20.7.08

ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ έγραψαν

Μία διευκρίνιση!
Σε πρόσφατο (12/6/2008) κύριο άρθρο της εφημερίδας σας καταφέρεστε εναντίον του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστοριάς με λόγο άδικο και μηδενιστικό. Από όσα γράφετε είναι πρόδηλη η άγνοια σας για το τι είναι ένα κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ποιος είναι ο ρόλος και οι δραστηριότητες του σύμφωνα με το νόμο και τις αποφάσεις της ελληνικής πολιτείας, ενώ φανερή είναι επίσης και η διάθεση σας για μηδενισμό του έργου του ΚΠΕ Καστοριάς. Άλλωστε πώς να τα γνωρίζετε όλα αυτά αφού ουδέποτε επισκεφτήκατε το ΚΠΕ Καστοριάς ούτε στον παλιό του χώρο, ούτε στο νέο και πολύ περισσότερο δεν κάνατε τον κόπο να αναζητήσετε στοιχεία για το ρόλο και τη λειτουργία του. Γράφετε λοιπόν για ένα θέμα που δεν γνωρίζετε (!!!) και μάλιστα με αδικαιολόγητο μένος που φαίνεται να ξεκινά από το μίσος σας για ένα κτίριο!!! Στα δημοσιογραφικά χρονικά του τόπου μας φαντάζει μοναδική η περίπτωση σας. Για ενημέρωση των αναγνωστών σας, έτσι ώστε να τηρηθεί μέρος της δημοσιογραφικής δεοντολογίας την οποία σκαιότατα καταστρατηγήσατε με την αρθρογραφία σας, να δημοσιεύσετε αυτούσια την επιστολή μας στην ίδια θέση και με τα ίδια τυπογραφικά στοιχεία που χρησιμοποιήσατε στο λίβελό σας.
Τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι αποκεντρωμένες περιφερειακές υπηρεσίες του υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΕΠΘ) και υπάγονται διοικητικά στις αντίστοιχες περιφερειακές διευθύνσεις Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα για το δικό μας ΚΠΕ, στην περιφερειακή διεύθυνση πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας. Ο ρόλος τους είναι κατ’ εξοχήν εκπαιδευτικός και παιδαγωγικός και για το λόγο αυτό συγκροτείται σε κάθε ΚΠΕ παιδαγωγική ομάδα που αποτελείται από διορισμένους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί κρίνονται για την τοποθέτησή τους σε κάθε ΚΠΕ από τα αρμόδια όργανα του ΥΠΕΠΘ (ΑΠΥΣΔΕ και ΑΠΥΣΠΕ) κάθε τέσσερα χρόνια και τοποθετούνται με απόφαση του περιφερειακού διευθυντή Εκπαίδευσης. Τα ΚΠΕ ιδρύονται σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση ή το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας. Στην περίπτωση της συνεργασίας με την τοπική αυτοδιοίκηση ο δήμος παρέχει τη χρήση των χώρων (κτιριακές εγκαταστάσεις) και το ΥΠΕΠΘ στελεχώνει τα ΚΠΕ και χρηματοδοτεί τη λειτουργίας τους. Έτσι, μετά από την υπογραφή αντίστοιχης σύμβασης (6/1997) μεταξύ του ΥΠΕΠΘ και του δήμου Καστοριάς (διάρκειας 15 χρόνων), ο δήμος Καστοριάς με αποφάσεις του δημοτικού του συμβουλίου παραχώρησε τη χρήση των κτιριακών εγκαταστάσεων στο ΥΠΕΠΘ για τη δημιουργία του ΚΠΕ Καστοριάς και το ΥΠΕΠΘ το στελεχώνει και χρηματοδοτεί τη λειτουργία του. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων των ΚΠΕ της χώρας (ενδεικτικά) είναι: α) η υλοποίηση ημερήσιων και πολυήμερων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τους νομούς εμβέλειας τους, αλλά και από την υπόλοιπη Ελλάδα, β) Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και η ανάπτυξη και στήριξη εθνικών θεματικών δικτύων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, γ) Η στήριξη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης των σχολείων, δ) Η ανάπτυξη τοπικών και διεθνών συνεργασιών, ε) Η συνεργασία με ΑΕΙ, ΤΕΙ και ερευνητικά ιδρύματα για την προαγωγή της έρευνας στο χώρο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, στ) Ο σχεδιασμός και η δημιουργία έντυπου και ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού για την εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών τους προγραμμάτων και η συνεργασία με κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς φορείς. Κι όλα αυτά με στόχο την ευαισθητοποίηση των νέων σε θέματα που αφορούν στο περιβάλλον, έτσι ώστε να αναπτυχθούν στάσεις και συμμετοχικές συμπεριφορές που θα συμβάλλουν στην προστασία της οικολογικής ισορροπίας και της ποιότητας ζωής και θα εξασφαλίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό το ΚΠΕ Καστοριάς υλοποιεί 4 ημερήσια και 2 πολυήμερα εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές των τελευταίων τάξεων του δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου και 2 προγράμματα για μαθητές Νηπιαγωγείου και των πρώτων τάξεων του δημοτικού. Τα προγράμματα αυτά περιλαμβάνουν θέματα όπως το νερό και η λίμνη της Καστοριάς, Το δάσος, ενέργεια και περιβάλλον, βιοποικιλότητα. Τα προγράμματα αυτά μέχρι σήμερα τα έχουν παρακολουθήσει περισσότεροι από 35.000 μαθητές και 2.000 εκπαιδευτικοί από όλη τη χώρα. Ποσοστό 80% περίπου παρακολούθησε το πρόγραμμα που σχετίζεται με τη λίμνη. Κι ακόμη το ΚΠΕ Καστοριάς υλοποίησε περισσότερα από 60 εκπαιδευτικά σεμινάρια που τα παρακολούθησαν περίπου 3.200 εκπαιδευτικοί από όλη τη χώρα. Δημιούργησε εκπαιδευτικό υλικό για όλα του τα προγράμματα που είναι στα χέρια χιλιάδων εκπαιδευτικών και μαθητών που το χρησιμοποιούν για τα προγράμματα Π.Ε. που υλοποιούν στα σχολεία τους, ενώ ιδιαίτερα θετικά έχει σχολιαστεί το εκπαιδευτικό μας υλικό από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, το μουσείο φυσικής ιστορίας Γουλανδρή και από πανεπιστημιακούς δασκάλους. Επιπρόσθετα το ΚΠΕ Καστοριάς συντονίζει σε πανελλήνιο επίπεδο 2 εθνικά δίκτυα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στα οποία συμμετέχουν περισσότερα από 500 σχολεία της χώρας με τον αντίστοιχο αριθμό μαθητών και εκπαιδευτικών και αποτελεί κομβικό συντονιστή για 5 ακόμη εθνικά δίκτυα Π.Ε. στο χώρο της Δυτικής Μακεδονίας. Συνεργάζεται με ΑΕΙ, ΤΕΙ και ερευνητικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού και από το 2004 φιλοξενεί για μια εβδομάδα κάθε χρόνο στους χώρους του φοιτητές και καθηγητές του τμήματος βιολογίας του πανεπιστημίου του Manchester στο πλαίσιο των εργαστηρίων τους για το μάθημα των οικοσυστημάτων των γλυκών νερών (freshwater ecosystems) που έχουν στο τμήμα τους. Οι χώροι του ΚΠΕ Καστοριάς και στο παλιό και στο νέο κτίριο έχουν αξιοποιηθεί από φορείς της τοπικής κοινωνίας για πλειάδα εκδηλώσεων και ημερίδων ποικίλου περιεχομένου. Επίσης το ΚΠΕ Καστοριάς διαθέτει στο διαδίκτυο τη μεγαλύτερη και εγκυρότερη ηλεκτρονική εκπαιδευτική πύλη περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Όλα αυτά είναι μέρος μόνον του «ασαφούς» κατ’ εσάς έργου του ΚΠΕ Καστοριάς που συντελείται «κατά τον ατέλειωτο ελεύθερο χρόνο» (όπως λέτε) των εργαζομένων στο ΚΠΕ Καστοριάς. Το έργο του ΚΠΕ Καστοριάς κρίνεται από την εκπαιδευτική κοινότητα (μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς) καθημερινά και οι μέχρι τώρα κρίσεις τους είναι ιδιαίτερα θετικές. Άλλωστε εύκολα θα μπορούσατε να το διαπιστώσετε κι εσείς αν κάνατε ερωτήσεις στους αποδέκτες του έργου του. Κρίνεται επίσης από τα αρμόδια όργανα της πολιτείας (περιφερειακή διεύθυνση Εκπαίδευσης, τοπικές διευθύνσεις Εκπαίδευσης, ΥΠΕΠΘ) και πανεπιστημιακούς. Άλλωστε, ο αρμόδιος Υφυπουργός Παιδείας κος Α. Λυκουρέντζος μετά από την πρόσφατη επίσκεψη του (15/2/2008) στο ΚΠΕ Καστοριάς δήλωσε: «Ένας από τους πυλώνες της πολιτικής μας στο υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι η ανάπτυξη φιλικής σχέσης της νέας γενιάς με το περιβάλλον. Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστοριάς το αξιολογώ ως πρωτοπόρο, ικανό να συνδέσει τους προβληματισμούς για την προστασία του περιβάλλοντος με τις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους και με την εμπειρία που αποκτούν οι μαθητές με τις επισκέψεις τους εδώ. Θέλω να επαινέσω τον διευθυντή του κέντρου και τους εκπαιδευτικούς για το σπουδαίο έργο που επιτελούν. Θέλω επίσης να επαινέσω τον κύριο δήμαρχο για τις υποδομές που διέθεσε. Πρέπει να αναφερθώ επίσης στους σημαντικούς πόρους που προήλθαν τόσο από το Π.Ε.Π. όσο και από το ΕΠΕΑΕΚ, χρήματα δηλαδή από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τα οποία με ξεχωριστή υπερηφάνεια μπορώ να δηλώσω ότι εδώ έχουν πιάσει τόπο. Πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίσουμε τις φιλικά προσκείμενες στο περιβάλλον δραστηριότητες με προγράμματα, που μας ενημερώνουν και μας ευαισθητοποιούν στα ζητήματα της αειφόρου ανάπτυξης. Νομίζω ότι αυτό είναι μια σοβαρή και πολλαπλώς αποδοτική επένδυση στη νέα γενιά της πατρίδας μας».
Τις δηλώσεις αυτές θα μπορούσατε και ο ίδιος να τις βρείτε αν κάνατε τον κόπο να συμβουλευτείτε το διαδικτυακό τόπο του Αθηναϊκού και του Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων (http://www.anampa.gr/anaweb/user/showprel?service=3&maindoc=6149465), όπως και την αντίστοιχη διαδικτυακή σελίδα του ΥΠΕΠΘ για τα ΜΜΕ. Πάντως ο θεσμός της ίδρυσης ΚΠΕ από το ΥΠΕΠΘ σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση από την ίδρυση των πρώτων ΚΠΕ (1995, έτος ίδρυσης του ΚΠΕ Καστοριάς) επεκτείνεται συνεχώς και σήμερα λειτουργούν 54 ΚΠΕ σε όλη τη χώρα (6 από τα οποία στη Δυτική Μακεδονία), ενώ δήμαρχοι από πολλές περιοχές της Ελλάδας επιθυμούν με προτάσεις που υποβάλλουν στο ΥΠΕΠΘ την ίδρυση ΚΠΕ στο δήμο τους. Άλλωστε αντίστοιχη πρόταση δημιουργίας ΚΠΕ έκανε πολύ πρόσφατα και ο δήμος Άργους Ορεστικού. Όμως μαζί με το έργο του ΚΠΕ Καστοριάς απαξιώσατε και την τελευταία ημερίδα για τις μεσογειακές ρηχές λίμνες (μεσογειακές και όχι βαλκανικές όπως εσείς γράφετε) που πραγματοποιήθηκε στους χώρους του ΚΠΕ. Απαξιώσατε μία ημερίδα την οποία δεν παρακολουθήσατε (!!!) και δεν ακούσατε καμία της εισήγηση!!! Απαξιώσατε πολιτικούς όλων των κομμάτων της βουλής των Ελλήνων που συμμετείχαν και κατέθεσαν την άποψή τους, απαξιώσατε πανεπιστημιακούς δασκάλους και ερευνητές από τα κυριότερα ερευνητικά κέντρα της χώρας, απαξιώσατε εκπροσώπους των υπουργείων της ελληνικής πολιτείας (υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ΥΠΕΧΩΔΕ κ.α.), απαξιώσατε την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και κυρίως απαξιώσατε την τοπική κοινωνία, πολίτες και φορείς, που συμμετείχαν.
Τέλος στο άρθρο σας κάνετε και μια αναφορά στο νομάρχη χαρακτηρίζοντας τη μη επίσκεψή του στο ΚΠΕ Καστοριάς ως πολιτική πράξη. Αναρωτιόμαστε. Είναι πραγματικά ο ρόλος ενός νομάρχη να μην αναγνωρίζει την ύπαρξη και να μην επικυρώνει τη λειτουργία θεσμών της πολιτείας απαξιώνοντάς την και μαζί και τους συμπολίτες του που υποστηρίζουν τους θεσμούς αυτούς ή να συνδιαλέγεται μαζί τους προσπαθώντας για τη βελτίωσή τους; Κι αν τελικά είναι αυτός ο ρόλος ενός Νομάρχη, τι ακριβώς δεν αναγνωρίζεται και δεν επικυρώνεται με την απουσία του από τους χώρους και τις δράσεις του ΚΠΕ Καστοριάς; Δεν αναγνωρίζεται και δεν επικυρώνεται η κτιριακή υποδομή, τα «μάρμαρα» και οι «βουκολικές αναπαραστάσεις»; Πρόκειται δηλαδή για μια διαφωνία με την αισθητική των ανθρώπων που ανέλαβαν τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό του κτιρίου και για μια απαξίωση των φορέων (δημοτικό συμβούλιο, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ελεγκτικές αρχές κ.α.) που ενέκριναν την κατασκευή του; Δεν αναγνωρίζεται και δεν επικυρώνεται η παραχώρηση της χρήσης του κτιρίου στο ΥΠΕΠΘ για εκπαιδευτικές δράσεις για το περιβάλλον, μια απαξίωση δηλαδή των κέντρων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, έναν θεσμό πολιτικά και κοινωνικά αποδεκτό σε εθνικό τουλάχιστον επίπεδο; Δεν αναγνωρίζονται και δεν επικυρώνονται η λειτουργία και οι δράσεις του ΚΠΕ Καστοριάς, μια απαξίωση δηλαδή του υφυπουργού Παιδείας, μεταξύ πολλών άλλων, που λίγους μόλις μήνες πριν έπλεξε το εγκώμιό του; Δεν αναγνωρίζεται και δεν επικυρώνεται το έργο των ανθρώπων του ΚΠΕ, εκπαιδευτικών διορισμένων και επιλεγμένων από το κράτος, μια απαξίωση δηλαδή των μηχανισμών αξιολογικής κρίσης στις οποίες οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί υπόκεινται κάθε τέσσερα χρόνια; Δεν αναγνωρίζεται και δεν επικυρώνεται η παρουσία 3.000 μαθητών κάθε χρόνο που περπατάνε δίπλα στη λίμνη, που μαθαίνουν και νιώθουν την αξία της και τα προβλήματά της; Και αν κάτι τέτοιο πραγματικά συμβαίνει, μήπως τελικά η απουσία του κ. νομάρχη δεν αναγνωρίζει και δεν επικυρώνει την ελπίδα που γεννούν οι νέοι άνθρωποι σε κάθε τόπο και σε κάθε εποχή; Βεβαίως τα μη «αναγνώρισης» και «επικύρωσης» τα λέτε εσείς στο υστερόγραφό σας και ίσως να μην εκφράζουν με σαφήνεια τις θέσεις του κ. νομάρχη και το συμβολισμό της απουσίας του. Κι από την άλλη, τι να σημαίνει άραγε η πολλαπλή παρουσία των αντινομαρχών ως εκπροσώπων του κ. νομάρχη και του προέδρου του νομαρχιακού συμβουλίου στο χώρο του ΚΠΕ Καστοριάς; Είναι κι αυτά άραγε άλλη μία πλάνη που χαρακτηρίζει τη συλλογιστική σας ή πρόκειται για διαφωνία εκτιμήσεων ανάμεσα στα μέλη της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης; Πρόσφατα μιλήσατε σε τηλεοπτική εκπομπή για την απαισιοδοξία με την οποία αντιμετωπίζετε τα πράγματα στην Καστοριά. Φαίνεται ότι με τέτοια διάθεση γράψατε και το συγκεκριμένο άρθρο. Αλλά αυτή σας η διάθεση χαρακτηρίζει εσάς και τον τρόπο σκέψης σας. Άλλωστε, μετά το σκοταδισμό του μεσαίωνα τα «μαυσωλεία» και οι «ταφόπλακες» που εναγωνίως αναζητάτε θεωρούνται έννοιες ταυτόσημες με την αντίδραση εξαιτίας συνειδητής άγνοιας.
Τα παραπάνω να ληφθούν ως μία διευκρίνιση στην άδικη και μικροπρεπή επίθεσή σας. Σεβόμενοι το χρόνο των αναγνωστών, σας αφήνουμε στη μοναξιά σας και δεν θα επανέλθουμε διατηρώντας στο ακέραιο το δικαίωμα χρήσης κάθε νόμιμου μέσου για το μέλλον.


Η παιδαγωγική ομάδα του ΚΠΕ Καστοριάς
Θ. Α. Μαρδίρης
βιολόγος, δρ. επιστημών περιβάλλοντος, υπεύθυνος λειτουργίας
Ν. Αντωνίου
δάσκαλος, αναπληρωτής υπεύθυνος
Μ. Γρηγορίου
MSc., βολόγος, μέλος της παιδ. ομάδας
Α. Ατζέμη
δασκάλα, μέλος της παιδ. ομάδας
Κ. Τζέρπος
δάσκαλος, μέλος της παιδ. ομάδας
Α. Πισιώτη
νηπιαγωγός, μέλος της παιδ. ομάδας
Α. Ευαγγέλου
ηλεκτρολόγος μηχανικός & μηχανικός υπολογιστών, μέλος της παιδ. ομάδας
Α. Βασιλείου
γεωπόνος & γεωλόγος, μέλος της παιδ. ομάδας


ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ

Next stop Amazonia

Καμιά ιδιαίτερη έκπληξη δεν προκαλείται στην ΟΔΟ από το καταφανώς προσβλητικό περιεχόμενο της (φλύαρης) ομαδικής επιστολής του Κέντρου Περιβαλλοντικής Έρευνας που καταχωρείται σήμερα. Παρά μόνο θλίψη και περιέργεια. Έτσι η δημοσίευση της επιστολής δεν οφείλεται στην δικολαβίστικη «απαίτηση» της ομάδας των στελεχών του Κέντρου που υπογράφουν, αλλά για να πληροφορηθούν οι αναγνώστες το πρόβλημα οίησης, παραγοντισμού και το περίσσευμα αυτοπεποίθησης που κατατρέχει γενικώτερα τον τόπο.
Και μια διευκρίνιση της ΟΔΟΥ: αν αυτοί που υπογράφουν την «Μια διευκρίνιση» νομίζουν ότι μπορούν, ας ασκήσουν και αλλιώς, αυτά που ορίζουν ως δικαιώματά τους. Μην αργούν καθόλου.

Με τον παραπλανητικό τίτλο «Μία διευκρίνιση» η επιστολή πραγματοποιεί λογικά άλματα και υπερβάσεις, που δεν δικαιολογούνται με τίποτε, και μάλιστα σε ύφος που δεν αναμένεται από λειτουργούς δημόσιας Εκπαίδευσης. Το κείμενο, που γράφτηκε από συγκεκριμένο πρόσωπο έχει την αξία μιας αποπροσανατολιστικής προπαγάνδας. Το ύφος της επιστολής, δεν εξηγείται ούτε καν από αίσθηση ισχύος, ικανοποίησης και αναγνώρισης που μπορεί να κομίζεται αμέσως μετά την πραγματοποίηση της τελευταίας ημερίδας για τις ρηχές λίμνες... της Μεσογείου -και όχι της Βαλκανικής όπως γράφτηκε εκ παραδρομής στην ΟΔΟ. (Εξάπλωσε λοιπόν την πολύτιμη εμπειρία του σε όλη την Μεσόγειο, το φιλόπονο καστοριανό Κέντρο και την δανείζει. Άλλωστε τα εκπαιδευτικά προγράμματα προϋποθέτουν προπληρωμένα ταξίδια και εκδρομές, οπότε, απλώνονται φτερά).

Η επιστολή, παρά το σπονδυλωτό περιεχόμενό της (το ανώδυνο τμήμα αποτελεί απλές συρραφές υπουργικών αποφάσεων και τεχνικών κειμένων) εκπροσωπεί ένα σπάνιο (για την Καστοριά) είδος ομαδικής χαοτικής εμπάθειας, άξιο ανάλυσης και έρευνας. Τούτο αποδεικνύεται από την οξύτατη φρασεολογία και τις προσωπικές επιθέσεις που κυμαίνονται στις παρυφές της σκαιάς εξύβρισης και γίνονται τάχα σε απάντηση του πρωτοσέλιδου άρθρου του περασμένου φύλλου (447/12.6.2008). Το οποίο όμως άρθρο της ΟΔΟΥ, αν και αυστηρό, μόνο παρεμπιπτόντως ασχολήθηκε με το Κέντρο και σε κάθε περίπτωση, καθόλου σε προσωπικό επίπεδο για κανένα. Έθιξε την κατάσταση σε επίπεδο υπηρεσιακό, θεσμικό, σε επίπεδο νοοτροπίας. Σε επίπεδο οφειλόμενης κριτικής για όσα δεν έχουν γίνει μέχρι τώρα για την λίμνη της Καστοριάς και το περιβάλλον, καθώς και για το γεγονός ότι τα χρήματα (1.500.000.000 δραχμές) που διατέθηκαν για την εξυγίανση της λίμνης, έγιναν... Ενυδρείο (!), και το Ενυδρείο μεταβλήθηκε σε Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας, παρ’ ότι το τελευταίο διέθετε θαυμάσιες εγκαταστάσεις σε άλλο δημοτικό κτήριο.

Είναι σαφές: Παρά το γεγονός ότι η ομάδα που προσυπογράφει το κείμενο, αποδίδει στην εφημερίδα «άγνοια» για την δράση του Κέντρου, ωστόσο οι φραστικές εξυβρίσεις της «Μίας διευκρίνισης» είναι απολύτως προσωπικές, ευθείες, απροσχημάτιστες και στοχευμένες. Επί πλέον χαρακτηριστικό της εμπάθειας, είναι το γεγονός ότι αν και την περίοδο της ημερίδας, εκτός από την ΟΔΟ και άλλες τοπικές εφημερίδες ασχολήθηκαν με το ίδιο κριτικό πνεύμα για τις ασταμάτητες θεωρητικολογίες, το κτήριο και την ημερίδα, (ή το «μνημόσυνο» της λίμνης όπως χαρακτηρίσθηκε από άλλη εφημερίδα), η ομάδα των .. λειτουργών του Κέντρου, δεν «απάντησε», παρά μόνο στην ΟΔΟ! Τέτοια μονόπλευρη ευαισθησία, μόνο στα απωθημένα συναντά κανείς.

Δεν διαφεύγει ακόμη της προσοχής, ότι για την «ταμπακέρα», δηλαδή για τις επιστολές των δύο αναγνωστών-συμπολιτών για ζητήματα περιβαλλοντικά που φιλοξενήθηκαν στις εσωτερικές σελίδες της ΟΔΟΥ της περασμένης εβδομάδας και αποτέλεσαν την νομιμοποίηση του πρωτοσέλιδου άρθρου, αλλά και για την ουσία του, δηλαδή την απουσία (και) του Κέντρου, από οποιαδήποτε ευρύτερα γνωστή δράση στην κατεύθυνση περιβαλλοντικής προστασίας της Καστοριάς (λίμνη, δένδρα, αστικό περιβάλλον κοκ), σε όλη την διάρκεια αυτών των 10 ετών που υπάρχει το Κέντρο, οι υβριστές της εφημερίδας, δεν βρήκαν ούτε μια λέξη να αραδιάσουν. Εξάντλησαν την παράθεση των απόψεών τους στην προβολή αυτών που εξυπηρετούν τα κεκτημένα τους, χωρίς να διερωτώνται αν αυτά, βοηθούν το περιβάλλον της Καστοριάς. Αρκέστηκαν σε φθηνές ειρωνείες, σε κοινές ύβρεις, σε σαρκασμούς που προκαλούν θυμηδία, αλλά και ερωτηματικά. Η επιστολή, κάνει λόγο ακόμη και για δήθεν «μίσος» της ΟΔΟΥ προς το... κτήριο του Ενυδρείου αλλά και για μικροπρέπεια. Φανερό επομένως το πρόβλημα: Η μεγαλοπρέπεια ως αυτοπεποίθηση.

Επικαλούνται αδιακρίβωτα (δικά τους) νούμερα, για δεκάδες χιλιάδων δεκάδων χιλιάδων μαθητών και επισκεπτών, επιβεβαιώνοντας τις αιχμές του πρωτοσέλιδου άρθρου της ΟΔΟΥ, για απλές στατιστικές, κενές, χωρίς περιεχόμενο και χωρίς αντίκρισμα στο περιβάλλον της Καστοριάς. Για μετατροπή των δράσεων που έπρεπε να αφιερωθούν στην σωτηρία της λίμνης, σε συνεδριακό τουρισμό, με χρηματικές αποζημιώσεις, άνετα καταλύματα, δείπνα και γεύματα.

Ενώ σύμφωνα με τις υποχρεώσεις και τις αρμοδιότητές τους κατά την Υπουργική Απόφαση (που αποσπάσματά της επιλεκτικά αντέγραψαν στην επιστολή τους) που ενέκρινε την σύσταση του ΚΠΕ Καστοριάς (Γ2/3219/Β`451/1995) σε όλα αυτά τα 10 χρόνια που πέρασαν, μεταξύ άλλων όφειλαν να συνεργαστούν «με την τοπική αυτοδιοίκηση επιδιώκοντας το συντονισμό της συμμετοχικής κοινωνικής δράσης όλων των ενδιαφερομένων φορέων για την αντιμετώπιση των τοπικών περιβαλλοντικών προβλημάτων» όπως όφειλαν «σε συνεργασία με τις παραγωγικές τάξεις της περιοχής και τις υπόλοιπες τοπικές ενώσεις συλλόγους κ.α.» να πάρουν πρωτοβουλίες με γνώμονα την ορθολογική διαχείριση του περιβάλλοντος.

Παρά ταύτα οι υπηρεσιακοί παράγοντες του ΚΠΕ, εδώ και 10 χρόνια είναι ενοχλητικά απόντες από τα τεράστια προβλήματα της Καστοριάς. Απόδειξη το γεγονός ότι στην μακροσκελή επιστολή τους, δεν ανέφεραν ούτε μια λέξη που να αποδεικνύει έμπρακτα την μέριμνά τους για τα σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα της Καστοριάς. Όχι βέβαια σε επίπεδο θεωρητικό και κούφιου αέρα, αλλά σε επίπεδο λήψης μέτρων και προτάσεων.

Δεν φρόντισαν ούτε να διαχωρίσουν έστω και ελάχιστα την θέση τους από τις δημοτικές ευθύνες κακής διάθεσης του δήθεν Ενυδρείου. Αν και μετά βίας συγκρατείται μια στάση (κάπως παλιομοδίτικης) κολακείας στην σημερινή κυβερνητική κατάσταση, στην Νέα Δημοκρατία δηλαδή, (θα έχει σχέση με τις επιδοτήσεις και τις ανανεώσεις φαίνεται, ή με την γνωστή οσφυαλγία), παρά ταύτα προσπάθησαν να κρύψουν την σιωπή τους για τον κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, τον εμπνευστή αυτού του καλλιμαρμάρου ανακτόρου (όπως δηλώνεται από τις φωτογραφίες που κοσμούσαν για χρόνια το πολιτικό του γραφείο) πίσω από τις δηκτικές αναφορές τους την μικροπολιτική, κομματική διάσταση των παραπόνων τους για τον νομάρχη Καστοριάς, αλλά και για οποιονδήποτε άλλον δεν δηλώνει... υποτελής σε αυθεντίες. Και σε οποιονδήποτε άλλο, επιζητεί λύσεις, έργα, και όχι λόγια.

Είναι τέτοια η ένταση της εικονικότητας του περιβάλλοντος που περιγράφεται στην επιστολή και λειτουργεί ως υποκατάστατο μιας πραγματικότητας, που μόνο οι ίδιοι γνωρίζουν -και προφανώς γεύονται, ώστε για τον απλό αναγνώστη, που αγνοεί όπως και οι περισσότεροι κάτοικοι αυτής της πόλης την άγνωστη δράση του ΚΠΕ, είναι βέβαιο ότι όλες αυτές οι ιαχές, οι κομπασμοί και οι κομπορρημοσύνες, μόνο στο πλαίσιο μιας ταραχής μπορούν να εξηγηθούν. Άλλωστε και στην γνωστή ιστορία του Ιουλίου Βέρν το πλήρωμα, αμέσως μετά τις επιφανειακές επιχειρήσεις αποσύρονταν στον Ναυτίλο και καταδύονταν στην σιωπηλή ευτυχία του βυθού.

Παρεμπιπτόντως, θα αγνοεί φαίνεται ο συντάκτης της επιστολής- ότι τα Μαυσωλεία δεν είναι του Μεσαίωνα υπόθεση, όπως ισχυρίζονται στην «Μία διευκρίνιση». Παρά είναι υπόθεση της αρχαιότητας και της πιο σύγχρονης εποχής: Θα έχουν ακουστά ίσως για Μαυσωλείο του Μάο, του Λένιν και άλλων μεγάλων μορφών της ιστορίας, της ...ισότητας και του πλουραλισμού. Τώρα πια έγινε και της Καστοριάς.

Υπ’ αυτές τις κάποιες έννοιες, ίσως πράγματι να έγινε το Ενυδρείο.

[δημοσιεύθηκε στην ΟΔΟ στις 19.6.2008]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ