19.10.14

Λόγος & αντίλογος

ΟΔΟΣ 23.9.2010

Κίνηση για την κατάργηση του εμπορίου της γούνας: 


Η κυβέρνηση μοιράζει εκατομμύρια ευρώ στους γουναράδες, ενώ άλλοι βιώσιμοι παραγωγικοί κλάδοι καταστρέφονται και η κοινωνία εξαθλιώνεται

Σε μία περίοδο που η κυβέρνηση εφαρμόζει περικοπές σε μισθούς, συντάξεις και επιδόματα, επιβάλλει απάνθρωπα μέτρα, απολύσεις και κατασχέσεις, κλείνει νοσοκομεία, διαλύει την παιδεία και καταστρέφει άλλους παραγωγικούς κλάδους, σε μία περίοδο που εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι ζουν εξαθλιωμένοι, η κυβέρνηση μοιράζει εκατομμύρια στους γουναράδες, προσπαθώντας να κρατήσει ζωντανή μία δραστηριότητα που δεν έχει μέλλον:

-Δ[....] Φινιριστήριο Βαφείο Γουναρικών ΑΕ με ΔΤ «Δ[....] ΑΕ», ίδρυση μονάδας βαφής, φινιρίσματος και κατασκευής γούνινων ειδών,  ποσό ενίσχυσης 4.846.500,00 ευρώ.
-B[....] D[....] Μ[....] Γουναρικά ΑΕ, ίδρυση μονάδας εκτροφής γουνοφόρων ζώων, ποσό ενίσχυσης 3.727.677,00 ευρώ.
-B[....] D[....] Μ[....] Γουναρικά ΑΕ, ίδρυση μονάδας εκτροφής γουνοφόρων ζώων, ποσό ενίσχυσης 1.250.366,82 ευρώ.
-D [....] ABEE βυρσοδέψης, βαφής, παραγωγής και επεξεργασίας γουναρικών, ίδρυση μονάδας κατεργασίας και δέψης γουνοφόρων δερμάτων, ποσό ενίσχυσης 3.284.458,00 ευρώ.
-Π. Σ[....] & YIOI, Γουναρικά ΑΕ, ίδρυση δυο μονάδων εκτροφής γουνοφόρων ζώων, ποσό ενίσχυσης 2.759.120,00 ευρώ.
-Π. Σ[....] & YIOI, Γουναρικά ΑΕ, επέκταση μονάδας εκτροφής γουνοφόρων ζώων (μινκ), ποσό ενίσχυσης 860.707,27 ευρώ.
-Π. Σ[....] & YIOI, Γουναρικά ΑΕ, επέκταση μονάδας εκτροφής γουνοφόρων ζώων (μινκ), ποσό ενίσχυσης 604.222,83 ευρώ.
-K[....] ΑΕ Γουναρικών και ΔΤ «K[....] ΑΕ», δημιουργία νέας μονάδας παραγωγής γούνινων ενδυμάτων ποσό ενίσχυσης 2.260.308,75 ευρώ.
-Ό. Τ[....] μονοπρόσωπη ΕΠΕ, δημιουργία νέας μονάδας παραγωγής έτοιμων ενδυμάτων από γουνοφόρα και μη δέρματα και αποκόμματα γουνοδερμάτων ποσό ενίσχυσης 2.072.500,00 ευρώ.
-Μ[....] Μ[....] Φ[....]ΑΕ, δημιουργία νέας μονάδας εκτροφής γουνοφόρων ζώων ποσό ενίσχυσης 2.028.235,64 ευρώ.
-Μ[....]Μ[....] Φ[....]ΑΕ, δημιουργία δυο μονάδων εκτροφής γουνοφόρων ζώων (mink), ποσό ενίσχυσης 1.816.500,00 ευρώ.
-Μ[....] Μ[....] ΑΕ, επέκταση-εκσυγχρονισμός μονάδας εκτροφής γουνοφόρων ζώων, ποσό ενίσχυσης 266.115,68 ευρώ.
-Μ[....]Β[....] Ζωοτροφών ΑΕ, με ΔΤ «[....]», επέκταση-εκσυγχρονισμός μονάδας παραγωγής ζωοτροφών για γουνοφόρα ζώα, ποσό ενίσχυσης 1.839.734,00 ευρώ.
-Μ[....] Β[....]Ζωοτροφών ΑΕ, επέκταση-εκσυγχρονισμός μονάδας παραγωγής ζωοτροφών για γουνοφόρα ποσό ενίσχυσης 680.750,00 ευρώ.
-A[....]Furs, ίδρυση μονάδας παραγωγής γούνινων ενδυμάτων, ποσό ενίσχυσης 1.215.000,00 ευρώ.
-Τ[....] Φ[....] ΑΕ, δημιουργία  σύγχρονης μονάδας εκτροφής γουνοφόρων ζώων (mink) ποσό ενίσχυσης 1.131.156,35 ευρώ.
-Α.&Α. Τ[....]ΟΕ, ίδρυση μονάδας εκτροφής γουνοφόρων ζώων, ποσό ενίσχυσης 915.139,33 ευρώ.
-Μ[....]ABEE, ίδρυση μονάδας επεξεργασίας & στεγνωτηρίου γουνοδερμάτων, ποσό ενίσχυσης 906.596,09 ευρώ.
-Μ[....]ABEE, επέκταση μονάδας στεγνωτηρίου γουνοδερμάτων, ποσό ενίσχυσης 363.962,90 ευρώ.
-Π[....]M[....]Φ[....] ΑΕ, ίδρυση νέας μονάδας εκτροφής γουνοφόρων ζώων, ποσό ενίσχυσης 874.975,44 ευρώ.
-E[....]G[....], Π. Κ[....]ABEE, δημιουργία μονάδας επεξεργασίας γουναρικών, ποσό ενίσχυσης 851.000,00 ευρώ.
-Μ[....] μονοπρόσωπη ΕΠΕ, με ΔΤ «Μ[....] ΜΕΠΕ» ίδρυση μονάδας εκτροφής γουνοφόρων ζώων, ποσό ενίσχυσης 829.939,29 ευρώ.
-Ν[....] Μ[....] ΕΠΕ, ίδρυση μονάδας επεξεργασίας γουνοδερμάτων για κατασκευή γούνινων ενδυμάτων, ποσό ενίσχυσης 814.140,90 ευρώ.
-Α. Μ[....] & YIOI ΟΕ, με ΔΤ «S[....]F[....]», δημιουργία  νέας μονάδας επεξεργασίας και κατασκευής προϊόντων από γούνα με αλλαγή του τόπου εγκατάστασης, ποσό ενίσχυσης 760.121,10 ευρώ.
-Αφοί Α. Μ[....] ΟΕ, με ΔΤ «M[....]», ίδρυση εκτροφείου γουνοφόρων ζώων mink, ποσό ενίσχυσης 573.434,48 ευρώ.
-Ι. Μ[....] & ΣΙΑ ΟΕ, επέκταση μονάδας εκτροφής γουνοφόρων ζώων, ποσό ενίσχυσης 741.391,92 ευρώ.
-Ν. Κ[....] & ΣΙΑ ΟΕ, δημιουργία νέας μονάδας επεξεργασίας γουνοφόρων δερμάτων και κατασκευής προϊόντων από γούνα, ποσό ενίσχυσης 740.159,98 ευρώ.
-Ε[....]M[....] Φ[....]ΑΕ, ίδρυση εκτροφείου γουνοφόρων ζώων, ποσό ενίσχυσης 646.868,80 ευρώ.
-Ε[....]M[....]Φ[....]ΑΕ, εκσυγχρονισμός δυο μονάδων εκτροφής γουνοφόρων ζώων και δημιουργία μονάδας επεξεργασίας γουναρικών, ποσό ενίσχυσης 398.842,88 ευρώ.
-Ν[....]M[....]Φ[....]ΙΚΕ, δημιουργία μονάδας εκτροφής γουνοφόρων ζώων, ποσό ενίσχυσης 620.525,03 ευρώ.
-P[....]F[....]& D[....], ίδρυση μονάδας επεξεργασίας γουνοφόρων δερμάτων και κατασκευής προϊόντων από γούνα, ποσό ενίσχυσης 592.214,40 ευρώ.
-Β[....] γουναρικά ABEE, εκσυγχρονισμός μονάδας επεξεργασίας γούνας, ποσό ενίσχυσης 570.000,00 ευρώ.
-Χ. Μ[....] & ΣΙΑ ΟΕ, με ΔΤ «T & C M[....] F[....]», ίδρυση μονάδας εκτροφής γουνοφόρων ζώων, ποσό ενίσχυσης 555.525,07 ευρώ.
-Αφοί Κ.Μ[....] ΑΕ, ίδρυση βιοτεχνικής μονάδας κατασκευής ειδών ένδυσης από γούνα, ποσό ενίσχυσης 470.770,04 ευρώ.
-Αφοί Α. Μ[....] ΟΕ, ίδρυση νέας μονάδας παραγωγής προϊόντων από γούνα, ποσό ενίσχυσης 253.572,34 ευρώ.
-Α. Β[....]-Π. Π[....] & ΣΙΑ ΟΕ, με ΔΤ«Φάρμα “[....]”», ίδρυση μονάδας εκτροφής γουνοφόρων ζώων, ποσό ενίσχυσης 552.310,49 ευρώ.
-Αφοί Ν. Γ[....]ΑΒΕ Γουναρικών, ίδρυση μονάδας επεξεργασίας γούνας, ποσό ενίσχυσης 551.250,00 ευρώ.
-Αφοί Ν. Γ[....]ΑΒΕ Γουναρικών, επέκταση-εκσυγχρονισμός μονάδας παραγωγής γουναρικών, ποσό ενίσχυσης 163.966,76 ευρώ.
-Αφοί Ν. Γ[....] ΑΕ, ίδρυση μονάδας εκτροφής γουνοφόρων ζώων βιζόν (mink), ποσό ενίσχυσης 374.100,38 ευρώ.
-Α. Μ[....] & ΣΙΑ ΟΕ, ίδρυση νέας μονάδας επεξεργασίας και κατασκευής ενδυμάτων γούνας από δέρματα και αποκόμματα, ποσό ενίσχυσης 534.230,78 ευρώ.
-Ν. Β[....]& ΣΙΑ ΟΕ, με ΔΤ «Μ[....] C[....]», ίδρυση μονάδας εκτροφής γουνοφόρων ζώων, ποσό ενίσχυσης 520.255,80 ευρώ.
-Φ. Κ[....]-Γουναρικά ΑΕ», με ΔΤ «F[....] F[....]SA», ίδρυση μονάδας εκτροφής γουνοφόρων ζώων, ποσό ενίσχυσης 465.649,03 ευρώ.
-Φ. Κ[....]-Γουναρικά ΑΕ», με ΔΤ «F[....] F[....] SA», μετεγκατάσταση, επέκταση και εκσυγχρονισμός μονάδας επεξεργασίας γούνας, ποσό ενίσχυσης 440.067,13 ευρώ.
-Αφοί Ν. Π[....]ΟΕ, δημιουργία σύγχρονης μονάδας εκτροφής γουνοφόρων ζώων (mink), ποσό ενίσχυσης 435.147,14 ευρώ.
-Π. Κ[....] ΑΕ, κατεργασία και βαφή γουναρικών: κατασκευή γούνινων ειδών, ποσό ενίσχυσης 434.850,00 ευρώ.
-Μ. Ρ[....] ΑΕ, δημιουργία μονάδας επεξεργασίας γουναρικών, ποσό ενίσχυσης ποσό ενίσχυσης 430.513,76 ευρώ.
-Θ. Σ[....] & ΣΙΑ EE, με ΔΤ «Π[....] F[....]», ίδρυση μονάδας εκτροφής γουνοφόρων ζώων, ποσό ενίσχυσης 414.947,12 ευρώ.
-V. P[....]-Ε. Σ[....] ΟΕ, ίδρυση μονάδας εκτροφής γουνοφόρων ζώων, ποσό ενίσχυσης 411.584,23 ευρώ.
-Δ. Λ[....] & ΣΙΑ ΟΕ, με ΔΤ «Λ[....] γουναρικά», ίδρυση μονάδας εκτροφής γουνοφόρων ζώων, ποσό ενίσχυσης 405.268,68 ευρώ.
-Ν. Ευθυμίου & ΣΙΑ ΟΕ, με ΔΤ «C[....]F[....]», ίδρυση μονάδας εκτροφής γουνοφόρων, ποσό ενίσχυσης 371.469,93 ευρώ.
-Γ[....] Μ[....] ΙΚΕ, δημιουργία μονάδας εκτροφής γουνοφόρων ζώων (mink), ποσό ενίσχυσης 369.764,05 ευρώ.
-Π. Π[....] & ΣΙΑ ΕΕ, ίδρυση μονάδας εκτροφής γουνοφόρων ζώων, ποσό ενίσχυσης 364.980,60 ευρώ.
-Π. Σ[....]-Α. Σ[....] ΟΕ, ίδρυση εκτροφείου γουνοφόρων ζώων τυπου mink, ποσό ενίσχυσης 363.336,65 ευρώ.
-Λ. Τ[....]-Α. Μ[....] ΟΕ, ίδρυση μονάδας εκτροφείου γουνοφόρων ζώων, ποσό ενίσχυσης 358.576,67 ευρώ.
-A[....]ΑΕΒΕ γουναρικών», με ΔΤ «A[....] ΑΕ», ίδρυση μονάδας παραγωγής προϊόντων από γούνα με ταυτόχρονη μετεγκατάσταση υφιστάμενου μηχανολογικού εξοπλισμού, ποσό ενίσχυσης 347.353,35 ευρώ.
-Ζ[....]ΕΟΕ, με ΔΤ «Z M[....] Farm», ίδρυση εκτροφείου γουνοφόρων ζώων τύπου μινκ, ποσό ενίσχυσης 336.196,56 ευρώ.
-Δ. Τ[....] & ΣΙΑ ΟΕ, ίδρυση μονάδας εκτροφής γουνοφόρων ζώων, ποσό ενίσχυσης 324.450,00 ευρώ.
-Αφοί Δ. Τ[....]ΟΕ, ίδρυση μονάδας εκτροφής γουνοφόρων ζώων, ποσό ενίσχυσης 106.253,60 ευρώ.
-Αφοί Κ[....]ΟΕ, ίδρυση εκτροφείου γουνοφόρων ζώων τύπου μινκ, ποσό ενίσχυσης 310.506,28 ευρώ.
-Β. Κ[....]-Β. Κ[....] ΟΕ, με ΔΤ «F[....]», ίδρυση εκτροφείου γουνοφόρων ζώων τύπου μινκ, ποσό ενίσχυσης 250.036,16 ευρώ.
-Γουναρικά Π[....] ABEE, εκσυγχρονισμός της εταιρείας «Γουναρικά Π[....] ABEE», παραγωγής προϊόντων από γούνα, ποσό ενίσχυσης 265.267,87 ευρώ.
-Γουναρικά Π[....] ABEE, εκσυγχρονισμός μονάδας παραγωγής προϊόντων από γούνα, ποσό ενίσχυσης 231.991,46 ευρώ.
-Α[....] M[....] Φ[....] ΙΚΕ, με ΔΤ «Α[....] M[....] Φ[....] ΙΚΕ», δημιουργία μονάδας εκτροφής γουνοφόρων ζώων (mink), ποσό ενίσχυσης 260.228,32 ευρώ.
-Αφοί Χ. Μ[....]ΟΕ, επέκταση-εκσυγχρονισμός μονάδας εκτροφής γουνοφόρων ζώων, ποσό ενίσχυσης 237.150,00 ευρώ.
-Κ. Μ[....]& ΣΙΑ ΟΕ, ίδρυση μονάδας εκτροφής γουνοφόρων ζώων, ποσό ενίσχυσης 155.507,74 ευρώ.
-Β. Δ[....]& ΣΙΑ ΕΕ, επέκταση μονάδας εκτροφής γουνοφόρων ζώων, ποσό ενίσχυσης 229.780,07 ευρώ.
-Β. Δ[....] & ΣΙΑ ΕΕ, επέκταση- εκσυγχρονισμός εκτροφείου γουνοφόρων ζώων, ποσό ενίσχυσης 216.465,80 ευρώ)

Δεν είναι αρκετή η προκλητική κατάργηση του φόρου πολυτελείας για τα γουνοποιητικά προϊόντα την οποία πέρασε με συνοπτικές διαδικασίες πρόσφατα η κυβέρνηση ενώ η αβάσταχτη φορολόγηση έχει γονατίσει τους έλληνες πολίτες και άλλες βιώσιμες επιχειρηματικές δραστηριότητες, δεν είναι αρκετές οι ευνοϊκές νομοθετικές ρυθμίσεις, ούτε οι ρυθμίσεις των δανείων των γουνοποιητικών επιχειρήσεων. Η κυβέρνηση δείχνει με ποικίλους τρόπους την προκλητική και απαράδεκτη στήριξή της στο κύκλωμα της γούνας, σπαταλώντας πολύτιμο δημόσιο χρήμα σε έναν κλάδο με αβέβαιο μέλλον, έντονες διακυμάνσεις και σκληρή κριτική από την κοινωνία, όταν οι άλλες χώρες αντιλαμβανόμενες τα αιτήματα των καιρών καταργούν την εκτροφή γουνοφόρων ζώων και επιλέγουν πιο ηθικά και βιώσιμα παραγωγικά μοντέλα.

Και ενώ εκατοντάδες γουνεργάτες, στην πλειοψηφία τους εργάζονται περιοδικά σ' αυτές τις επιχειρήσεις, αμοίβονται ελάχιστα, και κατά κανόνα δουλεύουν ανασφάλιστοι σε άθλιες συνθήκες εργασίας, τα εκατομμύρια δίδονται απλόχερα στους γουναράδες για ίδρυση νέων εκτροφείων και πολυτελών γουνοποιητικών επιχειρήσεων. Η κυβέρνηση και η τοπική ηγεσία θέλοντας να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα του κυκλώματος της γούνας, συνεχίζουν να στηρίζουν μία δραστηριότητα καταδικασμένη από την κοινωνία, μία δραστηριότητα που έχει οδηγήσει την περιοχή σε ένα χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, στην όξυνση του φαινομένου της ανεργίας, στα χαμηλά ατομικά και οικογενειακά εισοδήματα, στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος και στην υπονόμευση άλλων οικονομικών κλάδων, ενώ κακοποιεί και θανατώνει ανερυθρίαστα τρία εκατομμύρια γουνοφόρα ζώα κάθε χρόνο στην Ελλάδα  για την κατασκευή μη αναγκαίων προϊόντων πολυτελείας.

Η κυβέρνηση δε διστάζει να ενισχύει-επιβραβεύει ακόμα και επιχειρήσεις στις οποίες έχουν επιβληθεί πρόστιμα για παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τα εκτροφεία του […..] εκτροφέα [……] τα οποία απολαμβάνουν οικονομική ενίσχυση και φοροαπαλλαγές, παρά το γεγονός ότι στην εταιρεία έχουν επιβληθεί πρόστιμα όπως αναφέρουμε παρακάτω. Υπενθυμίζουμε ότι σε άλλες χώρες έχουν απαγορεύσει την εκτροφή γουνοφόρων ζώων, με αποτέλεσμα οι εκτροφείς να αναπτύσσουν τις επιχειρήσεις τους πλέον στην Ελλάδα με τις ευλογίες και την στήριξη της πολιτείας.

Ακολουθούν οι αποφάσεις επιβολής προστίμων στην [....]
-Αριθμ. Πρωτ. 42622/4025 – 18.01.2012 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας - «Επιβάλλουμε στην εταιρεία [....] χρηματικό πρόστιμο επτά χιλιάδων ευρώ (7.000 €), ως διοικητική κύρωση λόγω μη κατοχής Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης για την υλοποίηση από μέρους της εργασιών εγκατάστασης και λειτουργίας νέας κτηνοτροφικής μονάδας εκτροφής γουνοφόρων ζώων (μίνκ) σε ιδιόκτητη έκταση στην περιοχή της τοπικής κοινότητας [....] του δήμου Γρεβενών της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών.»
-Αριθμ. Πρωτ. 84947/5385/13 - 2014.02.14 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας - «Επιβάλλουμε στην εταιρία [....] χρηματικό πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων διακοσίων ευρώ (5.200 €) ως διοικητική κύρωση λόγω μη υλοποίησης, ενώ βρισκόταν εν λειτουργία, τμήματος των περιγραφόμενων, στην με αρ. πρωτ 15045/788/ 19-04-2013 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του έργο : «Εκτροφείο γουνοφόρων ζώων μινκ δυναμικότητας 33.000 ενήλικων ζώων, ιδιοκτησίας της εταιρίας [....], στην εκτός σχεδίου περιοχή της Τ.Κ. [....] του δήμου [....] της Π.Ε. Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», εγκαταστάσεων επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων της .»

Κίνηση για την κατάργηση του εμπορίου της γούνας


 • H ΟΔΟΣ απάλειψε από το κείμενο ονόματα και επωνυμίες για ευνόητους λόγους.


Δημοσιεύθηκε στην ΟΔΟ στις 12 Ιουνίου 2014, αρ. φύλλου 744


24 σχόλια:

 1. Μα τόση ανάπτυξη και ακμή κατά βάση των ποσών, δεν στριμώχνεται στην πόλη. Εξάλλου μια βόλτα από την Λεωφόρο Γουναράδων θα πείσει και τον πιο δύσπιστο. Όλα τα επένδυσαν για το σκοπό που δανειοτήθηκαν. Βίλες, αμάξια αστεράτα κοκ. Ρωτήστε και τον ΣΕΓ πως περνάνε τα παιδιά. Ρωτώντας πας στην πόλη!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Athena19/10/14

  Με τη γουνοποιία δεν έχω εργασιακή σχέση, ώστε να έχω πλήρη άποψη, αλλά διαβάζοντας αυτό το "μανιφέστο" δεν μπορώ να συμφωνήσω και μάλιστα ζώντας στην Καστοριά, η οποία επί αιώνες στηρίχθηκε βιοποριστικά, σε καιρούς δύσκολους. Αντίθετα, βρίσκω μεγάλη ευκολία στη συναγωγή των συμπερασμάτων και στη συγκρότηση των επιχειρημάτων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Γιωρίκας19/10/14

  "Η κυβέρνηση δε διστάζει να ενισχύει-επιβραβεύει ακόμα και επιχειρήσεις στις οποίες έχουν επιβληθεί πρόστιμα για παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τα εκτροφεία του […..] εκτροφέα [……] τα οποία απολαμβάνουν οικονομική ενίσχυση και φοροαπαλλαγές, παρά το γεγονός ότι στην εταιρεία έχουν επιβληθεί πρόστιμα όπως αναφέρουμε παρακάτω."

  Κι από έναν που παρανόμησε το γενικεύετε σε όλους;
  Και περιμένετε να πείσετε;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Βασίλειος19/10/14

  "Κίνηση για την κατάργηση του εμπορίου της γούνας" ;
  Υπογράφουν με τα ονόματά τους ;
  Ποιοι είναι ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ανώνυμος19/10/14

  ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΚΑΝΑΤΕ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ Β-Ε-Λ-Τ-Ι-Ω-Σ-Η ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΓΟΥΝΑΣ;;;;;;;;
  ΠΟΙΑΝΩΝ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΕ;;;;;;;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Κ.Χ.19/10/14

  Αγαπητή ΟΔΟΣ,
  είναι δυνατόν να γνωστοποιηθούν και κάποια ονόματα;
  Πολύ νεφελώδες μου φαίνεται όλο αυτό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Ο Λευτέρης ο ξεφτέρης19/10/14

  Ότι η κατάσταση έχει καταντήσει προβληματική το ξέρουμε όλοι πια. Ας μη γελιόμαστε και ας μη κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο μας. ΟΜΩΣ ... δεν είναι λύση η κατάργηση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Από πού τρώγατε ψωμί τόσα χρόνια;19/10/14

  Δεν πιστεύω ότι αυτοί που τα έγραψαν αυτά είναι Καστοριανοί.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Θανάσης19/10/14

  Αυτό είναι που λέει η παροιμία "με τα χεράκια μας βγάλαμε τα ματάκια μας".

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Ανώνυμος19/10/14

  Ακόμη κινείται αυτή η κίνηση;
  Τι άλλο θα δούμε...........
  Δεν απομένει παρά να ζητήσουν οι Μυκονιάτες κατάργηση του τουρισμού........

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Λ. Π.19/10/14

  Δεν είναι υποκρισία των σοβαροφανών ανθρώπων να κατηγορούν τους "ανώνυμους" επειδή σχολιάζουν στο ίντερνετ και για ένα τόόόσο σοβαρό θέμα να μην απαιτούν ονόματα;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Κάηκε η γούνα μας19/10/14

  Προς αυτούς που έγραψαν αυτήν την προκήρυξη

  Τι λέτε ρε παιδιά; Είστε σοβαροί; Σε κάφρους απευθύνεσθε;
  Εμείς πού ζούμε; Στο Ντουμπάι; Φυσικά και ξέρουμε τα λάθη που μας οδήγησαν εδώ που φτάσαμε. Εσείς όμως βγήκατε ποτέ προηγουμένως να κάνετε καμιά Κίνηση για τα προβλήματα των γουνεργατών ή με τέτοιες ανοησίες θα κλείσουμε τα σπίτια μας;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Σοφολογιώτατος19/10/14

  "Σε μία περίοδο που η κυβέρνηση εφαρμόζει περικοπές σε μισθούς, συντάξεις και επιδόματα, επιβάλλει απάνθρωπα μέτρα, απολύσεις και κατασχέσεις, κλείνει νοσοκομεία, διαλύει την παιδεία και καταστρέφει άλλους παραγωγικούς κλάδους, σε μία περίοδο που εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι ζουν εξαθλιωμένοι, η κυβέρνηση μοιράζει εκατομμύρια στους γουναράδες, προσπαθώντας να κρατήσει ζωντανή μία δραστηριότητα που δεν έχει μέλλον"
  γράφει η "Κίνηση για την κατάργηση του εμπορίου της γούνας".

  Ε λοιπόν, κύριοι, αυτό είναι ένα σόφισμα με το σκεπτικό του διαίρει και βασίλευε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Δεν μπορώ να ακούω ψέμματα19/10/14

  ΔΕ ΝΤΡΕΠΕΣΤΕ ΝΑ ΛΕΤΕ μία δραστηριότητα που έχει οδηγήσει την περιοχή σε ένα χαμηλό μορφωτικό επίπεδο ;;;

  Ο μεγάλος αριθμός αποφοίτων Λυκείου και πτυχιούχων σήμερα στην Καστοριά σάς διαψεύδει. Αφήστε τόσα πολιτιστικά που γίνονται στην Καστοριά, σας αρέσουν ή όχι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Η ΟΔΟΣ ευελπιστεί στην κατανόηση των σχολιαστών για την καθυστέρηση που σημειώθηκε σήμερα στην ανάρτηση των σχολίων τους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Α.Χ.19/10/14

  @ODOS NEWSPAPER
  Δεν πειράζει. Τα διαβάσαμε μαζεμένα. Όσο για την κατανόηση, είναι δεδομένη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Ανώνυμος19/10/14

  Από πότε είναι "μία δραστηριότητα καταδικασμένη από την κοινωνία";
  Ότι νάναι λέτε!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Κι-κι-ρί-κου-ου-ου !!!19/10/14

  Αφού βρε λεβεντόπαιδα είστε τόσο ευαίσθητοι και τόσο δραστήριοι, γιατί δεν πάτε και στο Αγρίνιο να κάνετε μια Κίνηση να καταργηθούν οι καπνοκαλλιέργειες ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Ανώνυμος19/10/14

  Μπορεί η κίνηση να είναι ακραία, αλλά θέτει ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν από τους τοπικούς φορείς της γούνας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Ανώνυμος20/10/14

  Αυτό που γράφει ο Γοδεφρείδος στο α' σχόλιο είναι αλήθεια: οι επενδύσεις των επιχορηγήσεων του Δημοσίου (δηλαδή των χρημάτων των Φορολογουμένων), στόχευαν στα... "φουντουλούκια".

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. Χρόνης20/10/14

  Ανώνυμε με το σχόλιο 20, οι περισσότεροι έχουμε υπόψη τις λαδιές που έγιναν και συμφωνούμε ότι αυτά είναι τα λάθη που πληρώνει όλος ο κλάδος, από τον μικρότερο γουνεργάτη ως τον μεγαλύτερο επιχειρηματία.
  Αυτό όμως δεν δικαιολογεί να βγαίνουν και να πολεμούν ολόκληρη την κυριότερη επαγγελματική απασχόληση της πόλης μας.
  Ακόμη και αν δεν κρύβεται άλλη σκοπιμότητα και αν δεν υπηρετούν άλλους αφεντάδες, η κίνησή τους είναι απόλυτη, αδιάλλακτη και εχθρική προς την κοινωνία μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. Πλάκα με κάνεις ;20/10/14

  @19

  Για σιγά ρε φίλε! Με ποια λογική είναι υποχρεωμένοι οι αρμόδιοι φορείς να απαντούν σε κάθε ανώνυμο κείμενο ό,τι και να λέει; Οπωσδήποτε οφείλουν να απαντούν σε επώνυμα έγγραφα και όχι σε κάθε φέιγ βολάν! Άμα ήταν έτσι όπως νομίζεις, άλλη δουλειά δεν θα έκαναν από το να ασχολούνται μόνο με τους αντιρρησίες. Υπάρχει και η νόμιμη οδός, για να λύνονται οι διαφορές και να τιμωρούνται οι παραβάτες, αν φταίνε. Αυτή η Κίνηση, αν δεν ήθελε να ακολουθήσει μια γραφειοκρατική έστω διαδικασία, ας τα έθετε σε διαπροσωπικό επίπεδο και όχι να διασπείρει στοιχεία, τα οποία στην πραγματικότητα είναι ανεξακρίβωτα.
  Με τέτοια λαϊκίστικα πυροτεχνήματα δεν βγαίνει άκρη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. Αφελής άνθρωπος20/10/14

  Κείνο που ξέρω γω είναι ότι όποιον δεν παινεύει το σπίτι του πέφτει και τον πλακώνει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. Ανώνυμος26/10/14

  Πού ήταν αυτοί οι κινηματίες όταν οι γουναράδες έκαιγαν τα χιλιάρικα στη "Λούσυ";;;;;;;;
  Τώρα τους έπιασε ο πόνος για τα ζωάκια... Για τους ανθρώπους ποιος νιάζεται;;;;;;;;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ