6.3.14

[....]

Σκάνδαλο του δημόσιου βίου που εξέθετε με τα πιο μελανά χρώματα τις συνέπειες από τον νεποτισμό της ελληνικής πολιτικής ζωής. Και τις μεθόδους-διαδρομές με τις οποίες θα μπορούσε ο καθένας, χωρίς ειδικές γνώσεις, επιβεβαιωμένες ικανότητες ή επιστημονική κατάρτιση, να ανελιχθεί στην πυραμίδα της οικονομικής και πολιτικής ελίτ. Αρκεί να διέθετε κατάλληλες γνωριμίες ή συγγένειες.
ΟΔΟΣ "Νέμεσις" 7.11.2013 | 714

1 σχόλιο:

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ