6.12.19

Δήμος Καστοριάς: "Τελευταία ευκαιρία"Συνδημότισσες/συνδημότες,

Σχετικά με την απόφαση αύξησης των τελών φωτισμού και καθαριότητας (με αρ. πρωτ. 2387/3-12-2019) που αναρτήθηκε στη διαύγεια (5-12-2019) με ΑΔΑ: ΨΟΔΖΩΕΥ-ΠΨ7 επισημαίνουμε τα εξής:

Στην εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Καστοριάς προς την οικονομική επιτροπή αναφέρεται «Προκειμένου να καλυφθούν τα έξοδα έτους 2020 εισηγούμαστε αύξηση του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού κατά 40%.» (σελίδα 6, ΑΔΑ: ΨΟΔΖΩΕΥ-ΠΨ7)

Στους αναλυτικούς πίνακες που ακολουθούν στην συγκεκριμένη εισήγηση, ανά περιοχή, τα έσοδα που προκύπτουν από τα τέλη φωτισμού δεν αντιστοιχούν στο 40% αλλά κυμαίνονται από 55,6% έως 250% (*), όπως διαπιστώνεται από τους παρακάτω πίνακες.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
[ Κατοικίες - επαγγελματικοί - ΔΦ ]
1,68  -  5,39  -  0,28
1,26  -  2,73  -  0,24
0,98  -  2,17  -   0,2
0,77  -  1,75  -  0,17
0,56  -  1,33  -  0,14

ΑΥΞΗΣΕΙΣ
[ Κατοικίες - επαγγελματικοί - ΔΦ ]
40%  -  40%  -  55,6% (*)
40%  -  40%  -  71,4% (*)
40%  -  40%  -  100,0% (*)
40%  -  40%  -  142,9% (*)
40%  -  40%  -  250,0% (*)

Οι πραγματικές αυξήσεις στο ενιαίο τέλος καθαριότητας και φωτισμού κυμαίνονται από 42% έως 59,1% στις κατοικίες, και από 40,7% έως 48,5% στους επαγγελματικούς χώρους. (*)

[ αύξηση κατοικιών - αύξηση επαγγελματικών ]
  • Καστοριάς:   42,0%  -  40,7% (*)
  • Μανιάκων, Μεσοποταμίας, Μαυροχωρίου, Κορησού, Δισπηλιού:   44,2%  -  42,1%
  • Πενταβρύσου, Χιλιοδένδρου, Οινόης, Πορειάς, Τοιχιού, Πολυκάρπης, Λεύκης, Κολοκυνθούς:   47,5%  -  43,6% (*)
  • Κλεισούρας, Βασιλειάδας, Σταυροποτάμου, Μελισσοτόπου, Καλοχωρίυο, Δενδροχωρίου, Λιθιάς, Αγ. Κυριακής, Μεταμόρφωσης, Κορομηλιάς, Τσάκωνης, Φωτεινής, Ιεροπηγής:   51,6%  -  45,5% (*)
  • Κορεστείων, Πτεριάς, Αυγής, Σιδηροχωρίου, Υψηλού, Ομορφοκκλησιάς, Βυσινιάς, Αγ. Νικολάου, Οξυάς, Πολυκεράσου, Βέργας:   59,1%  -  48,5% (*)

Στη σελίδα 15 (ΑΔΑ: ΨΟΔΖΩΕΥ-ΠΨ7) της συγκεκριμένης εισήγησης αναφέρεται: «Τα μέλη της πλειοψηφίας, αναγνωρίζοντας την ανάγκη κάλυψης της διαφοράς μεταξύ των εσόδων και των εξόδων της ανταποδοτικής υπηρεσίας σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση και προκειμένου η αύξηση να ισοκατανεμηθεί σε όλα τα ακίνητα, πρότειναν να αυξηθεί για τις κατοικίες και τους επαγγελματικούς χώρους και των 5 κατηγοριών ο ΔΦ κατά 0,10 €/m2 ετησίως και το ΤΚ κατά 0,55€/m2 ετησίως. Οι υπόλοιποι συντελεστές να παραμείνουν σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας» (*).

Στους αναλυτικούς πίνακες που ακολουθούν στην συγκεκριμένη εισήγηση, ανά περιοχή τα έσοδα που προκύπτουν από τα τέλη φωτισμού δεν αντιστοιχούν στην αύξηση 0,10 €/m2 αλλά κυμαίνονται από 0,12 €/m2 έως 0,16 €/m2 (*) όπως διαπιστώνεται στα παρακάτω στοιχεία:

[ κατοικίες €/m2  -  επαγγελματικοί χώροι  €/m2  -  δημοτικός φωτισμός €/m2]
  • Καστοριαάς:  1,75  -  4,4  -  0,180,30 (*)
  • Μανιάκων, Μεσοποταμίας, Μαυροχωρίου, Κορησού, Δισπηλιού:  1,45  -  2,5  -  0,14 0,27 (*)
  • Πενταβρύσου, Χιλιοδένδρου, Οινόης, Πορειάς, Τοιχιού, Πολυκάρπης, Λεύκης, Κολοκυνθούς:   1,25  -  2,1  -  0,1 ➤ 0,24 (*)
  • Κλεισούρας, Βασιλειάδας, Σταυροποτάμου, Μελισσοτόπου, Καλοχωρίυο, Δενδροχωρίου, Λιθιάς, Αγ. Κυριακής, Μεταμόρφωσης, Κορομηλιάς, Τσάκωνης, Φωτεινής, Ιεροπηγής:  1,1  -  1,8  -  0,07 ➤ 0,22 (*)
  • Κορεστείων, Πτεριάς, Αυγής, Σιδηροχωρίου, Υψηλού, Ομορφοκκλησιάς, Βυσινιάς, Αγ. Νικολάου, Οξυάς, Πολυκεράσου, Βέργας:  0,95  -  1,5  -  0,04 ➤ 0,2 (*)
Από όλα τα παραπάνω, διαπιστώνεται ότι υπάρχουν αναντιστοιχίες που αφορούν την ονομαστική αύξηση των τελών φωτισμού στη σελίδα 15 και τους αναλυτικούς πίνακες ανάλυσης εσόδων που ακολουθούν. Με λίγα λόγια άλλο ψήφισε η οικονομική επιτροπή και άλλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Με τα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει, προτείνουμε:

Τη σύγκλιση εκτάκτως της οικονομικής επιτροπής (είχε ορισθεί για τις 6-12-2019 ημέρα Παρασκευή παρουσία και των επικεφαλής των συνδυασμών, η οποία και αναβλήθηκε) με το ίδιο θέμα, έτσι ώστε να αποφευχθεί η διοικητική προσφυγή για λόγους νομιμότητας κατ’ άρθρο 227 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του Ν. 4555/2018).

Ο συνδυασμός μας, έχει αναρτήσει την πρόταση του για τα δημοτικά τέλη από το Σάββατο 31-11-2019 στην οποία και μπορείτε να ανατρέξετε "εδώ". Στην πρόταση μας η μεσοσταθμική αύξηση που προτείνεται είναι 18,4%. Ενδεικτικά στοιχεία παραθέτουμε στον επισυναπτόμενο πίνακα.

Αγαπητοί συνδημότες, συνδημότισσες, συνεχίζουμε σταθεροί στην υπόσχεσή μας. Θα είμαστε η φωνή της λογικής και της υπευθυνότητας.

Αλέξανδρος Ταμήλιας (*)
Επικεφαλής του συνδυασμού "Τελευταία ευκαιρία"

(*) Με δεύτερο δελτίο τύπου, ο συνδυασμός "Τελευταία ευκαιρία" του κ. Αλ. Ταμήλια, διορθώνει τα στοιχεία που δημοσιοποίησε πιο πάνω, ζητώντας «συγγνώμη αν με την προηγούμενη τοποθέτησή μας θίξαμε υπηρεσιακούς ή άλλους παράγοντες οι οποίοι με συνέπεια προσπαθούν για το καλό του Δήμου».
Το νεότερο δελτίο τύπου "εδώ".

Σχετικά:

1 σχόλιο:

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ