18.1.23

Πειστήρια πιστόμετρου


ΟΔΟΣ εφημερίδα της Καστοριάς

[...] Από τότε που έγιναν όλα αυτά τα εξωτερικά εικονοστάσια στις εισόδους των ναών, όλες αυτές οι φιλανθρωπικές δομές και υποδομές με τα χρυσοποίκιλτα, τα βυζαντινά μεγαλεία, τα κλέη και τα ελέη, με τις κίτρινες σημαίες και τα μνημεία. Και όλα για να παραδείχνουν στον κόσμο το πόσο ακμάζει η Εκκλησία στην Ελλάδα και πόσο πιο μπροστά από την πολιτική και την δημόσια ζωή είναι. Και να ζητούν και να απαιτούν να τους παραχωρούν εκτάσεις και χρήμα για ναούς, ιδρύματα και δομές πίστης. Να κάνουν παντού ναούς, σαν να μην έχει ήδη αρκετούς η πόλη αυτή.

Πειστήρια πιστόμετρου

ΟΔΟΣ 1.12.2022 | 1150


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ