7.10.21

Παρεμβάσεις-ασφαλτοστρώσεις Π.Ε. Καστοριάς

Υπογράφηκε η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου: «Παρεμβάσεις στην Ε.Ο 22 από τον κόμβο Κύρου προς ΚΤΕΟ – Ασφαλτοστρώσεις», προϋπολογισμού 500.000 ευρώ. Αντικείμενο του παρόντος έργου, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΣΑΕΠ 541 της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, είναι οι εργασίες για την συντήρηση του συγκεκριμένου δρόμου και προβλέπονται να εκτελεστούν τα ακόλουθα: α) Γενικές εκσκαφές, όπου χρειάζεται, για την μόρφωση των σημείων που θα κατασκευαστούν καινούρια τεχνικά. β) Οπλισμός και σκυροδέτηση νέων τεχνικών. γ) Ασφαλτόστρωση σε διάφορα σημεία που παρουσιάζει φθορά το οδόστρωμα και δ) Τοποθέτηση δέκα ιστών οδοφωτισμού, ύψους 9 μ. ο καθένας, στη διασταύρωση του Κεφαλαρίου.
Οι εργασίες θα εκτελεσθούν με την επίβλεψη της διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ