14.8.16

Λόγος & Αντίλογος
 Περί πολιτιστικής κληρονομιάς συνέχειαΚύριε Διευθυντά,

Θά μοῦ ἐπιτρέψετε νά σχολιάσω, συμπληρωματικά, τόσο τήν συνέντευξη τύπου τοῦ ἐκπροσώπου τῆς Μητροπόλεως, πού ἔδωσε ἀπαντώντας στίς ἐκκλήσεις, καί ἐνυπογράφως μάλιστα, πολλῶν συμπατριωτῶν μας καί μή,  γιά μιά σαφῆ καί ἀκριβῆ ἀπάντηση τῆς Μητροπόλεως γιά τίς κλαπείσες εἰκόνες καί τήν Ἀρχιερατική μίτρα, ὅσο καί στίς ἐπιστολές τοῦ Σεβασμιωτάτου πρός τόν κ. Δαουτόπουλο καί τοῦ κ. Σταμπουλίδη πρός ἐμένα.

Ὁ Σεβασμιώτατος στήν ἐπιστολή του πρός τόν κ. Δαουτόπουλο λέγει ἐπί λέξει: «πληροφορήθηκα ἀπό ἀνθρώπους τῆς Καστοριᾶς ὅτι διεξάγεται συλλογή ὐπογραφῶν...».  Διερωτῶμαι, δέν θά ἔπρεπε τό γραφεῖο τύπου τῆς Μητροπόλεως νά τόν ἐνημερώσει γι’ αὐτό; Αὐτό ἀποδεικνύει ἤ ὅτι τό γραφεῖο τύπου τῆς Μητροπόλεως δέν λειτουργεῖ ἐπαρκῶς, ἤ ὅτι ἐνημερώνει τόν Σεβασμιώτατο ἐπιλεκτικῶς κατά τήν κρίση του.

Ὁ ἰσχυρισμός τοῦ ἐκπροσώπου τύπου ὅτι «ὑπάρχουν κάποιοι ἐκδότες πού δέν στέλνουν τά ἔντυπά τους στήν Μητρόπολη, ἐπομένως ὁρισμένα θέματα δέν τά γνωρίζουμε. Ἐπομένως λοιπόν νά ἀπαντήσουμε σέ κάτι πού δέν γνωρίζουμε;»: Ἀπάντηση στρεψόδικος καί ἀναληθής.  Τό γραφεῖο τύπου ἑνός ὀργανισμοῦ ἤ ὑπηρεσίας, εἶναι ὑποχρεωμένο νά παρακολουθεῖ ὅλα τά ἔντυπα καί ἡλεκτρονικά μέσα τί γραφουν καί λένε, νά σημειώνει ὅσα ἀναφέρονται στόν ὀργανισμό ἤ τήν ὑπηρεσία πού ὑπηρετεῖ, νά ἐνημερώνει τόν προϊστάμενό του καί νά ἀπαντᾶ ἐάν τίθενται ἐρωτήματα.

Τό γραφεῖο τύπου τῆς Μητροπόλεως γνώριζε πολύ καλά τό ὅλο θέμα τό ὁποῖο ἀνέκυψε καί συζητήθηκε πολύ προτοῦ ζητηθεῖ ἀπό τήν κοινωνία τῆς Καστοριᾶς, κατόπιν τῆς προτάσεως τοῦ κ. Δαουτόπουλου, ἡ συλλογή τῶν ὑπογραφῶν μέ αἴτημα μιᾶς σαφούς ἀπαντήσεως ἀπό τήν Μητρόπολη στό αἴτημα πού τέθηκε πολύ πιό μπροστά. Ἡ ἀπάντηση πού δόθηκε καί μετά τήν συλλογή τῶν ὑπογραφῶν εἶναι ἔωλος καί παραπλανητική.

Ὁσον ἀφορᾶ τήν Ἀρχιερατική μίτραν, ὁ Σεβασμοώτατος στήν ἐπιστολή του πρός τόν κ.  Γεώργιο Δαουτόπουλο ἀναφέρει αὐτολεξεῖ:  «Ἡ μίτρα τοῦ Γερμανοῦ Καραβαγγέλη, κάποιοι κώδικες… καί ὁ,τιδήποτε ἄλλο βρέθηκε ἀφότου ἤρθα στήν Καστοριά, ὄχι μόνον ὑπάρχουν… ἀλλά καί φυλάσσονται μέ ἀσφάλεια...». 

Ἐάν ὅντως οὔτως ἔχουν τά πράγματα καί ἡ φερόμενη ὡς μίτρα τοῦ ἀειμνήστου, μακαριστοῦ Γερμανοῦ Καραβαγγέλη, πού βρίσκεται στήν Μητρόπολη, πρέπει νά εἶναι ἡ περί οὗ ὁ λόγος μίτρα τοῦ 1728 καί οὐχί τοῦ Καραβαγγέλη. Ὁ Γερμανός Καραβαγγέλης ἀναχώρησε ἀπό τήν Καστοριά τό 1907 καί μετέβηκε στήν Κωνσταντινούπολη μέ τό πρόσχημα νά συμμετάσχει στήν Ἱερά Σύνοδο τοῦ  Πατριαρχείου, κατόπιν ἀπαιτήσεως τῆς Ὀθωμανικής Κυβερνήσεως νά ἀπομακρυνθεῖ ἀπό τήν Καστοριά λόγω τῆς ἐθνικής του δράσεως. Ὁπωσδήποτε δέν πῆρε μαζί του τήν πολύτιμο μίτραν καί λόγω τοῦ χαρακτῆρος του καί τοῦ ὅτι ἡ ἐν λόγω μίτρα, γνωρίζω καλά ὅτι εὐρίσκετο στήν Καστοριά μέχρι τό 1943, πού ζούσα ἀκόμη ἐκεί.

Ἐάν ὅντως, λοιπόν, βρῆκε ὁ Σεβασμιώτατος τήν μίτραν αὐτήν ὅταν ἦλθε στήν Καστοριά, ἡ μίτρα αὐτή πρέπει νά εἶναι ἡ φιλοτεχνηθεῖσα στήν Κωνσταντινούπολη καί κακῶς, καί ἀπορὼ γιατί, φέρεται ὡς μίτρα τοῦ Καραβαγγέλη. Ἐάν ὅμως εἶναι ὄντως τοῦ Καραβαγγέλη, καί τήν βρῆκε κάπου ἀλλοῦ ὁ Σεβασμιώτατος, τότε ἡ θέση της εἶναι νά βρίσκεται ἐκτεθειμένη στό Μουσεῖο τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγῶνος σέ κοινή θέα, καί οὐχί στό γραφεῖο τοῦ Μητροπολίτου καί νά ἐπιδεικνύεται ἐπιλεκτικά σέ ὁρισμένους μόνον ἐπισκέπτες τοῦ Μητροπολιτικοῦ Μεγάρου, διότι ἀποτελεῖ κειμήλιον τοῦ πρωτεργάτου τοῦ Ἀγῶνος καί ὅχι μόνoν τῆς Ἀρχιερατείας τοῦ Kαραβαγγέλη ὡς Μητοπολίτου Καστοριᾶς καί ὡς τέτοιο κειμήλιο ἐκτέθηκε στό Μουσεῖο Μακεδονικοῦ Ἀγῶνος στήν Θεσσαλονίκή.

Ὅσο σκαλίζει κανείς τά πράγματα ὄλο καί περισσότερα ἐρωτήματα καί ἀπορίες ἀνακύπτουν.

Μέ ἐκτίμηση
Ἀναστάσης Κων. Πηχιών
19.3.2016 


Φωτογραφία: Η "Άκρα Ταπείνωση", αμφιπρόσωπη εικόνα του 16ου αιώνα (*) από τον Άγιο Νικόλαο, στο Βυζαντινό Μουσείο Καστοριάς. Η εικόνα εκτέθηκε στο Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης το 2004 στην έκθεση με τίτλο  "Byzantium: Faith and Power (1261–1557)" 
(*) Υπάρχει κι άλλη εξαιρετική "Άκρα Ταπείνωση", αμφιπρόσωπη εικόνα του 12ου αιώνα, που εκτέθηκε κι αυτή σε πολλά μουσεία του εξωτερικού [σχετικά: "εδώ"]. Δημοσιεύθηκε στην ΟΔΟ στις 24 Μαρτίου 2016, αρ. φύλλου 828.Επιλογή σχετικών αναρτήσεων:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ