4.1.21

Χρηματοδότηση δράσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτηρίων Δυτικής Μακεδονίας

Δύο ακόμα προσκλήσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση των δημόσιων κτηρίων στη Δυτική Μακεδονία, οδεύσουν προς υλοποίηση: Η μια αφορά στη χρηματοδότηση έργων ενεργειακής αναβάθμισης συνολικού προϋπολογισμού 6 εκ. ευρώ, με δικαιούχους την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, τους Ο.Τ.Α α’ βαθμού, τις δημοτικές επιχειρήσεις καθώς και λοιπούς φορείς. Η δεύτερη πρόσκληση συνολικού προϋπολογισμού 5 εκ. ευρώ αφορά στη χρηματοδότηση αντίστοιχων έργων εντός της περιοχής παρέμβασης της Ο.Χ.Ε. των λιμνών Δυτικής Μακεδονίας, με δικαιούχους τους δήμους που ανήκουν στη ζώνη αυτή.

Με τις προσκλήσεις αυτές που εκδίδονται από την ειδική υπηρεσία διαχείρισης του Π.Ε.Π. Δυτικής Μακεδονίας, ο μέχρι σήμερα αριθμός τους (προσκλήσεων) ανέρχεται στις 11, συνολικού προϋπολογισμού 40 εκ. ευρώ. Αν στο ποσό αυτό προστεθούν και τα 14 εκ. ευρώ που έχει συνεισφέρει η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ-αυτονομώ», τότε συνολικά αθροίζονται 54 εκ. ευρώ που έχουν δεσμευτεί και διατεθεί μέχρι σήμερα για αντίστοιχες δράσεις. Το ποσό αυτό καθιστά τη Δυτική Μακεδονία –όπως αναφέρει σε σχετικό δελτίο τύπου η Περιφέρεια– από τις πρωτοπόρες σε πανελλαδικό επίπεδο στον αγώνα για το πρασίνισμα της οικονομίας και για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα. Στόχοι των προσκλήσεων αυτών αποτελούν η ενεργειακή αναβάθμιση των ενεργοβόρων δημόσιων κτηρίων βάσει του εθνικού σχεδίου δράσης για την ενεργειακή απόδοση, η ενίσχυση της απασχόλησης στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας και η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στον κτηριακό τομέα, με τα κτήρια του δημόσιου τομέα να αποτελούν παράδειγμα για την κινητοποίηση όλης της οικονομίας.

Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα των έργων που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, είναι η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας των δημοσίων κτηρίων και η παράλληλη μείωση των εκπομπών CO2. Αυτά δύναται να επιτευχθούν μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης Α.Π.Ε. στις υποδομές του δημόσιου τομέα, μέσω της υιοθέτησης ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων για ψύξη και θέρμανση χώρων και την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, καθώς και μέσω εφαρμογής τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας.

Η αναβάθμιση των κτηρίων θα αφορά, ενδεικτικά, σε παρεμβάσεις στο κέλυφος των κτηρίων (θερμομόνωση), σε αντικατάσταση κουφωμάτων, σε αντικατάσταση συστημάτων ψύξης-θέρμανσης, κλπ. Επιπλέον επιδιώκεται οι παρεμβάσεις να ξεπερνούν τα ελάχιστα απαιτούμενα επίπεδα ενεργειακής απόδοσης στην ενεργειακή κατανάλωση και τα χαρακτηριστικά των κτηρίων (π.χ. χρήση κτηρίου, προφίλ λειτουργίας, παλαιότητα συστημάτων, συνολική επιφάνεια, κατηγορία ενεργειακής απόδοσης κ.α.) προκειμένου να δοθεί προτεραιότητα σε κτήρια που έχουν υψηλή ενεργειακή κατανάλωση και μέσω της αναβάθμισης των οποίων επιτυγχάνεται μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας.

Οι προτάσεις που θα επιλεγούν, θα υλοποιηθούν με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικών πόρων, μέσω του άξονα προτεραιότητας 4 - «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς», του επιχειρησιακού προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας, του Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020.

Οι προτάσεις δράσεων ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτηρίων θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Π.Α., στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr, έως 31/3/2021 και ώρα 14:00, ενώ οι αντίστοιχες προτάσεις των δικαιούχων των περιοχών Ο.Χ.Ε. των λιμνών, στην ίδια διεύθυνση έως 2/4/2021.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ