3.1.16

ΛΑΖΑΡΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗ: Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική

[ήτοι περί του ορθώς λέγειν τε και γράφειν]

-6.8.2015. Σημασία ορθογραφίας και ομόηχα. τω αρνί (αρχαία δοτική, γενική του αρνός, η ονομαστική είναι ο αμνός). τω αρνί, το τω με περισπωμένη και υπογεγραμμένη, και το αρνί της δημοτικής από το αρνίον.

-2.8.2015 Πάλι ρωτήθηκα: Ο Απ. Παύλος λέει σήμερα: ουκ έστιν άρσεν και θήλυ. Το άρσεν; Απλώς είναι ουδέτερο της αρχαίας και καθαρευούσης του επιθέτου: ο, η αρσεν, το άρσεν (μεταγενέστερο είναι ο, η άρρεν, το άρρεν) = ο αρσενικός. (πρβλ το ποντιακό: Ατό αρνικόν έν: Από το θέμα του αρνός, ως ανωτέρω, = αυτό είναι αρσενικό. Και στην λέξη θελ'κόν η ποντιακή αρχαΐζει: Ατό εν' θελ'κόν = θηλυκόν, δηλαδή προφέρει το μακρόν ήτα, θήλυ, με έψιλον.

-2.8.2015 Αλλά ας έλθουμε στο ουσιωδέστερο, καθώς υπομνήσαμε στο εδάφιο Β. Σήμερα, στην προς Γαλάτας επιστολή του, ο Απόστολος των Εθνών Παύλος τους λέγει (λέγει και σε μας): κεφ. Γ' παρ. 28 Ουκ ένι Ιουδαίος ουδέ Έλλην, ουκ ένι δούλος ή ελεύθερος, ουκ ένι άρσεν και θήλυ. Πάντες γαρ υμείς εις (ένας) εστέ εν Χριστώ Ιησού. Είναι η αυθεντική γνήσια διακήρυξη του Αποστόλου Παύλου και του Χριστιανισμού για την ισότητα των ανθρώπων στην Βασιλεία των Ουρανών. Δεν υπάρχει (ουκ ένι), δεν υπάρχουν διαφορές και διακρίσεις. Παράφραση και "εξυπνάδα" του Λένιν και του Στάλιν για ισότητα των ανθρώπων και των λαών. Εκατομμύρια ανθρώπων γεύθηκαν τους καρπούς της κομμουνιστικής "ισότητας".

-1.8.2015 εφημερίδα Παραπολιτικά. Από τότε σ'τα λεγα. Καλά, στον προφορικό λόγο το καταλαβαίνουμε και από τον ήχο! Στον γραπτό όμως να μην βάλουμε τόνο; σ'τά λεγα(;). Άσε που άλλοι γράφουν στάλεγα (αυθαιρεσία, σαν μια λέξη, ενώ είναι σου τα έλεγα).

-2.8.2015 Γυρίζω πάλι στον Απόστολο Παύλο (Εθνών σε κήρυκα και φωστήρα τρισμέγιστον... τον υμνεί η Ορθοδοξία). Στην ίδια επιστολή, κεφ. 4 παρ. 19, τους ομιλεί όχι μόνο ως στοργικός πνευματικός πατέρας, αλλά και με βαθύ, αληθινό συναίσθημα. "Τεκνία μου, ους πάλιν ωδίνω, άχρις ού μορφωθή Χριστός εν υμίν". Παιδιά μου αγαπητά (τεκνία = υποκοριστικό της λέξης τέκνον), για σας πάλι δοκιμάζω πόνους και ωδίνες, έως ότου η προσωπικότητα του Χριστού πάρει μορφή μέσα σας και μείνει στην ψυχή σας.

-Στο παράδειγμά μας επίδραση του Αττικισμού. (Συνέλευσις των Καλτεζών, κωμόπολης κοντά στην Μαντίνεια, Μάιος 1821). Στην απόφαση μεταξύ άλλων τονίζεται: Οι πρόκριτοι της Πελοποννήσου υπό τον Πέτρον Μαυρομιχάλην "της από μέρους ημών υπακοής και άνευ τινός ανθιστάσεως (!)... Σταματά (γλωσσικά) στην λέξη: ανθίστασις. Εμείς σήμερα έχουμε την λέξη αντίστασις (αντίσταση), αντί + στάση (κανονικά). Εδώ, ο γραμματέας της Επιτροπής "ετυμολογεί" την λέξη κατ' ευθείαν από το ρήμα ανθίσταμαι (αντί + ίσταμαι, το ταυ τρέπεται στο αντίστοιχο δασύ θήτα, επειδή το ίσταμαι δασύνεται). πρβλ κατά + ιστώ = καθιστώ, υπό + ιστάμενος = υφιστάμενος, κλπ.

Ο Γλωσσαμύντωρ
Λάζαρος Νικηφορίδης

Δημοσιεύθηκε στην ΟΔΟ στις 3 Σεπτεμβρίου 2015, αρ. φύλλου 801


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ