30.4.16

Λόγος & Αντίλογος

Ευχαριστίες

Κύριε Διευθυντά,

Παρακαλῶ νά μοῦ ἐπιτρέψετε νά ἐκφράσω, διά τῆς ἐφημερίδας σας, τίς ἄπειρες εὐχαριστίες μου στούς ἀγαπητούς μου συμπατριῶτες, ἀναγνῶστες τῆς ΟΔΟΥ, γιά τήν ἐπιλογή μου στά δέκα πρόσωπα τοῦ ἔτους 2015  καί  τήν μεγάλη τιμή τήν ὁποία, μέ τόν τρόπο αὐτό, ἀπέδωσαν στό πρόσωπό μου, καθῶς καί σ’ ἐσᾶς προσωπικά γιά τήν εὐγενῆ καλοσύνη πού ἐπιδεικνύετε νά δημοσιεύετε στήν ἔγκριτη ἐφημερίδα σας τά ἄρθρα καί τίς ἐπιστολές μου.

Ὁμολογῶ ὅτι ἐξεπλάγηκα γιά τήν ἐπιλογή μου αὐτή, στά 10 πρόσωπα τῆς χρονιᾶς 2015, καί μάλιστα μέ θετικά πρόσημα, τά ὁποία, κατά τήν γνώμη μου, εἶναι μόνον ἡ ἔκφραση τῶν ἀπόψεών μου  ἐλεύθερα καί ἐνυπόγραφα καί ἡ δημοσίευσή τους στήν ἔγκριτη ἐφημερίδα ΟΔΟ  (τῇ εὐγενῇ καλοσύνῃ σας), καί οἱ κατά καιρούς ἐπιστολές μου μέ τίς ὁποῖες κριτικάρω, καλόπιστα καί ἐμφορούμενος πάντοτε ἀπό τό ἀδιάπτοτο ἐνδιαφέρον μου γιά τήν γενέτειρά μου, ὁρισμένα καλῶς ἤ κακῶς τεκταινόμενα στήν ἀγαπημένη μας πατρίδα, τήν Καστοριά.

Σκοπός μου δέν εἶναι νά ἐκμαιεύσω ἐπαίνους, τιμές ἤ ὑστεροφημία, ἀλλά νά παρακινήσω τούς συμπατριῶτες μας νά καταστούν ἐνεργοί πολίτες, νά κρίνουν τά λόγια καί τίς πράξεις τῶν τοπικῶν ἀρχόντων -ἄν ἀνταποκρίνονται ἀλλήλων– νά ἀπαιτούν διαφάνεια στά ἔργα τους, νά κρίνουν καί κατακρίνουν τά κακῶς ἐνεργούμενα, νά τά δημοσιοποιούν καί νά ἔχουν τό σθένος νά ἐπιτελούν ὅλα αὐτά ἐπωνύμως καί ἐνυπογράφως.

Μέ εὐχαρίστησε ἀφάνταστα τό ὅτι δύο συμπατριῶτες μας ἔφεραν στό φώς τῆς δημοσιότητας, διά τῆς ἐφημερίδας σας, δυστυχῶς ἀνωνύμως, τήν ὑπεξαίρεση ἱστορικῶν βιβλίων ἀπό τήν Δημοτική Βιβλιοθήκη καί οίκειοποίησή τους ἀπό ὑποτιθέμενο ἐξέχοντα συμπολίτη μας, καθῶς καί τό ὅτι ἐκτός ἀπό τήν ὑπεξαίρεση τῶν εἰκόνων, ὑπεξαιρέθησαν καί οἱ ἀσημένιες κανδῆλες άπό τήν Μητρόπολη. Αὐτό ἀποτελεῖ μιά καλή ἀρχή.

Καί πάλιν ἐκφράζω, ἀπό καρδίας, τίς εὐχαριστίες μου στούς ἀγαπητούς συμπατριῶτες μου.

Μέ ἰδιαίτερη ἐκτίμηση
Ἀναστάσης Κων. Πηχιών

Δημοσιεύθηκε στην ΟΔΟ στις 14 Ιανουαρίου 2016, αρ. φύλλου 819.

Σχετικά:
ΠΡΟΣΩΠΑ 2015: Αναστάσιος Κ. Πηχιών [5]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ