19.8.14

“Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου”

Θέμα: «Δημοσίευση Απόφασης για την Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 12179/2.7.2014 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄1893/11.7.2014) “Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου”».

Σας ενημερώνουμε ότι στις 12.08.2014 δημοσιεύθηκε από το Εθνικό Τυπογραφείο (ΦΕΚ Β΄ 2207/12.08.2014 – ΑΔΑ: ΩΤΦΞΟΞΘΩ-ΗΓ5) η Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 14815/11.08.2014 «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 12179/2.7.2014 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄1893/11.7.2014) “Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου”»:

Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την υπ' αριθμ. 12179/2.7.2014 υπουργική απόφαση «Καθορισμός ημερησίων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου» (ΦΕΚ Β΄ 1893/11.7.2014), εντάσσοντας στους αντίστοιχους πίνακες των εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου και τις παρακάτω εφημερίδες των οποίων έγιναν δεκτές οι αιτήσεις θεραπείας:

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

  • ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ: ΟΔΟΣ (Καστοριά) 

Για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση παραμένουμε στη διάθεσή σας.

Φούκης Δημήτριος
ΓΓΜΕ - ΓΓΕΕ
Δ/νση Εποπτείας Εντύπων & Επαγγελμ. Οργανώσεων
Φραγκούδη 11 κ. Αλ. Πάντου, Καλλιθέα, 10163 Αθήνα
τηλ.: 210 9098360, 8378 fax: 210 9098353
email: d.foukis@minpress.gr

Περισσότερα (Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 14815/11.08.2014):
http://www.nomotelia.gr/photos/File/2207b14.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ