18.5.08

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ: «Το μεγάλο φαγοπότι»

Γ.Ε.Ο.Κ. Α.Ε εγα

Σύστασις εταιρείας
ΦΕΚ3522/20-11-1979
“ Άρθρο 3. Σκοπός της εταιρείας είναι:
1. α) Η συστηματική, οργανωμένη και ομαδική συγκέντρωση, συσκευασία, τυποποίηση, αποθήκευση, συντήρηση, μεταφορά και διάθεση στο εσωτερικό της χώρας ή στο εξωτερικό των οπωροκηπευτικών προϊόντων των μετόχων της, για να πετύχει την καλύτερη την καλύτερη δυνατή τιμή για τα προϊόντα αυτών (μετόχων της) και, με τον αποκλεισμό των μεσαζόντων, την μικρότερη δυνατή τιμή για τον καταναλωτή, β) η αγορά οπωροκηπευτικών από μη μετόχους παραγωγούς και η πώληση αυτών, με σκοπό την συγκράτηση των τιμών, γ) η διαχείριση και εμπορία πιστοποιημένων προϊόντων επ’ ενεχύρω μη μετόχων παραγωγών.
3. α) Η οργάνωση και παροχή στους μετόχους κάθε είδους επιστημονικής και τεχνικής βοηθείας για την διευκόλυνση, την, βελτίωση και την αύξηση της παραγωγής των και την μείωση του κόστους της με την πρόσληψη ειδικού Επιστημονικού προσωπικού, την προμήθεια για λογαριασμό των μετόχων της κάθε είδους εφοδίων και μηχανημάτων και την οργάνωση εν ανάγκη προτύπων ή πειραματικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε αγρούς ιδιόκτητους ή μισθωμένους ή διατιθεμένους για το σκοπό αυτό και τους μετόχους, β) η ανάπτυξη οιασδήποτε δραστηριότητας μέσα στα όρια του νομού, που θα αποσκοπεί στην καλυτέρευση του επιπέδου ζωής των μετόχων, γ) η άσκηση κάθε άλλης δραστηριότητας σχετικής με την εφαρμογή της γεωργοκοινωνικής πολιτικής του κράτους”.


Από την παράγραφο 1 & 3 είναι φανερό ότι ο σκοπός ίδρυσής της είναι να παίξει ένα κοινωνικό ρόλο και πολιτική όπως τα Ν.Π.Ι.Δ.
“Άρθρο 3 παρ. 4 α) Για την πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών θα κάνει δάνεια από το υποκατάστημα της Α.Τ.Ε. στην Καστοριά και από οποιοδήποτε άλλο κατάστημα αυτής ή άλλες τράπεζες με οποιοσδήποτε ειδικότερους όρους και συμφωνίες που θα προτείνει η δανείστρια τράπεζα κ.λ.π.”

- Το κλειδί για το μεγάλο φαγοπότι. Τι θα πει, θα κάνει δάνεια και συμφωνίες με οποιοσδήποτε όρους προτείνει η δανείστρια τράπεζα; Αν αυτή η παράγραφος δεν είναι η νομιμοποίηση οικονομικών παρανομιών της κάθε διοίκησης της, τότε τι είναι; Αφού δεν υπάρχει καμία αναλυτική εξήγηση όρων και υποχρεώσεων των διοικούντων της εταιρείας στις δανειοληπτικές της δραστηριότητες. Το πραγματικό κόστος κατασκευής και εξοπλισμού της δεν υπέρβαινε τα 150-180 εκ. δραχ. εμφανίστηκε όμως πάνω από 300 εκ. δραχ. με τις ανεξέλεγκτες υπερτιμολογήσεις των διοικούντων της. Το καταστατικό ίδρυσής της τροποποιήθηκε μυστηριωδώς και εντέχνως σύμφωνα με τα συμφέροντα των εκάστοτε διοικούντων της αρκετές φορές την πρώτη δεκαετία πάντοτε με απόφαση νομάρχη. Ο σκοπός ίδρυσής της ήταν κοινωνικός. Καλύτερες τιμές για τους παραγωγούς, καλύτερο επίπεδο ζωής για τους μετόχους, χαμηλές τιμές για τους καταναλωτές με αποκλεισμό των μεσαζόντων. Λειτούργησε και λειτουργεί όμως ως προμηθευτής των μεσαζόντων και τίποτα άλλο. Τα τελευταία χρόνια ελάχιστα παρεμβαίνει στις τιμές παραγωγού σε τοπικό επίπεδο. Πώς είναι δυνατόν να εξαφανιζόταν χιλιάδες τόνοι μήλων κατά την διαδρομή προς τις αγορές και να μην απολογούνται στην γενική συνέλευση τα άτομα της διοίκησης. Εξαφανιζόταν φάρμακα, λιπάσματα, υλικά κ.λ.π. εκ. δραχμών και τα διοικητικά συμβούλια να παίρνουν απαλλαγή κατά τον απολογισμό; Θα μου πείτε ότι ήταν στα πλαίσια του κοινωνικού τους χαρακτήρα. Για την κατασκευή των κτιριακών εγκαταστάσεων της ΓΕΟΚ Α.Ε. οι κάτοικοι του οικισμού Φωτεινής παραχώρησαν 80 στρ. από την ανταλλάξιμη κοινόχρηστη περιουσία τους με συμβολικό τίμημα 2 εκ. δραχμών. “Αριθ. τίτλ. 467451/10-3-1981 υπό τον όρο της παρ. 4. Απαγορεύεται επί ποινή απολύτου ακυρότητος των σχετικών δικαιοπραξιών ή διαπράξεων εν ζωή πώλησης ή οπωσδήποτε διάθεσης προς οποιονδήποτε τρίτον της παραχωρούμενης εκτάσεως ή η σύστασις επ’ αυτής εμπράγματου δικαιώματος πρώτης παρόδου 20ετίας”.

- Επομένως για την 20ετία από ιδρύσεώς της η ΓΕΟΚ Α.Ε. λόγω του κοινωνικού της χαρακτήρα και τις υποχρεώσεις της έναντι των μετόχων, παραγωγών και καταναλωτών: 1. Δεν μπορούσε να έχει ταμείο με κέρδη και δεν είχε. 2. Δεν είχε περιουσιακά στοιχεία για υποθήκευση λόγω του συμβολαίου παραχώρησης του οικοπέδου. 3. Δεν υπήρχε και δεν υπάρχει ούτε η αντικειμενική αξία ούτε η πραγματική της ακίνητης περιουσίας της. 4. Δεν αναφέρονται όροι υποχρεώσεων της διοίκησης ΓΕΟΚ Α.Ε. στις δανειοληπτικές δραστηριότητες που θα έπρεπε να υπάρχουν σύμφωνα με τα παραπάνω. 5. Με ποιες εγγυήσεις η τότε κρατική ΑΤΕ δανειοδοτούσε την εταιρεία.

-Πώς το υπουργείο οικονομικών κάνει ρύθμιση των χρεών της ΓΕΟΚ Α.Ε. αρ. 5 Ν. 2237/1994, όταν στο ίδιο αρ. αναφέρει ότι η εταιρεία δεν καλύπτεται από ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία ενέχυρα επιταγές κ.λ.π); Πώς θα πληρώσει τις ρυθμιζόμενες δόσεις; Η ΑΤΕ Καστοριάς στέλνει έγγραφο προς την ΓΕΟΚ Α.Ε. 19-12-1997 με θέμα ρύθμιση οφειλών, ν. 2296/97 ζητώντας της να υποβάλλει μελέτη βιωσιμότητας για ρύθμιση δανείου δίχως να αναφέρει ποιο δάνειο και ποιο ποσόν. Μήπως ήτανε και αυτό στον κοινωνικό τους χαρακτήρα; (Ελάτε να ρυθμιστούμε).

- “Η ΑΤΕ Καστοριάς σύναψε δάνειο βραχυπρόθεσμο στην ΓΕΟΚ Α.Ε. 7-6-1987 100 εκ. δραχμών, διευθυντής Ι. Παπαδόπουλος. Πρόεδρος της εταιρείας Β. Παντελίδης, αντιπρόεδρος Δ. Γαλόπουλος, δ/νων σύμβουλος Α. Αγγελής, συμ/λος Β. Ζήκος. Με ενέχυρο τα εμπορεύσιμα μήλα περιόδου 1987-88. Υποχρέωση των δανειοληπτών ήταν αρ. 6 παρ. 2. Για κάθε διάθεση των ενεχύρων ο οφειλέτης υποχρεούται να ζητά την έγγραφη συγκατάθεση της δανείστριας για την αποδέσμευση από τις αποθήκες, ψυγεία κλπ που είναι ενέχυρα υποθηκευμένα”.
- Δεν υπάρχουν στην ΓΕΟΚ Α.Ε. παραστατικά εισαγωγής, αποθήκευσης, διάθεσης των ενεχύρων προϊόντων; Το βέβαιο είναι και προσκομίσθησαν μήλα από τους παραγωγούς και αποθηκεύτηκαν και πουλήθηκαν. Η ΑΤΕ έχει υπογράψει έγγραφη αποδέσμευση των υποθηκευμένων ενεχύρων προϊόντων όπως είχε υποχρέωση από την σύμβαση; Δύο τινά συμβαίνοντα. Ή οι υπογράφοντες την σύμβαση ένθεν και ένθεν διέπραξαν κάτι άδικο ή το δάνειο πληρώθηκε. Επομένως η ΓΕΟΚ Α.Ε. δεν χρωστά δραχμή ή σεντ στην ΑΤΕ. Θα ρωτήσετε, γιατί η ΑΤΕ εμφανίζει χρέος της ΓΕΟΚ Α.Ε. 11 εκ. ευρώ αλλά θέλει μόνο 1 εκ. ευρώ με αγγελιοφόρο την Β. Μπουζάλη; Έχει απλή εξήγηση. Ό,τι αρπάξουν από τα (“ανήμπορους” φράση της Β. Μπουζάλη στο ΚΕΓΕ Πολυκάρπης) δίποδα κοροΐδα. Η δε εμφάνισή της σε τοπικούς τηλεοπτικούς σταθμούς και πάλι ως αγγελιοφόρος μηνύματος, προσφοράς της κυβέρνησης προς την ΓΕΟΚ Α.Ε. 84.000 ευρώ, είναι όχι μόνο ψευδές αλλά για γερό ξεφωνητό. Το ποσό αυτό είναι από επιδοτήσεις της Ε.Ε. προς τις οργανώσεις παραγωγών και καταβάλλεται κάθε χρόνο ανάλογα με τον τζίρο της κάθε εταιρείας.

-Επαναλαμβάνω η ΓΕΟΚ Α.Ε. δεν χρωστά τίποτα απολύτως στην ΑΤΕ. Αν η ΑΤΕ διαφωνεί ας μας προσκομίσει τις συμβάσεις των δανείων και τις χρηματοδοτήσεις του κράτους προς αυτήν εγγράφως. Όσο για το ζητούμενο ποσό του ενός εκ. ευρώ από την ΑΤΕ αυτός ή αυτοί που θα καταθέσουν το ποσόν θα εισπράξουν την ανάλογη προμήθεια.
-Το ποιοι συμμετείχαν στο “νόμιμο” μεγάλο ή μικρό κατά καιρούς φαγοπότι της ΓΕΟΚ Α.Ε. μας είναι γνωστοί και μη εξαιρετέοι.

[δημοσιεύθηκε στην ΟΔΟ στις 24.4.2008]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ