9.1.16

Λόγος & Αντίλογος
Ανοιχτή απαντητική επιστολή στην καταγγελία του κ. Νικηφόρου Χριστόπουλου και στο δημοσίευμα της εφημερίδας ΟΔΟΣ


Αξιότιμε κ. Διευθυντή,

Στο Φύλλο 797 της 23.07.2015 της Εφηµερίδας σας, δηµοσιεύθηκε στην σελίδα 9 και στην στήλη «Λόγος & Αντίλογος» η επιστολή διαμαρτυρίας του κ. Νικηφόρου Χριστόπουλου, στην οποία διατυπώνονται παράπονα για την συμπεριφορά του οδηγού της «Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Καστοριάς Α.Ε.». Κάτω ακριβώς από την επιστολή διαμαρτυρίας ακολουθούσε ένα ανυπόγραφο άρθρο µε τίτλο «Σε άλλα κράτη, χωρίς ... φιλότιµο», µε το οποίο η εφημερίδα υιοθετώντας, άκριτα και ανέλεγκτα, τους ισχυρισµούς του κ. Χριστόπουλου ως αληθείς, αποδίδει γενικόλογες κατηγορίες και χαρακτηρισµούς στην Εταιρεία µας, οι οποίοι είναι αβάσιµοι, αναληθείς και συκοφαντικοί, και σε κάθε περίπτωση δεν προκύπτουν από το περιεχόµενο της επιστολής.

Θα θέλαµε να ενηµερώσουµε την Εφηµερίδα σας και τους αναγνώστες της ότι η Διοίκηση της Εταιρείας µας ουδέποτε έλαβε γνώση του περιστατικού που καταγγέλλεται από τον κ. Χριστόπουλο, ενώ ουδέποτε έγινε έγγραφη ή προφορική αναφορά από εκείνον προς την Διοίκηση της Εταιρείας, προκειµένου να επιληφθεί του θέµατος και να δροµολογήσει τις προβλεπόµενες από τον Νόµο και τον Κανονισµό Λειτουργίας των ΚΤΕΛ, διαδικασίες.

Επί του περιεχοµένου της ως άνω επιστολή διαµαρτυρίας, θα θέλαµε να κάνουµε τις ακόλουθες παρατηρήσεις. Ο κ. Χριστόπουλος προσήλθε στον Υπεραστικό Σταθµό ΚΤΕΛ Μακεδονία µε συνοδό. Ο συνοδός του παρέµεινε µαζί του µέχρι την στιγµή της επιβίβασης του στο λεωφορείο, χωρίς ποτέ να ενηµερώσει τον οδηγό της Εταιρείας µας ότι ο κ. Χριστόπουλος χρήζει βοηθείας ή να αιτηθεί ειδικής μεταχείρισης λόγω της κατάστασης της υγείας του.

Όπως γίνεται αντιληπτό από τα γραφόµενα του κ. Χριστόπουλου, αλλά και από την µαρτυρία του οδηγού µας, ούτε ο ίδιος ο κ. Χριστόπουλος ενηµέρωσε τον οδηγό της Εταιρείας, ότι την ηµέρα εκείνη έλαβε εξιτήριο από το Νοσοκοµείο και ότι χρήζει ειδικής µεταχείρισης. Παρόλα αυτά, ο οδηγός του λεωφορείου, σεβόµενος την ηλικία του, φρόντισε και επέτρεψε την επιβίβασή του, κατά προτεραιότητα, και µάλιστα από την µπροστινή πόρτα του λεωφορείου, προκειµένου να είναι ευκολότερη η πρόσβασή του στην θέση του, µολονότι η επιβίβαση των επιβατών γίνεται από την πίσω πόρτα του λεωφορείου. Μάλιστα, µετά την επιβίβαση ο οδηγός, µετέφερε τα προσωπικά αντικείµενα του κ. Χριστόπουλου που του παρέδωσε ο συνοδός του στον ίδιο, προκειµένου να τον διευκολύνει.
Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι ουδέποτε διατυπώθηκαν υβριστικοί ή προσβλητικοί χαρακτηρισµοί από την πλευρά του οδηγού, παρά την αναίτια και αδικαιολόγητη επίθεση που δέχθηκε.

Οι κρίσεις του κ. Χριστόπουλου για το ύφος και τον τόνο της φωνής του οδηγού είναι υποκειµενικές και δεν θα έπρεπε να αποτελούν την βάση ή την αιτία για τη απόδοση κατηγοριών σε βάρος της Εταιρείας και του οδηγού, ο οποίος τυγχάνει ένας εξαίρετος επαγγελµατίας οδηγός, ο οποίος διακρίνεται για το ήθος του και δεν έχει απασχολήσει ποτέ µε την συµπεριφορά του το Πειθαρχικό Συµβούλιο της Εταιρείας.

Τέλος, θα θέλαµε να εκφράσουµε την λύπη και τον προβληµατισµό µας για τον µεροληπτικό τρόπο που η Εφηµερίδα σας επέλεξε να δηµοσιοποιήσει το θέµα, καθώς και για την σκοπιµότητα που υπηρετεί το εν λόγω δηµοσίευµα µε τη µονοµερή παρουσίαση της είδησης και την αδικαιολόγητη επίθεση προς την Εταιρεία µας. Όπως προκύπτει από τον Κώδικα Δεοντολογίας των Δηµοσιογράφων, ο δηµοσιογράφος έχει ως πρώτιστο καθήκον να δηµοσιοποιεί όλη την αλήθεια ανεπηρέαστος από προσωπικές απόψεις ή πεποιθήσεις, ενώ έχει υποχρέωση να ερευνά προκαταβολικά µε αίσθηµα ευθύνης την ακρίβεια της είδησης ή της πληροφορίας που πρόκειται να µεταδώσει.

Στην προκειµένη περίπτωση, η Εφηµερίδα σας, µε το ανυπόγραφο άρθρο που δηµοσιεύεται στην ίδια σελίδα, φέρεται να υιοθετεί, άκριτα, το περιεχόµενο της επιστολής του κ. Χριστόπουλου, ως αληθές, χωρίς, ποτέ, ο συντάκτης του να προβεί στον απαιτούµενο δηµοσιογραφικό έλεγχο για την εξακρίβωση της αλήθειας των γεγονότων που κοινολογεί. Ο συντάκτης του άρθρου ουδέποτε επικοινώνησε µε την Διοίκηση της Εταιρείας ή µε τον οδηγό, ως όφειλε, προκειµένου να διασταυρώσει την αλήθεια των ισχυρισµών του κ. Χριστόπουλου και να πληροφορηθεί τον αντίλογο και την θέση µας για το θιγόµενο θέµα. Αντιθέτως, η Εφηµερίδα σας µε τόνο επικριτικό και κατηγορητικό, άκριτα και ανέλεγκτα, υιοθέτησε το περιεχόµενο και τις αιτιάσεις της επιστολής του κ. Χριστόπουλου, προσβάλλοντας το κύρος και τη φήµη της Εταιρείας, προσβάλλοντας την τιµή και την αξιοπρέπεια του οδηγού και θέτοντας σε δηµόσια ανυποληψία την Εταιρεία αλλά και τον οδηγό.

Η «Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Καστοριάς Α.Ε.» για δεκαετίες επιτελεί σηµαντικό κοινωνικό έργο, παρέχοντας υψηλού επιπέδου επιβατικές μεταφορές µε υπερσύγχρονο στόλο και έµπειρο ανθρώπινο δυναµικό. Η Εταιρεία, στην παρούσα δύσκολη οικονοµική συγκυρία, ανταποκρινόµενη στο κάλεσµα της Ελληνικής Πολιτείας και αντιλαµβανόµενη το ρόλο της, µεταφέρει µαθητές, στρατιώτες, πολυτέκνους και συνδέει τις ακριτικές περιοχές του Νοµού µας, ακόµη και µε οικονοµική ζηµία, µιας και όλα τα δροµολόγια εντός Νοµού γίνονται µε ελάχιστους επιβάτες, χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών.

Κατόπιν τούτων, η Εταιρεία µας παρακαλεί όπως δηµοσιευθεί η παρούσα επιστολή στην Εφηµερίδα σας και επιφυλάσσεται να ασκήσει κάθε νόµιµο δικαίωµά της για την προάσπιση και την διαφύλαξη του κύρους και της φήµης της «Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Καστοριάς Α.Ε.» και των µετόχων της.

Με εκτίµηση,
Για την Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Καστοριάς Α.Ε.
Αναστάσιος Μακρής* * * 


Η ΟΔΟΣ καταχωρεί ολόκληρη την «απάντηση» της διοίκησης των ΚΤΕΛ Καστοριάς. Μιας απάντησης που είναι πληθωρική και χαρακτηρίζεται από αρνητική διάθεση. Όχι μόνο για τον επιβάτη, αλλά και για την εφημερίδα. Στην οποία απευθύνονται νουθεσίες και μαθήματα για την δημοσιογραφική δεοντολογία, όπως και έμμεσες απειλές (!). Συμβουλές, διαψεύσεις και απειλές προς όλους τους άλλους. Ενδιαφέρον βεβαίως, αλλά όχι στο πλαίσιο μιας σύγχρονης αντίληψης αντιλόγου.

Κατ’ αρχάς και μόνη η ανάγνωση της επιστολής του αναγνώστη κ. Νικ. Χριστοπούλου (που δημοσιεύτηκε στο φύλλο 797/23. 7.2015) πείθει ότι κάτι ατυχές, αν όχι ανάρμοστο, οπωσδήποτε συνέβη. Επίσης ακριβώς αντίθετα από τους ισχυρισμούς της απαντητικής επιστολής, η ΟΔΟΣ στο σχόλιο τόνιζε πρωτίστως ότι από τα ΚΤΕΛ «παρέχεται σε επαρκές επίπεδο» το δημόσιο συγκοινωνιακό έργο, και ότι «το πρόβλημα που παρουσιάστηκε είναι μεμονωμένο». Ακόμη, εκφράστηκε από την ΟΔΟ η ευχή «η διοίκηση των ΚΤΕΛ Καστοριάς ότι μπορεί και πρέπει να ελέγξει την ουσία της διαμαρτυρίας».

Συνεπώς, απορίας άξιο είναι από πού εξήχθη το συμπέρασμα για την ΟΔΟ περί «άκριτης κλπ κλπ» υιοθέτησης της διαμαρτυρίας, ή τα κάπως μπανάλ περί συκοφαντίας, δυσφήμησης κ.ο.κ. όπως και οι αόριστες απορίες «για την σκοπιμότητα» της εφημερίδας. Πολύ πολιτικά όλα αυτά και δεν αφορούν την ΟΔΟ. Τα ΚΤΕΛ Καστοριάς έστω κι’ αν έχουν οργανωθεί σε ανώνυμη εταιρεία, πρέπει να δέχονται τα σχόλια και τις κρίσεις, καθώς ασκούν δημόσιο μεταφορικό έργο. Και να μην οχυρώνονται σε απαντήσεις στερεότυπης νοοτροπίας.

Σε ό,τι αφορά την απάντηση της διοίκησης των ΚΤΕΛ Καστοριάς, μια αντιπαραβολή με την επιστολή του κ. Νικ. Χριστόπουλου, επιτρέπει στον αναγνώστη την εξαγωγή συμπερασμάτων. Ειδικά όμως σε όσα αναφέρονται ότι «Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Καστοριάς Α.Ε.» για δεκαετίες επιτελεί σηµαντικό κοινωνικό έργο, παρέχοντας υψηλού επιπέδου επιβατικές µεταφορές µε υπερσύγχρονο στόλο και έµπειρο ανθρώπινο δυναµικό. Κανείς δεν μπορεί να έχει αντίρρηση σε όλα αυτά. Όλοι και ειδικά οι μεγαλύτεροι θυμούνται τις εποχές που τα υπεραστικά λεωφορεία ένωναν κυρίαρχα την Ελλάδα και τους Έλληνες. Το υψηλού επιπέδου μεταφορικό έργο των επιβατών, είναι χωρίς αμφισβήτηση απόλυτα αποδεκτό και αναγνωρίζεται. Ειδικά στα λεωφορεία όπου μεταξύ άλλων οι οδηγοί δεν καπνίζουν με κλειστό ή ανοικτό παράθυρο, δεν μιλούν στα κινητά τους τηλέφωνα όσοι πρέπει να είναι απερίσπαστοι, δεν ακούγονται στην διαπασών τα άπαντα των μεταναστευτικών τραγουδιών των δεκαετιών 1950-1960.

Τέλος, επειδή η απαντητική επιστολή παρέχει μαθήματα «δεοντολογίας» στην ΟΔΟ για το ότι δεν φρόντισε να ερευνήσει την ουσία της επώνυμης διαμαρτυρίας ενός ηλικιωμένου αναγνώστη, η εφημερίδα εκφράζει την απορία της για το εάν η διοίκηση των ΚΤΕΛ Καστοριάς, μετά το δημοσίευμα, και πριν καταλήξει στο συμπέρασμά της «ότι ουδέποτε διατυπώθηκαν υβριστικοί ή προσβλητικοί χαρακτηρισµοί από την πλευρά του οδηγού, παρά την αναίτια και αδικαιολόγητη επίθεση που δέχθηκε», αντιστρέφοντας ουσιαστικά τους ρόλους, φρόντισε να διασταυρώσει τα στοιχεία ρωτώντας τον ίδιο τον επιβάτη;

Η ΟΔΟΣ ρώτησε και η απάντηση είναι αρνητική.
Δημοσιεύθηκε στην ΟΔΟ στις 3 Σεπτεμβρίου 2015, αρ φύλλου 801

Σχετικές αναρτήσεις:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ