2.6.21

Γ. Ζεμπιλιάδου «Ποτέ ξανά κάτι που ονομάτισαν "δίκαιο" δεν ήταν τόσο άδικο. Η κυβέρνηση έβαλε… το λύκο να φυλάει τα πρόβατα»Έστω και τώρα, οι κυβερνητικοί βουλευτές, αλλά και όλες οι κοινοβουλευτικές δυνάμεις, μαζί με τους δημάρχους και τους φορείς της Δυτικής Μακεδονίας πρέπει να παρέμβουν και να ζητήσουν αλλαγή των εδαφικών σχεδίων και να διεκδικήσουν αυξημένα κίνητρα για όλες τις ΠΕ και δίκαιη κατανομή των πόρων του Ταμείου στο υπό κατάρτιση πρόγραμμα.


Λίγο πριν το Πάσχα μάθαμε όλοι για μια αναμφισβήτητα πολύ θετική εξέλιξη. Οι ενισχύσεις για ιδιωτικές επενδύσεις για την Περιφέρεια μας με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από το 2022 θα φθάνουν μέχρι και 70%.

Αυτή η απόφαση, μαζί με τα κονδύλια του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης, θα μπορούσε να μετριάσουν την επερχόμενη καταστροφή της βίαιης απολιγνιτοποίησης αν...

Αν τα αυξημένα αυτά κίνητρα για επενδύσεις που θα αξιοποιήσουν τα ~1,7 δις € του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης και τα 755 εκ. € του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης για επιχορηγήσεις και έργα, αφορούσαν μόνο τη Δυτική Μακεδονία και τη Μεγαλόπολη.

Δυστυχώς όμως η κυβέρνηση αποφάσισε να συμπεριλάβει και τα Νησιά...

Συγκεκριμένα, στις 19 Μαρτίου υποβάλλαμε ως συνδυασμός "Ελπίδα" τις απόψεις μας, στο πλαίσιο της διαβούλευσης, για το εδαφικό σχέδιο δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης ["εδώ"]. Από την αναλυτική απάντηση, που ευγενώς μας απέστειλε ο κ. Μουσουρούλης γίνεται σαφές το άδικο «παιχνίδι» που στήθηκε στις πλάτες μας ["εδώ"]. 

Διαβάζουμε στην απάντηση: «...η κυβερνητική επιτροπή, κατόπιν εισήγησης της συντονιστικής επιτροπής, ενέκρινε και εισηγήθηκε στο αρμόδιο υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, να καταρτιστούν αντίστοιχα τρία διακριτά εδαφικά σχέδια για τις περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, του Δήμου Μεγαλόπολης και των νήσων Αιγαίου και Κρήτης».

Δηλαδή στο Ταμείο μπαίνουν και τα νησιά, που δεν έχουν απολιγνιτοποίηση! Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής που το εισηγήθηκε είναι και ο περιφερειάρχης κ. Κασαπίδης.

Τι καταλαβαίνουμε;

• Η συμπερίληψη των νήσων Κρήτης και Αιγαίου στο Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης αποτέλεσε πολιτική απόφαση της κυβέρνησης. Έτσι δεν φτάνει που παίρνουμε ελάχιστα κονδύλια σε σχέση με άλλες χώρες που κλείνουν τις μονάδες τους το 2050, αυτά μοιράζονται και σε άλλες τρεις Περιφέρειες! 

• Η Δυτική Μακεδονία με την απολιγνιτοποίηση χάνει το 44% του ΑΕΠ της και τα νησιά χάνουν μόνο το 7% του ΑΕΠ τους (Μ.Ο).

• Η Δυτική Μακεδονία δεν μπήκε στο Ταμείο ως Περιφέρεια, αφού ο αρνήθηκαν σθεναρά την ένταξη των δύο Περιφερειακών Ενοτήτων (Π.Ε) Καστοριάς και Γρεβενών (και παρόλα αυτά η συμπολίτευση υπερψήφισε σύσσωμη το εδαφικό σχέδιο!), ενώ στο Ταμείο μπήκαν οι τρεις (3) νησιωτικές Περιφέρειες, δηλαδή είκοσι δύο (22) Περιφερειακές Ενότητες και 96 Δήμοι! 

Τι σημαίνει αυτό;

α) Τα κονδύλια του Ταμείου για τη Δυτική Μακεδονία, ελαχιστοποιούνται, καθώς μπαίνουν σε ένα ενιαίο Πρόγραμμα, σε ένα καλάθι δηλαδή, οι δύο Περιφερειακές μας Ενότητες (Κοζάνης και Φλώρινας) με τρεις Περιφέρειες, δηλαδή με είκοσι δύο (22) Περιφερειακές Ενότητες και 96 Δήμους... Τα μεγέθη είναι ασύμμετρα σε βάρος μας.

β) Το Πρόγραμμα θα είναι ανταγωνιστικό και αφού θα είναι ενιαίο μαντέψτε ποιος θα κερδίσει όταν είμαστε οι τελευταίοι των τελευταίων στο ΕΣΠΑ 

γ) Τα ευνοϊκά επενδυτικά κίνητρα θα αφορούν και τα νησιά! Η ελκυστικότητα των νησιών για επενδύσεις στον τουρισμό και όχι μόνο είναι αδιαμφισβήτητη. Η Δυτική Μακεδονία, χωρίς ολοκληρωμένες μεταφορικές υποδομές και χωρίς να έχει το μοναδικό πλεονέκτημα σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα των υψηλών κινήτρων, τις μόνες επενδύσεις που θα προσεγγίσει θα είναι αυτές για έργα ΑΠΕ, που θα αφήνουν κέρδη εκτός και ανεργία εντός.

Τι μπορεί να γίνει τώρα:

α) Ο Κανονισμός πλέον δεν αλλάζει. Όμως το πρόγραμμα είναι υπό κατάρτιση και τα εδαφικά σχέδια υπό έγκριση. Άρα μπορούν να αλλάξουν!

Η αναφορά του εγκεκριμένου κανονισμού για αυξημένες ενισχύσεις είναι σαφής: «7.4.4. παρ.187. Οι μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης που προβλέπονται στην υποενότητα 7.4.1 μπορούν να αυξηθούν κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες για εδάφη που προσδιορίζονται για στήριξη από το ΤΔΜ σε εδαφικό σχέδιο δίκαιης μετάβασης κράτους μέλους που έχει εγκριθεί από την επιτροπή …» 

Άρα οι Περιφερειακές Ενότητες Καστοριάς και Γρεβενών για να δικαιούνται και αυτές αυξημένα κίνητρα πρέπει να συμπεριληφθούν και αυτές στο εδαφικό σχέδιο μαζί με τις ΠΕ Κοζάνης και Φλώρινας.

β) Αφού στο Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης μπήκαν ολόκληρες οι τρεις Νησιωτικές Περιφέρειες να συμπεριληφθεί συνολικά και η Δυτική Μακεδονία.

γ) Να υπάρξει δεσμευτική κατανομή των κονδυλίων του Ταμείου στο πρόγραμμα με κριτήριο την απώλεια του ΑΕΠ και την ανεργία.

Η απολιγνιτοποίηση επηρεάζει τη Δυτική Μακεδονία και τη Μεγαλόπολη γι’ αυτό το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης πρέπει να αφορά κυρίως αυτές τις περιοχές.

Έστω και τώρα, οι κυβερνητικοί βουλευτές, αλλά και όλες οι κοινοβουλευτικές δυνάμεις, μαζί με τους δημάρχους και τους φορείς της Δυτικής Μακεδονίας πρέπει να παρέμβουν και να ζητήσουν αλλαγή των εδαφικών σχεδίων και να διεκδικήσουν αυξημένα κίνητρα για όλες τις ΠΕ και δίκαιη κατανομή των πόρων του Ταμείου στο υπό κατάρτιση πρόγραμμα. 

Το χρονοδιάγραμμα της απολιγνιτοποίησης, όπως τέθηκε από τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση βάζει την Περιφέρεια στο κρεβάτι του Προκρούστη. 

Ταυτόχρονα η ανακοίνωση του Ταμείου Ανάκαμψης, απέδειξε ότι για μια ακόμη φορά η Δυτική Μακεδονία είναι η μεγάλη χαμένη. Από τα 72δις € της χώρας, μόλις 330 εκ € δίνονται στην Περιφέρεια μας και αυτά για την αποκατάσταση των εδαφών των ορυχείων, έργο που αποτελεί υποχρέωση της ΔΕΗ προς την Περιφέρεια. Η χρηματοδότηση του Ε65 που επίσης ανακοινώθηκε, είναι μεν σημαντική, αλλά ανεπαρκής, αφού δεν καλύπτονται συνολικά τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών της Περιφέρειας.

Γενικά η μέχρι τώρα διαχείριση της απολιγνιτοποίησης από την κυβέρνηση δείχνει ότι η Δυτική Μακεδονία όχι μόνο δεν είναι προτεραιότητα της αλλά αντίθετα μας σκάβει και το λάκκο.

Δυστυχώς δεν μπορούμε να περιμένουμε κάτι από την Περιφερειακή Αρχή. 

Η μέχρι τώρα στάση του περιφερειάρχη, δείχνει ότι είναι απόλυτα ταυτισμένος με τις κυβερνητικές εντολές, τις οποίες και στήριξε με τις εισηγήσεις του, προτάσσοντας την κομματική του ιδιότητα σε βάρος των συμφερόντων της Περιφέρειας. 

Ο λύκος... δεν μπορεί να φυλάει τα πρόβατα

Για τον συνδυασμό "Ελπίδα"
Γεωργία Ζεμπιλιάδου 
περιφερειακή σύμβουλος - επικεφαλής 

Παραθέτουμε αναλυτικά και τις παρατηρήσεις μας επί της απάντησης του κ. Μουσουρούλη "εδώ".

6 σχόλια:

 1. Ανώνυμος2/6/21

  Δημόσιοι Υπάλληλοι και Γουναράδες τι σχέση μπορεί να έχουν με Ευρωπαϊκά προγραμματα βρε Γεωργία;; Το μηνιάτικο να πέφτει

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ανώνυμος2/6/21

  Από τη Δ.Ε.Υ.Α.Κ. ανακοινώνεται ότι αύριο ημέρα Πέμπτη 03-06-2021 θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης στους οικισμούς Μεσοποταμίας και Κολοκυνθούς κατά τις ώρες 09.00 – 15.00 λόγω προγραμματισμένων υδραυλικών εργασιών, στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Βελτίωση υποδομών ύδρευσης σε δημοτικές ενότητες του Δήμου Καστοριάς».

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος2/6/21

   Μετά από την εκτέλεση εργασίας πιθανολογείται οι αγωγοί να τρέξουν αγιασμό και άγιο μύρο.
   Παράλληλα με το καθημερινό πρόγραμμα της ΔΕΥΑΚ στα γραφεία της θα κατασκευασθούν ειδικοί χώροι λατρείας και προσευχής με δυνατότητα παράθεσης Κυριακάτικου τσαγιού χριστιανών ευσεβιστών.

   Διαγραφή
  2. Ανώνυμος3/6/21

   Ε, πώς. Χωρίς αγιασμό δεν θα δουλέψει το πράγμα.

   Διαγραφή
 3. Ανώνυμος2/6/21

  Οπως παντα μονο μπλα-μπλα η ζεμπιλιαδου,εμαθε να κινδυνολογει,κουρασε πολυ,αυτο δεν ειναι αντιπολιτευση,πρεπει να καταλαβει οτι ο κοσμος δεν την θελει και να αποσυρθει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος2/6/21

   Τι λες; Έλεος!!!
   Η μόνη που λέει τα πράγματα με τ' όνομά τους είναι η Ζεμπελιάδου!!!!

   Διαγραφή

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ