3.3.15

Λόγος & Αντίλογος


ΟΔΟΣ: Περιττές έγνοιες 16.10.2014 | 760

Η λίμνη και η κοινωνία της ΚαστοριάςΚύριε Διευθυντά

Μέ κατάπληξη καί μεγάλη θλίψη διάβασα τό κύριο ἄρθρο τῆς ΟΔΟΥ  τῆς 16ης Ὀκτωβρίου μέ τίτλο «Περιττές ἔγνοιες»  καί τά συναφή πρός αὐτό κείμενα, πού ἀναφέρονται στήν θλιβερή κατάσταση πού βρίσκεται ἡ λίμνη.

Ὀρθῶς ἀναγράφετε καί μάλιστα μέ ἔντονα τυπογραφικά στοιχεῖα «Πῶς εἶναι δυνατόν νά ἔχουν διατεθεῖ τόσα καί τόσα τεράστια χρηματικά ποσά γιά μελέτες, ὁμάδες ἐργασίας, συνέδρια καί τά συναφῆ, καί ἡ λίμνη νά βρίσκεται ὄχι ἁπλά στό ἴδιο ἀλλά στήν χειρότερη κατάσταση πού βρέθηκε ποτέ;».

Ὁ κάθε καλοπροαίρετος ἄνθρωπος μπορεῖ κάλλιστα νά διαρωτηθεῖ τί πράγματι συμβαίνει μέ τήν κατάσταση τῆς λίμνης. Οἱ διάφορες δικαιολογίες περί κλιματικῆς ἀλλαγής, ἐντροπίας καί λοιπῶν δέν μποροῦν νά πείσουν κανέναν ὅσο καλοπροαίρετος κι ἄν εἶναι.

Ὅλοι διερωτώμαστε γιατί δέν έφαρμόσθηκε μέ συνέπεια μιά ἀπ’ ὅλες τίς κατά καιρούς γενόμενες μελέτες; Μήπως οἱ μελέτες ἔγιναν μόνο γιά νά γίνουν καί ὄχι γιά νά ἐκτελεσθοῦν;

Σήμερα, τόν 21ο αἰῶνα, μέ τά τεχνικά μέσα πού διαθέτουμε μποροῦμε νά καταφέρουμε σχεδόν τά πάντα. Γιατί ἀπ’ ὅλες τίς λίμνες τῆς Ἑλλάδος καί τοῦ ἐξωτερικοῦ, μόνον ἡ λίμνη τῆς Καστοριάς παρουσιάζει τό φαινόμενο αὐτό καί μάλιστα κάθε χρόνο καί ἐπί σειράν ἐτῶν; Κάτι πρέπει νά συμβαίνει.

Νομίζω ὅτι τό πρόβλημα ἔγκειται στήν ἀδιαφορία καί ἀδράνεια τόσο τῶν ἀρχόντων ὅσο καί τῆς κοινωνίας τῆς Καστοριᾶς. Τό ἔργο τῆς ἐξυγιάνσεως τῆς λίμνης εἶναι χρονοβόρο δέν εἶναι ἔργο προβολής καί ἐντυπωσιασμοῦ πού νά ἀποδώσει ἔνσημα, προβολή καί αἴγλη στούς ἑκάστοτε διοικητικούς ἄρχοντες, πιθανῶς καί δυνατότητα (σύμφωνα μέ κακόβουλες καί ἀνυπόστατες σκέψεις πολλῶν) οἰκονομικῶν ἀπολαβῶν. Γιά τόν λόγο αὐτό ἀφήνουν νά χρονίσει τό πρόβλημα, τό θάβουν, κατά τό κοινῶς λεγόμενο, κάτω ἀπό τό χαλί καί τό ἀφήνουν νά τό λύσει ἡ ἐπόμενη άρχή.

Ὅσον ἀφορά τήν κοινωνία τῆς Καστοριᾶς ἡ άδιαφορία πρός τά κοινά εἶναι σ’ ὅλους γνωστή. «Ἐγώ καί τό σπίτι μου νά εἴμαστε καλά καί νά περνάμε καλά καί ἡ πόλις ἄς πάει νά κουρεύεται». Τό ἀπέδειξε ἡ κοινωνία τῆς Καστοριᾶς στό θέμα τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου, τῆς Ἀρχιτεκτονικής Σχολής, στό θέμα τῶν στρατώνων Μαθιουδάκη καί σέ πολλά ἄλλα.

Γιά τό θέμα τῆς ρύπανσης τῆς λίμνης καί τῆς ἀφόρητης κατάστασης πού βρίσκεται, τί ἔκαναν οἱ διάφοροι σύλλογοι τόσο οἱ ἐπαγγελματικοί ὅσο καί οἱ πολιτιστικοί; Ἔκαναν -ἔστω καί γιά τά μάτια τοῦ κόσμου- μιά διαμαρτυρία;

Ποῦ εἶναι ὁ Δικηγορικός Σύλλογος Καστοριάς ἤ ὁ Ἰατρικός Σύλλογος νά διαμαρτυρηθοῦν, νά ὑποβάλουν μήνυση κατ’ ἀγνώστων στήν Εἰσαγγελία ὥστε νά ἐπέμβει ἡ Δικαιοσύνη γιά νά ζητηθοῦν εὐθύνες καί ἄν χρειασθεῖ νά ἐπιβληθοῦν καί ποινές;

Δυστυχῶς ὅλοι κωφεύουν, ἀδιαφοροῦν καί ἀποδεικνύουν αὐτό πού ἔγραψε ἡ ἀνώνυμος τοῦ ἄρθρου γιά τό Γηροκομεῖο «κανείς δέν πονά ἕνα τόπο καί τούς ἀνθρώπους του, ἄν πρωτίστως δέν ἀγαπά τόν τόπο».

Εἶναι άπολύτως θεμιτό καί ἀξιέπαινο οἱ κατοικοῦντες στήν Καστοριά νά ἀγαπούν καί ἐνδιαφέρονται γιά τήν ίδιαιτέρα τους πατρίδα, ἀλλά θά πρέπει νά ἐνδιαφέρονται καί νά φροντίζουν καί γιά τήν πόλη πού τούς δέχθηκε μέ ἀνοιχτές ἀγκάλες, τούς ἔδωσε τήν εὐκαιρία νά δημιουργήσουν μιά καλή ζωή εἴτε πλουτίζοντας, εἴτε διακρινόμενοι σέ διαφόρους τομεῖς.

Ἔχουν τό προνόμιο νά ζούν σέ μιά ἀπό τίς ὡραιότερες πόλεις τῆς Ἐλλάδος, μέ μιά ἱστορία, καταγεγραμμένη ἐπισήμως, χιλίων καί πλέον ἐτῶν, μέ ἀνεπανάληπτα πολιτιστικά στοιχεῖα, καί ἄν ὄχι τίποτε ἄλλο, ἄς δείχνουν ἕναν ἐλάχιστο σεβασμό πρός αὐτήν καί ἄς φροντίζουν νά μή ὑποβαθμίζεται συνεχῶς καί καταστρέφεται, γιατί εἴμαστε ὅλοι μας ὑπόλογοι πώς θά τήν παραδώσουμε στίς  ἐπόμενες γενεές.

Ἀναστάσης Κων. ΠηχιώνΔημοσιεύθηκε στην ΟΔΟ στις 30 Οκτωβρίου 2014, αρ. φύλλου 762

Σχετικό κείμενο:Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ