28.9.15

Λόγος & αντίλογος

Πραγματοποιήθηκε ακόμη μια τοπική συνέλευση της “Πρωτοβουλία Ενεργών Πολιτών για την Δημιουργία Νέου Δήμου Β.Α. Καστοριάς” στο Μαυροχώρι.

Μετά από τις μικρές εισηγήσεις ακολούθησε συζήτηση που έκφρασε την ομοθυμία στην ανάγκη δημιουργίας ενός νέου αυτοδιοικητικού χώρου, ενός Νέου Δήμου.

Προσυπογράφτηκαν η Προγραμματική Διακήρυξη και οι αρχές λειτουργίας της Πρωτοβουλίας. Συμπληρώθηκε επίσης με νέα μέλη η Συντονιστική Επιτροπή.  Η Συντονιστική Επιτροπή όπως ήδη έχουμε εκφράσει είναι ανοικτή και θα διευρύνεται σε κάθε Τοπική Συνέλευση.

Η Συντονιστική Επιτροπή θα συζητήσει μέσα στην εβδομάδα για την εξέλιξη στις διαδικασίες και δραστηριότητες μας. Μια από τις βασικές αναφορές που θα συζητηθούν ουσιαστικά είναι: ταυτόχρονα με την διαδικασία για το τελικό μας στόχο, να προβάλουμε και τις προτάσεις και αιτήματα των περιοχών μας στην σημερινή Αυτοδιοικητική αρχή.

Συμβάλλουμε στην προώθηση έργου από την Δημοτική αρχή και ταυτόχρονα καταδείχνουμε τις μεγάλες ανεπάρκειες που οφείλονται στην δομική ουσία του σημερινού νόμου του «Καλλικράτη» που θύμα τους είναι και οι τοπικές μας κοινότητες και οικισμοί.

Από τις πρώτες δράσεις όπως ήδη έχουμε αναφέρει, είναι η τεκμηρίωση της δυνατότητας και της αναγκαιότητας να δημιουργηθεί ο νέος αυτοδιοικητικός χώρος μέσα από την υπάρχουσα ήδη εμπειρία των πολιτών, των πολλών αυτοδιοικητικών στελεχών παλιών και σημερινών, του σημαντικού επιστημονικού δυναμικού, που υπάρχει στην περιοχή μας, αλλά και μέσα από την τεχνική και επιστημονική αυτοδιοικητική κατάδειξη.

Σας καλούμε πάλι να πλαισιώσετε την πρωτοβουλία μας ώστε να γινει μεγαλο Τοπικό Κίνημα που θα καταφέρει να κτίσει ένα Νέο Δημιουργικό Δήμο στην περιοχή μας.

Κώστας Σαμαράς 
Στέφανος Λιούζας


Δημοσιεύθηκε στην ΟΔΟ στις 7 Μαΐου 2015, αρ. φύλλου 787


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ