20.11.07

ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ έγραψαν

Κύριε διευθυντά,

Επανερχόμενος σε προγενέστερη επιστολή μου που αφορούσε απάντηση σε άρθρο του κ. Γεωργίου Παπαγεωργίου, σας πληροφορώ ότι ο κ. Νομάρχης μας παρ' όλες τις αιτιάσεις και παρακλήσεις παρ' όλα τα προβλήματα του λατομείου, αφού του χορήγησε άδεια για 30 χρόνια, προχώρησε και χορήγησε άδεια εις τους κυρίους Σ. Μπαχαδέρογλου και Κ. Γάρο αορίστου χρόνου για να λειτουργήσουν το περιλάλητο πισσάδικο.

Σημειώνω ότι κανένα από τα σπίτια του όμορου στο λατομείου οικισμού δεν είναι αυθαίρετο. Όλα έχουν άδειες της Νομαρχιακής Πολεοδομίας και κτίστηκαν πολύ πιο μπροστά από την κήρυξη της περιοχής σε λατομική.

Εάν ο κύριος Νομάρχης σκόπευε να δημιουργήσει σε αυτήν την ωραία περιοχή "κρανίου τόπο", διερωτόμαστε γιατί χορήγησε τις άδειες;

Οι κάτοικοι με τα προβλήματα που προέκυψαν από το λατομείο, δύσπνοια, αλλεργίες, επικίνδυνα εισπνεύσιμα για το αναπνευστικό σύστημα σωματίδια (ΡΜ10 καρκινογόνου ρυπαντή), επειδή το εν λόγω λατομείο δεν έχει περίφραξη ούτε αδειοδοτούμενο χώρο για μεταφορά των υπολειμμάτων από την επεξεργασία των υλικών, αυτά συσσωρεύονται σε σωρούς δημιουργώντας λόφους οι οποίοι όταν φυσούν άνεμοι διέρχονται εις τον παρακείμενον οικισμό και πολλές φορές υποχρεώνουν τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους για να αποφύγουν τα σύννεφα σκόνης που σηκώνονται.

Πάνω σ' όλα αυτά προστίθεται και η πίσσα, όταν σύμφωνα με την άδεια θα διακινούνται 200 κυβικά ασφαλτόμιγμα ωριαίως, δηλαδή 200 κυβικά πίσσα την ώρα...

Και μετά μιλάμε για ενέργειες αρχών να περιορίσουν τις γενεσιουργικές αιτίες της επάρατης νόσου...


Γρηγόριος Κ. Κίτσος
Κρεπενή 3/112007

Σας επισυνάπτω και φωτοαντίγραφα των σχετικών αδειών της Ν.Α. Καστοριάς:
α) Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας συγκροτήματος παραγωγής ασφαλτομίγματος αρ. πρωτ. Φ14/822-2/10/2007και
β) Άδεια εκμετάλλευσης λατομείου αδρανών υλικών της ΚΕΑΥΜ εντός λατομικής περιοχής αρ. πρωτ. Φ10/ΟΠ/675-8/12/2006.
Καθώς και φωτογραφίες της περιοχής.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ