29.11.13

Η πρόθεση του Δήμου Καστοριάς, αν και ενδεχομένως θα υποχρεωθεί να μειώσει τους υπαλλήλους του, να προχωρήσει στην υλοποίηση της 2ης Αλεξιάδας (11 ημερών!) στο τέλος Αυγούστου με την δικαιολογία ότι κτίζονται τα θεμέλια ενός νέου θεσμού-μεσαιωνικού φεστιβάλ, προκαλεί το δημόσιο αίσθημα.
ΟΔΟΣ 25.7.2013 | 701 

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ