17.1.16

Καθορισμός τοπικών εφημερίδων που έχουν την δυνατότητα καταχώρισης δημοσιεύσεων


 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 13289/7.8.2015 (Β΄ 1716) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν την δυνατότητα καταχώρισης δημοσιεύσεων», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 15278/11.09. 2015 (ΦΕΚ Β’ 2004) Υπουργική Απόφαση.

Δημοσιεύθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου 2015 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 15278/ 11.09.2015 (ΦΕΚ Β’ 2004), με την οποία συμπληρώθηκε προηγούμενη αρχική (ΦΕΚ Β’ 1716), ούτως ώστε η ΟΔΟΣ περιλαμβάνεται στις νομαρχιακές εβδομαδιαίες εφημερίδες της Καστοριάς, που σύμφωνα με τον νόμο δικαιούνται να προβαίνουν στις καταχωρήσεις του Δημοσίου.

Υπενθυμίζεται ότι η τήρηση του μέτρου της ίσης κατανομής των δημοσιεύσεων που πληρούν τα κριτήρια σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση, συνιστά όχι απλώς δικαίωμα, αλλά καθήκον και υπηρεσιακή υποχρέωση των αναθετουσών Αρχών. Το μέτρο πρέπει να τηρείται και η συμμόρφωση να προκύπτει από τα συγκριτικά στοιχεία σε ετήσια βάση.

Δημοσιεύθηκε στην ΟΔΟ στις 24 Οκτωβρίου 2015, αρ. φύλλου 804.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ