1.3.24

Μια βιβλιοθήκη ταξιδεύει… στα χωριά του Ίωνα Δραγούμη


ΟΔΟΣ εφημερίδα της Καστοριάς

Χαρά με πήρε με τον τίτλο της αφίσας. Χάρηκα που ο Ίων(ας) έχει και άλλα χωριά να στέργει εκτός του πατρώου Βογατσικού. Χάρηκα που... τόσο άφοβα η Δημοτική Bιβλιοθήκη Άργους Ορεστικού, θα εμπιστευτεί στο Βογατσικό, για ένα ολόκληρο μήνα, 250 λογοτεχνικά και άλλα βιβλία. Προφανώς δεν λαμβάνουν υπόψη τους εκείνο που (με φρίκη μάλλον) σημείωσε στο Τετράδιό του, τον Αύγουστο του 1915, ο Ἴων Δραγούμης:

Στὸ σπίτι τοῦ Φερραίου, ὅπου ὑπάρχουν παλιά βιβλία οἱ γριές γυναίκες μεταχειρίζονται πολύν καιρό φύλλα παλαιῶν βιβλίων γιὰ νὰ τὰ βάζουν ἀποκάτω ἀπό τὶς πήτες ἐπάνω στὸ ταψί, γιὰ νὰ μὴν καίονται.

[Ἴων Δραγούμης, Βογατσικό, 1915 , Φύλλα ἡμερολογίου, Ε΄ Τόμος]

Και δεν φοβούνται οι άνθρωποι της Βιβλιοθήκης ίσως γιατί εκείνες «οι γριές γυναίκες» δεν υπάρχουν πια. Και γιατί τα ήθη στους νεότερους χρόνους άλλαξαν (ελπίζω)...

Αναστάσεως ημέρα λοιπόν. Λαμπρυνθώμεν.

Νώντας Τσίγκας


Η ανακοίνωση:
Ο Δήμος Άργους Ορεστικού σε συνεργασία με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δήμου υλοποιεί μια καινοτόμο πρωτοβουλία με στόχο την προώθηση της λογοτεχνίας και τη διάδοση του πνεύματος της ανάγνωσης. Υπό τον τίτλο «Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Ταξιδεύει», επιλέχθηκαν 250 τίτλοι βιβλίων για να προσφέρουν, σε πρώτη φάση, στους δημότες όλων των ηλικιών των πέντε χωριών του Ίωνα Δραγούμη την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τη λογοτεχνία και να ανακαλύψουν τον μαγικό κόσμο των βιβλίων. Τα βιβλία θα βρίσκονται σε κάθε Κοινότητα του Ίωνα Δραγούμη για έναν ολόκληρο μήνα και έπειτα θα μετακινούνται στην επόμενη, ώστε και οι 250 τίτλοι από όλο το φάσμα της λογοτεχνίας και της επιστήμης να φτάσουν και στα πέντε χωριά της Δημοτικής Ενότητας. Η περιοδεία της Δημοτικής Βιβλιοθήκης στα χωριά, που θα διαρκέσει έως και τον Ιούνιο, αποτελεί αφετηρία μιας συνολικής προσπάθειας του Δήμου Άργους Ορεστικού να προωθήσει τον πολιτισμό και τη γνώση σε όλους. Αμέσως μετά τον Ίωνα Δραγούμη η δράση θα συνεχιστεί στα χωριά της Δημοτικής Ενότητας Άργους Ορεστικού, ώστε όλοι οι δημότες να έχουν τη δυνατότητα να δανειστούν βιβλία δω-ρεάν. Στόχος να δημιουργηθεί ένα κλίμα ενθάρρυνσης για την ανάγνωση εξασφαλίζοντας πως η πνευματική ενδυνάμωση είναι προσβάσιμη σε όλους. Προσκαλούμε τους δημότες να συμμετέχουν στη δράση και να απολαύσουν τη μαγεία του κόσμου της λογοτεχνίας που πλέον έρχεται στην πόρτα τους!
 Δήμος Άργους Ορεστικού


Δημοσιεύθηκε στην ΟΔΟ στις 1 Φεβρουαρίου 2024, αρ. φύλλου 1210.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ