2.1.14

Λόγος & Αντίλογος


Τα Καλά Παιδιά: Η φημισμένη παρέα των παλιών Καστοριανών κρατώντας πανό «Τα Καλά Παιδιά στην Διάδοση του Εθίμου: Ζήτω το Καρναβάλι της Καστοριάς» παρελάζουν στην Ομόνοια. Τότε η λέξη «ραγκουτσάρια» ήταν άγνωστη στους καστοριανούς καρναβαλιστές.

Καστοριανό Καρναβάλι


Κύριε Διευθυντά

Ἐπειδή σέ λίγες μέρες ἀρχίζουν οἱ ἑορτές τοῦ Δωδεκαημέρου, πού τελειώνουν μέ τά Καρναβάλια, θά μοῦ ἐπιτρέψετε νά σᾶς στείλω, γιά νά γνωρίζουν καί οἱ νύν οίκοῦντες τήν Καστοριά, τί γράφει ὁ πατριάρχης τῆς ἠθογραφίας καἰ τῆς ἱστορίας τῆς Καστοριᾶς, ἀείμνηστος γυμνασιάρχης Παντελής Τσαμίσης στό ἐξαίρετο καί ἀνεπανάληπτο βιβλίο του ¨Η ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ¨ (ἔργο ἐπαινεθέν ὑπό τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν), γιά τίς διασκεδάσεις καί τά καρναβάλια τῶν Καστοριανῶν.

Ἀντιγράφω ἀπό τό βιβλίο του:


«Ἀπό παλαιοτάτων χρόνων αἱ διασκεδάσεις αὐταί (τῶν Καστοριανῶν) ἐγένοντο εἰς τόν Δολτσόν, ἤδη πλατεῖα Ἀδελφῶν Ἐμμανουήλ, και τοῦτο διότι οἱ Χριστιανοί δέν ἐξήρχοντο πέραν τῶν Χριστιανικῶν ἐνοριῶν, φοβούμενοι μή κακοποιηθῶσιν ὑπό τῶν Τούρκων, τῶν ὁποίων τά Τουρκόπουλα ἐπετροβόλουν καί κατά τούς νεωτέρους χρόνους τούς ἐκ τῶν Τουρκικῶν συνοικιῶν διερχομένους. Τόν χῶρον αὐτόν ἡ Τουρκική Κυβέρνησις ἠθέλησε νά ἐκποιήση, δι᾽ὅ ἡ Χριστιανική Κοινότης ἀπέστειλε τηλεγράφημα ἔχον ὡς ἑξῆς:

-Ὑπουργόν Οίκονομικῶν Κωνσταντινούπολιν.

Ἐν τῆ Χριστιανικῆ Συνοικία Καστορίας εὑρέθη Φετέν Μπερῆ μία καί μόνη πλατεῖα ἐξ ἑνός περίπου στρέμματος εἰς τήν ὁποίαν κατά τάς ἐπισήμους ἑορτάς μας κάμνομεν τάς ἀθώας διασκεδάσεις καί τόν περίπατον. Πληροφορούμενοι ἤδη ὅτι ἡ πλατεῖα αὔτη πωλεῖται παρά τῆς Κυβερνήσεως σπεύδωμεν νά παρακαλέσωμεν τήν ὑψηλότητά σας νά μή στερηθῶμεν τήν ἀναγκαίαν καί ὠφέλιμον ταύτην εἰς τήν κοινωνίαν πλατεῖαν.
Οἱ ταπεινοί καί πιστοί ραγιάδες Χριστιανοί κάτοικοι .
Καστορία 18 Ἰουλίου 1872.-

Ἔκτοτε ἡ πλατεῖα αὕτη παρέμεινε καί μέχρι σήμερον ὡς τόπος διασκεδάσεων καί δή κατά τήν ἡμέρα τῶν καρναβαλίων, 8 και 9 ‘Ιανουαρίου, ὁπότε πάντες οἱ μετημφιεσμένοι διασκεδάζουσι χορεύοντες ἐνώπιον πυκνοτάτου πλήθους ἄδοντες διάφορα ἄσματα.

Οἱ Καστοριεῖς ἐχόρευον ὄχι μόνον κατά τάς πανηγύρεις, τάς ἑορτάς τοῦ Πάσχα, ἀλλά καί κατά διαφόρους ἐποχάς καί μάλιστα κατά Ρωμαϊκήν συνήθειαν κατά τάς Καλάνδας, ὀπότε οἱ μετημφιεσμένοι σκώπτοντες καί λοιδοροῦντες ἐχόρευον ἀνά τάς ὁδούς καί δή ἐν τῆ πλατεία τῶν ΄Αδελφῶν Ἐμμανουήλ, ἐχόρευον δέ καί τόν συρτόν χορόν ».

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω συνάγονται τά ἀκόλουθα :
1. Ἡ ὀνομασία τῶν Καστοριανῶν καρναβαλιῶν ἤταν παλαιόθεν Καρναβάλια καί ὄχι Ραγκουτσάρια.
2. Αὐτά ἤταν πηγαῖα, ἁπλά, αὐθόρμητα, αὐθεντικά μέ λαϊκό ἔρισμα καί παραδοσιακά ἀπό ἀρχαιοτάτων χρόνων.
3. Οἱ παρέες πού σχηματίζονταν ἀποτελούνταν ἀπό γουνεργάτες τῶν διαφόρων ¨μαγαζιῶν¨ ἤ ἀπό τούς διάφορους μαχαλάδες τῆς πόλεως.
4. Περιφέρονταν στούς δρόμους καί πείραζαν σκωπτικά οἱ μέν τούς δέ πάντοτε ὅμως καλοπροαίρετα.
5. Χόρευαν τραγουδώντας (μέ πιθανή συνοδεία τοπικῶν ὀργάνων και ὄχι χάλκινων).
6. Ἡ συνοικία ¨Ντολτσό¨ ἤταν ἡ κατ᾽ἐξοχήν Χριστιανική συνοικία τῆς πόλεως.

Οἱ ἀναγνῶστες μποροῦν νά βγάλουν τά συμπεράσματά τους συγκρίνοντας τό χθές μέ τό σήμερα. Ἐγώ τό συνέκρινα καί τό δημοσίευσα στήν ΟΔΟ μέ ἄρθρο μου μέ τίτλο «Ἄλλοτε καί Τώρα», ἀριθ. φύλλου 671 τῆς 20ης/12/2012.

Εὐχαριστῶ και εὔχομαι Καλές Γιορτές.

Ἀναστάσης Κ. Πηχιών 


Δημοσιεύθηκε στην ΟΔΟ στις 5 Δεκεμβρίου 2013, αρ. φύλλου 718


Επιλογή σχετικών αναρτήσεων:

68 σχόλια:

 1. Προβληματισμένος πολίτης2/1/14

  Καλά, δεν το συζητάμε καθόλου: αυτή η φωτογραφία είναι σοβαρό ντοκουμέντο και τα λέει όλα. Προπαντός πόσο καταδικαστέα είναι η λήψη αποφάσεων, ακόμα και η χρήση λέξεων και όρων αυθαίρετα και αστήρικτα από μέρους των διοικούντων. Γιατί άλλο τα καρναβάλια στην καστοριανή ύπαιθρο κι άλλο στην πόλη της Καστοριάς. Κι είναι άξιο απορίας πώς γίνεται η τότε δημοτική αρχή να μπερδεύει πράγματα που είναι τόσο ξεκάθαρα. Και πώς γίνεται να τα μπερδεύει ακόμη και τώρα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Προβληματισμένος πολίτης2/1/14

  2. Έτσι ενήργησαν και οι σύλλογοι της πόλης και στο θέμα της μουσικής και των παραδοσιακών χορών: λόγω της εσωτερικής μετανάστευσης και της εγκατάστασης κατοίκων της υπαίθρου στην πόλη, μπερδεύτηκαν τα πράγματα, με αποτέλεσμα να μη γνωρίζουν ούτε οι ίδιοι οι χορευτές την προέλευση των χορών που χορεύουν. Έτσι έχουν συμβεί και συμβαίνουν ακόμη οι γνωστές χρόνιες παρανοήσεις που μας προσβάλλουν γιατί φανερώνουν την άγνοια αυτών που επηρεάζουν τα πράγματα-κρίμα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Προβληματισμένος πολίτης είπε2/1/14

  3. Πολύ πρόσφατο, αλλά επαναλαμβανόμενο επί χρόνια παράδειγμα: ο Δήμος Καστοριάς στέλνει το απόγευμα της παραμονής Πρωτοχρονιάς τον αη-Βασίλη για να μοιράσει τα δώρα στα παιδιά των χωριών της επικράτειάς του. Αυτό δεν είναι έθιμό μας και δεν ταιριάζει με την Παράδοσή μας. Κι όχι μόνο αυτό. Το χειρότερο είναι ότι τα παιδιά παρατάνε τα κάλαντα στις γειτονιές και μαζεύονται όλα στην κεντρική πλατεία, για να μη χάσουν το δώρο τους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Προβληματισμένος πολίτης2/1/14

  4. Έχουμε, λοιπόν, εδώ την καθιέρωση μιας τελείως αυθαίρετης κι αστήρικτης συνήθειας που στρέφεται κατά του υπέροχου εθίμου των καλάντων, που κρατάει ολόκληρους αιώνες. Το ακόμα χειρότερο είναι ότι κανείς δε διαμαρτύρεται. Βλέπετε, στην περίπτωση "ραγκουτσάρια vs καρναβάλια" υπάρχουν ο τουρισμός και τα ευρουλάκια, ενώ στην περίπτωση των καλάντων δεν εμπλέκεται ούτε ο τουρισμός ούτε τα μεγάλα οικονομικά οφέλη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Προβληματισμένος πολίτης2/1/14

  5. Συμπέρασμα: αυτοί που μας διοικούν και επηρεάζουν τα πράγματα και άγνοια φοβερή έχουν και επίγνωση της άγνοιάς τους δεν έχουν. Και το χειρότερο όλων είναι ότι δεν λαμβάνουν υπ' όψιν τους αυτούς που γνωρίζουν και μιλούν με επιχειρήματα, μόνο και μόνο από εγωισμό και αλαζονεία. Με αποτέλεσμα να γίνονται καταστροφικοί για τον τόπο που φιλοδοξούν να ωφελήσουν κυβερνώντας τον-αυτό κι αν είναι κρίμα!...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ανώνυμος2/1/14

  H φωτογραφία χρησιμοποιήθηκε σε επίσημη αφίσα του Δήμου Καστοριάς:
  http://odos-kastoria.blogspot.gr/2010/01/blog-post_2128.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Γιώργος2/1/14

  Ορθώς τα γράφεις «Προβληματισμένε πολίτη»: «άλλο τα καρναβάλια στην καστοριανή ύπαιθρο κι άλλο στην πόλη της Καστοριάς», «λόγω της εσωτερικής μετανάστευσης και της εγκατάστασης κατοίκων της υπαίθρου στην πόλη, μπερδεύτηκαν τα πράγματα».

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Ανώνυμος2/1/14

  Καλά τα λες "Προβληματισμένε πολίτη", αλλά δεν μπορώ ακόμα να συνέλθω από το σοκ που έπαθα (είναι και 2 τη νύχτα) μόλις είδα το βίντεο με τον Διαμαντόπουλο να κηδεύει την κρίση σαν παπα...
  Κι εκείνη η Μαρία... πήγε να τα μπαλώσει λέγοντας ότι η υπόλοιπη χώρα δεν αντιλαμβάνεται (!)
  Αμ έχουν κι αλλού έθιμα και σατιρικά και αθυρόστομα, αλλά δεν τρέχουν οι Βουλευτές να υποδυθούν τέτοιους ρόλους.
  Αφήστε και κάτι σε εμάς ! Όλα για την πάρτη σας ;
  Και στο Καρναβάλι μόνο θεατές και χειροκροτητές ο λαός ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Ανώνυμος2/1/14

  Προχθές διάβασα σε τοπικό blog (κύρους παρακαλώ), ότι η 1η Γιορτή Μητροπόλεως με τα μπάρμπεκιου και την αφίσα με την… αρκούδα, που διοργανώθηκε πρόσφατα στην ομώνυμη οδό (το «τσαρσί» που καμαρώνουν κάποιοι άσχετοι να το αποκαλούν ακόμη, αλλά ορκισμένοι «παραδοσιακοί»), θύμισε τις παλιές καλές ημέρες!!!! Ναι, τις παλιές καλές ημέρες οι Καστοριανοί, γι’ αυτούς, έψεναν σουβλάκια στη μέση του δρόμου, χόρευαν Μπρέγκοβιτς και έλεγε ο ένας τον άλλον «Χρόνια πολλά Ραγκούτσαρε»! Ντά!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Κατερίνα2/1/14

  Τι ψάχνετε; Εδώ δημιούργησαν την “Αλεξιάδα” για την επέτειο των… 100 ετών (!!) της απελευθέρωσης της Καστοριάς (και εκτός των άλλων τη συνέδεσαν μάλιστα και με ποίηση του Καβάφη και με τους ομογενείς της Αμερικής!!). Τον Άι-Βασίλη δε θα αλλάξουν, ή την μετανομασία των Καρναβαλιών δε θα κάνουν; Όλα για τους τουρίστες!!


  ΥΓ
  By the way: Happy New Year!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Βασίλειος2/1/14

  Θερμά συγχαρητήρια και ευχαριστίες στον κύριο Αναστάση Πηχιών, ο οποίος σε ένα τόσο ευσύνοπτο κείμενο δίνει σαφείς και έγκυρες πληροφορίες για ένα ιδιαίτερο έθιμο της Καστοριάς.
  Και όπως γράφει και ο ίδιος στην κατακλείδα :

  Οἱ ἀναγνῶστες μποροῦν νά βγάλουν τά συμπεράσματά τους συγκρίνοντας τό χθές μέ τό σήμερα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Athena2/1/14

  ΕΙΡΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΓΟΝΙΜΟ ΤΟ 2014 !

  Χρησιμότατες οι πληροφορίες στο άρθρο. Μπορούν να στοιχειοθετήσουν επιχειρήματα.
  Πολύ μ' άρεσε πώς κανόνισαν το θέμα τους οι Χριστιανοί.
  Ραγιάδες ραγιάδες, αλλά τα κατάφεραν!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Δημήτρης Ταλιδης [facebook]2/1/14

  Μέχρι που έγινα 50 χρονών, κανένας δεν μιλούσε για ραγκουτσιάρια. Επί δημαρχίας Παπουλίδη εμφανίσθηκε αυτή η ονομασία του καρναβαλιού.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Καστοριανός πολίτης2/1/14

  Θερμά συγχαρητήρια στον εκδότη κ. Μπαίρακτάρη, που επέλεξε να αναρτήσει το πολύ σημαντικό άρθρο του κ. Πηχεών στην πιο κατάλληλη στιγμή. Για άλλη μια φορά ας προβληματιστούμε όλοι σχετικά με το τι ακριβώς συνέβη και ποιες είναι οι στρεβλώσεις που άνθρωποι άσχετοι δημιούργησαν και παρέσυραν το πλήθος. Η ευθύνη τους είναι τεράστια και σίγουρα κανείς ευσυνείδητος άνθρωπος δεν θα ήθελε να είναι στη θέση τους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. ΠΖ2/1/14

  Κανείς δεν αμφιβάλει ότι το καρναβάλι της Καστοριάς φθίνει. Φθίνει χρόνο με το χρόνο. Η εξέλιξή του είναι δραματική και άκρως απογοητευτική. Λίγα έως ανύπαρκτα τα «μπουλούκια», λίγοι καρναβαλιστές, χωρίς κέφι. Δε θέλω να αναφερθώ πόσο κέφι μπορούν να προκαλέσουν οι σλάβικοι ήχοι και τα τραγούδια σε έναν Έλληνα. Χωρίς αρχοντιά οι χοροί, περισσότερο καμώματα, μεθύσι, εκτόνωση και ξεσπάσματα, αντί ζωή, χαρά, ζωντάνια. Δε ξέρω αν αυτό προκλήθηκε από την μετονομασία του ονόματος, ή τη μείξη των κατοίκων της υπαίθρου με τους Καστοριανούς. Την μείξη διαφορετικών πολιτιστικών στρωμάτων και κουλτούρας. Αλλά, όλη αυτή η παρακμή, πρέπει κάποτε να τελειώσει. Δε μπορεί να συνεχίζεται π.χ. αυτή η παράνοια της παρέλασης, που τα τελευταία χρόνια ουδείς την παρακολουθεί (ούτε καν από την τηλεόραση), και κανείς να μη διαμαρτύρεται από το πολύωρο βάρβαρο θέαμα. Γιατί το θέαμα είναι βάρβαρο Και καμαρώνουμε γι’ αυτό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Τασούλης ο ηλεκτρολόγος2/1/14

  Φίλες και Φίλοι της "Οδού" ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ !
  @ΠΖ Συμφωνώ, αγαπητέ, αλλά ας κοιτάξουμε να μη μας πιάσει και η άκρα απογοήτευση με αυτές τις σκέψεις, γιατί χαθήκαμε.
  Και λίγοι έστω να είναι αυτοί που ενδιαφέρονται πραγματικά και προσπαθούν με τις όποιες δυνάμεις απέμειναν, αξίζει. Αρκεί ο ένας να βοηθάει τον άλλον, είτε τονώνοντας την ελπίδα είτε συμπληρώνοντας τον προβληματισμό, ώσπου να οδηγηθούμε και σε κάποιες λύσεις.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Κ.Χ.2/1/14

  ΠΖ

  Μου άρεσαν πολύ αυτά που έγραψες, με μία επιφύλαξη μόνο. Σχεικά με "τη μείξη των κατοίκων της υπαίθρου με τους Καστοριανούς".
  Υπάρχει σε αρκετούς ομολογουμένως η υπόνοια ότι για τα περισσότερα (αν όχι όλα) τα προβλήματα της σύγχρονης Καστοριάς φταίνε οι καταγόμενοι από τα γύρω χωριά ή ακόμη και οι ξένοι.
  Προσωπικά δεν θα επέρριπτα ευθύνες στα πρόσωπα των "ξένων" όσο στην άκριτη υιοθέτηση αλλότριων ηθών και εθίμων, την ξενομανία και τον αλόγιστο μοντερνισμό εννοώ.
  Κάτι σαν την παροιμία για τη φούντα με το μαργαριτάρι μού θυμίζει η ιστορία.
  Άνθρωποι είμαστε όλοι μας, "σε ένα καζάνι βράζουμε".
  Όταν όμως κάποιους τους κολλήσει το μικρόβιο της μεγαλομανίας, της επίδειξης πλούτου ή θέσης, τότε χάνουν τον έλεγχο και ευτελίζουν ακόμη και τα πιο ακριβά όπως είναι η κοινωνικότητα, η αναψυχή, η Παράδοση...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Ανώνυμος3/1/14

  @ΠΖ
  Πολύ σωστά τα γράφεις φίλε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Ανώνυμος3/1/14

  Πάντα εύστοχος ο κ. Πηχιών.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Προβληματισμένος πολίτης3/1/14

  Να ξεκαθαρίσουμε ότι η μείξη των ανθρώπων και αναπόφευκτη είναι και κακή κατ' ανάγκην δεν είναι. Το κακό αρχίζει όταν αυτοί που έρχονται δε σέβονται την Παράδοση του τόπου που τους δέχεται και επιβάλλουν τα δικά τους έθιμα ξεγελώντας και τον εαυτό τους και προπαντός τους άλλους ότι τάχα είναι της νέας τους πατρίδας. Έτσι έγινε στην Καστοριά: οι νέοι της κάτοικοι έδειξαν μια ασέβεια και καταπάτησαν την καστοριανή παροιμία που μιλάει πολύ σοφά και γι' αυτό το θέμα: "Μη, νύφη, όπως ήξερες, αλλά όπως ηύρες". Βλέπετε, ο σοφός λαός έχει μιλήσει προ πολλού γι' αυτά τα πράγματα, αλλά οι ταγοί των περασμένων δεκαετιών τα έκαναν ρημαδιό και μπάχαλο τόσο επιπόλαια και ανόητα που φέρθηκαν και φέρονται ακόμα. Όσο για το λαό, αυτός αντιγράφει, φυσικά και δυστυχώς, τις δικές τους ανοησίες κι επιπολαιότητες. Κι αν δεν ληφθούν υπόψιν όλων οι έγκυρες απόψεις των μελετητών, τα πράγματα θα βουλιάζουν στην παρακμή όλο και περισσότερο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. Προβληματισμένος πολίτης3/1/14

  2. Κι επειδή ο διάλογος που γίνεται εδώ είναι εξαιρετικά σημαντικός και γόνιμος, καθώς ακούγονται πραγματικά επιχειρήματα, νιώθω την ανάγκη να επισημάνω δύο πράγματα: α) όταν συζητάμε για την Παράδοσή μας, δε στεκόμαστε μόνο στο τι κάναν οι παλιότεροι, αλλά μας ενδιαφέρει πολύ και το γιατί το έκαναν ετσι. Μόνο έτσι θα μπούμε στο πνεύμα της Παράδοσης και δε θα μείνουμε στον τύπο. β) Όταν μιλάμε γι' αυτά τα σοβαρά δεν θα πρέπει να έχουμε στο νου μας κυρίως το οικονομικό όφελος μέσω του τουρισμού. Γιατί αυτό έκαναν αυτοί που καθιέρωσαν τον όρο "ραγκουτσάρια", έκαναν τ' όνομα των καρναβαλιών πιο πιασάρικο και πιο φολκλορικό, το έκαναν κράχτη για τους τουρίστες και ως προς τον αριθμό των επισκεπτών τα κατάφεραν-σε συνδυασμό με την προβολή και τη διαφήμιση- να τον αυξήσουν, αλλά το ίδιο το έθιμο κατά γενική ομολογία έχει παρακμάσει. Το διαπιστώνει κανείς ευκολότατα, αρκεί να μιλήσει με τους παλιούς καρναβαλιστές της πόλης, που έχουν αποσυρθεί απογοητευμένοι και βλέπουν τον εκφυλισμό του εθίμου που οι ίδιοι πολύ αγάπησαν και έζησαν. Και ξέρουμε όλοι ότι δε μιλάμε για γέρους κι ούτε μόνο για μεσήλικες, αλλά και για 40ρηδες που έχουν άποψη βάσιμη και πρέπει να τη λάβουν όλοι υπόψιν τους, αν φυσικά θέλουν να διορθώσουν την κατάσταση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. Ανώνυμος3/1/14

  Χρονια πολλά
  Καλή Χρονιά σε όλους σας.http://www.youtube.com/watch?v=tIUtcaUjTgA

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. Ανταποκριτής3/1/14

  Τι είπε ο Σιατίστης Παύλος για τον βουλευτή Διαμαντόπουλο: Ἀνοίγοντας τό διαδίκτυο πληροφορήθηκα τήν ἐνέργεια τοῦ Βουλευτή Καστοριᾶς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ μέ τήν ὁποία, στήν καρδιά τῶν μεγάλων ἑορτῶν της Ἐκκλησίας μας εὑρισκόμενοι ἐπεχείρησε νά εὐτελίσει τό ἱερώτερο Μυστήριο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πού εἶναι τό Μυστήριον τῆς Θείας Εὐχαριστίας.

  Ὑποτίθεται ὅτι συμμετεῖχε σέ καρναβαλικό ἅρμα πού εἶχε σάν θέμα τήν «κηδεία τῆς κρίσης», ἀλλά καί ὁ πλέον ἄσχετος γνωρίζει ὅτι στίς κηδεῖες δέν κοινωνοῦμε τούς πιστούς. Ἄρα θεωρῶ συνειδητό τόν στόχο του διά τήν διακωμώδηση καί τόν εὐτελισμό τῆς Θείας Κοινωνίας, τοῦ ἱερώτερου Μυστηρίου τῶν χριστιανῶν. Τό μόνο πού ἀπέδειξε εἶναι τό πόσο εὐτελής εἶναι ὁ ἴδιος.

  Ἔγινε λόγος εἰς τό ὅτι τό καρναβάλι αὐτό χαρακτηρίζεται διά τήν «ἐλευθεριότητα του». Ἀλλά ἡ ἐλευθεριότητα εἶναι δίκοπο μαχαίρι διότι ἀποκαλύπτει τά μύχια καί τά κρύφια τῆς καρδίας τῶν ἀνθρώπων. Τά ὅρια τῆς ἐλευθεριότητας τά ὁρίζουν ὁ προσωπικός πολιτισμός τοῦ καθενός, ἡ αἴσθηση τοῦ σεβασμοῦ σέ ὅ,τι εἶναι ἱερό καί ὅσιο σέ μία κοινωνία, ἀκόμη καί ἡ διάκριση τῶν ἡμερῶν καί τῶν στιγμῶν μέσα στό χρόνο. Σέ αὐτά τά σημαντικά πράγματα ὁ κ. Βουλευτής περνάει τήν δική του «κρίση».

  Ἐάν αὐτά δέν τά καταλαβαίνει εἶναι ἀνόητος καί γι’αὐτό ἐπικίνδυνος. Ἐάν τά καταλαβαίνει εἶναι μοχθηρός ἀπέναντι στήν πίστη καί τήν καρδία τῶν χριστιανῶν τήν ὁποία συνειδητά ἐπεχείρησε νά πλήξει κρυπτόμενος πίσω ἀπό μία καρναβαλική ἐκδήλωση.

  Τόν συλλυποῦμαι βαθύτατα διά τόν πολιτισμό του!!! Δέν ξέρω ἄν μέχρι τή στιγμή αὐτή ἄν ὑπάρχει ἀντίδραση ἀπό τόν ἀρχηγό τοῦ κόμματος εἰς τό ὁποῖον ἀνήκει. Ἄν ὄχι, διερωτῶμαι ἁπλῶς: Μέ τέτοια πρόσωπα θά ἐπιχειρήσει νά κυβερνήσει τόν τόπο;
  Σχετικά άρθρα
  - See more at: http://www.amen.gr/article16484#sthash.yH5q6Gln.dpuf

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. Ανώνυμος3/1/14

  Γεια στο στόμα του Παύλου, που δε φοβάται τις λέξεις και τολμάει να τον χαρακτηρίσει όπως τον χαρακτήρισε. Μόνο που δεν σκέφτηκε την άλλη εκδοχή: να αγνοεί ο βουλευτής τα στοιχειώδη της πίστης μας και να νομίζει μια χαρά ότι κοινωνάμε οι χριστιανοί στις κηδείες! Κι έτσι καταλαβαίνουμε όλοι μια χαρά τι περιέχουν τα κεφάλια που μας κυβερνάνε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. Ανώνυμος3/1/14

  Τεχεράνη η Σιάτιστα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. Ανώνυμος3/1/14

  Ο Σιατίστης δεν έχει δικαίωμα να επεμβαίνει στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ παράδοση. Ούτε στη Καστοριά.
  Να κοιτάξει τη Κοζάνη και τον Ιουδαχριστιανισμό!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. Ανώνυμος3/1/14

  ΕΜΠΡΟΣ!
  ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΝΑ ΝΤΥΘΟΥΜΕ ΠΑΠΑΔΕΣ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. ΝΑ ΦΥΓΕΙ ΤΟ ΚΑΚΟ, ΝΑ ΦΥΓΕΙ!3/1/14

  «Η ονομασία Ραγκουτσάρια ουσιαστικά προέρχεται από μία λατινική λέξη «ρακότε» (!!!!) που σημαίνει ζητιάνοι. Οι άνθρωποι εδώ μεταμφιέζονταν σε ζητιάνους (!!!!), ζητούσαν πράγματα από τους κατοίκους για να φύγει το κακό (!!!!). Οι κάτοικοι έδιναν ό,τι είχαν και δεν είχαν, τα φιλοδωρήματα στους ζητιάνους οπότε έφευγε το κακό (!!!!!), αυτήν την έννοια έχει τα ραγκουτσάρια»
  Αυτά, είπε προ ολίγου στο Σκάϊ, ο δήμαρχος της πόλης ο κ. Χατζησυμεωνίδης.
  Σε ένα σκηνικό, στην άδεια από κόσμο, πλατεία Ομονοίας, όπου χόρευε ένα χορευτικό, με κάτι άγνωστες στολές; Ελπίζω να ήταν ελληνικές, αν μη τι άλλο, γιατί Καστοριανές σίγουρα δεν ήταν.
  Αλήθεια ο κ. δήμαρχος, είναι δήμαρχος Καστοριάς;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 29. Καστοριανός πολίτης3/1/14

  Ας μην κολλάμε στα διαδικαστικά ζητήματα και ξεφεύγουμε από την ουσία. Και η ουσία είναι αυτή καθαυτή η συμμετοχή του με τον τρόπο που έγινε. Δε μιλώ για το μασκάρεμα του βουλευτή σε παπά, που ούτε αυτό πειράζει, καθόλου μάλιστα. Το Άγιο Ποτήριο στα καρναβάλια και στην κηδεία, αυτά τα δύο πειράζουν και, αν δεν κάνω λάθος, γι' αυτό τοποθετήθηκαν οι δύο μη τοπικοί ιεράρχες, που έκαναν πολύ καλά, κατά την ταπεινή μου γνώμη, που, αν θέλετε, τη λαμβάνετε υπόψη σας, καθώς δεν υπογράφω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 30. Καστοριανός πολίτης3/1/14

  2. Γιατί, προσωπικά, ποτέ δε θα διακωμωδούσα κάτι από την ισλαμική πίστη και λατρεία κι ας μην είμαι μουσουλμάνος, από διακριτικότητα και σεβασμό στο δικαίωμά τους να πιστεύουν στον δικό τους Θεό, τον Αλλάχ. Κι ας μην τον τον παραδεχόμαστε εμείς για αληθινό θεό. Αυτός είναι ο πολιτισμός που επικαλείται ο Παύλος, όσο κι αν κάποιοι του βρίσκουν ψεγάδια από προκατάληψη και μόνο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 31. Χρόνης3/1/14

  @27

  ΟΧΙ ΡΕΕΕ !
  ΣΥΡΙΖΑΙΟΙ ΝΑ ΝΤΥΘΟΥΜΕ !
  ΑΠΙΘΑΝΑ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 32. Ανταποκριτής3/1/14

  "Από αύριο Σάββατο 4 Ιανουαρίου ξεκινούν οι εορταστικές εκδηλώσεις του Δήμου Καστοριάς για το “Καστοριανό Καρναβάλι 2014“.

  Σαββατοκύριακο τα προεόρτια και από Δευτέρα τα ΡΑΓΚΟΥΤΣΑΡΙΑ 2014. "
  Και ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα. Κι όλα αυτά στην ιστοσελίδα της περιφέρειας Καστοριάς. Εσείς καταλαβαίνετε τίποτε; Γιατί εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τι εννοούμε με τον όρο "καρναβάλι" και τι με τον όρο "ραγκουτσάρια" και σε τι διαφέρει το ένα από το άλλο. Ή σημαίνουν το ίδιο πράγμα; Ας μας εξηγήσει κάποιος, παρακαλούμε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 33. Ανώνυμος3/1/14

  Τελικά τα 'χουμε τόσο μπερδεμένα τα πράγματα που δεν πάει παραπέρα. Ή τα ξεμπερδεύουμε αμέσως ή τέρμα, το κουβάρι θα μείνει μπερδεμένο για πάντα. Όλοι όσοι νοιάζονται για τη συνέχεια λοιπόν θα φροντίσουν για την τακτοποίηση και τάξη των πραγμάτων. Πάει και τέλειωσε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 34. Γιώργος Αλεξίου [facebook]4/1/14

  Ο αείμνηστος Απόστολος Δούκα Σαχίνης στο σπουδαίο βιβλίο του "Το Καστοριανό Γλωσσάρι" αναφέρει ότι, "Ραγκουτσάρια λέγονται τα καστοριανά καρναβάλια στις 6, 7 και 8 Ιανουαρίου". έκδ. 1996, σελ. 130-131.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 35. Alexandros Laoumtzis [facebook]4/1/14

  Συγχαρητήρια κύριε Ταλίδη, για την απόφασή σου να γράψεις δημόσια, αυτό που όλοι γνωρίζουμε. Κι’ αν εσύ είχες φθάσει 50 χρονών και δεν είχες ακούσει ποτέ την λέξη «ραγκουτσάρια», δικαιούμαι να πιστεύω ότι δεν την είχε ακούσει ούτε ο πατέρας σου.

  Όπως και ότι δεν είχε ακουστεί ποτέ στην γειτονιά σου, που ήταν το κέντρο των καρναβαλιών. Και δίνω σημασία στην τοποθέτησή σου, διότι πολύ απλά σε θυμάμαι παιδιόθεν στα καρναβάλια.

  Συμπτωματικά και εγώ μέχρι τα 30 μου περίπου δεν είχα ακούσει ποτέ την λέξη από κανένα. Κι’ ας συμμετέχω στο έθιμο από νηπιακής ηλικίας.

  Όταν επινοήθηκε η ονομασία (η άλλη επικρατέστερη ήταν «σατουρνάλια»), προς άγρα τουριστών, από λαογράφους, τα πρώτα χρόνια δεν μπορούσαμε ούτε να προφέρουμε την λέξη. Με μόνη την διαφορά που όσο θυμάμαι η ονοματοδοσία έγινε λίγο πριν την δημοτική αρχή Δ. Παπουλίδη.

  Παρεμπιπτόντως, δεν γνωρίζω ούτε ένα, ΟΥΤΕ ΕΝΑ Καστοριανό, που να συμμετείχε στο καρναβάλι, παλιό ή νεότερο που να θυμάται την λέξη «ραγκουτσάρια». Δεν αναφέρομαι μόνο στον φιλικό μου κύκλο, αλλά και σε όσους γνωρίζω στην ηλικία που έφθασα.

  Οι λαογράφοι διακρίνονται μερικές φορές για την τάση τους να ανακαλύπτουν πτυχές, που δεν έχουν λειτουργική σχέση με την πραγματικότητα. Επίσης παραδόξως, θαρρώ ότι οι περισσότεροι που υπερασπίζονται με σθένος τα «ραγκουτσάρια» δεν τους έχω πετύχει να τιμούν το έθιμο. Ή κάνω λάθος;

  Όταν κι αν βρεθεί ένας παλιός Καστοριανός Καρναβαλιστής που με το χέρι στην καρδιά θα μαρτυρήσει ότι τα καρναβάλια, ονομάζονταν «ραγκουτσάρια» (δεν αναφέρομαι σε λαογράφους, ιστοριοδίφες, αλλά στους απλούς καθημερινούς ανθρώπους) τότε τα ξαναλέμε.

  Σήμερα μάλιστα, απόλαυσα από τηλεοράσεως σε πανελλήνια μετάδοση, τον πρώτο δημότη της Καστοριάς, να αναλύει με ετυμολογικές προσεγγίσεις τον όρο. Και δεν πίστευα στ’ αυτιά μου. Όχι ότι φταίει ο ίδιος βέβαια. Έτσι νομίζει ότι είναι.

  Ο αυριανός λαογράφος φαντάζομαι, ότι θα επικαλεστεί ως πηγή του, για την αυθεντικότητα του όρου «ραγκουτσάρια» τον νυν δήμαρχο.

  Υπάρχει πιο αξιόπιστη πηγή, για ένα λαογράφο, από τον πρώτο δημότη της Καστοριάς ο οποίος από τηλεοράσεως σε πανελλήνια μετάδοση ισχυρίστηκε urbi et orbi ότι η λέξη ραγκουτσάρια, προέρχεται από το …«ρακότε»;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 36. Ανώνυμος4/1/14

  Μήπως τελικά δεν είστε Καστοριανοί, Δημήτρη, Αλέξανδρε, Παναγιώτη, Μερόπη, Σπύρο, Άννα, Αναστάση...;
  Λέω μήπως....
  http://odos-kastoria.blogspot.gr/2011/02/blog-post_12.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 37. Ανώνυμος4/1/14

  "Ο αείμνηστος Απόστολος Δούκα Σαχίνης στο σπουδαίο βιβλίο του "Το Καστοριανό Γλωσσάρι" αναφέρει ότι, "Ραγκουτσάρια λέγονται τα καστοριανά καρναβάλια στις 6, 7 και 8 Ιανουαρίου". έκδ. 1996, σελ. 130-131".

  "Η έκδοση του βιβλίου αυτού αποτελούσε ηθική δέσμευση για τον εκδότη Παντελή Ζάττα (όπως γράφει ο ίδιος στο προλογικό του σημείωμα) και συντάχθηκε με την επιμέλεια του Παναγιώτη Μπαϊρακτάρη"
  http://www.cyberotsarka.gr/forum/28--/1177---.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 38. Ανώνυμος4/1/14

  Δεν γνωρίζεις τίποτε φίλε Ανώνυμε για το χειρόγραφο του Σαχίνη,που επιμελήθηκε για 6 μήνες ο ΠΜ. Γι' αυτό καλύτερα είναι να σιωπάς....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 39. Ανώνυμος4/1/14

  "Δεν γνωρίζεις τίποτε φίλε Ανώνυμε για το χειρόγραφο του Σαχίνη,που επιμελήθηκε για 6 μήνες ο ΠΜ. Γι' αυτό καλύτερα είναι να σιωπάς.... "

  Μετέφερα ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ πληροφορία...
  ΣΕΝ ΕΙΠΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΝΟΗΣΑ ΤΙΠΟΤΕ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 40. Επώνυμος4/1/14

  Επιτέλους προστέθηκαν και κάποια άλλα αναγνωρίσιμα ονόματα! Όχι τίποτε άλλο δηλαδή, αλλά κοντεύαμε να πεισθούμε κι εμείς από αυτούς που ισχυρίζονταν ότι οι σχολιαστές στην "ΟΔΟ" είναι τρεις κι ο κούκος, οι ίδιοι και οι ίδιοι.
  Ευχαριστώ τους κ.κ. Ταλίδη, Αλεξίου και Λαουμτζή και μακάρι να έλθει η ώρα η καλή που θα γράψω κι εγώ με ολόκληρο το όνομά μου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 41. Ανώνυμος4/1/14

  Γιατί ΕΠΩΝΥΜΕ θες να γραψεις με τ΄όνομά σου;Προκειται αραγε να δοξαστείς;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 42. Ανώνυμος4/1/14

  Το Καστοριανό Καρναβάλι είναι ένα απλό Καρναβάλι όπως όλα τα Καρναβάλια του κόσμου. Οι Καστοριανοί ούτε ζητιάνευαν, ούτε ξόρκιζαν το κακό, ούτε θέριζαν χωράφια, ούτε παρέλαζαν με τον βάκχο κρυμμένοι πίσω από προβιές, ούτε μεταμφιέζονταν σε ζώα και άλλες τέτοιες προσβλητικές σαχλαμάρες που διαβάζουμε από τον Δήμο. Αστοί ήταν οι άνθρωποι, και είχαν έθιμα παρόμοια.
  Στα Γρεβενά, δήμαρχε, ή στη Λαμία, μπορείτε να συνεχίζετε να ξορκίζετε το κακό και να μεταμφιέζετε σε ζώα. Αυτό να πείτε στο Mega που ζητιανεύετε τηλεθέαση εσείς και η αντιδήμαρχός σας με χρήματα των δημοτών.
  Οι Καστοριανοί είναι αξιοπρεπείς, σεβαστείτε τους, και αφήστε τα παρακάλια και τα ζητιανέματα στο Μega.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 43. Ανώνυμος4/1/14

  Κσουτ κσουτ το κακό να φύγει….
  Και να μη ξανάρθει!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 44. Ανώνυμος4/1/14

  Πως ορίζετε αγαπητε ανώνυμε με το ("Αστοί ήταν οι άνθρωποι, και είχαν έθιμα παρόμοια") τον ΑΣΤΙΣΜΟ εσείς;
  Οι Καστοριείος της ιστορίας έπεσαν απο τον ουρανό ή σάμπως να τους έχρισε κάποιος Αστούς, εμπόρους ,πολιτες του κόσμου, δραγουμάνους, λόγιους, & πανεπιστήμονες;
  Σ΄αυτούς μπολιάστηκε και μεταλαμπαδευτηκε ως εκ θαύματος όλος ο δυτικός διαφωτισμός, τα νάματα του ανθρωπισμου . η καλλιέπεια των τεχνών, τα υψηλα ιδανικά του Κοινωνείν ;
  Γι΄αυτό και το σημερινό κατάντημα της πόλης (μη πω για εκέινο που αρχισε στη δεκαετία του '70) . ΠΟΥ ΠΗΓΑΝ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΛΟΙΠΟΝ;
  Μήπως αραγε εκδικουνται οι χωριάτες (που θέριζαν χωράφια για να ταϊζουν τους προγόνους σου...) τους οποίους εσύ τόσο φρικτά απαξιώνεις;
  Ποίός νομίζεις πως είσαι μωρε;

  "ρογκατορας-προβοκάτορας" (απο το προβιές το τελευταίο!)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 45. Ανώνυμος4/1/14

  Είδα και στον Αντ1 πάλι τα ζητιανέματα της δημοτικής αρχής. Τι ντροπή!
  Ταπεινοί ζητιάνοι σε πανελλήνια μετάδοση.
  Ποιος τους δίνει το δικαίωμα να ευτελίζουν την Καστοριά;
  Πόσο άλλο χαμηλά θα πέσουμε σα κοινωνία

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 46. Κατερίνα4/1/14

  Διάβασα, μετά τις τοποθετήσεις εδώ, την ερμηνευτική ανάλυση στο λεξικό και συμπέρανα ότι ο Σαχίνης απέδωσε την ονομασία από έθιμα που αφορούσαν ΧΩΡΙΑ της περιφέρειας της Καστοριάς. Γράφει και άλλα πράγματα που δεν καταλαβαίνω, όπως για τους τάφους των ραγκουτσαραίων, στα σταυροδρόμια των ΧΩΡΙΩΝ που περιφέρονταν οι Ραγκουτσαραίοι, «τα παλληκάρια των ΧΩΡΙΩΝ μας» και σκοτωνόντουσαν, και τους έθαβαν επί τόπου στα σταυροδρόμια.
  Άρε κύριε Αλεξίου μεταφέρετε αποσπασματικά μόνο σημεία από τον Σαχίνη και βγάζετε αυθαίρετα συμπεράσματα. Άρα δίκαιο έχουν οι κ.κ. Ταλίδης και Λαουμζής και όλοι οι παλιοί Καστοριανοί Καρναβαλιστές που υποστηρίζουν ότι τα καρναβάλια της Καστοριάς λεγόντουσαν Καρναβάλια. Άλλο τα δρώμενα στην επαρχία της Καστοριάς, από την Κλεισούρα, την Κορησό μέχρι την Νεάπολη και το Επταχώρι…. κι άλλο η παράδοση της πόλης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 47. Ανώνυμος4/1/14

  Ναι ! Σιγουρα η πόλη αυτή είχε μόνον καθαρούς ΑΣΤΟΥΣ που ΑΣΤΥεύονταν μεταξύ τους στα καρναβάλια.
  Μα τι κατασκέυασμα ,τι μέθη υπεροψίας, τι ανόητη παραποίηση της ανθρωπινης κανονικής κοινοτικης ζωής...
  Ποιά ανατροπή κάθε λογικης..
  (Ο Αλεξίου σας φταίει τωρα...)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 48. Ανώνυμος4/1/14

  @44 (ή αλλιώς: "ρογκατορας-προβοκάτορας" )
  Δεν απαξιώνω τους ανθρώπους των χωριών και την παράδοσή τους.Την πραγματικότητα παρουσίασα, γιατί δε ζω μ' αυταπάτες για να συμψηφίζω και να ισοπεδώνω παραδόσεις, ανθρώπους, ήθη και έθιμα.
  Εσύ απαξιώνεις τους Καστοριανούς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 49. Ανώνυμος4/1/14

  «λόγω της εσωτερικής μετανάστευσης και της εγκατάστασης κατοίκων της υπαίθρου στην πόλη, μπερδεύτηκαν τα πράγματα».

  Ναι. Διεκδίκησαν κι αυτοί τη θέση τους μέσα στην παραμυθένια ΑΣΤΙΚΗ μπομπονιέρα των Καστοριανών ...
  Ασε που βρωμουσαν σκορδο κι έτρωγαν τρομερες φασουλάδες ήθελαν να πάιζουν καθε χρόνο και τους "ρογκατσαράιους " στους δρόμους!
  Και που να βγει τοτε ο καστοριανός με το πιάνο του στην πλάτη ή το βιολί παραμάσχαλα να τους δείξει τι εστί βερύκοκο.
  Κρύφτηκε λοιπόν ο καημένος κι ετσι επικράτησε στο δρόμο αυτό το σάρκινο -ποταπό- διονυσιακό- αρχέγονο γήϊνο έθιμο που παραποιεί βάναυσα την ιστορία την τιμή την υπόληψη και την παράδοση της μοναδικής πόλης στον κόσμο με καθαρόαιμους ΑΣΤΟΥΣ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 50. Ο Ανώνυμος της ενορίας σας4/1/14

  Γεια στο στόμα σου, Κατερίνα !
  Εκτιμώ τον Γιώργο τον Αλεξίου για τα πολλά που έχει προσφέρει όχι μόνο παιδαγωγικά αλλά και πολιτιστικά.Γι' αυτό πιστεύω ότι δεν έχει σχέση με την παρερμηνεία του αποσπάσματος. αλλά με την κοινοποίηση ενός στοιχείου.
  (δεν γνωρίζω εάν η συζήτηση πήρε άλλη τροπή στο φέησμπουκ)

  Όσον αφορά όμως στην επίδραση που μπορεί να έχουν τα στοιχεία που παρουσιάζονται αποκομμένα από το υπόλοιπο κείμενο, είναι τεράστιο θέμα.
  Αυτές τις ημέρες φερ' ειπείν, με αφορμή την Ανακοίνωση του Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Καστοριάς, εκτός των άλλων ένιωσα θλίψη για την παρομοίωση της αντίδρασης της Εκκλησίας μας με Μεσαίωνα.
  Θυμήθηκα ότι γνήσιος Αριστερός, που του στέρησαν την ελληνική ιθαγένεια, ο αείμνηστος Καθηγητής Βυζαντινής Ιστορίας Νίκος Σβορώνος, τόνιζε πάντοτε την προσφορά της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, καθώς και ότι στην Ανατολή δεν υπήρξε "Μεσαίωνας" ούτε "ιερά εξέταση".
  Αμέτρητοι όμως σημερινοί "αριστεροί" αναμασούν τα κλισέ που τους ψιθύρισε κάποιος "καθοδηγητής" ή διάβασαν σε καμιά φυλλάδα.
  Τον Σβορώνο θα γνωρίζουν ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 51. Ανώνυμος4/1/14

  @48
  Ναι όντως βρωμούσαν σκόρδο! Και όχι μόνο.
  Έπρεπε να δεις πώς ήταν το Ωδείο της Καστοριάς.
  Φυσικά κρύφτηκε ο Καστοριανός. Και κρύβεται ακόμη…
  Τι να κάνουμε ρε φίλε. Οι Καστοριανοί δεν είχαν χωράφια, μόνο αμπέλια για το κρασί τους. Η γούνα ξέρεις ήταν εντός των τειχών, αιώνες. Ώσπου (κάτι σα το καρναβάλι) την ξεπαστρέψατε κι αυτή.
  Α! Για το σκόρδο φάει δυόσμο.
  Και πιες και λίγο ξύδι, γιατί νισάφι με το μίσος σου!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 52. Ανώνυμος4/1/14

  Τι έιναι λοιπόν αυτός ο "Καστοριανός" (ο κρυμμένος);
  Και ποιός την επιβουλευεται αυτήν την μεταξένια-αέρινη- αμόλυντη ύπαρξη;

  ΥΓ.
  Δεν με πειραζει το σκόρδο. Είμαι καθ΄εαυτού χωριάτης και εκτός των τειχών!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 53. Καίτη Π.4/1/14

  Τι κρίμα... Όλα τελικά για τη φιγούρα γίνονται;
  Σήμερα που τόσο πολλοί συμπολίτες μας και επισκέπτες γιόρταζαν τα 50 χρόνια της αστικής συγκοινωνίας, η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού τους έκανε επώνυμη καταγγελία και κάλεσε την τροχαία για κατάληψη πεζοδρομίου, όπως δήλωσε ο πρόεδρος τους.
  Αυτό είναι το πνεύμα των ημερών;
  Μη χειρότερα να λέμε...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 54. Ανώνυμος5/1/14

  Βρε α-νόητοι, αν λεγόντουσαν τα καρναβάλια της Καστοριάς "ραγκουτσάρια" γιατί να μην το παραδέχονται οι Καστορανοί;;;;;;;
  Αφού και οι δύο λέξεις (καρναβάλια και ραγκουτσάρια) λατινικές είναι;
  Δεν σας περνάει από το μυαλό ότι οι Καστοριανοί λένε την αλήθεια;;;;;;
  Ή μήπως βαλθήκατε ό,τι λένε οι Καστοριανοί να λέτε το αντίθετο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 55. Ανώνυμος5/1/14

  "Έπρεπε να δεις πώς ήταν το Ωδείο της Καστοριάς."

  Για ειπές με μπρε !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 56. Ανώνυμος5/1/14

  Στον ανώνυμο Νο 54
  Άδικα αναρωτιέσαι.
  Ζούμε σε παράνοια στη Καστοριά εδώ και πολλά χρόνια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 57. Καστοριανός πολίτης5/1/14

  Κάποιοι σίγουρα εδώ, όπως και παντού, βγάζουν τα κόμπλεξ τους. Μιλώντας για τη μίξη των κατοίκων της πόλης, δε θέτουμε θέμα ανωτερότητος ή κατωτερότητος-κανείς δεν είπε κατι τέτοιο. Απ' όλα τα σχετικά κρατάμε το "μη, νύφη, όπως ήξερες, αλλ' όπως ηύρες". Και αυτό ισχύει όχι μόνο για τους της περιφέρειας που μετοίκησαν στην πόλη, αλλά και για τους απ' όπου γης που έκαναν το ίδιο. Γιατί οι ομογενείς που επιστρέφουν δεν κουβαλάνε ούτε εφαρμόζουν τα αμερικάνικα, τα καναδέζικα, τα γερμανικά έθιμα, επειδή ήρθαν από εκεί. Χωρίς να τίθεται θέμα ανωτερότητος κάποιου-ας το χωνέψουμε όλοι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 58. Ανώνυμος5/1/14

  Θαρείς λοιπόν πως έχω κάποιο "κόμπλεξ" όταν σου λέω πως ο "'Αστός Καστοριανός" έιναι ένας μύθος" μονάχα;
  Όμως διόλου δεν με πειράζει!
  Ζήσε ευγενικε μου άρχοντα το μυθο σου. ("Σαν τον παλιό καλό καιρό"!)

  Εις υγείαν της απατηλής μαζικής μέθης (και της εν πολλοίς σκοπουμενης από τινες εξ υμών... μηδε και της ΟΔΟΥ εξαιρουμένης).

  "ένας χωριάταρος κλπ περιξ των τειχών της περικλεούς αρχόντισας κλπ κλπ κλπ"

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 59. Ανώνυμος5/1/14

  'Ναι όντως βρωμούσαν σκόρδο! Και όχι μόνο".

  Αχ τι να σε κάνω και να σε ειπώ μπρε που έιναι και χρονιάρες μέρες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 60. Ανώνυμος5/1/14

  @ 58
  Πολλά συμπλέγματα, πολλά....
  Να το κοιτάξεις

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 61. Ανώνυμος5/1/14

  "@ 58
  Πολλά συμπλέγματα, πολλά....
  Να το κοιτάξεις"

  Θέλεις να σου στείλω μιά στολη Μεγάλου Ναπολέοντα για το καρναβάλι της Αποκριάς;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 62. Επώνυμος7/1/14

  Στον Ανώνυμο που με ρώτησε (4/1/14)

  Ούτε πρόκειται ούτε θέλω να δοξαστώ (με τη συνήθη έννοια).
  Είναι πολλοί και καλοί φίλοι συσχολιαστές που επιμένουν ότι είναι απαραίτητο το ονοματεπώνυμο. Αυτούς είχα υπόψιν. Από την άλλη όμως, για όποιον διαβάζει από μακριά, ακόμη και το όνομα δεν λέει κάτι. Σάμπως τόσο καλά γνωριζόμαστε μεταξύ μας και όσοι ζούμε στον ίδιο τόπο ;
  Εάν ίσχυε αυτό, δεν θα είχαν γίνει τόσο πολλές παρεξηγήσεις.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 63. Ανώνυμος8/1/14

  Α ρε Βαγγέλη να μην είναι και στο δικό σου Καρναβάλι το Ρώυτερ!
  Πού πάμε..........

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 64. Ανώνυμος8/1/14

  Ξεκίνησε και φέτος η Παρέλαση !
  (σε αυτήν δεν έχει φασκελώσει ακόμα κανείς τους επίσημους)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 65. Ανώνυμος8/1/14

  TI EIPE RE H GYNAIKA STO DIKTYO !
  MPAINOUME STO 2004 !
  BRAVO SOU ANTIDHMARXE !!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 66. Ανώνυμος8/1/14

  ΑΥΡΙΟ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΘΑ ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΣΤΙΣ 10 ΛΟΓΩ ΔΥΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ.
  ΠΙΟ ΔΥΣΜΕΝΩΝ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 67. Ανώνυμος8/1/14

  Αυτό πάντως με τις δυσμενείς συνθήκες είναι το τελευταίο πιο σύντομο ανέκδοτο. Όποιος τ' άκουσε δεν μπορούσε να κρατήσει τα γέλια του.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 68. Anonymous8/1/14

  ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ !
  ΚΑΛΗ ΠΑΤΡΙΔΑ, ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ !

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ