26.9.12

ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ έγραψαν

ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ

Απάντηση στο δημοσίευμα της εφημερίδας ΟΔΟΣ
(συνέντευξη του καθηγητή Α. Δαουγόπουλου)


Διάβασα με προσοχή το κείμενο του καθηγητή κ.Α.Δαουγόπουλου, που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ΟΔΟΣ, όπου άκριτα και απροβλημάτιστα κατά τρόπο σκωπτικό και υποτιμητικό προσπαθεί να υποβαθμίσει το τεράστιο έργο της ΔΙΑΔΥΜΑ.

Κύριε Καθηγητά, καταρχάς κρίνεται το έργο μας με αοριστίες και υποθετικές σκέψεις, αφού στο κείμενό σας εσείς ρωτάτε και εσείς απαντάτε, χωρίς να έχετε ενημερωθεί αλλά ούτε και το ζητήσατε ποτέ από τη ΔΙΑΔΥΜΑ, αν και δεν είστε ο επιστημονικά καταρτισμένος επί περιβαλλοντικών θεμάτων αποσπασματικά προσπα- θείτε με αφοριστικά κείμενα χωρίς περιεχόμενο, και με ημερίδες χωρίς ουσία να πείσετε Φορείς και Δημάρχους ότι ο καλύτερος τρόπος επεξεργασίας των απορριμμάτων είναι το κομποστ.

Πρόσφατα, στις 10 Νοεμβρίου του 2011 σε ημερίδα στο ΤΕΙ μας καλέσατε να συμμετάσχουμε. Το μοναδικό συμπέρασμα που αποκομίσαμε ήταν η προτροπή αγοράς κάδων κομπόστ. Μια από τις μεθόδους που δεν απέκλεισε ποτέ η ΔΙΑΔΥΜΑ αλλά δεν είναι και η μοναδική.
Όσων αφορά το έργο μας, σας πληροφορούμε ότι η ΔΙΑΔΥΜΑ στηρίζεται αποκλειστικά στον περιφερειακό σχεδιασμό που υλοποιείται βήμα-βήμα κάτω από αντίξοες συνθήκες.
Σχεδιάσαμε μεθοδικά, διασφαλίσαμε τις απαραίτητες χρηματοδοτήσεις και αξιοποιήσαμε κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορθολογικά.
Από τα μέσα του 2005 λειτουργεί το μοναδικό στην Ελλάδα σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης σε περιφερειακή κλίμακα και λειτουργεί απρόσκοπτα ως σήμερα προς όφελος των 300 000 κατοίκων της Δυτικής Μακεδονίας.
Όσων αφορά το έργο μας αυτά που μέχρι σήμερα έχει υλοποιήσει συνοψίζονται στα εξής:

α) Ολοκληρώθηκαν τα έργα της πρώτης φάσης του ΟΣΔΑ Δυτ. Μακεδονίας που περιελάμβαναν την κατασκευή εννέα (10) Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών

β) Από τα μέσα του 2005 το σύνολο των σύμμεικτων αστικών απορριμμάτων όλων των Δήμων της Περιφέρειας διατίθενται στον Περιφερειακό ΧΥΤΑ,

γ)Υποβλήθηκε φάκελος αιτήματος ένταξης του έργου της Μονάδας Επεξεργασίας & Αξιοποίησης των απορ/των στις διατάξεις του νόμου περί ΣΔΙΤ, και του οποίου η διαγωνιστική διαδικασία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.
Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση αξιολόγησης των επτά φακέλων υποψηφιότητας και παράλληλα έχει ήδη ξεκινήσει η προετοιμασίας της Β΄ και τελικής φάσης αξιολόγησης των ενδιαφερομένων.

δ) Από το 2006 έχουν ολοκληρωθεί τα έργα αποκατάστασης των 207 ΧΑΔΑ της Περιφέρειας

ε) Παράλληλα, αυξάνονται ολοένα και περισσότερο οι ανακτώμενες ποσότητες υλικών (ξεπέ- ρασαν τους 7000 τόνους το 2011) με τα προγράμματα ανακύκλωσης που σχεδιάζει η ΔΙΑΔΥΜΑ και υλοποιεί, σε συνεργασία με τους Δήμους, παράλληλα διανεμήθηκαν επιπλέων 7000 κάδοι πέραν των υπαρ- χόντων για ανακυκλώσιμα και σύμμεικτα υλικά και ως το τέλος του 2012 θα παραδοθούν 24 οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν από τους δήμους για την συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών.

στ) Τέλος, ιδιαίτερης σημασίας είναι το γεγονός ότι η ΔΙΑΔΥΜΑ εκπόνησε, το νέο Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ), με τα δικά της στελέχη.

Σήμερα η επιχείρηση, προς αξιοποίηση πόρων 30 εκατ. € από το ΕΣΠΑ, έχει υποβάλει προτάσεις, οι οποίες είναι σε φάση αξιολόγησης από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή, για:
την κατασκευή του Γ’ κυττάρου υγ.ταφής,
τις βοηθητικές υποδομές και τον εξοπλισμό για την περαιτέρω ανάπτυξη της ανακύκλωσης,
την κατασκευή μίας ενιαίας μονάδας επεξεργασίας της λυματολάσπης των βιολογικών καθαρισμών της Περιφέρειας, βάσει μάλιστα σχετικής προγραμματικής σύμβασης που έχει υπογράψει με τις όλες τις ΔΕΥΑ.

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από Δημάρχους της Δυτικής Μακεδονίας αλλά και συμβούλους των Δήμων, οι 100 εργαζόμενοι και το άρτια καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό της ΔΙΑΔΥΜΑ εγγυώνται την απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος χωρίς τυμπανοκρουσίες και πολλά λόγια μεθοδικά και αποτελεσματικά υλοποιεί ένα τεράστιο έργο, το πρώτο σε περιφερειακό επίπεδο σε όλη την Ελλάδα .

Όσον αφορά τη Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα για τη μηχανική επεξεργασία των απορριμμάτων προκατειλημμένα και εσκεμμένα στο κείμενο σας αναφέρεστε στην καύση.
ΓΡΑΦΕΤΕ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ, αφού τα τεύχη δημοπράτησης της Β’ φάσης της διαγωνιστικής διαδικασίας το μοναδικό σύστημα μηχανικής επεξεργασίας που απαγορεύει είναι η απευθείας καύση.

 Ο Γενικός Διευθυντής της ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ
Μαυρίδης ΔημοσθένηςΣχετικά κείμενα:

Δημοσιεύθηκε στην ΟΔΟ στις 12 Ιουλίου 2012, αρ. φύλλου 650

1 σχόλιο:

  1. Ανώνυμος26/9/12

    Πρόεδρος στην ΔΙΑΔΥΜΑ είναι ο Δήμαρχος Καστοριάς Μ. Χατζησυμεωνίδης. Δεν γνωρίζει ότι δεν ονομάζεται Α. Δαουγόπουλος, αλλά Γ. Δαουτόπουλος;

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ