8.6.16

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΝΤΟΓΟΥΛΑ: Ο ηγέτης


ΟΔΟΣ 28.1.2016 | 821

Για το θέµα αυτό έχουν γραφτεί κατά καιρούς πολλά. Στις µέρες µας όµως βιώνουµε όλοι την έλλειψη αυτού του ανθρώπου που µε τις ικανότητες και τα χαρίσµατά του θα µπορούσε να βγάλει την πατρίδα µας από το καταστροφικό τέλµα που βρίσκεται σήµερα. Χρειαζόµαστε λοιπόν επειγόντως έναν ηγέτη που θα οδηγήσει τον λαό µπροστά και όχι να κρύβεται πίσω από αυτόν µε δηµοψηφίσµατα και λαϊκές συνάξεις.
Ας δούµε λοιπόν ποια είναι τα χαρακτηριστικά του φαινοµένου «Ηγέτης» όπως τον σκιαγράφησαν µελετητές και ερευνητές που όλοι συµφωνούν στις εξής διαπιστώσεις:

• Ο ηγέτης δεν γίνεται αλλά γεννιέται.
• Ο ηγέτης συμπεριφέρεται όµοια, άσχετα µε το µέγεθος της οµάδας που ηγείται.
• Όλοι οι «ηγέτες» ακολουθούν έναν συγκεκριμένο τρόπο συμπεριφοράς.

Αυτόν τον τρόπο συμπεριφοράς θα προσπαθήσω να παρουσιάσω έτσι ώστε η καταγραφή των σκέψεων αυτών να γίνει ένας οδηγός γι' αυτούς που θα είχαν την τύχη να «ηγηθούν».

Ηγεσία

Ο ηγέτης παρουσιάζει τους υψηλούς προσωπικούς του στόχους και µετατρέπει τα οράµατά του σε κατανοητά προγράµµατα, τα οποία καλεί τα µέλη της οµάδας/λαός που ηγείται να τα υλοποιήσουν, δηλ. βάζοντας ξεκάθαρους και κατανοητούς στόχους.
Ο ηγέτης εκφράζει την προσωπική του ευθύνη και επιµονή για την επιτυχία των στόχων της οµάδας του και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εμψυχώσει και ενθαρρύνει τα µέλη του δηµιουργώντας έτσι την ψυχολογία της νίκης και επιτυχίας.

Συμμετοχή

Ο ηγέτης προτρέπει τα µέλη της οµάδας του να δεσµευτούν:
• Για τον καθορισµό των στόχων και την αξιολόγηση της επιτυχίας.
• Για τον καθορισµό των προθεσµιών για την επιτυχία των στόχων τους.
• Για την συµµετοχή τους στην ιεράρχηση των σηµαντικών στόχων.

Κατεύθυνση - σαφήνεια

Ο ηγέτης:
• Βοηθά τα µέλη της οµάδας του στο να κατανοήσουν τη σπουδαιότητα της δικής τους συνεισφοράς στην επιτυχία, και
• Οριοθετεί µε σαφήνεια τα καθήκοντα και τις αρµοδιότητες των µελών.

Υποστήριξη - ενθάρρυνση

Ο ηγέτης:
• Δηµιουργεί καλό περιβάλλον συνεργασίας.
• Δείχνει πάντοτε την απαιτούµενη προσοχή σε οτιδήποτε λέγεται,
και
• Ενθαρρύνει τα µέλη της οµάδας να είναι ειλικρινή ακόµη και για τα λάθη που έκαναν.

Καθοδήγηση - επικοινωνία

Ο ηγέτης:
• Αναθέτει αρµοδιότητες σύµφωνα µε τις δυνατότητες και εµπειρίες των µελών της οµάδας.
• Δίδει αµέριστα την βοήθεια-καθοδήγηση και εκπαίδευση για την βελτίωση της απόδοσης των µελών
• Εκφράζει πάντοτε ξεκάθαρα τη γνώµη και θέση του για οποιοδήποτε θέµα
• Προετοιµάζει τα µέλη της οµάδας του για να καλύπτουν ισάξια σηµαντικές θέσεις.
• Υποστηρίζει τα µέλη της οµάδας όταν πιστεύει ότι έχουν δίκαιο.

Εκτίμηση – απόδοση - σαφήνεια

Ο ηγέτης:
• Παρουσιάζει στα µέλη τα κριτήρια βάσει των οποίων γίνεται η αξιολόγηση της απόδοσής τους.
• Πληροφορεί τακτικά τα µέλη για την απόδοσή τους.
• Εκφράζεται πάντοτε µε ευθύτητα στις συζητήσεις που αφορούν στην απόδοση της οµάδας.
• Οργανώνει συναντήσεις µε σκοπό την αξιολόγηση της απόδοσης των µελών της οµάδας.

Αναγνώριση – ανταμοιβή

Ο ηγέτης:
• Ανταµείβει την άριστη απόδοση των µελών µε θετικά σχόλια και επαίνους.
• Τονίζει τη σπουδαιότητα της προσπάθειας των µελών, και
• Καθορίζει δίκαια την αµοιβή τους.

Διατήρηση του ομαδικού πνεύματος

Ο ηγέτης:
• Καθορίζει συχνές συναντήσεις µε τα µέλη για την εµπέδωση της εµπιστοσύνης και του αµοιβαίου σεβασµού µεταξύ τους.
• Ενθαρρύνει τον ειλικρινή και ανοιχτό διάλογο.
• Ενθαρρύνει τη συνεργασία των µελών και αποθαρρύνει τον µη παραγωγικό ανταγωνισµό.

Οργάνωση - κατεύθυνση

Ο ηγέτης:
• Καθορίζει ακριβώς τους στόχους.
• Σχεδιάζει τις συναντήσεις των οµάδων εργασίας.
• Βεβαιώνεται ότι τα µέλη έχουν σαφή αντίληψη των αποφάσεων που ελήφθησαν.

Από τα πιο πάνω είναι εύκολο να αντιληφθούµε ότι ο ηγέτης πρέπει να είναι ένας πολύ δυνατός και αποφασιστικός χαρακτήρας µε αυξηµένη αίσθηση της ευθύνης. Πρέπει να έχει το χάρισµα της επικοινωνίας µε τους ανθρώπους όλων των επιπέδων και αξιολογώντας τις συνθήκες που επικρατούν να λαµβάνει γρήγορα τις ανάλογες αποφάσεις. Επιτρέπει την ελεύθερη έκφραση γνώµης στους συνεργάτες του αλλά απαιτεί την αυστηρή εφαρµογή των αποφασισθέντων. Τέλος η ικανότητα επιλογής αξίων συνεργατών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία των στόχων της οµάδας.

Ο ηγέτης είναι πάντα µπροστά, δίδοντας έτσι το προσωπικό του παράδειγµα.
Η πατρίδα µας κατά καιρούς ευτύχησε να έχει τέτοιους µεγάλους ηγέτες και µεγαλούργησε. Σήµερα όµως περνάει δύσκολες στιγµές και χρειαζόµαστε ένα παλικάρι για να µας ξελασπώσει.


Δημοσιεύθηκε στην ΟΔΟ στις 28 Ιανουαρίου 2016, αρ. φύλλου 821
Φωτογραφία λεπτομέρεια του αγάλματος του Μακιαβέλι, έξω από την Πινακοθήκη Uffizi  (Ουφίτσι) στην Φλωρεντία Ιταλίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ