22.1.21

Κατάθεση κοινοβουλευτικής ερώτησης για την συρρίκνωση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Οι βουλευτές ΣυΡιζΑ-ΠΣ Δυτικής Μακεδονίας κ.κ. Καλλιόπη Βέττα, Πέτη Πέρκα και Ολυμπία Τελιγιορίδου κατέθεσαν κοινοβουλευτική ερώτηση προς την υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Η αλλαγή των προϋποθέσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια Eκπαίδευση θα οδηγήσει στη συρρίκνωση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ)». Στην ερώτηση γίνεται αναφορά στην διάταξη του νομοσχεδίου του υπουργείου σχετικά με την εφαρμογή ελάχιστης βάσης εισαγωγής στην τριτοβάθμια Εκπαίδευση, γεγονός που θα πλήξει καίρια τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα όλης της χώρας, με ιδιαίτερη έμφαση στα περιφερειακά πανεπιστήμια, όπως το ΠΔΜ.
Ειδικότερα, αναμένεται δραματική μείωση των φοιτητών και βέβαιη κατάργηση τμημάτων καθώς, για παράδειγμα, οι πρωτοετείς φοιτητές της τρέχουσας χρονιάς θα ήταν -αν ίσχυε το νέο σύστημα- στην Κοζάνη 423 αντί για 1.737, στην Φλώρινα 418 από 628, στην Καστοριά 415 από 498 και στα Γρεβενά 18 από 460. Επίσης, παρατίθενται στοιχεία για την ταυτότητα του ΠΔΜ, την εκπαιδευτική και ερευνητική του συνεισφορά, όπως και την διεθνή του εμβέλεια, ενώ γίνεται αναφορά στον πολυεπίπεδο ρόλο που διαδραματίζει στην ενεργειακή μετάβαση, με την υλοποίηση καινοτόμων δράσεων και προγραμμάτων επανακατάρτισης.
Παράλληλα, ασκείται κριτική στο γεγονός ότι απουσιάζει –και σε αυτή την απόφαση για τη Δυτική Μακεδονία- οποιαδήποτε μελέτη κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων, όπως επίσης και διαβούλευση με την τοπική κοινωνία, τους θεσμικούς, παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς.
Τέλος, επισημαίνεται ότι με την απόφαση της κυβέρνησης ανοίγει ο δρόμος για την μετακίνηση υποψήφιων φοιτητών προς ιδιωτικά κολλέγια όπου δεν ισχύει καμία προϋπόθεση εισόδου πλην της καταβολής διδάκτρων.
Η αποψίλωση και απαξίωση του ΠΔΜ αποτελεί έναν ακόμη κρίκο στην υποβάθμιση της ιδρύματος, έπειτα από τη αναστολή λειτουργίας των έξι τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, τη κατάργηση των διετών προγραμμάτων σπουδών των ΕπαΛ, τις μηδενικές προσλήψεις μελών ΔΕΠ, γεγονός που αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση, όχι μόνο δεν ενδιαφέρεται για το ΠΔΜ, αλλά συνειδητά απεργάζεται την απαξίωση και την υποβάθμισή του.  Ωστόσο, η τοπική κοινωνία δεν θα επιτρέψει την υλοποίηση των σχεδίων και των μεθοδεύσεων της Νέας Δημοκρατίας. Οι αντιδράσεις των κατοίκων και των φορέων θα οδηγήσουν την κυβέρνηση σε υποχώρηση.  Είναι πια καιρός να συνειδητοποιήσει ότι η Δυτική Μακεδονία αξίζει σεβασμό και στήριξη και όχι αδιαφορία και εγκατάλειψη.
Η ερώτηση των τριών βουλευτών έχει ως εξής:

Προς την Υπουργό Παιδείας & θρησκευμάτων 

Θέμα: «Η αλλαγή των προϋποθέσεων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση θα οδηγήσει στη συρρίκνωση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας». 

Στις 13 Ιανουαρίου τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Προστασία της Ακαδημαϊκής Ελευθερίας, Αναβάθμιση του Ακαδημαϊκού Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις».
Στο Μέρος Α΄ του νομοσχεδίου και, συγκεκριμένα, στα άρθρα 1-4, τροποποιούνται οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ήδη από την τρέχουσα χρονιά, με την εφαρμογή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.). Με το νέο σύστημα, η βάση εισαγωγής για κάθε τμήμα θα προκύπτει από ένα ποσοστό του μέσου όρου των επιδόσεων των υποψηφίων κάθε επιστημονικού πεδίου στα μαθήματα που εξετάστηκαν.
Το αποτέλεσμα αυτής της νομοθετικής πρωτοβουλίας είναι ότι θα υπάρξει άμεση και δραματική συρρίκνωση του αριθμού των φοιτητών, ενώ προβλέπεται βέβαιη κατάργηση πανεπιστημιακών τμημάτων σε όλη την χώρα.
Η συγκεκριμένη εξέλιξη θα πλήξει άμεσα, εκτός από τα υπόλοιπα Ιδρύματα, και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σύμφωνα με αρχικούς υπολογισμούς, οι πρωτοετείς φοιτητές της τρέχουσας χρονιάς θα ήταν, -αν ίσχυε το νέο σύστημα- για την Κοζάνη, αντί για 1.737 μόλις 423, για την Φλώρινα 418 από 628, για την Καστοριά 415 από 498 και για τα Γρεβενά 18 από 460.
Είναι πρόδηλο ότι με αυτό τον τρόπο θα απαξιωθεί ένα ανώτατο ίδρυμα που αποτελεί παράδειγμα επιτυχημένης εκπαιδευτικής διαδρομής και αδιάπτωτης προσφοράς προς την τοπική κοινωνία.
Αξίζει να παρατεθούν ορισμένα στοιχεία που αναδεικνύουν την ταυτότητα και το έργο του Πανεπιστημίου ώστε να αποτυπωθεί στην πράξη o καταστροφικός και παράλογος σχεδιασμός του Υπουργείου.
Το Π.Δ.Μ. αποτελείται από 7 σχολές και 22 Τμήματα, διαθέτει 18.381 προπτυχιακούς φοιτητές, 2.552 μεταπτυχιακούς, 316 υποψήφιους διδάκτορες και 9 μεταδιδακτορικούς ερευνητές ενώ, παράλληλα, διδάσκουν στα τμήματά του 194 μέλη ΔΕΠ και 338 καθηγητές ως έκτακτο διδακτικό προσωπικό. Στα ερευνητικά προγράμματα του πανεπιστημίου απασχολούνται 668 εργαζόμενοι, ενώ το Πανεπιστήμιο επικουρείται από 143 διοικητικά στελέχη.
Το Π.Δ.Μ. διαχειρίζεται ερευνητικά προγράμματα (με χρηματοδότηση έως 8 εκ. ευρώ το χρόνο) τα οποία εξακτινώνονται από την κυκλική οικονομία, την άρδευση, την διαχείριση των απορριμμάτων έως την έρευνα για την εκμάθηση ξένων γλωσσών στην παιδική ηλικία, θεραπεύοντας με αυτό τον τρόπο πλείστα επιστημονικά πεδία.
Επίσης, έχει συνάψει 160 διμερείς συμφωνίες Erasmus, διατηρεί 27 Μνημόνια επιστημονικής συνεργασίας με 40 χώρες σε όλο τον κόσμο, ενώ, παράλληλα, έχει τακτικό και συγκροτημένο δίκτυο συνεργασίας με τους θεσμικούς, αυτοδιοικητικούς και παραγωγικούς φορείς της Δυτικής Μακεδονίας.
Τέλος, έχει σημειώσει σημαντικές διεθνείς επιτυχίες καθώς φοιτητές και ερευνητές του έχουν πρωτιές και βραβεύσεις σε διαγωνισμούς υψηλού κύρους.
Ως εκ τούτου, συνάγεται ότι το Π.Δ.Μ. διαθέτει την επιστημονική και παιδαγωγική επάρκεια, όπως και τις διεθνείς περγαμηνές για να προσελκύει φοιτητές και καθηγητές από όλη την εκπαιδευτική κοινότητα.
Σημειωτέον δε, ότι σε πρόσφατη έρευνα σχετικά με την απορρόφηση των αποφοίτων 4 τμημάτων του Π.Δ.Μ., διαπιστώνεται ότι και η αγορά εργασίας αποτιμά με υψηλό βαθμό τις δεξιότητες και τις γνώσεις των νέων που σπουδάζουν στα συγκεκριμένα τμήματα.
Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι το Π.Δ.Μ., ασκεί ενεργό ρόλο στην διαχείριση της μετάβασης σε ένα νέο ενεργειακό μοντέλο, επιχειρώντας να καλύψει τις παρενέργειες από τον καταστροφικό σχεδιασμό της κυβέρνησης για βίαιη απολιγνιτοποίηση στην περιοχή έως το 2023.
Έτσι, διοργανώσει δράσεις και προγράμματα για τη Δημιουργία Πεδίου Ενεργειακής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΕΝΕΤ), την Επανακατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού και την Ανάπτυξη εξειδικευμένης Ζώνης Καινοτομίας στη Δυτική Μακεδονία για Καθαρή Ενέργεια και Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες.
Προκύπτει από τα παραπάνω ότι η επιχειρούμενη αλλαγή των όρων εισαγωγής στα Ανώτατα Ιδρύματα , θα πλήξει Πανεπιστήμια, όπως το Π.Δ.Μ., που παρουσιάζουν αδιαμφισβήτητα αποτελέσματα στον τομέα της εκπαίδευσης και της έρευνας.
Το συγκεκριμένο χτύπημα, θα προστεθεί σε μια σειρά άλλων ενεργειών όπως η αναστολή λειτουργίας των έξι Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, η κατάργηση των Διετών Προγραμμάτων Σπουδών των ΕΠΑ.Λ στα Πανεπιστήμια, οι μηδενικές προσλήψεις μελών Δ.Ε.Π., που αποδεικνύουν ότι ο σχεδιασμός σας για το Π.Δ.Μ. συνίσταται στην αποψίλωση και την απαξίωση.
Τέλος, το επιχείρημα που επικαλείστε περί χαμηλών βάσεων εισαγωγής είναι αμφιβόλου ισχύος καθώς όπως γνωρίζετε οι προτιμήσεις των υποψηφίων φοιτητών, ιδιαίτερα σε περιόδους οικονομικής κρίσης δεν απεικονίζουν τις πραγματικές τους προτιμήσεις ούτε, σαφώς, αποτυπώνουν την επιστημονική επάρκεια και το εκπαιδευτικό έργο των Τμημάτων.
Αντιθέτως, πρυτανεύουν κριτήρια γεωγραφικής εγγύτητας και οικονομικής δυνατότητας, γεγονός που πλήττει δυσανάλογα τα περιφερειακά πανεπιστήμια σε σχέση με τα κεντρικά.
Παράλληλα, με αυτό το επιχείρημα ενισχύονται οι φωνές που διατρανώνουν ότι επιχειρείτε με παραπειστικό τρόπο τη μετακίνηση δυνητικού φοιτητικού δυναμικού προς ιδιωτικά κολλέγια για τα οποία δεν ισχύει καμία προϋπόθεση εισαγωγής, οικονομική ή άλλη, πλην της δυνατότητας πληρωμής των διδάκτρων.
Επειδή το πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας έχει αποδείξει διαχρονικά ότι διαθέτει όλα τα εχέγγυα για να επιτελέσει ένα σπουδαίο επιστημονικό και εκπαιδευτικό ρόλο,
Επειδή η Δυτική Μακεδονία βιώνει τις δραματικές συνέπειες της βίαιης απολιγνιτοποίησης γεγονός που θα οδηγήσει στην υποβάθμιση της ζωής των κατοίκων,
Επειδή οι υποψήφιοι της τρέχουσας χρονιάς διαγωνίζονται σε ένα πολλαπλώς δυσχερές περιβάλλον λόγω και της πανδημίας,
Ερωτάται η αρμόδια Υπουργός: 
1. Ποια είναι η μελέτη κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων που αποτέλεσε αιτιολογική βάση για την κατάθεση του νομοσχεδίου; Με ποιους φορείς διαβουλευτήκατε για την τροποποίηση των όρων εισαγωγής στα ανώτατα ιδρύματα;
2. Για ποιο λόγο οδηγείται το Π.Δ.Μ. σε δραματική συρρίκνωση φοιτητών και τμημάτων;
3. Πώς θα αντιμετωπίσει το εκπαιδευτικό και επιστημονικό έλλειμμα που θα προκύψει από την αποδιάρθρωση και το κλείσιμο των τμημάτων στην περιοχή;
4. Ποια είναι η πρόβλεψη για τις υφιστάμενες δραστηριότητες του Π.Δ.Μ., οι οποίες θα αντιμετωπίσουν μεγάλο πρόβλημα από την ξαφνική και δραματική μείωση φοιτητών;
5. Τι θα συμβεί με τις υποδομές του Π.Δ.Μ. που σχεδιάστηκαν για να προσφέρουν υπηρεσίες προς τον τρέχοντα αριθμό φοιτητών;
6. Για ποιο λόγο εισάγει την Ε.Β.Ε. στις εξετάσεις του 2021, εν μέσω μια πολλαπλώς δύσκολης ακαδημαϊκής χρονιάς;

Οι ερωτώσες Βουλευτές: 
Καλλιόπη Βέττα 
Θεοπίστη Πέρκα 
ΟλυμπίαΤελιγιορίδου

2 σχόλια:

 1. Ανώνυμος23/1/21

  Ας μην γίνουν όλοι επιστήμονες ρε παιδιά. Μιά χαρά ζούν οι υδραυλικοί,κηπουροί,οικοδόμοι,τεχνίτες......από μαναντζαραίους και CEO είμεθα κομπλέ!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος24/1/21

   Σε τί σχολή εκπαιδεύονται οι υδραυλικοί,κηπουροί,οικοδόμοι,τεχνίτες για να στείλω τήν κόρη μου;

   Διαγραφή

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ