26.1.15

Επικράτεια

Ενσωμάτωση:99,94 %

ΣυΡιζΑ 36,34% [149]
Νέα Δημοκρατία 27,81% [76]
Χρυσή Αυγή 6,28% [17]
Το Ποτάμι 6,05% [17]
Κ.Κ.Ε. 5,47% [15]
Ανεξάρτητοι Έλληνες 4,75% [13]
Πα.Σο.Κ 4,68% [13]

ΚιΔηΣο 2,46%
Ένωση Κεντρώων 1,79%
Τελεία 1,77%
Λα.Ο.Σ. 1,03%
ΑντΑρΣυΑ 0,64%
Πράσινοι-Δημ.Αριστερά 0,49%
ΚΚΕ (μ-λ) 0,13%
ΕΔΕΜ 0,12%
ΕλΛαΔΑ 0,08%

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ