13.5.09

Ομοσπονδία Δυτικομακεδονικών Σωματείων Αθηνών

ΨΗΦΙΣΜΑ

Οι αντιπρόσωποι των συλλόγων-μελών της Ομοσπονδίας των Δυτικομακεδονικών Σωματείων Αθηνών, διαμαρτυρόμαστε εντονώτατα για την απαίτηση της ηγεσίας της ΠΓΔΜ να αναγνωρισθεί από την διεθνή κοινότητα ύπαρξη μακεδονικού έθνους, μακεδονικής γλώσσας και μακεδονικής μειονότητας στην ελληνική επικράτεια.
Οι Μακεδόνες αποτελούσαν πάντοτε και αποτελούν αναπόστατο τμήμα του πανάρχαιου ελληνικού έθνους με εντονώτατη την εθνική, ελληνική τους συνείδηση, την οποία απέδειξαν και αποδεικνύουν πάντοτε με την ενεργό και σημαντική συμμετοχή τους σ’ όλους τους εθνικούς αγώνες του ελληνισμού από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα.
Ήταν οι προύχοντες των Ελλήνων από την εποχή των μηδικών πολέμων, αυτοί διέδωσαν τον ελληνικό πολιτισμό μέχρι τα πέρατα της Ασίας, εκπολίτισαν τα διάφορα σλαβικά φύλα, συμμετείχαν ενεργά στους αγώνες της Παλιγγενεσίας, στον Μακεδονικό Αγώνα και τους Βαλκανικούς πολέμους, στο Έπος του ’40, και μετά την διάρκεια του εμφυλίου πολέμου απέκοψαν από το υγιές σώμα τους το ολιγάριθμο καρκίνωμα των σλαβοφρόνων κατοίκων της Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο διέφυγε στην ΠΓΔΜ, οικειοθελώς, για να αποφύγει τις κυρώσεις του ελληνικού κράτους λόγω των εγκλημάτων που διέπραξε.
Είναι ιστορικά αποδεδειγμένο ότι η διάκριση των Ελλήνων σε Μακεδόνες, Θράκες, Ηπειρώτες, Θεσσαλούς, Κρητικούς κλπ γίνεται μόνο μέσα στην αρχαία και σύγχρονη Ελλάδα. Εκτός της Ελλάδος όλοι ήσαν Έλληνες και αποκαλούνταν μόνο Έλληνες. Ο όρος Μακεδονία, δεν χρησιμοποιήθηκε ποτά για να υποδηλώσει μία διαφορετική από την ελληνική εθνότητα. Ο σφετερισμός του ονόματος Μακεδονία και Μακεδονικός από την σλαβική μερίδα των κατοίκων της πρώην επαρχίας Vardaska Banovina της Γιουγκοσλαβίας, αντίκειται όχι μόνο στα ιστορικά δεδομένα, μια και οι Σλάβοι κατέβηκαν και κατοίκησαν τον συγκεκριμένο χώρο μετά τον 7ο αιώνα μ.Χ., αλλά και στις διεθνείς συνθήκες του Βουκουρεστίου, των Σερβών και του Νεϊγύ, που καθόρισαν τα όρια του γεωγραφικού χώρου της Μακεδονίας και επεδίκασαν το μεγαλύτερο μέρος αυτού στην Ελλάδα ως αναπόσπαστο τμήμα της ελληνικής επικράτειας.
Η επιμονή των Σλάβων της ΠΓΔΜ να αναγνωρισθεί η ύπαρξη «μακεδονικού έθνους», «ανεξάρτητου μακεδονικού λαού» και να αναγνωριστεί και ονομασθεί το πολυεθνικό κράτος τους ως «Δημοκρατία της Μακεδονίας», ελλοχεύει τον κίνδυνο να χάσουμε στον μέλλον εμείς οι Μακεδόνες Έλληνες το δικαίωμά μας στο μακεδονικό μας όνομα με συνέπεια να υποστούμε μελλοντικά κυρώσεις εάν συνεχίζουμε να ονομαζόμαστε Μακεδόνες και το δικαίωμα περιουσίας μας στο έδαφος της Μακεδονίας, εφ’ όσον το ανεξάρτητο κράτος της ΠΓ ΔΜ στηρίζεται στην δήθεν ύπαρξη «μακεδονικού λαού», «μακεδονικής εθνότητας» και «εδάφους της Μακεδονίας το οποίο συνιστά το κράτος της «Δημοκρατίας της Μακεδονίας».
Η σκοπούμενη παραποίηση της ιστορικής πραγματικότητας και η ιδιοποίηση του όρου «Μακεδονία» και «Μακεδονικός» από τους Σλάβους του κράτους της ΠΓΔΜ προσβάλλει τα ανθρώπινα δικαιώματα της ελληνικής εθνικής, ιστορικής, πολιτιστικής και κληρονομικής μας υπόστασης και την αξιοπρέπειά μας ως Μακεδόνων. Αντίκειται δε και προς το διεθνές Δίκαιο διότι προβαίνει σε πράξεις οι οποίες στρέφονται κατά των θεμελιωδών δικαιωμάτων ενός τμήματος του ελληνικού λαού, δηλαδή ημών των Μακεδόνων, κατά παραβίαση:
α) των σχετικών διατάξεων του ισχύοντος διεθνούς δικαίου περί διατηρήσεως και απρόσκοπτης απόλαυσης των πολιτιστικών δικαιωμάτων μας σύμφωνα με την Οικουμενική Διακήρυξη των δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
β) της θεωρίας και των διατάξεων του δημοσίου διεθνούς δικαίου περί της εννοίας έθνους, του λαού και του εδάφους ως συστατικών στοιχείων ενός κράτους. Το κράτος της ΠΓΔΜ δεν τηρεί τους ανωτέρω όρους του διεθνούς δικαίου καθόσον δεν έχει έναν λαό, αλλά είναι πολυεθνικό κράτος αποτελούμενο από Σλάβους, Αλβανούς, Βουλγάρους, Έλληνες, Σέρβους, τσιγγάνους κλπ με διαφορετική εθνική και πολιτιστική ταυτότητα, ασύνδετη μεταξύ τους, ένα κράτος το οποίο δημιουργήθηκε από τους κομμουνιστές με απώτερο σκοπό την ενσωμάτωση σ’ αυτό ολόκληρης της Μακεδονίας, χωρίς να έχουν προσδιορισθεί τα σύνορα του εδάφους του με διεθνή σύμβαση, οι κάτοικοι του οποίου (πλην των Ελλήνων) δεν έχουν κανένα κοινό συνδετικό ψυχολογικό, πολιτιστικό και εθνικό στοιχείο με εμάς τους Μακεδόνες.
γ) της αρχής η οποία απαγορεύει την κατάχρηση του δικαιώματος από το κράτος της ΠΓΔΜ σχετικά με το όνομα της Μακεδονίας, γιατί επιδιώκει με την προπαγάνδα του να οικειοποιηθεί το όνομα μιας περιφέρειας του ελληνικού κράτους και ενός τμήματος του ελληνικού λαού, εισάγοντας τον σλαβικό όρο της γεωγραφικής Μακεδονίας και της αρχής της αυτοδιαθέσεως των λαών, η οποία στηρίζεται στην ισότητα των ατόμων και την ελεύθερη έκφραση της βούλησης των κατοίκων της ΠΓΔΜ.
δ) των σχετικών διατάξεων και αρχών του ευρωπαϊκού δικαίου για την προστασία των θεμελιωδών ελευθεριών και της συνθήκης της ΕΕ (Ι) περί σεβασμού και διαφύλαξης της εθνικής ταυτότητας, του εθνικού πολιτισμού και της ιστορίας του λαού των κρατών-μελών της ΕΕ, της πολιτιστικής κληρονομιάς με ευρωπαϊκή σημασία, όπως είναι το θαύμα του μακεδονικού ελληνισμού, (ΙΙ) περί σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται τα πολιτισμικά δικαιώματα, (ΙΙΙ) περί υποχρεώσεως της ΕΕ να αναλαμβάνει δράση όπως η εμπορική πολιτική ή η πολιτική μεταφορών, λαμβάνει υπόψη πολιτιστικές πτυχές.
Εμείς οι Έλληνες και ειδικότερα ως Μακεδόνες, δεν θα δεχτούμε ποτέ να μας υποκλέψουν και ιδιοποιηθούν οι Σλάβοι της ΠΓΔΜ το ιερό για εμάς όνομα της Μακεδονίας, την αναγνώριση μακεδονικού έθνους, γλώσσας κλπ, θέτουμε προ των ευθυνών τους τούς αρμόδιους παράγοντες που χειρίζονται το θέμα της ονομασίας του κράτους αυτού, και είμαστε αποφασισμένοι να αγωνισθούμε με κάθε μέσο που μας παρέχει το Σύνταγμα της Ελλάδος και το Διεθνές Δίκαιο για να αποτραπεί μία τέτοια ιεροσυλία.
Έπονται οι υπογραφές των αντιπροσώπων των συλλόγων-μελών της Ομοσπονδίας

Δημοσιεύθηκε στην ΟΔΟ στις 16.4.2009

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ