20.7.15

Αγόρευσις του κ. Κ. Ζουράρι εν τη Βουλή

Ας φαντασθούμε για λίγο τόν λόγιο κ. Κ. Ζουράρι πολιτευόμενον στην Αθήνα, μέσα του 4ου αιώνα π.Χ.

Ζουράρις εν τή τών Ελλήνων Εκκλησία τού Δήμου

Άμα τή τού κήρυκος φωνή "Τίς αγορεύειν βούλεται;", Ζουράρις αναστάς τοιάδε έλεξεν:Έλληνες Βουλευταί, όμαιμοί τε, ομόθυμοι καί ομοιογάλακτοι, άρρενές τε καί θήλειαι,

Επεί σήμερον ή αύριον, ως αεί τε καί διηνεκώς, μέλλει η τε τών Βρυξελλών κουστωδία καί εκείνος ο αρχέκακος όφις (τόν Αλεμανόν λέγω), κακώς καθ' ημών βουλεύεσθαι καί βυσσοδομείν, διόπερ δέον ημίν εις τόν καθ' ημάς επανιέναι τρόπον. Τίς δ' έστιν ο τρόπος ούτος; Αυτός ημάς ήγαγεν, ώστε πάσαν γήν καί θάλατταν εσβατήν τή ημετέρα τόλμη καταναγκάσαντας γενέσθαι καί ξυγκατοικίσαντας καλών τε καί κακών μνημεία αΐδια.

Επεί δέ καί αύθις οι δυσσεβείς οί τε άλλοι Αλεμανοί επανίασιν, ως αρχέκακος όφις, ημείς ίσμεν ότι συμπαραταχθησόμεθα, έτι δέ καί συμπορευόμενοι συμπολεμήσομεν τή Υπερμάχω Στρατηγώ1, ή εν τοίς εαυτής όμμασι ψηφιδωτόν τό τών Ελλήνων άλγος τυγχάνει έχουσα.

Ημείς τοίνυν τήν Οικουμένην άπασαν εδιδάξαμεν καί αύθις πολλάκις, εσαεί καί αείποτε ενθάδε, εν τή υπεραχρόνω χώρα ταύτη, εν ταίς τού Ομήρου Κορυφαίς καί τοίς τού νιφόεντος Ολύμπου ακροθινίοις. Ημείς άτε Ολύμπιοι όντες τήν έριν έρωτα γίγνεσθαι εκηρύξαμεν. Τώ όντι, έρις έρως ελευθερίης γίγνεται, καί ως εικός, από τρισχιλίων ενιαυτών εκκινούντες ηττημένοι μάλιστ' ίσμεν.

Αλλά καί ηττημένοι τήν καθ' ημάς καθεστηκυίαν πολιτείαν εν τώ πλανήτη τών πεπλανημένων πλανητών καί πλανήτων καί αύθις ημείς διδάξομεν. Τίς δ' έστιν η καθ' ημάς καθεστηκυία πολιτεία; Μία η αυτή: Εν τούτοις τοις μαρμάροισι σκώρ ουκ εισίεται.

Λάζαρος Γ. Νικηφορίδης
Ο Γλωσσαμύντωρ

1. για τους αρχαίους Αθηναίους: Τή Παλλάδη Αθηνά ή Αθήνη


Δημοσιεύθηκε στην ΟΔΟ στις 12 Μαρτίου 2015, αρ. φύλλου 779


2 σχόλια:

 1. Ανώνυμος20/7/15

  Φρονώ ότι εκάστη των λέξεων που εξεστόμισεν ο ..."αναστάς" θα πρέπει να κόστισε στον κάθε έλληνα φορολογούμενο περί τα 500 ευρω...(λαμβανομένης υπόψη της βουλευτικής αποζημιώσεως , των ειδικών προνομίων, ατελειών, αφορρολογήτων κλπ) Δεν τον ξανάείδαμε έκτοτε τον βουλευτή να αγορεύει στη Βουλή μετά από τέτοια πρόβα στον καθρέφτη,...
  Θα μπορούσε να μας βγει φτηνότερα αν αφήναμε τον Δήμο Αβδελιώδη να μας παρουσιάζει κάθε μέρα την "Απολογία Σωκράτους" [ http://tospirto.net/theater/news/22013 ] με τούς ηθοποιούς του στο αυτουσιο αρχαίο κείμενο.
  Το κατά πολύ διδακτικότερο -εννοείται- από τις φανταιζί μεγαλόστομες και περικλεείς ...πομφόλυγες του Ζουράρεως.

  α υ τ ό χ θ ω ν

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ανώνυμος20/7/15

  "στον κάθε έλληνα φορολογούμενο"
  παράκληση να διαβαστεί : "στον έλληνα φορολογούμενο"

  α υ τ ό χ θ ω ν

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ