1.7.16

Επανεξέταση Αρχιτεκτονικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά

Οι Σύλλογοι και Φορείς της Καστοριάς 

προς τον Υπουργό Παιδείας 

και την Επιτροπή Εθνικού Διαλόγου  για την Παιδεία

Κοινοποίηση: Ολυμπία Τελιγιορίδου Βουλ.ΣΥΡΙΖΑ Καστοριάς. Μαρία Αντωνίου Βουλ. Νέας Δημοκρατίας Καστοριάς. Καρυπίδη Θεόδωρο Περιφερ. Δυτικής Μακεδονίας. Αδαμόπουλο Σωτήρη Αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς. Ανέστη Αγγελή Δήμαρχο Καστοριάς


Θέμα: 
«Επανεξέταση Αρχιτεκτονικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά»


Αξιότιμε κύριε  Υπουργέ,
   
Με την επιστολή μας αυτή ζητούμε να προχωρήσει η ίδρυση της Αρχιτεκτονικής Σχολής στα πλαίσια του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά.

Ζητούμε να αποκατασταθεί η αδικία, καθώς με βάση το ιστορικό, τη διαδικαστική υποβολή και αποδοχή του αιτήματος, την τεχνική προε-τοιμασία που δρομολογήθηκε, η Καστοριά το αξίζει και το δικαιούται το Τμήμα αυτό.

Ο  τεράστιος  πλούτος  της  πόλης  μας σε  βυζαντινά και σε νεώτερα μνημειακά  κτήρια, (72  βυζαντινές εκκλησίες, παλιά  αρχοντικά, διασωζόμενα Οθωμανικά κτήρια, μεγάλα  τμήματα  από  τα  Ιουστινιάνεια  τείχη  της  Βυζαντινής  περιόδου κλπ), δεν αποτελεί μόνο  ευκαιρία  αλλά  και  χρέος μας ώστε η  Καστοριά να γίνει μια πόλη μνημείων  και  πολιτισμού με παγκόσμια εμβέλεια.

Για το ιστορικό της υπόθεσης σας αναφέρουμε ότι με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδο- νίας (2005) και της τότε κυβέρνησης αποφασίσθηκε η ίδρυση Τμήματος Αρχιτεκτονικής σχολής στα πλαίσια του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Το Δεκέμβριο του 2005 εκπονήθηκε από ομάδα καθηγητών η σχετική μελέτη για το πρόγραμμα σπουδών, κόστους 25.000 ευρώ, το οποίο μαζί με την πρότασης ίδρυσης υποβλήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας τον Οκτώβριο του 2006.

Μετά από διαδικασία προωθήθηκε στο Συμβούλιο Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και τον Ιανουάριο του 2009 ζητήθηκε από τη Διοικούσα Επιτροπή και τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση να δημιουργηθούν οι κατάλληλες υποδομές στέγασης  μέχρι τον Ιανουάριο του επόμενου έτους  προκειμένου να γίνει η έναρξη λειτουργίας του Τμήματος.

 Στις 30 Αυγούστου 2009 έγινε μεταστέγαση του 1ου Γυμνασίου Καστοριάς με κόστος 250.000 ευρώ, ώστε να προετοιμαστεί καταλλήλως το κενό πλέον κτήριο να στεγάσει την Αρχιτεκτονική.
Οι εργασίες προετοιμασίας του κεντρικού κτηρίου ανήλθαν στο ποσό του 1.500.000 ευρώ και επιπλέον 800.000 ευρώ καταβλήθηκαν για το παραδοσιακό αρχοντικό Σαπουντζή, όπου θα στεγάζονταν οι διοικητικές υπηρεσίες.

Στις 20 Ιανουαρίου 2010 υπογράφτηκε το ΦΕΚ ίδρυσης αρχιτεκτονικής σχολής, η οποία ωστόσο δεν λειτούργησε με απόφαση της τότε Υπουργού Παιδείας κ. Α. Διαμαντοπούλου.
Στις 28 Μαΐου 2013 με απόφαση του Υπουργού Παιδείας κ. Αρβανιτόπουλου, γνωστοποιείται η μετονομασία του σε Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και η έδρα του μεταφέρεται από την Καστοριά στην Κοζάνη.

Εν συνεχεία ιδρύεται Αρχιτεκτονική Σχολή στα Γιάννενα, παρά το γεγονός ότι η πόλη στερείται Πολυτεχνικού Ιδρύματος το οποίο αντίθετα υπάρχει στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας  και η ίδρυση εν πολλοίς γίνεται με την χρήση των μελετών κλπ που είχαν εκπονηθεί  από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και πληρωθεί από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καστοριάς.

Το Τμήμα της Αρχιτεκτονικής θα μπορούσε ευχερώς να ενταχθεί στον ιστό του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, δεδομένου ότι υπήρχε η πρόβλεψη να λειτουργήσει με το υπάρχον προσωπικό του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και με τη συμβολή της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Εξετάζοντας το ζήτημα γενικότερα, με βάση σχετικό  υπόμνημα της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτει η Καστοριά στοχεύουν και εστιάζουν σε δυο διακριτές αλλά και συμπληρωματικές μεταξύ τους κατευθύνσεις σπουδών:
1) Αποκατάσταση μνημείων και συνόλων και
2) Σχεδιασμός και ανάδειξη φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.

Το Τμήμα εγκαθίσταται και λειτουργεί στην Καστοριά, που αποτελεί έναν αστικό χώρο μοναδικών προδιαγραφών λόγω θέσης και μνημειακού πλούτου όσο και ενδιαφέροντος φυσικού περιβάλλοντος/τοπίου. Παράλληλα χωροθετείται σε μια γεωγραφική περιοχή δια- συνοριακού ενδιαφέροντος και δυνατοτήτων συνεργασίας.

Με βάση τον αναλυτικό σχεδιασμό του, το εν λόγω πρόγραμμα σπουδών προ-και μεταπτυχιακού τίτλου μπορεί να αποτελέσει πόλο έλξης φοιτητών από γειτονικές βαλκανικές χώρες. Σημειώνουμε δε, ότι υπάρχει διαπιστωμένο ενδιαφέρον, όπως προκύπτει από σχετική έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί.

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπόψη:

- Ότι αφαιρέθηκε αναιτιολόγητα από την Καστοριά ένα Τμήμα, παρά τις θετικές διαβεβαιώσεις και αποφάσεις της τότε κυβέρνησης,
-Ότι δημιουργήθηκαν εξειδικευμένα έργα υποδομής με μεγάλο οικονομικό κόστος για την τοπική αυτοδιοίκηση,
-Ότι αποτελεί ένα έργο εκπαιδευτικής αναγέννησης για την περιοχή για το οποίο μόχθησαν πάρα πολλοί άνθρωποι και τυγχάνει της υποστήριξης του συνόλου της κοινωνίας της Καστοριάς,

ζητούμε 

από την κυβέρνηση να αναθεωρήσει τη στάση των προκατόχων της, να σταθεί στο ύψος των ευθυνών της και να αποκαταστήσει την αδικία που έχει συμβεί.


Οι ανωτέρω Υπογράφοντες:

1. Επιμελητήριο Καστοριάς
2. Σύνδεσμος Γουνοποιών Καστοριάς «Ο Προφήτης Ηλίας»
3. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας
4. Σύλλογος Πιστοποιημένων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων
5. Ιατρικός Σύλλογος
6. Σύνδεσμος Φιλολόγων Καστοριάς
7. Μουσικοφιλολογικός Σύλλογος Καστοριάς «Αρμονία»
8. Εμπορικός Σύλλογος Καστοριάς
9. Πολιτιστικός Σύλλογος «Ομόνοια»
10. Πολιτιστικός Σύλλογος «Αδελφών Εμμανουήλ»
11. Πολιτιστικός Σύλλογος «Σπασμένο Ρόδι»
12. Εκπολιτιστικός Σύλλογος «Το Απόζαρι»
13. Εξωραϊστικός Μορφωτικός Σύλλογος «Καλλιθέα»
14. Πολιτιστικός Σύλλογος «Φουντουκλή»
15. Όμιλος Πολιτιστικής Ανάπτυξης «Μύησις»
16. Πολιτιστικός Σύλλογος «Αθανάσιος Χριστόπουλος»
17. Προοδευτικός Σύλλογος Κυριών Καστοριάς
18. Σύλλογος Υποτροφιών Καστοριάς
19. Φιλόπτωχος Αδελφότης των Ελληνίδων Κυριών Καστοριάς
20. Ενεργοί Πολίτες Νομού Καστοριάς
21. Σύλλογος Φίλων Καρναβαλιού Καστοριάς
22. Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Καστοριάς
23. ΑΔΕΔΥ Καστοριάς
24. Φαρμακευτικός Σύλλογος Καστοριάς
25. Ομοσπονδία Γούνας Καστοριάς
26. Σύλλογος Μελετητών Δημοσίων Έργων  Καστοριάς
27. Σύλλογο Απολλωνιαδιτών Καστοριάς
28. Σύνδεσμος Ελλήνων Γουνοποιών
29. Σύλλογος Φίλων Περιβάλλοντος ΚαστοριάςΔημοσιεύθηκε στην ΟΔΟ στις 3 Μαρτίου 2016, αρ. φύλλου 825.  Φωτογραφία: Gambriel Millet: «L'École Grecque dans l'Architecture Byzantine – Thèse complémen- taire pour le doctorat ès lettres presentée a la Faculté  des Lettres de Paris», 1916.4 σχόλια:

 1. Ανώνυμος1/7/16

  Πω πω πω προθυμία φίλε μου...

  Το "κάθε πόλη και στάδιο κάθε χωριό και γυμναστήριο" της χουντας έγινε τώρα ..."Παντού Πανεπιστήμια"!

  Πάντως η θεραπεία των πασχόντων γίνεται με πολύ πολυ απλό τρόπο:
  Το Κράτος αποφασίζει να τα περάσει όλα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση [έσοδα και κόστη-μισθοδοσίες-συντηρηση κλπ].
  Κόβεται ο ...βήχας αμέσως.
  ΟΛΟΙ θα ζητάνε "να πάνε τα Πανεπιστήμια αλλού!" Αν είναι δυνατόν και στην Αλβανία ακόμα ["φύγε κακό από πάνω μου..."].

  Ας σοβαρευτούμε καμιά φορά σ' αυτή τη χώρα.

  α υ τ ό χ θ ω ν

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ανώνυμος2/7/16

  @αυτόχθων
  Μεγάλο πρόβλημα έχεις, Αυτόχθων, με την Καστοριά.
  Κιχ, για Κοζάνη, Φλώρινα,Ιωάννινα... αυτές, προφανώς, δικαιούνται να έχουν Πανεπιστημιακά Τμήματα!! Και να τα παίρνουν (διάβαζε κλέβουν) από την Καστοριά!!! Μόνο η Καστοριά δεν δικαιούται!!!
  Όπως και δεκάδες άλλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα, δικαιούνται να έχουν. Μόνο στην Καστοριά αν μη γίνει Πανεπιστημιακό Τμήμα.
  Γιατί περικαλώ δικαιούται, ακόμη και η Θεσσαλονίκη ή η Κομοτηνή. Επειδή η πρώτη έχει τον Άνθιμο και η δεύτερη Πομάκους;


  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ανώνυμος2/7/16

  ΠΟΥΘΕΝΑ ΔΕΝ είπα ότι δικαιούνται να έχουν Πανεπιστήμια οι ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ... Αλλα πόσο έυκολο έιναι να κλείσουν αυτές που υπάρχουν. Δεν ειπα επίσης να κλείσει το ΤΕΙ της Καστοριάς... [όλα όμω θα τα κλεισει η έλλειψις χρηματων και η παρακμή!]

  Αντε όμως πρωτα ξεστραβωθείτε εκεί περα και φτιάξτε ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (που να λειτουργεί!) κι έπειτα έρχεσαι και μου λες για Πανεπιστήμιο.
  Και μην μπλέκεις τον πατριωτισμό και τα φούμαρα με την "αποκέντρωση" που έχεις στο μυαλό σου.
  Πουθενά στον κόσμο οι Πανεπιστημιουπόλεις δεν στήνονται για να νοικιάζουν τα σπίτια τους σε φοιτητές και καθηγητές οι διάφοροι και να δουλεύουν τα μπαράκια, οι καφετέριες και τα μεζεδοπωλεία.

  Άντε μη τα πάρω τωρα...

  α υ τ ό χ θ ω ν

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ανώνυμος2/7/16

  #Ανωνυμος#
  "Γιατί περικαλώ δικαιούται, ακόμη και η Θεσσαλονίκη ή η Κομοτηνή. Επειδή η πρώτη έχει τον Άνθιμο και η δεύτερη Πομάκους;"

  Βάνει κι η μυλωνού τον άντρα της με τους πραματευτάδες!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ