5.2.09

ΟΔΟΣ: Αρχιτεκτονική Σχολή Καστοριάς

ΗΔΗ από την περασμένη εβδομάδα, με επιστολή της διοικούσας επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας που στάλθηκε σε Νομαρχία και Δήμο Καστοριάς, ανακοινώθηκε ότι από την έρευνα των στοιχείων και την εξέταση των προσφερόμενων κτηρίων για την στέγαση της Αρχιτεκτονικής Σχολής της Καστοριάς, κρίθηκαν κατάλληλα και (περίπου) έτοιμα για άμεση λειτουργία της Σχολής, το σχολικό κτήριο της Κουμπελίδικης (έως σήμερα Γυμνάσιο) και το αρχοντικό Σαπουντζή.

Στην ίδια επιστολή τονίζεται ότι οι κτηριακές ανάγκες της σχολής, θα απαιτήσουν την επέκτασή της και σε άλλα κτήρια όπως το αρχοντικό Τσιατσιαπά ή Τζιώτζα στο Απόζαρι και εναλλακτικά στον άλλοτε Ξενία, εφ’ όσον παραχωρηθεί κατά κυριότητα και χρήση.

Η αναμενόμενη και ευχάριστη αυτή εξέλιξη προκάλεσε άμεση κινητοποίηση του νομάρχη Καστοριάς που αποδεικνύει ότι έχει θέσει με σαφήνεια σαν στόχο του την άμεση λειτουργία της Σχολής και μάλιστα πρωτίστως στον χώρο του Γυμνασίου της Κουμπελίδικης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της εφημερίδας στόχος της προσπάθειας που καταβάλλεται σε συνεννόηση και με τον Δήμο Καστοριάς είναι να λειτουργήσει άμεσα η σχολή δηλαδή αν είναι δυνατό στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

...


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Κοζάνη, 15-01-2009
Αριθ.Πρωτ.: 1766
ΠΡΟΣ: 1/Δήμαρχο Καστοριάς κ. Ι. Τσαμίση2/ Νομάρχη Καστοριάςκ. Κ. Λιάντση

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Πρόεδρο ΔΕ καθηγητήκ. Χ. Μασσαλά

ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση τωνπροσφερόμενων υποδομών για τη στέγαση του νέου τμήματος Αρχιτεκτόνων στην Καστοριά

Αξιότιμοι Κύριε Δήμαρχε,
Κύριε Νομάρχα,

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με το θέμα, ότι η Επιστημονική Επιτροπή του νέου τμήματος αφού έλαβε υπόψη της σειρά σχετικών στοιχείων κατέληξε σε μια πρώτη εκτίμηση-αξιολόγηση των δεδομένων. Περισσότερο αναλυτικά σας γνωρίζουμε τα εξής.
Συνέχεια της πρόσφατης αλληλογραφίας μας (έγγραφο Διοικούσας Επιτροπής ΠΔΜ με ΑΠ.1532/15.12.2008 και αντιστοίχως απαντήσεις του Δήμου Καστοριάς με ΑΠ.16319/24.12.2008 και της Νομαρχίας Καστοριάς ΑΠ.554/29.12.2008), ανταποκρινόμενοι δε στους στόχους που έχουν τεθεί με τη συγκρότηση της Επιστημονικής Επιτροπής για την υποστήριξη της δημιουργίας του νέου τμήματος στο Πανεπιστήμιό μας (ΑΠ. ΔΕ. 1046/10.11.2008), σας ενημερώνουμε τα ακόλουθα.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Στις 7.01.2009 έγινε η 6η κατά σειρά συνάντηση εργασίας μεταξύ μελών της Επιτροπής,(1) προκειμένου να αξιολογηθούν –βάσει στοιχείων(2) τα προτεινόμενα κτίρια για τη στέγαση του υπό ίδρυση τμήματος Αρχιτεκτόνων Π.Δ.Μ. στην Καστοριά.
Στη συνάντηση αυτή ελήφθη υπόψη σειρά δεδομένων,(3) τα οποία προέκυψαν μετά από ικανό αριθμό επισκέψεων/αυτοψιών στα υπόψη κτίσματα καθώς και αναλυτικές συζητήσεις που επακολούθησαν με τους δυο τοπικούς άρχοντες και τους ειδικούς τους συμβούλους. Ωστόσο, κυρίαρχο ρόλο στην αξιολόγηση των δεδομένων έπαιξε το υλικό τεκμηρίωσης που παραχώρησε η τοπική αυτοδιοίκηση, ανταποκρινόμενη στο έγγραφο αίτημα της Διοίκησης του Π.Δ.Μ,(4) προκειμένου να αξιολογηθεί/ εκτιμηθεί -κατ’αρχήν- η διαθεσιμότητα των χώρων που υποδεικνύονται και η δυνατότητα χρήσης αυτών, ώστε να προχωρήσει –στη συνέχεια- ο οριστικός σχεδιασμός της αναπροσαρμογής των προτεινόμενων κτιρίων σε νέες χρήσεις που πρόκειται να στεγαστούν σ’αυτά.

Συνέχεια όσων αναφέρονται παραπάνω για το σύνολο των κτιρίων που προτείνονται, θεωρούμε κατ’αρχάς ότι, οπωσδήποτε, περισσότερα του ενός κτίσματα κρίνονται απαραίτητα για να στεγάσουν τις λειτουργικές ανάγκες του υπό ίδρυση Τμήματος, ως χώροι εκπαίδευσης και διοίκησης. Ας σημειωθεί μάλιστα ότι, οι εκπαιδευτικές ανάγκες σε ένα τμήμα αρχιτεκτονικής μας υποχρεώνουν απαραιτήτως στο σχεδιασμό και τη χρήση χώρων διδασκαλίας σαφώς μεγαλύτερων διαστάσεων από ότι τα ισχύοντα standards, ιδιαιτέρως μάλιστα όσον αφορά τα εργαστηριακά μαθήματα (αρχιτεκτονικής και πολεοδομικής σύνθεσης, αποκατάστασης, τοπίου κ.ά.).
Για όλους τους παραπάνω λόγους και έχοντας λάβει υπόψη όσα προαναφέρθηκαν, διαφαίνεται ότι, άμεσα μπορούν να χρησιμοποιηθούν το Α’ Γυμνάσιο και το Αρχοντικό Σαπουντζή.
Παράλληλα, θεωρώντας ως απαραίτητη φυσική συνέχεια με το τελευταίο –σε επίπεδο οικιστικής και λειτουργικής ενότητας- τα δυο αρχοντικά, Τσιατσαπά και Τζώτζα, κρίνουμε σκόπιμη -σε αμέσως επόμενη φάση- την παραχώρηση και των δυο αυτών κτισμάτων.
Επίσης, για το κτίριο του Ξενία, θεωρούμε ότι μπορεί -εφόσον παραχωρηθεί- να ενταχθεί λειτουργικά σε δεύτερη φάση σχεδιασμού και υλοποίησης, προκειμένου να ολοκληρωθεί η κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του κτιριολογικού προγράμματος του νέου τμήματος σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε σχετική διευκρίνιση, αναλυτική παρουσίαση και περαιτέρω επικοινωνία, σχετικά με το θέμα.


Με τιμή
Ο πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του νέου τμήματος
και Αντιπρόεδρος της ΔΕ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Καθηγητής Ιωάννης Κολιόπουλος

(1) Παρόντες: Τατιάνα Ανδρεάδου, Γιώργος Καραδέδος, Ελένη Γ. Γαβρά.
(2) Σχέδια και γραπτή έκθεση όπου περιγράφονται για τα κτίσματα: υπάρχουσα κατάσταση, ιδιοκτησιακό καθεστώς, προτεινόμενη χρήση, παραχώρηση, φορέας επίσπευσης κα.
(3) Πέραν των στοιχείων που έθεσε στη διάθεσή μας -με την προαναφερθείσα αλληλογραφία- η τοπική αυτοδιοίκηση Καστοριάς.
(4) Πρόκειται για σειρά σχετικών σχεδίων που αφορούν τα εν λόγω κτίσματα και τα απαραίτητα συνοδευτικά/ επεξηγηματικά έγγραφα/ εκθέσεις, τα οποία έχουν αποσταλεί προς εμάς από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας Καστοριάς και από το Δήμο Καστοριάς, αντίστοιχα.


Δημοσιεύθηκε στην ΟΔΟ στις 21.1.2009


Σχετικά κείμενα:  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ