2.11.21

Το Σκάκι

 


“Πού βαδίζουμε κυρίες και κύριοι κι αγαπητά μας παιδιά;” ■ Όταν ήρθε η «Ώρα για δουλειά», όλοι μαζί «σήκωσαν τα μανίκια» και, αφού κάθισαν σε πολλές καρέκλες, ξεκίνησαν το έργο τους για το καλό της Καστοριάς. Αρκετοί με προϋπηρεσία —και προϊστορία— στη δουλειά αυτή του αιρετού, δηλαδή του άρχοντος της αρχόντισσας, μήνας μπαίνει μήνας βγαίνει, προσφέρουν και προσφέρονται. 

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ: πρόεδρος της κοινωφελούς δημοτικής επιχείρησης Ορεστειάς. Μέλος του ΔΣ της ΔΕΥΑΚ και (πρόσφατη) υπάλληλος επί αμοιβή στη ΔΕΥΑΚ. Μέλος του ΔΣ στο Μπαϊρακτάρειο Ωδείο. Εντεταλμένη δημοτική σύμβουλος, στην εποπτεία και στον συντονισμό δράσεων που αφορούν θέματα περιβάλλοντος και λίμνης.

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΕΛΚΑΣ: πρόεδρος της Μακεδνός. Μέλος του ΔΣ στο Μπαϊρακτάρειο Ωδείο. Υπήρξε μέλος του ΔΣ Ορεστειάς με πρόεδρο τον Λάζαρο Ζήση, επί δημαρχίας Ανέστη Αγγελή. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΛΒΑΡΙΝΑΣ: Εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος στην εποπτεία και στον συντονισμό δράσεων που αφορούν θέματα εγγείων βελτιώσεων. Μέλος του ΔΣ της ΔΕΥΑΚ. Μέλος της Μακεδνός.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΡΗΜΟΣ: αντιδήμαρχος τουρισμού και πρόεδρος του νομικού προσώπου δήμου Καστοριάς.

ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΚΟΠΟΥΛΟΣ: αντιδήμαρχος πολιτισμού, παιδείας, αθλητισμού και κοινωνικής μέριμνας. Μέλος του ΔΣ νομικού προσώπου δήμου Καστοριάς.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΝΟΥΣΑΣ αντιδήμαρχος προγραμματισμού έργων, τεχνικών υπηρεσιών και υπηρεσίας δόμησης. Μέλος της οικονομικής επιτροπής δήμου Καστοριάς.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΦΟΥΛΙΡΑΣ: αντιδήμαρχος διοικητικής μέριμνας, καθημερινότητας και εξυπηρέτησης του πολίτη. Μέλος του ΔΣ του νομικού προσώπου δήμου Καστοριάς. Μέλος της οικονομικής επιτροπής του δήμου Καστοριάς. Υπήρξε πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ, επί δημαρχίας Ανέστη Αγγελή και μέλος του ΔΣ ο νυν δήμαρχος Ι.Κορεντσίδης. Αντιπρόεδρος στο Μπαϊρακτάρειο Ωδείο επί δημαρχίας Ανέστη Αγγελή. Αντιπρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου επί δημαρχίας Ανέστη Αγγελή. Αντιπρόεδρος της οικονομικής επιτροπής επί δημαρχίας Εμμανουήλ Χατζησυμεωνίδη. Μέλος του ΔΣ της Ορεστειάς , επί προεδρίας Ειρήνης Γεωργοσοπούλου-Μισκία.

ΛΑΖΑΡΟΣ ΖΗΣΗΣ: αντιδήμαρχος πρωτογενούς τομέα, αγροτικών θεμάτων και τοπικής οικονομικής ανάπτυξης. Πρόεδρος δευτεροβάθμιας σχολικής επιτροπής δήμου Καστοριάς. Υπήρξε αντιδήμαρχος τουρισμού, αθλητισμού, επιχειρηματικότητας και παραδοσιακών εκδηλώσεων επί δημαρχίας Ανέστη Αγγελή και πρόεδρος της κοινωφελούς επιχείρησης του δήμου Καστοριάς Ορεστειάς επί Ανέστη Αγγελή.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΤΣΚΑΣ: αντιδήμαρχος περιβάλλοντος, πρασίνου & πολιτικής προστασίας. Μέλος της οικονομικής επιτροπής του δήμου Καστοριάς. Υπήρξε αντιδήμαρχος καθαριότητας, πρασίνου και περιβάλλοντος επί δημαρχίας Ανέστη Αγγελή. Πρόεδρος της κοινωφελούς δημοτικής επιχείρησης του δήμου Καστοριάς Ορεστειάς επί Ανέστη Αγγελή. 

ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΣΚΟΣ: πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ. Μέλος του ΔΣ της οικονομικής επιτροπής του δήμου Καστοριάς. Υπήρξε αντιδήμαρχος καθαριότητας επί δημαρχίας Εμμανουήλ Χατζησημεωνίδη. Μέλος του ΔΣ οικονομικής επιτροπής δήμου Καστοριάς επί δημαρχίας Ανέστη Αγγελή. Μέλος του ΔΣ του νομικού προσώπου του δήμου Καστοριάς επί δημαρχίας Ανέστη Αγγελή.

— Οι: Λάζαρος Ζήσης, Διονύσιος Λίτσκας και Στυλιανός Φουλιράς το 2010 ήταν με τον Κώστα Λιάντση. Το 2014 και οι τρεις κατέβηκαν με το ψηφοδέλτιο του Ανέστη Αγγελή.

— Ο Πέτρος Τόσκος ήταν και το 2010 και το 2014 με τον Εμμανουήλ Χατζησυμεωνίδη.

— Ο Κωνσταντίνος Τσανούσας ήταν υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος το 2006 με τον Κωνσταντίνο Κοντόπουλο.

■ Το 2019 όλοι οι ανωτέρω βρέθηκαν στο ψηφοδέλτιο του Ιωάννη Κορεντσίδη.


ΟΔΟΣ εφημερίδα της Καστοριάς | Το Σκάκι | Πέτρος Τόσκος


ΔΕΥΑΚ - Ιανουάριος 2021

■ Οι μελέτες της ΔΕΥΑΚ που εγκρίθηκαν το πρώτο μήνα του νέου έτους 2021:

— «Προγρ/κη σύμβαση Δήμου με ΔΕΥΑΚ για μελέτη βελτίωσης υποδομών αποχέτευσης δήμου Καστοριάς» προϋπολογισμού 18.000,00 €.

— «Προγρ/κη σύμβαση Δήμου με ΔΕΥ ΑΚ για μελέτη βελτίωσης υποδομών ύδρευσης δημοτικών ενοτήτων ΙΙ» προϋπολογισμού 18.000,00 €.

— «Προγρ/κη σύμβαση Δήμου με ΔΕ ΥΑΚ για μελέτη εκσυγχρονισμού, επέκτασης Ε.Ε.Λ. Δήμου Καστοριάς & ενεργειακής αναβάθμισης αυτής» προϋπολογισμού 18.000,00 €.

— «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τη διαχείριση και υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων των υπ' αριθμ. 104 και 105 προσκλήσεων του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας» για ένα φάκελο, 6.200 €. 

Με το «Καλή Χρονιά» 60.200,00 €. 

■  Απευθείας αναθέσεις σε ελεύθερους επαγγελαματίες λόγω έλλειψης προσωπικού όπως αναφέρεται στα αναρτημένα έγγραφα στη διαύγεια : [...] Από τις 72 οργανικές θέσεις καλύπτονταν έως και οι 53 θέσεις (36 με μόνιμο προσωπικό και οι υπόλοιπες με συμβασιούχους) ανά διαστήματα [...]. Έτσι αναγράφεται. 

— «Αναλύσεις δειγμάτων πόσιμου νερού-δοκιμαστική παρακολούθηση Δήμου Καστοριάς» 3.619,56 €.

— «Παρακολούθηση χλωρίωσης πόσιμου νερού - χλωριοσυγκρίσεις Δ.Ε. Καστοριάς» για χρονική διάρκεια ενός έτους, 21.070,08 €. Η ίδια εταιρεία από το Δισπηλιό έχει αναλάβει αυτές τις υπηρεσίες.

— «Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας για τις ανάγκες της Δ.Ε. Υ.Α.Καστοριάς» για χρονική διάρκεια 83,7 ωρών, 4.958,99 €.

— «Υπηρεσίες διαχείρισης υλικών αποθήκης» για χρονική διάρκεια ενός έτους, 18.600 €. Προβλέπεται μία θέση αποθηκάριου αλλά δεν καλύπτεται.

— «Παροχή λογιστικών-φοροτεχνικών υπηρεσιών» για χρονική διάρκεια 12 μηνών, 24.800 €. 

— «Μηχανογράφηση-Μισθοδοσία-Διαχείριση προσωπικού» για χρονική διάρκεια 12 μηνών, 9.920 €. Η εταιρεία η οποία έχει αναλάβει αυτή την υπηρεσία ανήκει σε συγγενή ειδικού συμβούλου του δημάρχου Καστοριάς. Προβλέπεται η πρόσληψη τεσσάρων ατόμων για τη συγκεκριμένη κατηγορία (οικονομικά-λογιστικά) αλλά η επιχείρηση δεν έχει προσλάβει κανέναν. 

— «Υπηρεσίες μηχανολόγου μηχανικού Π.Ε.-λειτουργία Ε.Ε.Λ.» για χρονική διάρκεια 12 μηνών, 24.800 €. Προβλέπονται δύο θέσεις μηχανολόγου-ηλεκτρολόγου αλλά δεν καλύπτεται καμμία. 

— «Προληπτικός έλεγχος και συντήρηση του Η/Μ εξοπλισμού των αντλιοστασίων ύδρευσης και αποχέτευσης, των δεξαμενών και του βιολογικού σταθμού του Δήμου Καστοριάς» για χρονική διάρκεια 12 μηνών, 24.799,90 €. 

— «Παροχή υπηρεσιών πολιτικού μηχανικού Τ.Ε.» για χρονική διάρκεια ενός έτους, 24.800 €. Προβλέπονται πέντε θέσεις πτυχιούχων μηχανικών Τ.Ε και δεν καλύπτεται καμμία, μία θέση ηλεκτρολόγου-εγκαταστάτη και δεν καλύπτεται και δύο θέσεις ηλεκτροτεχνίτη και δεν καλύπτεται καμμία. 

— «Χειριστή μηχανημάτων έργου» για ένα έτος, 21.576 €. Προβλέπονται δύο θέσεις χειριστού σκαπτικού μηχανήματος και δεν καλύπτεται καμμία.

— «Παρακολούθηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Κορεστείων» για χρονική διάρκεια 12 μηνών, 21.576 €. 

— «Υπηρεσίες καθαρισμού δεξαμενών» για χρονική διάρκεια ενός έτους, 18.600 €. 

— «Υπηρεσίες ελέγχου διαρροών σε δίκτυα» για χρονική διάρκεια ενός έτους, 24.180 €.

— «Υπηρεσίες καθαρισμού φρεατίων υπονόμων» για χρονική διάρκεια ενός έτους, 18.600 €. 

— «Υπηρεσίες βοηθού μηχανοτεχνίτη στο Η/Μ τμήμα» για χρονική διάρκεια 12 μηνών, 18.600 €. Προβλέπονται 14 θέσεις εργατών γενικών καθηκόντων αλλά καλύπτεται μόνο μία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται —έτσι αναφέρεται— Η έλλειψη και η μείωση του ήδη υπάρχοντος προσωπικού της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. επιβάλλει την σύναψη σύμβασης με πάροχο υπηρεσίας [...].

— «Καταμέτρηση υδρομέτρων-έλεγχος παράνομων συνδέσεων-επανέλεγχοι-διακοπές/επανασυνδέσεις Δήμου Καστοριάς» για χρονική διάρκεια 6 μηνών, 9.300 €.

— «Καταμέτρηση υδρομέτρων-έλεγχος παράνομων συνδέσεων-επανέλεγχοι-διακοπές/επανασυνδέσεις Δ.Ε. Καστοριάς (νότια-δυτική πλευρά λίμνης)» για χρονική διάρκεια 4 μηνών, 6.200 €.

— «Καταμέτρηση υδρομέτρων-έλεγχος παράνομων συνδέσεων-επανέλεγχοι-διακοπές/επανασυνδέσεις Δ.Ε. Καστοριάς (βόρεια-ανατολική πλευρά λίμνης)» για χρονική διάρκεια 12 μηνών, 18.600 €.

— «Καταμέτρηση υδρομέτρων-έλεγχος παράνομων συνδέσεων-επανέλεγχοι-διακοπές/επανασυνδέσεις Δ.Δ. Καστοριάς» για χρονική διάρκεια 12 μηνών, 18.600 €. Στην συγκεκριμένη θέση απασχολεί η επιχείρηση ύδρευσης του δήμου έναν υπάλληλο: «Ειδικά για τεχνικούς-σημειωτές υδρομέτρων ο Ο.Ε.Υ. προέβλεπε 4 θέσεις και η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. είχε και εξακολουθεί και μετά την διεύρυνση να έχει έναν (1) υπάλληλο με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το επίπεδο ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών της επιχείρησης».

■ Τί ακριβώς συνεπάγεται; Δεν είναι ικανοί οι υπάλληλοι; Δεν προλαβαίνουν να κάνουν την δουλειά τους για την οποία πληρώνονται; Γιατί δεν προσλαμβάνουν προσωπικό; Δεν έχει ανεργία η Καστοριά και δεν βρίσκουν άτομα επειδή όλοι δουλεύουν; 

■ Η ΔΕΥΑ Καστοριάς είχε όμως άμεση ανάγκη για θέση τηλεφωνήτριας και προσέλαβε για ένα χρόνο την κ. Λούσιου και στην συνέχεια προσέλαβε την κ. Φιλίππου της Κοινωφελούς.

■ Τα 36 άτομα προσωπικό που έχει η επιχείρηση τι ακριβώς κάνουν; Ποιά είναι τα καθήκοντα τους για τα οποία τα πληρώνουμε; 

■ Για όλες αυτές τις έξωθεν αναθέσεις υπηρεσιών πληρώνουμε για ένα χρόνο 355.000,00 ευρώ, με «ό,τι αυτό συνεπάγεται» κυρίες και κύριοι κι αγαπητά μας παιδιά.

■ Τέλος, στον προϋπολογισμό της ΔΕΥΑΚ για το έτος 2021 έχει εγκριθεί πίστωση για κινητή τηλεφωνία 15.000 €. Για να υπάρχει προφανώς άρτια ενδοεπικοινωνία της παρακαλούθησης του μεγάλου έργου του «Σώπασε κυρά Δέσποινα και μη πολυδακρύζεις».

■ Με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Καληνύχτα  Ελλάδα
Όπου και να ‘σαι


Δημοσιεύθηκε στην ΟΔΟ στις 4 Φεβρουαρίου 2021, αρ. φύλλου 1066.
Η συντάκτρια της στήλης επιθυμεί να διατηρεί την ανωνυμία της.


Σχετικά:

13 σχόλια:

 1. Ανώνυμος2/11/21

  Εν ολίγοις...γαμ....με κεφαλαία γράμματα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ανώνυμος2/11/21

  ΟΔΕ σε βρίσκω λάθος καταρτισμένη στο τεχνικό κομμάτι της ραδιοτηλεπικοινωνίας. Η σύνδεση με την κυρά Δέσποινα δεν χρήζει ενδοεπικοινωνία αφού είναι υπεραστικό. Μάλλον σύμβαση με τον ΟΤΕ πρέπει. Βαγγέεεληηηη.....

  Έρρωσθε οι υδρολάγνοι

  Δημήτριος Αγιασοφίτης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ανώνυμος2/11/21

  Μπορεί κάποιος να μας πει τι σπουδές έχουν κάνει όλες αυτές οι ιδιοφυΐες που μας διοικούν; Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να ξέρουμε σε τι χέρια είναι το παρόν μας και το μέλλον των παιδιών μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ανώνυμος3/11/21

  Οι συμβάσεις που κάνει η ΔΕΥΑΚ είναι ορισμένου χρόνου, δεν θα έπρεπε να γίνονται μέσω ΑΣΕΠ ??
  Η συνεχής ανανέωση τους, κάθε χρόνο με τα ίδια πρόσωπα, δεν υποδηλώνει εξαρτημένη εργασία ??
  Η επίτροπός αυτά δεν τα βλέπει ??

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος3/11/21

   Σσσσςςςς η πατρίδα κοιμάται. Καληνύχτα Καστοριά όπου κι αν είσαι.....

   Διαγραφή
  2. Ανώνυμος4/11/21

   ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΜΟΝΙΜΟΥ ΩΣ ΠΑΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΗ ΑΝΑΓΚΗ

   Διαγραφή
 5. Ανώνυμος4/11/21

  Στο μπλόγκ του 20σάρικου ( λέμε τώρα κι αν..)δελτίο τύπου από την δημοτική επιχείριση τουρισμού με τις ώρες διεξαγωγής των δρομολογίων του Ολυμπιάς. Γούστο έχει να μείνει ακυβέρνητο μεσοπέλαγα να δώ πόσες ώρες θα πάρει στο γνωστό(!) συνεργείο από την Θεσσαλονίκη να 'ρθεί στην Αρχόντισσα για ρυμούλκηση,ή μη γένοιτο επίσης μεσοπέλαγα ποιές υπηρεσίες θα κάνουν έρευνα και διάσωση.....;;!!!

  Πρεσβύτης Μέτοικος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος5/11/21

   Φρόντισαν και γιαυτό, χθες παραχώρησαν τέσσερις πλήρως εξοπλισμένες στολες αυτοδυτών προς το Εθελοντικό Τμήμα Αντιμετώπισης Καταστροφών Καστοριάς (Ε.Τ.Α.Κ.) για έσχατη ανάγκη. Τουλάχιστον δεν θα σε αφήσουν να σε φάνε τα ψάρια.

   Διαγραφή
  2. Ανώνυμος5/11/21

   Δηλαδή η πως την λένε έχει πιστοποίηση για να αντικαθιστά τις κρατικές υπηρεσίες διάσωσης και εάν επιληφθούν ατυχήματος σε περίπτωση μη ενδεδειγμένων ή και λανθασμένων χειρισμών το θύμα εναντίον ποίου θα στραφεί για αποζημίωση.....;;;!!!!

   Διαγραφή
  3. Ανώνυμος5/11/21

   λεπτομερειες κακόβουλων εχθρών.

   Διαγραφή
 6. Ανώνυμος6/11/21

  Μήπως θα μπορούσε το τμήμα προσωπικού του Δήμου να δημοσιεύσει έναν πίνακα με το νούμερο των εργαζομένων στον δήμο μονίμων και μη, τις αποδοχές τους και την ειδικοτητά τους;
  Αυτά έπρεπε να κυνηγάει η αντίπολίτευση......

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος7/11/21

   Η ποια;

   Διαγραφή
  2. Ανώνυμος7/11/21

   Μάλλον εννοεί την γουνοφόρα κυρία με την φωνή της Janis Chaplin.

   Διαγραφή

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ