12.10.21

Μπαϊρακτάρειο Ωδείο Καστοριάς

Προς: Βουλευτές Ν. Καστοριάς κ. Ζήση Τζηκαλάγια και κ. Ολυμπία Τελιγιορίδου. Δήμαρχο Καστοριάς: κ Ιωάννη Κορεντσίδη. Πρόεδρο ΔΣ Δήμου Καστοριάς: Κίμων Μηταλίδη. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Καστοριάς.

Πιθανώς θα γνωρίζετε ότι το Δημοτικό Ωδείο Καστοριάς συστάθηκε στις 25-02-2010 (ΦΕΚ 195/τ.Β΄) και είναι δωρεά του Δημήτρη Μπαϊρακτάρη προς τον Δήμο Καστοριάς. 

Σκοπός του δωρητή ήταν η προσφορά υψηλής στάθμης εκπαίδευσης στους σπουδαστές του, η καλλιέργεια και διάδοση της εθνικής μας μουσικής παράδοσης σε όλες τις κοινωνικές τάσεις και η αξιοποίηση δημοτικών χώρων για εκδηλώσεις μουσικοπνευματικού περιεχομένου. 

Οι πόροι του είναι τα δίδακτρα των μαθητών, κρατικές επιχορηγήσεις, δωρεές, χορηγίες και η ετήσια τακτική επιχορήγηση από το Δήμο Καστοριάς, ποσού 60.000 όπως ορίζεται στο ΦΕΚ 195/τ.Β΄.

Στη σελίδα 2604 παρ. Δ΄ ορίζεται μέλος του Δ.Σ του Ωδείου από τον δωρητή, ο Χριστόδουλος Πετσάλνικος ή άλλο συγγενικό πρόσωπο που ο ίδιος θα υποδείξει. Με το αριθ. φύλλου 3276-07/12/2012 εγκρίνεται ο ΟΕΥ του Ωδείου και ορίζονται οι θέσεις προσωπικού που προβλέπονται καθώς και οι αρμοδιότητές του. 

Η μοναδική θέση με σύμβαση ΙΔΑΧ (Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου), είναι ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού (Προμήθειες - Μισθοδοσία Μουσικών - Ενημέρωση Οικονομικών Στοιχείων στο Υπουργείο - Εντάλματα Πληρωμών - Προϋπολογισμός κλπ) και παραμένει ακάλυπτη από τη σύσταση του ωδείου μέχρι και σήμερα. 

Προσωρινά είχε καλυφθεί η συγκεκριμένη θέση με μετακίνηση υπαλλήλου από το Δήμο Καστοριάς με την αντίστοιχη ειδικότητα, μέχρι τον Αύγουστο του 2020 όπου και επέστρεψε στο Δήμο Καστοριάς. 

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ.171-17/07/2020 επιστολή μας, αιτηθήκαμε την εκ νέου παραχώρηση υπαλλήλου από το Δήμο προς το ΝΠΔΔ. .Με την Αριθ.Αποφ. 265 - 22/07/2020 Απόφαση Δημάρχου ο υπάλληλος που μετακινήθηκε ήταν ΔΕ Διοικητικού, που δεν προβλέπεται από τον ΟΕΥ, με αποτέλεσμα να μη μπορεί να ανταπεξέλθει στις ανάγκες του Δημοτικού Ωδείου. Με την αριθ. αποφ. 444-30/10/2020 ο Δήμαρχος ανακαλεί την προηγούμενη απόφασή του.

Στις 05/11/2020 με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 334 έγγραφό μας αιτούμαστε εκ νέου την παραχώρηση υπαλλήλου από το Δήμο, προκειμένου να καλύψουμε τη μοναδική θέση του ΟΕ Υ. Με την υπ’ αριθμ. αποφ. 462-09/11/2020 Απόφαση Δημάρχου μετακινείται στο Ωδείο και πάλι υπάλληλος με ειδικότητα ΔΕ Διοικητικού (διοικητικά καθήκοντα - γραμματειακή υποστήριξη), με αποτέλεσμα και πάλι να μη μπορεί να ανταπεξέλθει στα καθήκοντα που ορίζει ο ΟΕΥ. 

 Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 388 88 έγγραφό του προς την υπάλληλο και σε απάντηση επιστολής της εργαζόμενης, ο Δήμαρχος την ενημερώνει ότι το επόμενο διάστημα στην οικονομική διαχείριση του Ωδείου θα συμβάλλει η οικονομική υπηρεσία του Δήμου, ζητώντας της να κάνει λίγο υπομονή. 

Έκτοτε ακολούθησε προσφυγή της υπαλλήλου προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας (30-11-2020), η οποία κρίθηκε ως απαράδεκτη...”, χωρίς να εξετασθεί το επί της ουσίας αίτημα, απλά γιατί αυτή δεν ασκήθηκε εγκαίρως, μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες, ήτοι μέχρι τις 24/11/2020. 

Ακολούθησαν μια σειρά συναντήσεων του συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων Καστοριάς με το Δήμαρχο, ο οποίος υποσχέθηκε να λύσει το θέμα και να επαναφέρει την εργαζόμενη στο Δήμο Καστοριάς μέχρι το τέλος του έτους 2020. Πράγμα όμως που δεν έγινε ποτέ. 

Ακολούθησαν ανακοινώσεις του συλλόγου καθώς οι απαντήσεις πλέον της δημοτικής αρχής προς την εργαζόμενη, αλλά και προς εμένα σαν πρόεδρο του ΝΠΔΔ ήταν: «παραιτηθείτε». Ακολούθησε προσφυγή της υπαλλήλου στην ειδική επιτροπή του άρθρου 152. 

Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 12/06-04-2021 έγγραφο της, η επιτροπή απορρίπτει την προσφυγή σαν αβάσιμη, λόγω εκπρόθεσμου αιτήματος προς την Αποκεντρωμένη. Στις 02/05/2021 στέλνουμε εκ νέου αίτημα στο Δήμο Καστοριάς προκειμένου να μας στείλουν προσωπικό όπως ορίζει ο ΟΕΥ όμως και πάλι η απάντηση είναι αρνητική (19999-07/06/2021).

Ακολούθησε η υπ’ αριθ. πρωτ. 123-23/06/2021 αναφορά μας στο Σώμα Δημόσιας Διοίκησης, από το οποίο δεν έχουμε ακόμη καμία απάντηση. Σαν Ωδείο όλο αυτό το διάστημα αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα από την έλλειψη προσωπικού με το αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο. 

Αναγκαστήκαμε να προχωρήσουμε σε συνεργασία με εξωτερικό συνεργάτη, λογιστή, ο οποίος προτάθηκε από το Δήμαρχο. Όμως ο εν λόγω λογιστής και ενώ ήρθε να υπογράψει τη σύμβαση έκτοτε, εδώ και 4 μήνες, δεν έχει εμφανιστεί προκειμένου να αναλάβει εργασία. Αίτημά μας είναι η άμεση πρόσληψη προσωπικού από το Δημοτικό Ωδείο Καστοριάς. 

Όμως ο Δήμος δεν μας ενημέρωσε ούτε για τον πολυετή, ούτε για τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων από το Υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου να υποβάλουμε έγκαιρα αίτημα ώστε να καλύψουμε τη συγκεκριμένη θέση. 

Για ακόμη μια φορά με την παρούσα επιστολή μας σας ενημερώνουμε για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το Νομικό Πρόσωπο, μένοντας εκτεθειμένος τόσο ο Πρόεδρος, όσο και το ΔΣ έναντι στους εργαζόμενους του, στους προμηθευτές και κάθε Δημόσια Αρχή.

Καστοριά 15.9.2021

Ο Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ
Χριστόδουλος Πετσάλνικος

Δημοσιεύθηκε στην ΟΔΟ στις 30 Σεπτεμβρίου 2021, αρ. φύλλου 1097.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ