9.4.16

Για την έκθεση των ορκωτών λογιστών στην κοινωφελή επιχείρηση του Δήμου Καστοριάς “Ορεστιάς”

Επιστολή προς τον πρόεδρο της κοινωφελούς επιχείρησης “Ορεστιάς” του δήμου Καστοριάς απέστειλε ο δημοτικός σύμβουλος και μέλος του Δ.Σ. της επιχείρησης κ. Σωκράτης Λιάνος, μετά την έκθεση των ορκωτών λογιστών, στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρεται  ότι «δεδομένης της σημαντικότητας των θεμάτων που μνημονεύονται στην παρούσα έκθεση ελέγχου, αδυνατούν να εκφέρουν  γνώμη επί των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2012».
Ο κ. Λιάνος επισημαίνει ότι  υπήρξαν ουσιώδεις παραλείψεις που ζημίωσαν την επιχείρηση και γι’ αυτόν τον λόγο προτείνει την παραπομπή του θέματος στο δημοτικό συμβούλιο του δήμου Καστοριάς.  Πιο συγκεκριμένα η επιστολή αναφέρει τα εξής:

Καστοριά 1-12-2015     
κοινοποίηση: κ Ανέστη Αγγελή δήμαρχο Καστοριάς


Κύριε πρόεδρε, κύριοι σύμβουλοι μέλη της κοινωφελούς επιχείρησης του δήμου Καστοριάς “Ορεστιάς”

Στις 19-11-2015 μας γνωστοποιήθηκε η έκθεση των ορκωτών λογιστών για την οικονομική χρήση της επιχείρησης το έτος 2014

1. Οι ορκωτοί λογιστές στης έκθεση τους καταλήγουν ''Δεδομένης της σημαντικότητας των θεμάτων που μνημονεύονται στην παρούσα έκθεση ελέγχου, αδυνατούμε να εκφέρουμε γνώμη επί των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2012. '' Η διατύπωση αυτή επισημαίνει εμμέσως πλην σαφώς ότι υπήρξαν ουσιώδεις παραλείψεις που ζημίωσαν την επιχείρηση.

2. Από την έκθεση προκύπτει ότι ενώ η επιχείρηση συνέταξε ως ώφειλε διαφόρους κανονισμούς, όπως κανονισμό εσωτερικής υπηρεσίας, κανονισμό προσωπικού, δεν συνέταξε κανονισμό προμηθειών. Συνεπώς όλες οι προμήθειες έγιναν με υποκειμενικά κριτήρια παραβιάζοντας τις αρχές της ίσης μεταχείρησης, της διαφάνειας, και της απαγόρευσης των διακρίσεων.

3. Η έκθεση επίσης επισημαίνει ότι επιχορηγήθηκε η επιχείρηση με το ποσό των 136.567 ευρώ από τον δήμο χωρίς την σύναψη προγραμματικής σύμβασης. Αυτό σημαίνει ότι ο δήμος δεν ασκούσε κανέναν έλεγχο στην επιχείρηση. Σημειωτέον ότι από τον νόμο απαγορεύεται η επιχορήγηση επιχείρησης του Δήμου χωρίς την σύναψη προγραμματικής σύμβασης όπου θα αναλύονται οι υποχρεώσεις των οργάνων της επιχείρησης.

4. Δεν καταβλήθηκαν από την επιχείρηση οι προβλεπόμενοι φόροι. Επομένως σε ενδεχόμενο έλεγχο κινδυνεύει η επιχείρηση να καταβάλλει μεγάλα ποσά και με μορφή προστίμων.

5. Δεν υπήρξε σύστημα εσωτερικού ελέγχου στην οικονομική διαχείριση της επιχείρησης με αποτέλεσμα σχεδόν όλοι οι λογαριασμοί να παρουσιάζουν ελλείψεις και ανακρίβειες.

Για όλους τους παραπάνω λόγους προτείνω την παραπομπή του θέματος στο Δημοτικό συμβούλιο προκειμένου να αποφασίσει για την περαιτέρω διερεύνηση με την άσκηση διαχειριστικού ελέγχου α-πό τα αρμόδια όργανα της πολιτείας.

Σωκράτης Λιάνος 
Δημοτικός σύμβουλος Καστοριάς, μέλος του Δ.Σ. “Ορεστιάς” 


Δημοσιεύθηκε στην ΟΔΟ στις 17 Δεκεμβρίου 2015, αρ. φύλλου 816.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ