17.1.16

Λόγος & Aντίλογος


ΟΔΟΣ 10.9.2015 | 802


Αρχιερατική Μίτρα (ΙΙ)Κύριε Διευθυντά,

Ξεφυλλίζοντας, γιά πολλοστή φορά, τό μνημειώδες ἔργο τοῦ ἀειμνήστου γυμνασιάρχου καί ἐπιμελητοῦ τῶν ἀρχαιοτήτων Παντελή Τσαμίση «Ἡ Καστοριά καί τά Μνημεία της», καί στό κεφάλαιο, πού αναφερεται στούς    γουναράδες εύεργέτες και δωρητές τῶν καστοριανῶν παροικιῶν, ὑπάρχει ἡ κάτωθι καταχώρησις τήν ὁποίαν καί ἀντιγράφω ὡς ἔχει:

«Οἱ ἐπίτροποι τοῦ κουτιοῦ τῆς Μητροπόλεως ἐν Κωνσταντινουπούλει Κωνσταντῖνος Διαμαντῆς, Κυρ-Ἀναστάσης Κωνσταντίνου, Κυρ-Δημήτριος Κρούστης, Κυρ-Κωνσταντῖνος Ἀγγελῆς, κατεσκεύασαν τήν βαρύτιμον ἀργυρόχρυσον ἐγκεκαλλωπισμένην μετά πολυτίμων ἀδαμάντων καί ἑτέρων λίθων τήν Μίτραν (κορώναν) τοῦ Ἀρχιερέως καί τό μέγα πολυκάνδηλον ἀργυροῦν μέ 18 κανδήλας, ἐπί τῆς κορυφῆς τοῦ ὁποίου ὁ δικέφαλος ἀετός. (ἀναγράφεται στόν κώδικα τῆς Μητροπόλεως Καστοριᾶς ὑπ'ἀριθ. 2751, σ.7 καί 15 ).

»Ἐπί τῆς κορυφῆς τῆς πολυτίμου Μίτρας ἀναγινώσκομεν τά ἐξῆς: Ἐν Κωνσταντινουπόλει εὐφυκιάστι ἀπό τόν καιρόν τῶν ἐπιτρόπων ἐπιστασίας Καστοριανῶν διά συνδρομῆς τῶν Χριστιανῶν καί ἀφιερώθη είς Μητρόπολιν Καστορίας 1728 Μαΐου. Οἱ ἐπίτροποι τῆς Μητροπόλεως εύρισκόμενοι είς Κωνσταντινούπολιν ἔφτιασαν τόν πολυέλαιον ἀργυροῦν Παπᾶ Μανώλης ἀπό Κρεπενῆ Δημήτριος Ντούμας».

Ἡ ἀρχιερατική αὐτή Μίτρα ἐκτός ἀπό τήν ἀνεκτίμητο ὑλική (χρηματική) ἀξία ἀποτελεῖ ἐπίσης ἀνεκτίμητο ἱστορικό κειμήλιο τῆς πόλεώς μας, ὑπό τήν προϋπόθεσιν βεβαίως ἐάν ὑπάρχει στήν Μητρόπολη.

Καί λέγω, ἄν ὑπάρχει, γιατί ὅπως μοῦ ἔλεγε ὁ μακαρίτης πατέρας μου, ο ὁποῖος  διετέλεσε ἐπί σειράν ἐτῶν ἐπίτροπος τῆς Μητροπόλεως, ἕνας ἀρχιερεύς θέλησε νά τήν οίκειοποιηθεῖ ἀλλά ἀπετράπηκε ἡ ἐνἐργειά του αὐτή ἀπό τούς ἐπιτρόπους, οἱ ὁποῖοι ἐκλέγονταν τότε ἀπό τούς ἐνορίτες καί εἶχαν λόγον στά τῆς διοικήσεως καί τήν λειτουργίαν τῆς ἐνορίας. Αύτό πρέπει νά ἔγινε μετά τήν ἀπελευθέρωση τῆς πόλεως τό 1912 καί πρό τῆς ἐνθρονήσεως, τοῦ ἀειμνήστου μακαριστοῦ Νικηφόρου Παπασιδέρη ὡς Μητροπολίτου Καστοριᾶς.

Ἡ μίτρα μέχρι τά χρόνια τῆς ξένης κατοχῆς ὑπῆρχε στήν Μητρόπολη, αὐτό τό γνωρίζω καλά. Τό τί ἔγινε ἀργότερα δέν τό γνωρίζω γιατί τό 1943 ἀναγκαστήκαμε οἰκογενειακῶς νά ἀναχωρήσουμε ἀπό τήν Καστοριά.

Καλό θά εἶναι ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.κ.Σεραφείμ, ὁ ὁποῖος προσφέρει τόσα πολλά στήν κοινωνία τῆς πόλεώς μας, νά μᾶς γνωρίσει αν βρίσκεται στήν Μητρόπολη η ιστορική πολύτιμη αὐτή Μίτρα και αν ὅντως βρίσκεται, νά τήν φορέσει σέ κάποια ἐπίσημη τελετή γιά νά τήν ἰδεῖ καί τήν χαρεῖ καί τό ποίμνιό του.

Ἡ Μίτρα ἀποτελεῖ περιουσιακό στοιχεῖο τῆς Καστοριανῆς κοινωνίας καί ὁ ἁρμόδιος ἀντιδήμαρχος ὑποχρεοῦται, ὡς ἐκπρόσωπος τῶν δημοτῶν, νά ζητήσει ἐπισήμως ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας νά μᾶς γνωρίσει ἄν ὑπάρχει στήν Μητρόπολη ἡ Μίτρα γιατί, πολύ φοβοῦμαι, μήπως καί αὐτή μεταφέρθηκε ἐκτός Καστοριᾶς, ὅπως καί οἱ φορητές εἰκόνες, κατά τήν ἀναχώρηση τοῦ ἀρχιερέως ὁ ὁποῖος τίς πῆρε μαζί του, μέ τό πρόσχημα νά τίς φυλάξει δῆθεν, ἀλλά πρός οίκειοποίηση.

Στήν περίπτωση πού δέν ὑπάρχει στήν Μητρόπολη θά πρέπει ὁ Δῆμος νά καταγγείλει τό γεγονός στόν εἰσαγγελέα, νά γίνει ἡ σχετική ἔρευνα καί ἄν εὐρεθοῦν οἱ δράστες ἤ οἱ κληρονόμοι τους νά γίνουν τά δέοντα γιά τήν ἀνεύρεση τῆς Μίτρας καί τήν ἐπιστροφή της στήν Καστοριά καί τήν τιμωρία τῶν ἐνόχων.

Σέ περίπτωση ὁλιγωρίας τῶν ἁρμοδίων νά διεκδικήσουν τά ἀνήκοντα στήν πόλη τούς καθιστά συνυπεύθυνους κλοπῆς δημοτικῆς περιουσίας.

Ἡ ἐπιστολή μου αὐτή ἀποστέλεται γιά νά γνωρίζουν πρόσωπα καί πράγματα τῆς Καστοριᾶς οἱ νεώτεροι, ἐλπίζω δέ καί εὔχομαι νά ἀποτελέσει τό ἔναυσμα γιά μιά είς τό βάθος ἔρευνα καί καταγραφή τῶν περιουσιακῶν στοιχείων τοῦ Δήμου πού κατά καιρούς καταπατήθηκαν καί οἰκειοποιήθηκαν.

Μέ ἐκτίμηση

Ἀναστάσης Κων. Πηχιών Δημοσιεύθηκε στην ΟΔΟ στις 10 Σεπτεμβρίου 2015, αρ. φύλλου 802


Επιλογή σχετικών αναρτήσεων:

6 σχόλια:

 1. Ανώνυμος21/1/16

  Γιατί δεν εκλέγονται σήμερα οι επίτροποι από την ενορία;
  [.......]

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ανώνυμος23/1/16

  Συνέντευξη έδωσε ο Μητροπολίτης Καστοριάς. Για τα πάντα μίλησε!! Ακόμη και γι’ αυτά που δεν αφορούν την Εκκλησία, αλλά μόνο την Πολιτεία!!! [.....]
  Μόνο για τις κλεμμένες εικόνες δεν είπε τίποτα!!! Ούτε για τα δημόσια ερωτήματα που του απευθύνει μήνες τώρα ο δωρητής της πόλεως κ. Πηχιών. Κρίμα.
  Κρίμα και στους δημοσιογράφους, που καταπίνουν την κάμηλο.

  ΥΓ.
  Με την συνέντευξη στους [.......] δημοσιογράφους, προφανώς ήθελε να περάσει το μήνυμα της [.......].

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ανώνυμος25/1/16

  Για το ΄΄Σύμφωνο Συμβίωσης;'' Τί είπε; δέν άκουσα την συνέντευξη.
  Για τα λοιπά θέματα, Ρωτήστε την Κατερίνα, αυτή ξέρει πολλά,

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ανώνυμος8/3/16

  Γνωστή η στάση [……] των αρμοδίων στο θέμα των κειμηλίων, η συλλογή των οποίων συνεχίζεται και "εμπλουτίζεται" από τους ναούς των χωριών εν αγνοία των κατοίκων τους και με το πρόσχημα της αναγκαίας συντήρησής τους [……], παρότι δεν υπογράφεται κανένα σχετικό πρωτόκολλο παράδοσής τους. Τα παραδείγματα άπειρα...μια μικρή έρευνα απαιτείται και θα ανακύψουν ουκ ολίγα αξιοπερίεργα.
  Όσο για τη γνωστή επισκοπική μίτρα, δωρεά των Καστοριανών της Κωνσταντινούπολης στα 1728...προφανώς διέφυγε της προσοχής των Καστοριανών, όταν το 2010 εκτέθηκε στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα Θεσσαλονίκης μαζί με άλλα κειμήλια της Μητρόπολης (ποιμαντορικές ράβδους, αρχιερατικά άμφια, εγκόλπια, δισκοπότηρα) σε έκθεση αφιερωμένη στον Μητροπολίτη Γερμανό Καραβαγγέλη. Και προς επίρρωση των γραφομένων, ιδού και οι σχετικές φωτογραφίες:
  http://www.imma.edu.gr/imma/exhibition/periodic/show.html?id=66
  Η μίτρα του 1728, κειμήλιο σπουδαίο για την ιστορία της Καστοριάς, πρωτοεμφανίστηκε στην έκθεση εκείνη ως χρησιμοποιηθείσα από τον Μητροπολίτη Καραβαγγέλη. Μάλιστα, φωτογραφία της κοσμούσε και το οπισθόφυλλο του οδηγού της έκθεσης εκείνης, στην οποία φωτογραφία είναι ευδιάκριτη τόσο η αφιερωτική επιγραφή όσο και η χρονολογία 1728. Στο αρχείο μου έχω αρκετές φωτογραφίες με λεπτομέρειές της.

  [Η ΟΔΟΣ τροποποίησε την πρώτη παράγραφο του σχολίου η οποία είχε διαφορετική διατύπωση, για αυτονόητους λόγους]

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ανώνυμος8/3/16

  @ 4 Ανώνυμο
  Στον Ανώνυμο Φίλο που επιμένει:
  Άλλο η Μίτρα του Καραβαγγέλη, άλλο η Μίτρα του Δωροθέου, ή του Γρηγορίου, και άλλο η Μίτρα του 1728.
  Καμία σχέση δεν έχει η Μίτρα των Καστοριανών Δωρητών με την Μίτρα της έκθεσης για τον Καραβαγγέλη. Αυτό είναι γνωστό.
  Η Μίτρα αυτή ήταν τόσο βαριά, από τους πολύτιμους λίθους, το χρυσό και τα σμαραγδια κλπ, που όχι μόνο δε μπορούσε κανείς να την αντέξει στο κεφάλι του, λόγω βάρους, αλλά την... είχαν "βάλει πολλοί στο μάτι" για πολλά χρόνια.
  Ο πατέρας του κ. Πηχεών, πολλά χρόνια πριν, πρόλαβε κάποιους επιτήδειους, που την είχαν "βάλει στο μάτι".
  Βλέπετε ο Μαμωνάς ζει και βασιλεύει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ανώνυμος8/3/16

  Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ