18.5.15

ΑΝΑΣΤΑΣΗ Κ. ΠΗΧΙΩΝ: Δημιουργία Ηρώων


ΟΔΟΣ 11.12.2014 | 768

Γόνος εὔπορης οἰκογένειας, μεγαλομένος σέ καλή περιοχή τῶν Ἀθηνῶν -στά Βόρεια Προάστια- φοιτοῦσε σέ καλό σχολεῖο, εἶχε ὅλες τίς πρσφερόμενες εὐκαιρίες, πού προσφέρει μιά εὔπορη ἀστική οἰκογένεια στά παιδιά της, δέν τοῦ ἔλειπε σχεδόν τίποτε, πλήν, πιθανῶς, ἀπό τήν ἀπαιτούμενη οἰκογενειακή θαλπωρή καί πειθαρχία. Νεαρός μέ ἀνησυχίες τῆς ἡλικίας του, μή ἔχοντας νά διοχετεύσει παραγωγικά τίς δραστηριότητές του, μιά πού ἀπολάμβανε ὅλα σχεδόν τά ὑλικά ἀγαθά, ἐμφορούμενος καί λόγω οἰκογενειακής καταβολῆς καί παραδόσεως, ἀπό ἀριστερά καί ¨προοδευτικά¨ φρονήματα, ἔμπλεξε, ὅπως ἐκ τῶν ὑστέρων φαίνεται, μέ ἀριστερές, ἀντιεξουσιαστικές (ὅπως αὐτοπροβάλονται) ὀργανώσεις.

Μιά ἀποφράδα ἡμέρα, ἕνα ἀπόγευμα, μετά ἀπό τήν παρακολούθηση, μέ τόν «κολητό» του φίλο, μιᾶς ἀθλητικῆς ἐκδηλώσεως στήν περιοχή τους ἐθεώρησαν καλό, γιά νά ἐκτονωθούν, νά κατέβουν στό κέντρο τῶν Ἀθηνῶν, στήν περιοχή τῶν Ἐξαρχείων, κέντρο τῶν «ἀναρχικῶν» καί περιοχῆ συνεχῶν ἔκτροπων ἐνεργειῶν καί συγκρούσεων αὐτῶν μέ τήν Ἀστυνομία. Περιδιαβαίνοντας στά στενά τῆς περιοχῆς ἤλθαν ἀντιμέτωποι μέ δύο εἰδικούς φρουρούς τῆς Ἀστυνομίας, ὄχι νεαρούς ἀστυνομικούς ἀλλά μέσης ἠλικίας, τούς ὁποίους, ὅπως διεπιστώθηκε ἀπό τήν μετέπειτα δικογραφία, ἄρχισαν νά τούς προκαλούν καί νά τούς βρίζουν μέ ἀποτέλεσμα ὁ ἕνας ἀπό τούς ἀστυνομικούς νά πυροβολήσει καί νά φονευθεῖ ὁ φίλος τοῦ νεαροῦ. Ἐπακολούθησε δίκη καί καταδίκη τοῦ ἀστυνομικοῦ.

Τά μέσα ἐνημερώσεως καθῶς καί τά ἀριστερά κόμματα, τά μέν γιά ἐντυπωσιασμό τῆς κοινῆς γνώμης τά δέ γιά πολιτικούς λόγους ἐκμεταλεύτηκαν τό γεγονός καί ὁμίλησαν καί ὁμιλούν γιά δολοφονία του η ἐκτέλεση του νεαροῦ ἐνῶ ΗΤΑΝ ΕΝΑ ἁπλῶς ἀτυχές Γεγονός. Παραποιοῦν σκοπίμως τίς ἔννοιες τῶν λέξεων δολοφονία ἤ έκτέλεση μέ σκοπό (τόν ὁποῖο καί ἐπέτυχαν) νά ἡρωποιήσουν τόν ἄτυχο φονευθέντα καί νά ἐκμεταλεύονται τήν μνήμη του μέ πορεῖες, διαμαρτυρίες καί βίαια ἔκτροπα τῶν αὐτοαποκαλούμενων ἀναρχικῶν, ἐνῶ εἶναι «μπαχαλάκιδες», «χούλιγκανς» καί κακοποιά στοιχεῖα, μέ ἀποτέλεσμα τά ἔκτροπα γεγονότα στήν Ἀθήνα καί λοιπές πόλεις μέ τίς καταλήψεις δημοσίων κτηρίων, βανδαλισμούς καί καταστροφές, τῶν τελευταίων ἡμερῶν.

Στήν δίκη τοῦ ὑπαίτιου, γιά τόν φόνο στά Ἐξάρχεια, ἀστυνομικοῦ, ὁ κύριος μάρτυρας κατηγορίας, θά ἔπρεπε νά εἶναι ὁ φίλος του, ὁ ὁποῖος καί τόν παρέσυρε ἐκεί, γιά τόν ὁποῖο γίνεται τόσος λόγος τελευταῖα, εἶναι ὁ περιβόητος Ρωμανός. Ἐξαφανίσθηκε μετά τόν θάνατο τοῦ φίλου του καί δέν παρουσιάσθηκε στήν δίκη, φοβούμενος πιθανῶς, ὅπως συνάγεται ἀπό τήν πορεῖα του πού ἐπακολούθησε, ὅτι φοβήθηκε νά παρουσιασθεῖ γιά νά μήν ἀποκαλυφθεῖ ἡ ἔνταξή του σέ κάποια ἀπό τίς ἀντιεξουσιαστικές, ἀναρχικές ὁμάδες. Αὐτό ἀποκαλύφθηκε ἀργότερα ὅταν ὡς μέλος μιᾶς ἀπό αὐτές συνελήφθηκε σέ ἔνοπλη ληστεία τράπεζας στό Βελβενδό τοῦ νομοῦ Κοζάνης. Καταδικάσθηκε σέ ποινή κάθειρξης καί ἐκκρεμοῦν ἄλλες δύο κατηγορίες πρός ἐκδίκαση. Ἤδη ἐκτίει τήν ποινή καθίρξεως στήν φυλακή.

Έδωσε ἐξετάσεις στίς τελευταῖες Πανελλήνιες είσαγωγικές ἐξετάσεις γιά τά ἀνώτερα ἐκπαιδευτικά ἱδρύματα καί πέτυχε τήν εἰσαγωγή του σέ ἕνα ΤΕΙ. Ἔκτοτε ἀπαιτεῖ καί ἐκβιάζει τό Κράτος καί τήν κοινωνία μέ ἀπεργία πείνας, ποιός; ἕνας κοινός ἐγκληματίας καταδικασμένος σέ ποινή καθείρξεως, ἀμετανόητος, ὅπως ἱσχυρίζεται, ἀναρχικός καί ἀντιεξουσιαστής, νά τοῦ δίνεται ἡ ἄδεια νά παρακολουθεῖ στό ΤΕΙ πού πέτυχε τά μαθήματα. Καί ἔρχεται τό Ὑπουργεῖο Παιδείας καθῶς καί τό τῆς Δικαιοσύνης καί συζητοῦν τό αἴτημά του καί δημιουργοῦν ζήτημα ἐκ τοῦ μηδενός. Εξ ἄλλου ὁ ἴδιος δήλωσε ὅτι ἐπιδιώκει τήν χορήγηση ἄδειας γιά τήν  φοίτησή του στο ΤΕΙ ΟΧΙ γιά τήν τόσο μόρφωσή του ἀλλά γιά νά προκαλέσει ρωγμές στό Σωφρονηστικό Σύστημα. ΠΟΤΕ δέν ἔπαψε νά διακηρύσσει ὅτι μισεῖ τό Σύστημα καί τό Κράτος καί θά τό πολεμά ὅπως μπορεῖ. Ὀρθῶς τό συμβούλιο τῶν φυλακῶν, καί τό μόνο ἁρμόδιο, ἀπέρψε τό αἴτημα του.

Δυστυχῶς τά μέσα ἐνημέρωσης μέ τήν συνεχῆ προβολή τῆς ἀπεργίας πείνας τοῦ καταδικασμένου σέ κάθειρξη Ρωμανοῦ, εἴτε γιά λόγους τηλεθέασης καί ἀκροαματικότητας εἴτε γιά ἐκτροπή τῆς κοινής γνώμης τῶν πολιτῶν, ἀπό τά προβλήματα πού ταλανίζουν τήν χώρα μας, ἔδωσαν ἔκταση στό ζήτημα μέ ἀποτέλεσμα νά τό ἐκμεταλλευτεῖ ἡ ἀριστερά ἀξιωματική καί λοιπή ἀντιπολίτευση καί νά δημιουργήσουν ἐκ τοῦ μηδενός πολιτικό πρόβλημα.

Η μέν ἀντιπολίτευση ἐκμεταλεύεται τό γεγονός γιά νά κατηγορήσει τήν Κυβέρνηση ὡς άνάλγητη καί καταπιεστική, ἡ δέ Κυβέρνηση φοβούμενη τό κακῶς ἐννοούμενο πολιτικό κόστος νά προβαίνει σέ συζητήσεις περί τοῦ πρακτέου καί νά προχωρεῖ ἀκόμη καί σέ τροπολογία τοῦ ὑφιστάμενου νόμου γιά νά ἰκανοποιήσει τό αἴτημα ἑνός ἐγκληματία καί ἀναρχικοῦ.

Εἶναι αὐτά σοβαρά πράγματα καί ἐπιτρέπονται νά συμβαίνουν σέ ἕνα εὐνομούμενο Κράτος, πού σέβεται καί τηρεῖ τούς Νόμους; Εἶναι ὀρθόν ἡ ἀξιωματική ἀντιπολίτευση νά προτρέπει τούς πολίτες νά συμμετάσχουν στίς πορεῖες καί ἐκδηλώσεις τῶν ἐξτρεμιστικῶν, ἀναρχικῶν ὀργανώσεων, γιά τήν ἰκανοποίση τοῦ αἰτήματος τοῦ νεαροῦ ἐγκληματία, ὄταν γνωρίζουν καλά ὅτι θά προκληθούν ἔκτροπα, βανδαλισμοί καί καταστροφές δημόσιας καί ἰδιωτικῆς περιουσίας, τό ἴδιο δέ νά κάνουν καί τά τηλεοπτικά κανάλια;

Επιτρέπεται νά συζητεῖται  στήν Βουλή, ὅταν συζητεῖται  ὁ προϋπολογισμός τοῦ Κράτους, τό ζήτημα αὐτό καί νά ἀπολογεῖται ο Ὑπουργός Παιδείας γιά θέμα πού ἁφορᾶ τήν Δικαιοσύνη; Ἐπιτρέπεται σέ ἕνα σοβαρό Κράτος ὁ πρωθυπουργός τῆς χώρας νά ἀσχολεῖται καί νά δέχεται σέ ἀκρόαση τοῦς γονεῖς τοῦ Ρωμανοῦ, ὅταν ἡ ἴδια ἡ μητέρα του εἶχε δηλώσει παλαιότερα ὅτι ἤταν περήφανη γιά τόν γυιό της καί τίς πράξεις του; Δέν ἀντιλαμβάνονται ὅτι εἶναι πάγια τακτική τῶν ἑλληνικῶν ἀριστερῶν κομμάτων νά ὑποστηρίζουν κάθε τί τό ὁποῖο προκαλεῖ προβλήματα στό ἀστικό κοινοβουλευτικό σύστημα καί νά δημιουργούν ἥρωες ἀπό τίς τάξεις τῶν ἀντιμαχόμενων τό σύστημα αὐτό;

Παρουσιάζουν καί προβάλουν ὡς ἥρωες, προμάχους τῶν  κοινωνικῶν καί πολιτικῶν δικαιωμάτων κοινωνικούς ἀγωνιστές τα δύο αὐτά ἄτυχα νεαρά ἀτομα, τόν Γρηγορόπουλο πού ἔχασε τήν ζωή του, ἀπό μιά σφαῖρα πού ἐξοστρακίσθηκε, γιατί τό μόνο πού ἔκαμε ὡς ἀγωνιστής ἤταν νά καθυβρίσει σκαιῶς ἕναν ἀστυνομικό, νά τόν φέρει σέ ἀπόγνωση ὥστε νά χάσει τόν ἔλεγχο τῶν πράξεων του καί νά πυροβολήσει, καί τόν ἕτερο, τόν Ρωμανό, πού ἐξελίχθηκε σέ ἐγκληματία τοῦ ποινικοῦ Δικαίου καί ὅπως δηλώνει ἀναρχικό καί ἀντιεξουσιαστή.

Η Πολιτεία φταίει γιατί μποροῦσε κάλλιστα νά λύσει τό πρόβλημα καί νά ἀποφύγη ὅλα ὅσα ἔγιναν μέχρι τώρα μέ τήν δυνατότητα πού μποροῦσε νά δώσει στόν Ρωμανό νά παρακολουθήσει τά μαθήματα, ὅπως παρακολουθούν οἱ φοιτητές τοῦ Ἀνοικτοῦ Πανεπιστημίου, πράγμα τό ὁποῖο δεν ἀποδέχεται και τώρα ὁ Ρωμανός γιατί  η ἀπεργία πείνας του ΔΕΝ ἀποσκοπεῖ στίς σπουδές του ἀλλά ΕΧΕΙ ἄλλους σκοπούς.

Ὁ καιρός καί οἱ διάφορες συγκυρίες δέν ἐπιτρέπουν τήν ἐκ τοῦ μηδενός δημιουργία ἡρώων.


Δημοσιεύθηκε στην ΟΔΟ στις 11 Δεκεμβρίου 2014, αρ. φύλλου 768


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ