28.8.16

Καταγγελία του Συνδέσμου Γουνοποιών Καστοριάς σε πρόταση ευρωβουλευτή του «Εθνικού Μετώπου»

Η διοίκηση του Συνδέσμου Γουνοποιών Καστοριάς «Ο Προφήτης Ηλίας», εξέδωσε –ομολογουμένως με καθυστέρηση- ανακοίνωση στην οποία καταγγέλλει την πρόταση ψηφίσματος που κατέθεσε  στις 18 Ιανουαρίου 2016, η ευρωβουλευτής κ. Dominique Bilde (μέλος του Front National της Μαρί Λεπέν) σχετικά με την απαγόρευση της βιομηχανίας γούνας. Η ανακοίνωση του Συνδέσμου Γουνοποιών Καστοριάς έχει ως εξής:

Σ.Γ.Κ. «Ο Προφήτης Ηλίας»

Η διοίκηση του Συνδέσμου Γουνοποιών Καστοριάς «Ο Προφήτης Ηλίας»  ως φορέας του κλάδου της γούνας, καταγγέλλει την πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από "φιλοζωική οργάνωση", σχετικά με την κατάργηση της βιομηχανίας της γούνας.  Η ασφάλεια των εργαζομένων αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι για τον κλάδο της γούνας και λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για αυτό, καθώς και για την εύρυθμη και εύνομη λειτουργία των επιχειρήσεων. Η μέριμνα που υπάρχει για το οικιστικό σύστημα και το περιβάλλον, είναι ο πρωταρχικός μας σκοπός.
Για τους λόγους αυτούς, οι προτάσεις που αναφέρονται στο συγκεκριμένο ψήφισμα κρίνονται τουλάχιστον ατυχείς και ανυπόστατες. Εκφράζουμε δε, την απόλυτη εμπιστοσύνη μας στους Έλληνες Ευρωβουλευτές, καθώς και στους υγιώς σκεπτόμενους Βουλευτές του Ευρωκοινοβουλίου.

Εκ της Διοικήσεως


* * * 


Η πρόταση ψηφίσματος αρ. B8-0416/2016 (RE\1089955EL) της 18ης Ιανουαρίου 2016, που κατατέθηκε από την γαλλίδα ευρωβουλευτή Ντομινίκ Μπιλντ (μέλος του Front National | Εθνικού Μετώπου της Μαρί Λεπέν) έχει ως εξής:

Πρόταση ψηφίσματος
σύμφωνα με το άρθρο 133 του κανονισμού 
σχετικά με την απαγόρευση της βιομηχανίας γούνας

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη τη μελέτη της οργάνωσης One Voice, η οποία καταγγέλλει τις ζημιές που ο φείλονται στη βιομηχανία της γούνας, έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

α)  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα απόβλητα που προέρχονται από τα ζώα προκαλούν συγκέντρωση ουσιών που ρυπαίνουν τα ύδατα και συμβάλουν στο θάνατο της υδρόβιας πανίδας και στην υποβάθμιση των υδροφόρων οριζόντων·

β) λαμβάνοντας υπόψη ότι φορμαλδεΐβη χρησιμοποιείται στην προετοιμασία και τη βαφή του δέρματος, ενώ πρόκειται για ένα χημικό προϊόν το οποίο είναι πιθανόν να προκαλέσει καρκίνο και λευχαιμία·

γ) λαμβάνοντας υπόψη ότι το χρώμιο, που χρησιμοποιείται για τη δέψη, είναι τοξικό προϊόν το οποίο πιθανώς είναι καρκινογόνο και το οποίο ευρίσκεται κατόπιν στα παιχνίδια για τα παιδιά, και ότι ένας σημαντικός αριθμός επιβλαβών ουσιών χρησιμοποιείται στην κατασκευή γουνοδερμάτων·

δ)  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εργαζόμενοι στις εν λόγω επιχειρήσεις είναι πιθανόν να αναπτύξουν σοβαρές ασθένειες μέχρι και καρκίνο του πνεύμονα·

ε) λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γούνες μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο πολύ καλής απομίμησης·

1 ζητεί την απαγόρευση των εκτροφείων ζώων για την παραγωγή γούνας·

2 εναλλακτικά, ζητεί μια ρύθμιση που θα αφορά τις υγειονομικές συνθήκες των εργαζομένων και των ζώων·

3 αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συνοδευόμενο από τα ονόματα των υπογραφόντων, στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο και στα εθνικά κοινοβούλια.


Δημοσιεύθηκε στην ΟΔΟ στις 7 Απριλίου 2016, αρ. φύλλου 830.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ