4.10.20

Χρηματοδότηση δράσεων ενίσχυσης των υπηρεσιών Υγείας για την αντιμετώπιση της πανδημίας

Με 5.356.640 € χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας τη στήριξη των μονάδων Υγείας του δημοσίου και φορέων του υπουργείου Υγείας για τις ανάγκες πρόσληψης ειδικευμένου και λοιπού ανθρώπινου δυναμικού του τομέα υγείας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της επιδημικής κρίσης της Covid-19 στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. 

Η πράξη περιλαμβάνει την ενίσχυση της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας και των δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, όλων των νοσοκομείων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας (π.χ. ΕΚΑΒ) με πρόσληψη επικουρικού προσωπικού για διάστημα ως 24 μηνών για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της επιδημίας του κορωνoϊού SARS-CoV2. 

Η δράση αποσκοπεί στη λειτουργική ετοιμότητα και ανθεκτικότητα του συστήματος υγείας στο πλαίσιο της υγειονομικής κρίσης λόγω Covid-19, μέσω αύξησης του προσωπικού για την ικανοποίηση αναγκών, άμεσης λειτουργικής αναδιάταξης μονάδων και κλινικών εντός των υφιστάμενων υποδομών με προσαρμογές για να ενισχυθούν σημαντικά οι ειδικές κλίνες Μονάδων Εντατικής Θεραπείας-ΜΕΘ και Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας-ΜΑΦ με αύξηση του υπηρετούντος προσωπικού, εφαρμογής των πρωτοκόλλων διαλογής, έγκαιρης ανίχνευσης και διαχείρισης ενδεχόμενων κρουσμάτων κορωνoϊού Covid.

Καταρχήν στα νοσοκομεία και στα κέντρα Υγείας αναφοράς στην ασφαλή διακομιδή των κρουσμάτων και στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των περιστατικών που χρήζουν νοσηλείας, στην δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια φροντίδα υγείας, παροχής υπηρεσιών υγείας και καλύτερης εξυπηρέτησης των ασθενών με χρόνια νοσήματα ή οξεία νόσο που δεν αφορά μόνο σε λοίμωξη του αναπνευστικού, ενίσχυσης της αντοχής του υπηρετούντος δυναμικού και της δυνατότητας αναπλήρωσής του σε περιπτώσεις άσκησης δικαιώματος άδειας ειδικού σκοπού, σε περιπτώσεις καραντίνας και για την αποτροπή της επαγγελματικής εξουθένωσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ