14.11.23

ΙΩΑΝΝΗ ΣΚΟΡΔΑ: Αγαπητή ΟΔΟΣ

 
ΟΔΟΣ εφημερίδα της Καστοριάς


Κανένας δεν ρώτησε τον κ. Κορεντσίδη για την καταφατική γνωμοδότηση της δημοτικής του αρχής στην περίπτωση  της άδικης μετεγκατάστασης και συγχώνευσης του 2ου δημοτικού σχολείου. Ενδεχομένως να το ξέχασε (;) ο κ. Κορεντσίδης, όπως μάλλον συνέβη και με τους δημοσιογραφικούς του φίλους.


Παρά τις επαναλαμβανόμενες προσπάθειες από την μεριά όσων, κατ’ επάγγελμα τοποθετούνται δημοσίως για να σηκώσουν ψηλά το θέμα μετεγκατάστασης του 4ου δημοτικού σχολείου δια συγχωνεύσεως και μεταφοράς των μαθητών στα περιφερειακά σχολεία του υπόλοιπου αστικού ιστού, μάλλον δεν κατάφεραν αρκετά από όσα αρχικώς προσδοκούσαν. Απεναντίας, κατάφεραν να ενεργοποιήσουν τα αντανακλαστικά και όσων δεν έδειχναν διατεθειμένοι να ασχοληθούν με το συγκεκριμένο ζήτημα λόγω της δευτερεύουσας σημασίας του. Αλλά και με τις προεκτάσεις που οδήγησαν στην τρέχουσα κατάσταση.

Που δεν είναι άλλες από τις λανθασμένες πρακτικές που εφαρμόστηκαν εδώ και πολλά χρόνια από τους γονείς των μαθητών που φοιτούσαν, φοιτούν και πιθανό να εξακολουθήσουν να φοιτούν στο συγκεκριμένο σχολικό συγκρότημα. Οι οποίοι ενεργώντας με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των ίδιων, «έγραψαν» τα παιδιά τους στην σχολική μονάδα που ήταν πλησιέστερη στις εργασίες τους. Και όχι με κριτήριο για παράδειγμα τις υψηλές διδακτικές συνθήκες που κανονικά, ίσως να αποτελούσε και το ισχυρότερο κίνητρο εξασφάλισης του καλύτερου δυνατού για τα παιδιά τους.

Παρακάμπτοντας ουσιαστικά με θεμιτά (ή και όχι) μέσα δικλείδες αξιολόγησης ως προς την επιλογή ενός νέου μαθητή όπως αυτής της διεύθυνσης της πρώτης κατοικίας, αδιαφορώντας ουσιαστικά για την τήρηση ενός εκ των βασικότερων κριτηρίων κανονικής εγγραφής ενός παιδιού σε μια συγκεκριμένη σχολική μονάδα. Που δεν είναι άλλο από το χωροταξικό. Δηλαδή, οι γονείς είναι σχεδόν υποχρεωμένοι να εγγράφουν τα παιδιά τους στο πλησιέστερο σχολικό κτήριο ως προς την δηλωμένη κατοικία τους.

Γεγονός που ενδεχομένως και να εξηγεί κατά πολύ τον κύριο λόγο για τον οποίο πολλά από τα σχολεία που βρίσκονται διαμοιρασμένα στον αστικό ιστό να έχουν την εικόνα ελλειμματικών –ως προς την αριθμητική δυναμική των παιδιών– διδακτικών μονάδων. Οι οποίες με το πέρασμα των χρόνων και σε συνδυασμό με την σημαντική μείωση του πληθυσμού φτάνουν δυστυχώς στο σημείο να υπολειτουργούν ή να λειτουργούν εξ ανάγκης.

Προς αποφυγή της παραπάνω κατάστασης και με μοναδικό γνώμονα την διατήρηση αν είναι δυνατό των περισσοτέρων –αν όχι όλων– σχολικών μονάδων, θα έπρεπε λογικά να πραγματοποιηθούν πλήρεις έλεγχοι τήρησης ή μη των κριτηρίων κατά την διαδικασία εγγραφής των παιδιών. Και η χαρακτηριστική περίπτωση του 4ου δημοτικού σχολείου φαντάζει πως πρέπει να αποτελέσει την αφετηρία αυτών των επιβαλλόμενων και επιμελημένων ελέγχων.

Και στο ενδεχόμενο που διαπιστωθούν εγγραφές που δεν τηρούν το χωροταξικό κριτήριο, θα πρέπει να επιβληθεί η τοποθέτηση των παιδιών στις σχολικές μονάδες που γειτνιάζουν με τις κατοικίες τους και όχι με τις δουλειές των γονιών τους ακόμα και αν αυτή η εξέλιξη ξεβολέψει ορισμένους γονείς. Διασώζοντας ουσιαστικά όποια από τα σχολεία κινδυνεύουν με συγχωνεύσεις και μετεγκαταστάσεις που τόσο πολύ διατυμπανίζουν πως απεύχονται (;) θεσμικοί και μη φορείς που εμπλέκονται με την λειτουργία της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας.

Επί του συγκεκριμένου ζητήματος που κάποιοι προσπάθησαν να του προσδώσουν χαρακτήρα μείζονος σημασίας πραγματοποιήθηκαν πολλές τοποθετήσεις. Εκείνη όμως που έχει την δική της σημειολογική και θεσμική σημασία είναι του δημάρχου Καστοριάς κ. Κορεντσίδη. Ο οποίος σε όλες τις τοποθετήσεις του κυρίως μέσω των ραδιοφωνικών τζιμανιών της πόλης προσπάθησε να αποποιηθεί οποιαδήποτε θεσμική ευθύνη. Μετατοπίζοντας ουσιαστικά το μπαλάκι, σε υπηρεσιακούς παράγοντες που κατέχουν τις αρμόδιες θέσεις και φέρουν το βάρος των αποφάσεών τους. Ξεκαθαρίζοντας τον αποκλειστικά γνωμοδοτικό χαρακτήρα που έχει η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου όσο αφορά σε τέτοιου είδους εισηγήσεις.

Και είναι πολύ πιθανό να είναι έτσι όπως τα παρουσιάζει ο δήμαρχος Καστοριάς κ. Κορεντσίδης όμως και πάλι κανείς δεν μπορεί είναι απόλυτα σίγουρος. Καθώς μπορεί ο ίδιος να δήλωσε κατά επανάληψη πως η δημοτική του αρχή γνωμοδότησε αρνητικά στην περσινή εισήγηση του διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για συγχώνευση της σχολικής μονάδας της Καλλιθέας με κάποια άλλη και πως με δική του παρέμβαση διασώθηκε ουσιαστικά η λειτουργία της!

Δηλαδή αγαπητή ΟΔΟΣ, ο κ. Κορεντσίδης παρενέβη με τον θεσμικό του ρόλο ώστε να διατηρηθεί μια σχολική μονάδα και να μην υποβαθμιστεί,  ενώ ουσιαστικά δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις; Γιατί όταν γίνεται λόγος πως η έκτη τάξη του συγκεκριμένου σχολείου είχε μόνο έναν (1) μαθητή και εκείνος μεσολάβησε για να μην υποστεί οποιαδήποτε υποβάθμιση η συγκεκριμένη σχολική μονάδα, τότε μπορεί κάλλιστα να υποστηρίξει κάποιος πως ενήργησε με διαφορετικά κριτήρια και ενδεχομένως κάτω από την πίεση ορισμένων κύκλων. Κυρίως ή παρεμπιπτόντως δημοσιογραφικών λόγω της εντοπιότητάς τους.

Όμως κανένα από τα δημοσιογραφικά τζιμάνια δεν τον ρώτησε για την καταφατική γνωμοδότηση της δημοτικής του αρχής στην περίπτωση της άδικης μετεγκατάστασης και συγχώνευσης του 2ου δημοτικού σχολείου. Παρά το γεγονός πως διαβεβαίωνε κατά την διάρκεια των τοποθετήσεων του πως ουδέποτε υπήρξε γνωμοδότηση της δημοτικής του αρχής προς αυτήν κατεύθυνση. Ενδεχομένως να το ξέχασε (;) ο δήμαρχος Καστοριάς κ. Κορεντσίδης, όπως μάλλον συνέβη και με τους δημοσιογραφικούς του φίλους. Αλλά τέτοιου είδους αντιφατικές καταστάσεις δεν περνούν απαρατήρητες στην κοινή γνώμη.


ΟΔΟΣ εφημερίδα της Καστοριάς

Το...  προστατευόμενο περιβάλλον “Natura” στον γύρο της λίμνης

[...] Η Υπηρεσία μας έχει ήδη διενεργήσει αυτοψία τόσο στα πρανή της εσωτερικής παραλίμνιας οδού όσο και στην όχθη της λίμνης «Ορεστιάς» (Καστοριάς) και πιο συγκεκριμένα στις θέσεις προς του δρόμο προς τα Νοσοκομείο Καστοριάς, Μαυριώτισσσα, Ναυτικός Όμιλος κα. Στις ανωτέρω θέσεις διαπιστώθηκε κοπή διαφόρων ειδών κυρίως θαμνώδους βλάστησης αλλά και μερικών δέντρων, όπως αυτές απεικονίζονται και στις φωτογραφίες που συνόδευαν το ανωτέρω σχετικό. Σύμφωνα δε με την μέχρι στιγμής έρευνα που έγινε, διαπιστώθηκε ότι οι παραπάνω εργασίες έγιναν από συνεργεία του Δήμου Καστοριάς και χωρίς προηγούμενη αδειοδότηση της υπηρεσίας μας.  Ωστόσο σε μια τέτοια δύσκολη συγκυρία [covid-19], η προσπάθεια ενδελεχούς διερεύνησης της υπόθεσης και εντοπισμού και απόδοσης τυχόν ευθυνών θα καθυστερήσει μιας και δεν είναι δυνατή η λήψη κάποιων καταθέσεων που είναι απαραίτητες προκειμένου να εντοπισθούν οι πραγματικοί υπεύθυνοι κατ’ εντολή των οποίων ενήργησαν τα ανωτέρω συνεργεία. Όταν λοιπόν εκλείψουν οι λόγοι επιτακτικής ανάγκης λήψης μέτρων εξαιτίας της εξάπλωσης του κορωνοϊού και εφόσον διαπιστωθούν παραβάσεις της δασικής νομοθεσίας, θα βρεθούν οι δράστες και θα υποστούν τα νόμιμα. 

13 Μαΐου 2020 
Διεύθυνση Δασών Καστοριάς 

* * *


Εκείνο όμως που προκαλεί κυρίως αρνητικές εντυπώσεις είναι η γενικότερη στάση του ιστορικού συλλόγου Φίλων Περιβάλλοντος. Σε καμία εκ των περιπτώσεων που πραγματοποιήθηκαν κοπές δέντρων δεν τοποθετήθηκε. Μήπως να διαβάσουν οι καλοί συμπολίτες το καταστατικό τους;


* * *

Όπως απαρατήρητη δεν περνά και η αυξημένη ροπή που έχει επιδείξει η συγκεκριμένη δημοτική αρχή ως προς την κοπή δέντρων ή όπως αρέσκεται να το παρουσιάζει ως "καλλωπισμός και απομάκρυνση επικίνδυνων κλαδιών". Όπως και η αντιπεριβαλλοντική επιθυμία ορισμένων δημοτών που αιτούνται την κοπή δέντρων για προσωπικούς τους λόγους, που σίγουρα θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο μελέτης ειδικών στην ανεύθυνη κοινωνικά συμπεριφορά. Όπως και η δημοτική αρχή όταν σπεύδει να ικανοποιήσει τέτοιου είδους αιτήματα για να μην δυσαρεστήσει το εκλογικό σώμα. Άλλωστε, καλό θα είναι να μην λησμονεί κανείς, πως τον ερχόμενο Οκτώβριο θα πραγματοποιηθούν οι αυτοδιοικητικές εκλογές και κάθε ψήφος θεωρείται σημαντική.

Τελευταίο τέτοιο παράδειγμα αποτελεί το προγραμματισμένο κόψιμο δέντρων που βρίσκονται εντός των πλατειών που θα ανακατασκευαστούν, της τέως Βαν Φλητ και των Μακεδονομάχων. Και στα μάτια μου δεν πρέπει να υπάρχει δημότης της αρχοντοεπαρχιώτισσας που να μην επιθυμεί την πραγματοποίηση του έργου με την προϋπόθεση να μην κοπούν τα δέντρα των πλατειών. Και αυτό φαντάζει το πιο λογικό και το πιο οικολογικό. Αλλά οι συγκεκριμένες είναι έννοιες που έχουν καταπατηθεί εδώ και πολλά χρόνια.

Εκείνο όμως που προκαλεί κυρίως αρνητικές εντυπώσεις είναι η γενικότερη στάση του ιστορικού συλλόγου Φίλων Περιβάλλοντος. Ο οποίος φαίνεται να διατηρεί τον συγκεκριμένο τίτλο αποκλειστικά και μόνο για να δεσμεύει την ονομασία του και όχι για τους λόγους ύπαρξης του όπως αυτοί προκύπτουν. Καθώς σε καμία εκ των περιπτώσεων που πραγματοποιήθηκαν κοπές δέντρων τόσο εντός του αμιγούς αστικού ιστού όσο και στον εσωτερικό γύρο της λίμνης, ουδέποτε τοποθετήθηκε για αυτά τα περιστατικά στα όρια της – περιβαλλοντολογικής– βιαιοπραγίας. Μήπως να διαβάσουν οι καλοί συμπολίτες το καταστατικό τους;

Και στην περίπτωση της βίαιης παρέμβασης που πραγματοποιήθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες της δημοτικής αρχής του κ. Κορεντσίδη στον εσωτερικό γύρο της λίμνης και είχε προκαλέσει ευρείας κλίμακας αντιδράσεις, οι υπαίτιοι παραμένουν άγνωστοι και δεν έχουν λογοδοτήσει για τις πράξεις τους. Όπως άφηνε να εννοηθεί κατηγορηματικά η Διεύθυνση Δασών Καστοριάς μέσω δελτίου τύπου που είχε εκδώσει για το συγκεκριμένο περιστατικό. Ξεκαθαρίζοντας σε όλους τους τόνους πως «εφόσον διαπιστωθούν παραβάσεις της δασικής νομοθεσίας, θα βρεθούν οι δράστες και θα υποστούν τα νόμιμα».

Ενημερώθηκες εσύ αγαπητή ΟΔΟΣ για οποιαδήποτε εξέλιξη μετά τα μέσα Μαΐου του 2020 για τα αποτελέσματα της έρευνας που θα διέπραττε η εν λόγω Δημόσια Υπηρεσία; Πραγματοποιήθηκε τελικά έρευνα από την Διεύθυνση Δασών για τις εργασίες που έγιναν από συνεργεία του Δήμου Καστοριάς χωρίς μάλιστα οποιαδήποτε αδειοδότηση από την συγκεκριμένη υπηρεσία;

Και αν τελικά έγιναν όλα όσα διατυμπάνιζαν πως θα έκαναν, κατέληξε το πόρισμά τους σε καταλογισμό ευθυνών; Γιατί προς το παρόν, δεν έχει γίνει γνωστό οτιδήποτε και οποιοσδήποτε ενεπλάκη με την συγκεκριμένη αντιπεριβαλλοντολογική κίνηση. Και όσο τελικά θα μένουν ατιμώρητοι όλοι όσοι αυτοβούλως αποφασίζουν για την καρατόμηση των δέντρων, τόσο ο… «τοπ παγκόσμιος προορισμός» θα δείχνει το αποτρόπαιο πρόσωπο του. Και εδώ που τα λέμε καθόλου μπράβο τους.

Ιωάννης Σκόρδας
iskord@hotmail.com


Δημοσιεύθηκε στην ΟΔΟ στις 22 Ιουνίου 2023, αρ. φύλλου 1180.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ