *
"It just goes to show you, how one voice can change a room. And if it can change a room, it can change a city. And if it can change a city, it can change a state. And if it can change a state, it can change a nation. And if it can change a nation, it can change the world."


* * *

Τα νοσοκομεία της Δυτικής Μακεδονίας στο έργο της κοινωνίας της πληροφορίας για τη διαλειτουργικότητα

Τα  νοσοκομεία της Δυτικής Μακεδονίας εντάσσονται στο έργο της «Κοινωνίας της πληροφορίας αε», με στόχο τη διαλειτουργικότητα και τη διασύνδεσή τους με το σύστημα business intelligence του υπουργείου υγείας.  Αυτό σημαίνει τη δυνατότητα να συνδέονται  στις εφαρμογές ανάλυσης και διαχείρισης ιατρικών δεδομένων, κάτι που συνεπάγεται ορθολογική διαχείριση, διαφάνεια και καταπολέμηση της διαφθοράς.

L’ amour de loin | Η αγάπη από μακριά
10 Δεκεμβρίου 2016 στο ΤΕΙ Καστοριάς: "L’ amour de loin"* της Kaija Saariaho [νέα παραγωγή και πρεμιέρα ΜΕΤ]. "Η αγάπη από μακριά" της Κάιτζα Σααριάχο (1952- ).

Ανακοινώθηκε η έναρξη εργασιών ανέγερσης του νέου αστυνομικού μεγάρου Καστοριάς

Τον δήμο Καστοριάς επισκέφθηκε ο γενικός γραμματέας Δημόσιας Τάξης του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη κ. Δημήτριος Αναγνωστάκης συνοδευόμενος από την βουλευτή Καστοριάς κ. Ολυμπία Τελιγιορίδου, τον γενικό γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας κ. Βασίλειο Μιχελάκη, τον περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Θεόδωρο Καρυπίδη, τον αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς κ. Σωτήρη Αδαμόπουλο, τον γενικό περιφερειακό αστυνομικό Διευθυντή Δυτ. Μακεδονίας κ. Παναγιώτη Ντζιοβάρα και τον αστυνομικό διευθυντή Καστοριάς κ. Ευθύμιο Αμαραντίδη.

Στέλιος Ράμφος | Κυριάκος ΜητσοτάκηςΨηφιακή υπογραφή από το Επιμελητήριο Καστοριάς

Το Επιμελητήριο Καστοριάς ενημερώνει τα μέλη του, ότι έχουν την δυνατότητα έκδοσης ψηφιακής υπογραφής για τις  επιχειρήσεις μέλη του Επιμελητηρίου Καστοριάς. Πρόκειται για μια σύγχρονη και ιδιαίτερα ανταγωνιστική λύση, η οποία προσφέρει ένα εύχρηστο, γρήγορο και απόλυτα ασφαλή τρόπο διαχείρισης των συναλλαγών των επιχειρήσεων.  Ένα τεχνικά άρτιο και αξιόπιστο εργαλείο, που μπορεί να εξοικονομήσει πολύτιμο χρόνο και χρήμα στην καθημερινότητα.

Στοιχεία

Στην εδαφική αρμοδιότητα των διευθύνσεων Αστυνομίας Καστοριάς, Γρεβενών, Κοζάνης και Φλώρινας σημειώθηκαν τον Μάιο του 2016, 7 τροχαία δυστυχήματα όπως και τον Μάιο του 2015.
 Ειδικότερα:

17.11.16

Values


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΗΝ ΟΔΟ


ΟΔΟΣ 17.11.2016 | 860


Ο κοσμικός χαρακτήρας του κράτους ΙΙ


Πόσο πιστοί είναι στον όρκο τους οι εκλεγμένοι να διαφυλάσσουν το σύνταγμα και τους νόμους του κράτους; Πού είναι το «μάτι» του νόμου και του καθήκοντος; Η προσπάθεια και η εργασία, έδωσαν την θέση τους στο θαύμα, την ευλογία, και τώρα το «ξεμάτιασμα». Είναι προετοιμασμένη, η τοπική αυτοδιοίκηση, να υπερασπιστεί τον κοσμικό και αστικό χαρακτήρα της ελληνικής Δημοκρατίας; Να υπερασπιστεί την διάκριση των εξουσιών, την αξιοπρέπεια και ανεξαρτησία της;

Διαβάστε επίσης:

ΓΙΩΡΓΟΥ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ:
Ο Ομπάμα έφυγε. Και τώρα τι κάνουμε; 
Η καταναλωτική μέθη στην οποία βυθίστηκε η χώρα, μας βγήκε μάλλον ξινή. Γιατί, όπως λέει μια σοφή παροιμία της Ανατολής, αυτός που πίνει με δανεικά, μεθάει δύο φορές…

Λόγος& Αντίλογος
ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΗΧΙΩΝ:
Περί των οικόσιτων πτηνών της λίμνης
Η  ενέργεια αυτή των ορισμένων αυτών κατοίκων της Καστοριάς δείχνει ότι οι άνθρωποι αυτοί στερούνται του κοινωνικού αισθήματος, το οποίο πρέπει να διέπει την εύρυθμο συμβίωση της κοινωνίας μιας πόλεως.

ΟΔΟΣ:
Περί Ιστορίας
Ο κ. Π. Παυλόπουλος, έδειξε να γνωρίζει πολύ περισσότερα, για την ιστορία της Καστοριάς την οποία αφηγήθηκε, από το σχεδόν τίποτε που γνωρίζουν πλείστοι από τους αιρετούς της Καστοριάς...

Το Σκάκι
17 Νοέμβρη σήμερα, να προσέχετε αυτά που σας λένε, «οι νεκροί του Πολυτεχνείου»... 

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΟΡ. ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΗ:
Από τη Ζαγκορίτσανη στο Τσάνιγκραντ [ΙΙΙ]
Σλαβόφωνοι Δυτικομακεδόνες στην Κωνσταντινούπολη
Πάνω από την είσοδο του  ναού, υπάρχει η ακόλουθη κτητορική επιγραφή: «Αυτό το εκκλησάκι του Αγίου Δημητρίου χτίστηκε το καλοκαίρι του 1921 μετά τη γέννηση του Χριστού με τη χορηγία του πατριώτη Δίμιταρ Σπίροφ, γεννηθέντος στο χωριό  Ζαγορίτσανη, νομού Κόστουρ, Μακεδονία, στη μνήμη των σκοτωμένων στις 25 Μαρτίου 1905 στο χωριό τους Ζαγορίτσανη από Έλληνες αντάρτες»

ΛΑΖΑΡΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗ:
Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική
ήτοι περί του ορθώς λέγειν τε και γράφειν

Λόγος& Αντίλογος
Νίκος Πρώϊος:
Με αφορμή την έντονη διαμαρτυρία των γονέων της Φιλιππιάδας...

Ζήσης Τζηκαλάγιας
:
Θα συμμετέχω στις επόμενες βουλευτικές εκλογές

Είπαν για την πατρίδα:
Με αφορμή το κλείσιμο αυτής της περιόδου των μεγάλων μας εθνικών επετείων.

-Ένα γέλιο που θάβει...

-Ο λόγος του ΠτΔ

...κι άλλα.

ΟΔΟΣ
το βήμα της Καστοριάς
Πέμπτη 17.11.2016 | 860

"We, the people | citizens"


16.11.16

Άργος Ορεστικό: Οι αριστεροί... θάβονται σε απομονωμένο χώρο!Ο χρόνος φαίνεται πως έχει σταματήσει 25 χρόνια πριν για τις δημοτικές υπηρεσίες στο Αργος Ορεστικό Καστοριάς, που είναι υπεύθυνες για τη σωστή λειτουργία του κοιμητηρίου της πόλης.

Μόνο έτσι μπορεί να εξηγηθεί το γεγονός της άρνησης που εξέφρασαν -επικαλούμενες γραφειοκρατικές τυπικότητες- να θαφτεί ο αγωνιστής της Αριστεράς, Παναγιώτης Παπαδάκης, στον τάφο που διατηρεί η οικογένειά του και του εξοβελισμού του σε «ειδικό χώρο» -απομονωμένο ουσιαστικά- του κοιμητηρίου, εκεί όπου καταλήγουν οι άθεοι, οι αλλόθρησκοι και γενικότερα οι... κατατρεγμένοι.

Λέμε ότι ο χρόνος σταμάτησε, καθώς οι δημοτικές υπηρεσίες δεν έχουν φροντίσει να εφαρμόσουν ακόμα τον νόμο 4368/2016 (έχει ψηφιστεί από τον Φεβρουάριο) που προβλέπει ότι η «επιλογή του τόπου ενταφιασμού αποτελεί δικαίωμα του προσώπου».

Barack Obama


ΛΑΖΑΡΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗ: Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική

ήτοι περί του ορθώς λέγειν τε και γράφειν

-20.5.2016 Στο κύριο άρθρο της ΟΔΟΥ (19/5/2016) ... μεταπασχαλινοί διάλογοι η β' παράγραφος καταλαμβάνει 13 σειρές χωρίς τελεία. Ο μακροπερίοδος λόγος "κουράζει" τον μέσο αναγνώστη, ίσως και δυσχεραίνει την άμεση σύλληψη του νοήματος ή των επιμέρους νοημάτων F1.

ΣΟΝΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ-ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ: «Κλαίνε τα ματοπήγαδα», μα κάποτε γελάνε…Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω, αλλά τελευταία όλο με πηγάδια συναντιέμαι, όλο με πηγάδια ανταμώνομαι. Κι είναι αυτές οι απανωτές συναντήσεις που μ’ έκαναν να στρωθώ να γράψω γι’ αυτά. Πρώτα από ευγνωμοσύνη προς τα πηγάδια που για πολλά πολλά χρόνια δρόσισαν και ξεδίψασαν τους ανθρώπους. Να, όπως καληώρα το πηγάδι της σημερινής ευαγγελικής περικοπής, το πηγάδι του Ιακώβ, όπου ο Χριστός συνάντησε την Σαμαρείτιδα, μια κοινή γυναίκα, που είχε έρθει να γεμίσει νερό. Κι ήταν εκεί, σε ένα τόσο συνηθισμένο σημείο για την εποχή εκείνη, όπου έγινε μια πολύ σοβαρή συζήτηση∙ τόσο σοβαρή που η Σαμαρείτιδα μεταστράφηκε για να γίνει στη συνέχεια η αγία και ισαπόστολος Φωτεινή.

15.11.16

Λόγος & Αντίλογος
Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης

Είναι να γελάει ή να οικτίρει κανείς τους δασκάλους και καθηγητές όλων των βαθμίδων αριστερής (κομμουνιστικής, λέγε, κοπής), με την ιδεοληπτική τους εμμονή να θέτουν ως το πρωταρχικό και το… ιερότερο καθήκον τους πώς να διδάσκεται ο εμφύλιος στα σχολεία, ώστε οι μαθητές να ενημερώνονται… αντικειμενικά (με την ινστρουχτορική τους φυσικά διδασκαλία).

Στοιχεία

Σύμφωνα με την έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για το 2015, ο αριθμός των νέων ηλικίας 25-39 ετών που έφυγαν από την Ελλάδα την περίοδο 2008-2013 ανέρχεται σε «σχεδόν 223.000» νέους.

14.11.16

«Απόζαρι της ψυχής»

Το Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2016 στις 18:00, στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου Καστοριάς, θα παρουσιαστεί το φωτογραφικό λεύκωμα του κ. Σπύρου Αναγνώστου «Απόζαρι της ψυχής», από τον δημοσιογράφο Νίκο Βατόπουλο και την ζωγράφο Μερόπη Σωτηροπούλου Μάγγελ. Τα έσοδα απο τις πωλήσεις του λευκώματος θα διατεθούν για την αποπεράτωση των εργασιών της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου (Τζώτζα) στο Απόζαρι

ΝΩΝΤΑ ΤΣΙΓΚΑ: Στα Τείχη αλλιώς...
29 Μαΐου του 199... Παρακαλούν τον παπά από την ενορία των Βλαχερνών μόλις αποσώσει τον Εσπερινό να πάει μαζί τους. «Για ένα τρισάγιο» του είπαν.
Νύχτα έρχεται και απλώνει στα νερά του Κεράτιου χρώμα μελάνι. Εκείνοι οδεύουν προς τα μισογκρεμισμένα τείχη –όχι αυτά που αναστήλωσαν με φρικτό τρόπο οι τωρινοί ιδιοκτήτες της Πόλης. Πολύ σιμά στην πύλη του Αγίου Ρωμανού…

13.11.16

Κραυγή


ΟΔΟΣ 26.5.2016  | 837

Παρασκευή 6 Απριλίου
Ξημέρωνε όταν με ξύπνησε το αεράκι που ερχόταν από τη θάλασσα, ανατρίχιασα… ποδοβολητά αλόγων, ανήσυχες φωνές και στρατιωτικές διαταγές …ήμουνα στη θέση μου… γύρισα να κοιτάξω προς την κοιλάδα του ποταμού, προς τα εκεί κοιτούσαν όλοι… αμέτρητοι στρατιώτες, λάβαρα που ανέμιζαν και ο ήχος των σπαθιών. Έστειλαν αγγελιοφόρους για να παραδοθούμε αλλά ο αυτοκράτορας αρνήθηκε. Έτοιμοι για την μάχη…

Πέμπτη 12 Απριλίου
Ξεκίνησε ανελέητος βομβαρδισμός και η μπομπάρδα του Ουρβανού, έτσι άκουσα, έριχνε στις κεντρικές πύλες κι έκανε ζημιές αλλά οι στρατιώτες μαζί και απλός κόσμος τις επιδιόρθωναν με ότι μπορούσαν…

Παρασκευή 20 Απριλίου
Ξεφώνιζα από τη χαρά μου μαζί με όλους που είδαν τα βενετσιάνικα καράβια να νικούν τα εχθρικά και να μπαίνουν στο λιμάνι… θα έρθει βοήθεια από την Δύση έλεγαν και φώναξα ακόμα πιο δυνατά…

Tomorrowland IIITomorrowland Brasil 2016 | David Guetta

Σχετικά: Tomorrowland ITomorrowland II.

12.11.16

ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝΟΥ ΠΑΠΑΤΕΡΠΟΥ: Η Μέλλουσα Κρίση


ΟΔΟΣ 12.5.2016 | 835

Δεν ήταν η πρώτη φορά που είχα βρεθεί στην εκκλησία της Μαυριώτισσας, προσκαλεσμένη είτε σε γάμο, ή σε βαφτίσια. Πρώτη μου όμως, φορά έτυχε να καθίσω στο νάρθηκα του ναού, ένα ζεστό καλοκαιρινό απόγευμα, περιμένοντας, όπως όλοι οι καλεσμένοι, την άφιξη της νύφης• συνηθίζεται, βέβαια, η νύφη να καθυστερεί κάπως να εμφανιστεί, και έτσι, εμείς οι πρώτοι αφιχθέντες, φροντίσαμε να βρούμε κάποιο άδειο στασίδι για να γλιτώσουμε από την ταλαιπωρία της ορθοστασίας.

11.11.16

11.11.2016
Στιγμιότυπα από την εκδήλωση ανακήρυξης επίτιμου δημότη Καστοριάς, του προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου Καστοριάς.


Σχετικά:

Καστοριά
Το εξώφυλλο του φωτοχάρτη της Καστοριάς ο οποίος αναδεικνύει τα αξιοθέατα της πόλης με έναν ιδιαίτερο τρόπο και κατευθύνει με τις φωτογραφίες και το τοπογραφικό σχέδιο τον επισκέπτη σε ένα οδοιπορικό μέσα στην πόλη,  προς τους βυζαντινούς ναούς, τα αρχοντικά της Καστοριάς και άλλα σημαντικά αξιοθέατα τουριστικού ενδιαφέροντος.

28η Οκτωβρίου 2016Δημοσιεύθηκε χωρίς σχόλια στην ΟΔΟ στις 3 Νοεμβρίου 2016, αρ. φύλλου 858

10.11.16

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΗΝ ΟΔΟ


ΟΔΟΣ 10.11.2016 | 858

Λαμπρά


Χωρίς αμφιβολία θα είναι το γεγονός του 2016 η άφιξη του προέδρου της Δημοκρατίας. Που τιμήθηκε με το ύπατο πολιτειακό αξίωμα ως λόγιος εκπρόσωπος του λαϊκού καπιταλισμού της Δεξιάς, και ως εκπρόσωπος του Καραμανλισμού, ως ο τέως υπουργός της κυβέρνησης του «ήλθε η ώρα του» Καραμανλή. Κανείς δεν λησμονεί βεβαίως την θητεία του ως υπουργός Εσωτερικών, όταν επιβάρυνε δυσανάλογα τον δημόσιο τομέα, ούτε την υπουργική θητεία του στα Δεκεμβριανά του 2008 που κάηκε η Αθήνα.

Διαβάστε επίσης:

ΓΙΩΡΓΟΥ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ:
Ανασχηματισμός υπό τον φόβο της Δεξιάς του Κυρίου…
Οι δημοσκοπικές διαρροές του ΣυΡιζΑ στο εκλογικό σώμα, είναι άλλωστε προς τα δεξιά και αυτές κάπως έπρεπε να στεγανοποιηθούν…

ΟΥΡΑΝΙΑΣ ΜΠΑΓΓΟΥ:
Οι πολιτικές υπό αποχώρηση. Επανείσοδος της λογικής;
Και μάλλον δεν φταίνε μόνο ο Μαρξ ή ο ΣυΡιζΑ, που κάπως κακότεχνα προσπαθεί να τον ερμηνεύσει. 

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΟΡ. ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΗ:
Από τη Ζαγκορίτσανη στο Τσάνιγκραντ [ΙΙ]
Σλαβόφωνοι Δυτικομακεδόνες στην Κωνσταντινούπολη
Η παρούσα μελέτη αφορά σε ένα τμήμα σλαβόφωνων Δυτικομακεδόνων, προερχομένων κατά το πλείστον από χωριά και κωμοπόλεις των σημερινών νομών Καστοριάς και Φλωρίνης. Στους απόδημους αυτούς σλαβόφωνους Δυτικομακεδόνες δεν περιλαμβάνονται άτομα από την πόλη της Καστοριάς – ασφαλώς επειδή η λιμναία πόλη υπήρξε διαχρονικά σταθερή κοιτίδα ελληνισμού, όπου από τα χρόνια ήδη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας το σλαβόφωνο στοιχείο ήταν απόν ή παρεπιδημούν.

ΛΑΖΑΡΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗ:
Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική
ήτοι περί του ορθώς λέγειν τε και γράφειν

Λόγος & Αντίλογος
Ο Αναγνώστης σου:
Ο κοσμικός χαρακτήρας του κράτους
Δεν είναι η μοναδική φωτογραφία, ούτε ο μοναδικός δήμαρχος φυσικά ή ο μοναδικός αξιωματούχος, αλλά να. Έτυχε να κεντρίσει το ενδιαφέρον μου το εικαστικό σκηνικό του θεάματος.

Λόγος & Αντίλογος
Λάζαρος Γ. Νικηφορίδης:
Είπαν... και ακροβολισμοί
Από τον Μάρτιο του 1917 μέχρι τον Αύγουστο οι Γάλλοι εν συνεννοήσει και συνεργασία με τους Άγγλους (με ανοχή και προτροπή του "Πρωθυπουργού της Θεσσαλονίκης" Ελευθ. Βενιζέλου) καταρτίζουν στρατιωτικό σχέδιο εισβολής, λεηλασίας και αιχμαλωσίας της Ελλάδος...

Michel Paillarès
Η Καστοριά στα χρόνια του Μακεδονικού Αγώνα

-Τα τραίνα που φύγαν…

-Η δύναμη του λαϊκισμού

...και άλλα.

Πέμπτη 10.11.2016 | 859

9.11.16

Αποτελέσματα εκλογών ΗΠΑ

Ο Ντόναλντ Τραμπ κέρδισε την Προεδρία
Υπάρχουν ακόμα 31 διαθέσιμες εκλογικές ψηφοφορίες

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ