23.7.13

ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ έγραψαν


ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Πρός τούς:
Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Καστοριᾶς
κ.κ. Σεραφείμ
καί Ἀξιότιμον
κ. Ἑμμανουήλ Χατζησυμεωνίδη,
Δήμαρχον Καστοριᾶς.


Σεβασμιώτατε Δέσποτα,
Ἀξιότιμε κ. Δήμαρχε,

Σε ἄρθρο μου μέ τίτλο «Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας», πού δημοσιεύθηκε στήν ἐφημερίδα ΟΔΟΣ  τἠν 21η Μαρτίου ἐνεστῶτος ἔτους, ἀναφέρομαι στό ὡραῖο καί μοναδικό, ἐξ ὅσων γνωρίζω, στήν ἑλληνική ἐπικράτεια ἔθιμο, νά μνημονεύονται τήν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας, μετά τὀ τέλος τῆς θείας Λειτουργίας, οἱ δωρητές καί εὐεργέτες τῆς πόλεως.

Ἤταν ἕνα πάνδημο μνημόσυνο καί ἐκδήλωση τιμῆς καἰ εὐγνωμοσύνης στούς, καθ᾽οἰονδήποτε τρόπο εὐεργετήσαντες τήν πόλη μας, καί, κατά κάποιο τρόπο, παράδειγμα καί προτροπή στούς  νεώτερους νά τούς μιμηθοῦν.

Δυστυχῶς τό 1939, πυρκαϊά κατέστρεψε τό Μητροπολιτικό μέγαρο καί μεταξύ τῶν ἄλλων καταστράφηκε καί τό βιβλίο στό ὁποῖο ἤταν γραμμένα τά ὀνόματα καί τά εὐεργετήματα τῶν συμπατριωτῶν μας. ( Το βιβλίο αὐτό ὀνομάζονταν βιβλίο τῶν λάσσων). Ἔκτοτε γιά μερικά χρόνια συνεχίστηκε νά τηρεῖται τό ἔθιμο, μέ τήν ἐκ μνήμης ἐκφώνηση τῶν ὀνομάτων, ἀλλά μέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου καί τήν παρεμβολή καί τῆς ξένης κατοχῆς τῆς χώρας μας ἔπαυσε νά τηρεῖται.

Φρονῶ ὅτι ἡ ἀναβίωσης τοῦ ὡραίου καί σεμνοῦ αὐτοῦ ἐθίμου, τό ὁποῖο δέν θά στοιχίσει οἰκονομικά, οὔτε τήν Ἐκκλησία, οὔτε τόν Δῆμο, θά ἀποδείξει ὅτι ἡ κοινωνία τῆς Καστοριᾶς ἀφ᾽ ἑνός μέν τιμᾶ τούς εὐεργέτες της, ἀφ᾽ ἑτέρου δέ διατηρεῖ καί προβάλλει τίς  παραδόσεις της.

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις, ἡ ὁποία ἀπό τήν ἐποχή ἀκόμη τῆς Ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας διατηροῦσε τό βιβλίο τῶν λάσσων, τά ἀρχεῖα καί ὅ,τι εἶχε σχέση μέ  τήν χριστιανική κοινότητα τῆς πόλεώς μας καί φρόντιζε καί γιά τήν μνημόνευση τῶν εὐεργετῶν κατά τήν ἑορτή τῆς Ὀρθοδοξίας μπορεῖ κάλλιστα, ἐπικουρούμενη καί ἀπό τήν Δημοτική ἀρχή, νά συγκεντρώσει καί νά καταγράψει τούς, ἀπό τῆς ἐπάρατης ἐκείνης ἐποχής μέχρι σήμερα, ἀποδημήσαντας εἰς Κύριον εὐεργέτες τῆς πατρίδας μας, ἀναθέτοντας τό ἔργο αὐτό σ᾽ ἕναν συμπολίτη μας πού ἀσχολεῖται μέ τήν Ἱστορία καί τά ἱστορικά γεγονότα τῆς Καστοριᾶς. Ὑπάρχουν τέτοιοι συμπολίτες μας οἱ ὁποῖοι, εὐελπιστῶ, ὅτι εὐχαρίστως θά προσφέρουν τις ὑπηρεσίες τους.   Οἰ παλαιότεροι ἀπό ἐμᾶς τούς Καστοριανούς θυμούμαστε, ἄλλοι περισσότερους καί ἄλλοι λιγότερους συμπολίτες μας δωρητές καί εὐεργέτες καί μποροῦμε κάλλιστα νά βοηθήσουμε τό ἔργο τῆς συντάξεως ἑνός νέου βιβλίου τῶν λάσσων.

Στήν σύνταξη τοῦ βιβλίου αὐτοῦ ἡ προσωπική ταπεινή μου γνώμη εἶναι ὅτι, θά πρέπει νά συμπεριληφθοῦν ὅλοι οἱ εὐεργετήσαντες τήν Καστοριά, μέ οἰονδήποτε τρόπο, καί ὀχι μόνον οἱ διαθέσαντες περουσιακά στοιχεῖα. Ἡ ἐκ νέου σύνταξη τοῦ βιβλίου τῶν λάσσων καί ἡ καταγραφή τῶν εὐεργετῶν συμπολιτῶν μας θα συμβάλει καί στόν ἐμπλουτισμό τοῦ ἱστορικοῦ ἀρχείου τῆς πόλεως μας ὅταν συσταθεῖ ἀπό τόν Δῆμο. Γι’ αὔτό καί ὁ Δῆμος πρέπει νά βοηθήσει τήν Ἱερά Μητρόπολη στό ἔργο αὐτό ἤ σέ ἀδυναμία τῆς Μητροπόλεως νά τὀ ὑλοποιήσει, νά ἀναλάβει νά τό ἐκτελέσει αὐτός.

Εὔχομαι ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου, πού θά γιορτάσουμε προσεχῶς, νά μᾶς ὑπενθυμίσει τούς εὐαρεστήσαντας Αὐτόν εὐεργέτες τῆς πατρίδας μας καί νά τούς κατατάξει στήν χορεία τῶν δικαίων.
Αἰτούμενος τήν εὐλογία Σας, Δέσποτα, διατελῶ ταπεινό Σας τέκνο, διατελῶ ἐπίσης κ. Δήμαρχε μέ ἰδιαιτέρα ἐκτίμηση,

Ἀναστάσης Κων. Πηχιών


Δημοσιεύθηκε στην ΟΔΟ στις 18 Απριλίου 2013, αρ. φύλλου 688

1 σχόλιο:

  1. Ανώνυμος30/7/13

    Εφόσον είναι "Ανοιχτή Επιστολή", δικαιούμαστε να υποβάλουμε το ερώτημα:
    Υπήρξε απάντηση προς τον κ. Πηχιών ;

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ