30.9.09

ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ έγραψαν

Κύριε διευθυντά,

Στο τεύχος 497 της «ΟΔΟΥ» και στη σελ.20 γράφετε με τίτλο «Πρώτα η Κοζάνη» για τη μεροληπτική θέση υπέρ της Κοζάνης του κυρίου περιφερειάρχη, και τα εξ αυτής αποτελέσματα για την πόλη μας
Από την άλλη μεριά ανακοινώθηκε η σύμπτυξη των φορέων διαχείρισης υγροβιοτόπων σε έναν κατά περιφέρεια, γεγονός πού προξένησε δυσφορία και διαφωνία των διαφόρων οργανώσεων της Καστοριάς και αποστολή επιστολής στον κύριο πρωθυπουργό, όπως αναφέρεται στη σελ.5 του παραπάνω τεύχους σας.
Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι ο ανακοινωθείς φορέας διαχείρισης της λίμνης μας, ότι θα υλοποιηθεί σε τρείς μήνες δεν θα γίνει ή καταργείται και αντ' αυτού θα διαχειρίζεται την λίμνη μας ο φορέας της περιφέρειας δηλ. της Κοζάνης! Δηλ. ας ξεχάσουν οι υποψήφιοι καστοριανοί μνηστήρες των 30 οφικίων, πού περιμένουν εναγωνίως τη σύσταση με ΦΕΚ του φορέα, διότι αυτός θα αφορά στη Κοζάνη, θα επανδρωθεί με Κοζανίτες, θα ρυθμίζεται από τη Κοζάνη, θα νοιάζεται για τη Κοζάνη, θα λύνει τα προβλήματα της Κοζάνης και η Καστοριά θα είναι στο περιθώριο, όπως πάντα και διά πάντα. Ο φορέας αυτός θα είναι για τη Καστοριά, φορέας κακοδιαχείρισης που θα διαχειρίζεται τα χρήματα επιδότησης αυτού, κατά το πρότυπο της διαχείρισης των προβλημάτων της λίμνης μας, όπως έγινε η διαχείριση κατά την περίοδο 1996-1999. Επομένως το τι θα κάνει ο φορέας αυτός για τη λίμνη, θα το συμπεράνουμε αν δούμε το τι έγινε στη τετραετία 1996-1999, δηλ. να δούμε το διαχειριστικό έγκλημα, που έγινε τότε σε βάρος της λίμνης μας και μάλιστα από Καστοριανούς, για να συμπεράνουμε για το τι θα γίνει από τούς Κοζανίτες που θα χειρίζονται προβλήματα της λίμνης Καστοριάς. Από τα παρακάτω αναφερόμενα θα δούμε τι είδους έγκλημα έγινε, σε βάρος της λίμνης μας, ποιοι και πώς το έκαναν και κυρίως τα αποτελέσματα αυτού, για τη λίμνη και τις πιθανές μελλοντικές επιπτώσεις στη διατήρηση και διάσωση της λίμνης, δεδομένου ότι βασικά στοιχεία και παράμετροι της λίμνης έμειναν εκτός ενδιαφέροντος και έρευνας, ώστε ο καθένας να λέει ότι θέλει και ότι (δεν) ξέρει.

Το έγκλημα λοιπόν πού συντελέσθηκε στη περίοδο τετραετία 1996-1999 από τους διαχειριστές των άνω των 1.200.000.00 δραχμών που ενώ χορηγήθηκε σε αυτούς για να εφαρμόσουν τις υποδείξεις και τα συμπεράσματα της έρευνας που έγινε από τον καθηγητή κ. Οικονομόπουλο του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης,στην οποία συμμετείχα και εγώ (εθελοντικά χωρίς να πάρω προσωπικά ούτε ένα ευρώ), διέθεσαν αυτοί, από το παραπάνω ποσόν, λιγότερο από το ήμισυ αυτού, για τη λίμνη, ενώ το υπόλοιπο και μεγαλύτερο ποσόν, για άλλες έρευνες και εργα σίες, άσχετες άμεσα με τη λίμνη, με αποτέλεσμα βασικά βιολογικά και χημικά στοιχεία αυτής να παραμένουν ακόμα και σήμερα άγνωστα και να δημιουργούν υποθέσεις, φήμες και αοριστίες για την ποιότητα, καθαρότητα και επικινδυνότητα των προϊόντων της και ο καθένας να λέει τις (επιστημονικές) ανοησίες του. Όλοι γίνανε πανεπιστήμονες, και εμείς οι καθηγητές του ΑΠΘ και ΔΠΘ είμαστε, για αυτούς, άσχετοι για τα προβλήματα της λίμνης και της επίλυσης αυτών!
Οι δικαιολογίες που προβάλλονται από τους διαχειριστές του σημαντικού ποσού, που διατέθηκε για άσχετες με τη λίμνη έργα και μελέτες, είναι από αστείες μέχρι ανεδαφικές και θα πρέπει να είσαι από αμόρφωτος μέχρι αστοιχείωτος για να δεχθείς την αληθοφάνειά τους, ενώ η εμφανής παραπλανητική σκοπιμότητα αυτών, φαίνεται εκ του μακρόθεν.
Εξ άλλου η έρευνα που έγινε από την Ε.Ε. κατέληξε στο συμπέρασμα και στο «δια ταύτα» να χαρακτηρισθεί μεγάλο μέρος των δαπανηθέντων ποσών, ως παρανόμως δαπανηθέντα, και δια τούτο η χώρα μας, καταδικάσθηκε, για αυτό και άλλες παραλείψεις και ατασθαλίες, σε πρόστιμο, το οποίο όμως δεν πλήρωσαν οι παρανομήσαντες, αλλά η Ελλάδα και οι φορολογούμενοί της. Η ατιμωρησία αυτή, η οποία παρατηρείται σε κάθε κρατική σπατάλη και παρανομία, είναι η αιτία της παρανομίας και ανομίας, που κυριαρχεί στη χώρα μας, και η πρωταρχική θέση μας στη διαφθορά και διαπλοκή. Αν πλήρωναν μερικοί υπάλληλοι και λειτουργοί, τα πρόστιμα της Ε.Ε. για τις ατασθαλίες τους από τη τσέπη τους, θα είχαμε σίγουρα βελτίωση της εικόνας που έχουν για εμάς οι ξένοι, και εμείς για τη χώρα μας. Για να γίνω πιο συγκεκριμένος και τεκμηριωμένος αναφέρω ότι, απο τα 1.256.820.783 δις. δρχ. που συνολικά ξοδεύθηκαν μόνο 521.320.783 εκ. δρχ. ξοδεύθηκαν για τη λίμνη, ενώ τα άλλα 735.500.000 εκ δρχ. ξοδεύτηκαν για άλλες, άσχετες προς τη λίμνη αιτίες. Συγκεκριμένα για τα παρακάτω περίεργα έργα και μελέτες ξοδεύθηκαν:

1. Για τη μελέτη της σπηλιάς του Δράκου 74.600.000 δρχ. (!). Αν αντί της μελέτης της σπηλιάς του Δράκου, διαθέτονταν τα 74,6 εκατομμύρια δραχμές για τις μετρήσεις μεταλλικών τοξικών στοιχείων της λίμνης μας, θα είχαμε μια πλήρη αναλυτική μελέτη των διακυμάνσεων αυτών επί δεκαετίαν και θα ξέραμε επακριβώς αν αυτές είναι επικίνδυνες για τη λίμνη και τα ψάρια της ως και αυτών που τα καταναλώνουν. Τώρα δεν ξέρουμε τίποτε, διότι δεν έγινε καμμία ανάλυση τοξικών φυκών και μετάλλων μετά τις μετρήσεις που έγιναν στις προηγούμενες (ΑΠΘ και ΔΠΘ) μελέτες. Οικονομοπούλου. Χαρακτηρίσθηκε αυτή ή μελέτη, από τους «ειδικούς» της Καστοριάς άχρηστη και άσχετη! Τόσο σχετικοί και «ειδικοί» είναι οι παντογνώστες φωνασκούντες της Καστοριάς (!).

2) Διατέθηκαν συνολικά 330,9 (24,7 και 90,7 και 859 και 129,6) εκατομμύρια δραχμές για τις αποχετεύσεις Φουντουκλή, ενώ αυτές έπρεπε να πληρωθούν από τις εισφορές των οικοπεδοποιηθέντων αμπελώνων και όχι από τα κονδύλια της λίμνης, ενώ αν διαθέτονταν αυτά για τη μελέτη του πυθμένα της λίμνης (πχ. στο ΙΓΜΕ) θα ξέραμε την κατάσταση αυτού και κυρίως τι διαφυγές νερών υπάρχουν σε αυτόν. Τώρα δεν ξέρουμε τίποτε για αυτό το σοβαρό πρόβλημα.

3) Διατέθησαν 39.900.000 εκ. δρχ. για τις αποχετεύσεις στο Νταηλάκη που επίσης βάρυναν τον Δήμο Καστοριάς, ενώ αν διαθέτονταν για την μελέτη της (χημικής) σύστασης του πυθμένα, θα είχαμε μια πλήρη εικόνα αυτού, με πολλές λεπτομέρειες και παραμέτρους.

4) Διατέθησαν για τη διαμόρφωση πεζοδρομίων (βορείου παραλίας), χωρίς να έχουν αυτά καμμία σχέση με την εξυγίανση της λίμνης, 138,66 εκατ δρχ,.ενώ αν διαθέτονταν αυτά για την έρευνα των φυτοφαρμάκων θα ξέραμε ποια είναι αυτά ενώ τώρα δεν ξέρουμε παρά μόνο ότι υπάρχουν και μολύνουν τα νερά της λίμνης!

5) Διατέθηκαν ποσόν 10.856.000 εκ. δρχ. για τη δημιουργία του Ενυδρείου (Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης),ενώ αν διαθέτονταν αυτά, για τη πλήρη οικολογική μελέτη της λίμνης, θα ξέραμε την κατάστασή της (από πάσης πλευράς) ενώ τώρα εκπονείται διδακτορική διατριβή στο θέμα αυτό της αξιολόγου ερευνήτριας κ. Ματ. Κατσιάπη και μας παρουσιάσθηκαν (στην ημερίδα των αλιέων) μερικά ενδιαφέροντα. στοιχεία και συμπεράσματα.

6) Διατέθησαν 138.750.000 εκ δρχ για τη διαμόρφωση κοινοχρήστου χώρου σχεδίου πόλης ενώ αυτή δεν είχε καμμία σχέση με τα έργα στη λίμνη και αν διαθέτονταν για την έρευνα των απορρυπαντικών-λιπασμάτων και άλλων ευτροφικών παραγόντων, θα είχαμε μια πλήρη εικόνα του ευτροφισμού, που μας γεμίζει πρασινάδα και δυσοσμίες το καλοκαίρι, ως των αιτιών αυτών και της αντιμετώπισής των. Τα νούμερα και ημερομηνίες των ενταλμάτων είναι στη διάθεση της Εισαγγελίας και του καθενός.

Η σεβαστή Εισαγγελία Καστοριάς η οποία είναι ευαίσθητη σε κάθε είδους παρανομία και αποτελεί την μοναδική ασπίδα και ελπίδα για τον κάθε Καστοριανό, ας κοιτάξει το θέμα και ας αποδώσει τις ευθύνες εκεί, δηλ. στους ενόχους, όσο και όπου ανήκουν, προκειμένου να αποδοθεί δικαιοσύνη και να δοθεί ένα μήνυμα ηθικής τάξεως και ευνομίας στις ενέργειες και τα έργα των Καστοριανών. Η ανεπηρέαστη και πράγματι ανεξάρτητη Εισαγγελία Καστοριάς μπορεί και πρέπει να βάλει τάξη σε μερικά συμβαίνοντα στη Καστοριά, όχι υπό μορφή εκδικήσεως και τιμωρίας, αλλά συμμορφώσεως και αποφυγής επαναλήψεως των ίδιων παρανομιών στο μέλλον, από τους ίδιους ή άλλους επίδοξους καταπατητές της ηθικής τάξης. Επειδή δε οι παρανομήσαντες αμύνονται δια συκοφαντιών και ψευδών διαδόσεων, θα έχουμε διπλό όφελος από την τιμωρία αυτών, με τη γενική κάθαρση και λύτρωση. Αποτείνομαι στη δικαιοσύνη από τη μια μεν μεριά διότι υπηρέτησα αυτήν επί 30 χρόνια, εκτελώντας και εκδίδοντας δια αυτήν πάνω από χίλιες τοξικολογικές γνωματεύσεις, χωρίς καμμία από αυτές να αμφισβητηθεί, και από την άλλη, διότι ως δρ χημικός-βιοχημικός και δρ ιατρός- τοξικολόγος δεν θέλω και δεν μπορώ να γνωματεύσω και αποδώσω ευθύνες, ενοχές και παρανομίες σε συμπατριώτες μου, γεγονός που αποτελεί καθήκον έργον και αποστολή της δικαιοσύνης την οποία κανένας δεν μπορεί να αντικαταστήσει και υποκαταστήσει. Αυτή, δηλ. η δικαιοσύνη, αποτελείται από τους επαίοντες ικανούς και αδέκαστους δικαστές που ξέρουν την αποστολή τους και το καθήκον τους, που εκτελούν τίμια με γνώμονα. την ηθική.

Με τιμή και εκτίμηση
Αναστάσιος Β. Κοβάτσης
καθηγητής δρ δρ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ