7.10.21

Αντιπλημμυρική προστασία

Υπογράφηκε η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου: «Καθαρισμός ρεμάτων, συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων στο πλαίσιο της αντιπλημμυρικής προστασίας της Π.Ε. Καστοριάς» προϋπολογισμού 1.930.000 ευρώ το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 541) ) της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.
Οι εργασίες που προβλέπεται να γίνουν περιλαμβάνουν: α) Καθαρισμό της κοίτης των ρεμάτων από εκτεταμένη αυτοφυή βλάστηση, απορρίμματα, μπάζα και λοιπές φερτές ύλες. β) Συντήρηση των ρεμάτων και των υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων με προστασία της κοίτης και των πρανών. γ) Αντιμετώπιση χειμαρολάβας και δ) Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων όπου απαιτείται.
Στόχος του έργου είναι η αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, ενώ οι εργασίες εκτέλεσης του έργου θα γίνουν με την επίβλεψη της διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ