12.7.15

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΑΟΥΤΟΠΟΥΛΟΥ: Το πρόβλημα των οικονομικών μεταναστών


ΟΔΟΣ 26.2.2015 | 777

Αποτελεί ένα χρόνιο πρόβλημα που επιδεινώνεται διαρκώς, μια και οι εστίες αναταραχής και η συνεπακόλουθη εξαθλίωση συνεχίζονται σε όλο και περισσότερες γειτονικές στον Ευρωπαϊκό χώρο περιοχές, αναγκάζοντας χιλιάδες ανθρώπων να εγκαταλείπουν τις εστίες τους σε αναζήτηση μιας καλύτερης τύχης.

H χώρα μας, όπως και άλλες γειτονικές χώρες, δέχεται ένα μεγάλο κύμα μεταναστών που αδυνατεί να το διαχειριστεί στη δεινή οικονομική κατάσταση που βρίσκεται. Δυστυχώς δεν έχουμε στοιχεία καταγραφών για να παρακολουθήσουμε την ένταση και έκταση του φαινομένου. Σίγουρα έχει ξεπεράσει τη φέρουσα ικανότητα της Ελληνικής κοινωνίας και τα κατά καιρούς μέτρα που πάρθηκαν (φράκτες, χώροι περιορισμού (Αμυγδαλέζα), επαναπατρισμός) δεν οδήγησαν στον περιορισμό του φαινομένου.

Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι να περιγράψει έναν τρόπο επίλυσης του προβλήματος που θα είναι αμοιβαία επωφελής για τις χώρες υποδοχής, όπως επίσης και για τους ίδιους τους μετανάστες.

Όλες οι ανεπτυγμένες Ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της χώρας μας, είναι υποχρεωμένες να παρέχουν αναπτυξιακή βοήθεια που μάλιστα συνδέεται με ένα ποσοστό του ΑΕΠ τους. Προτείνουμε ένα μέρος από αυτό να κατευθύνεται, κάτω από την ευθύνη του Ευρωπαίου Επιτρόπου Μετανάστευσης, σε έναν φορέα που θα δημιουργηθεί με παραρτήματα σε όλες τις χώρες υποδοχής οικονομικών μεταναστών.

Σε κάθε χώρο υποδοχής, θα στηθούν χώροι φιλοξενίας και επαγγελματικής κατάρτισης των μεταναστών οι οποίοι με την άφιξή τους θα επιλέγουν το είδος της κατάρτισης που επιθυμούν. Στους χώρους αυτούς θα παραμένουν δωρεάν φιλοξενούμενοι και εκπαιδευόμενοι για 2-3 μήνες και μετά την εκπαίδευσή τους θα επαναπατρίζονται στις χώρες προέλευσης (ίσως και με κάποιο μικρό κεφάλαιο), με το ενδεχόμενο, ένας μικρός αριθμός από αυτούς να προωθείται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα έχουν προηγούμενα δηλώσει τις ειδικότητες που χρειάζονται.

Με το προτεινόμενο σχέδιο δράσης, οι οικονομικοί μετανάστες αποκτούν χρήσιμα επαγγελματικά εφόδια που θα τους εξασφαλίσουν καλύτερες προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης στη πατρίδα τους, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει ουσιαστική αναπτυξιακή βοήθεια και παράλληλα λύνει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα με έναν πολύ επωφελή τρόπο. Να σημειώσουμε ότι οι καταρτιζόμενοι είναι πολύ πιθανόν, με την επιστροφή τους στην πατρίδα τους, να γίνουν χρήστες της Ευρωπαϊκής τεχνολογίας και των Ευρωπαϊκών προϊόντων τα οποία θα έχουν γνωρίσει.


Δημοσιεύθηκε στην ΟΔΟ στις 26 Φεβρουαρίου 2015 αρ. φύλλου 777

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ