21.9.15

Εθνικές εκλογές 20.9.2015 | Επικράτεια

Ενσωμάτωση: 19.513/19.513 / 100,00 %
Εγγεγραμμένοι: 9.840.525 | Ψήφισαν: 5.566.295 / 56,57 %
Έγκυρα: 5.431.850 / 97,58 % | Άκυρα: 70.061 / 1,26 % | Λευκά: 64.384 / 1,16 %

Ιανουάριος 2015 

ΣυΡιζΑ 35,46 [145] 36,34 [149]
Νέα Δημοκρατία 28,10 [75] 27,81 [76]
Χρυσή Αυγή 6,99 [18] 6,28 [17]
Δημοκρατική Σύμπραξη 6,28 [17] 
Κ.Κ.Ε. 5,55 [15] 5,55 [15] 
Το Ποτάμι 4,09 [11] 6,05 [17]
Ανεξάρτητοι Έλληνες 3,69 [10] 4,75 [13]
Ένωση Κεντρώων 3,43 [9] 1,79
Λαϊκή Ενότητα 2,86 
ΑντΑρΣυΑ - ΕΕΚ 0,85
ΕΠαΜ 0,77
Κοινωνία 0,65
Δημιουργία, ξανά! 0,53
Δημοκρατικοί 0,28
ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ 0,16 0,13
ΕλΛαΣ 0,12
ΕλΛαΔΑ 0,08 0,08
Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας 0,04 0,03
ΟΑΚΚΕ 0,04
Ανεξάρτητοι / μεμονωμένοι 0,02 0,02

Υπουργείο Εσωτερικών

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ