17.3.09

ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ έγραψαν

Οφειλόμενη απάντηση του κ. Λάζαρου Κλετσίδη άμισθου προέδρου της Επιτροπής Λίμνης του Δήμου Καστοριάς στον καθηγητή κ. Κοβάτση.

Κύριε καθηγητά,

Δημοσιεύθηκαν στην εφημερίδα «ΟΔΟ» δυο επιστολές, η πρώτη την 31-07-08 την οποία υπογράφει «ένας Καστοριανός από τα παλιά» με υβριστικό περιεχόμενο το οποίο επικεντρώνεται στον πρόεδρο της Επιτροπής Λίμνης, αλλά και με απαξιωτικό τρόπο στους τοπικούς επιστήμονες μέλη της Εθελοντικής Επιστημονικής Ομάδας, και η δεύτερη η οποία φέρει την δική σας υπογραφή και δημοσιεύτηκε την 29-01-09 με αρνητικά σχόλια για την ημερίδα που πραγματοποίησε η Ομάδα μας.Φίλοι μου Καστοριανοί και οι δυο επιστολές κατά την άποψη μου, έχουν κοινά χαρακτηριστικά έκφρασης και γραφής λείπει απλά από την μια η υπογραφή.

Κύριε καθηγητά, μια και είστε Καστοριανός από τα παλιά, δεν νομίζετε ότι πάρα πολύ αργά καταθέτετε προτάσεις εξυγίανσης της λίμνης την οποία όπως εσείς ισχυρίζεστε την μελετάτε σαράντα χρόνια από αγάπη και ενδιαφέρον για την πόλη σας;
Το Φεβρουάριο του 1994 το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο της Θράκης και ειδικότερα η Πολυτεχνική σχολή και το τμήμα Πολιτικών Μηχανικών με υπεύθυνο του προγράμματος τον αναπληρωτή καθηγητή κ. Οικονομόπουλο εκπόνησε μελέτη με τίτλο «Εξυγίανση και αξιοποίηση της λίμνης Καστοριάς». Η μελέτη περιείχε οκτώ θεματικές ενότητες. Η κάθε θεματική ενότητα είχε και έναν υπεύθυνο καθηγητή.Η πιο κρίσιμη ενότητα η οποία συνδέεται άμεσα με την ανθρώπινη υγεία ήταν η θεματική ενότητα 3 με θέμα «Μελέτη μέτρησης και διαχείρισης τοξικών» με υπεύθυνο καθηγητή τον κ. Κοβάτση.Ο κ. καθηγητής μελέτησε την τοξικότητα της λίμνης και προτείνει σήμερα μέτρα για την εξυγίανσή της, μετά από δεκαπέντε χρόνια, τονίζοντας την αναγκαιότητα εκτροπής του χειμάρρου Ξηροποτάμου (Σταραρέκα) για να αποφευχθεί η ένωσή της με την χερσόνησο (στη θέση Γκουλουμπίτσα). Που να τον πάμε κύριε καθηγητά στην Κοζάνη;

Σύμφωνα με την Εθελοντική Επιστημονική Ομάδα η οποία μελέτησε και σύγκρινε αεροφωτογραφίες της περιοχής αλλά και από την προγενέστερη μελέτη «Προσδιορισμός παροχών φερτών υλών και ποιότητας νερού των χειμάρρων-ρεμάτων της λεκάνης απορροής της λίμνης Καστοριάς. Διερεύνηση τάσεων και εφαρμογή εναλλακτικών σεναρίων μείωσης φόρτου», η οποία εκπονήθηκε από το τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπισημίου Θεσσαλονίκης το 2000 προκύπτει ότι δεν συντρέχει κανένας κίνδυνος διχοτόμησης της λίμνης από τα φερτά υλικά της υπολεκάνης Ξηροποτάμου, ωστόσο προτείνονται μια σειρά από έργα προστασίας από τα χειμαρρικά φαινόμενα σ΄όλη την λεκάνη απορροής.

Επιπρόσθετα, το γραφείο λίμνης και περιβάλλοντος του Δήμου Καστοριάς πραγματοποιεί μηνιαία δειγματοληψίες σε πέντε επιλεγμένα σημεία της λίμνης όπου αναλύονται μια σειρά φυσικοχημικών παραμέτρων και παρακολουθείται η οικολογική της κατάσταση. Όμως η σημαντικότερη εξέλιξη είναι ότι το από το 2003 «λιμνάζων» σχέδιο Π.Δ του Φορέα Διαχείρισης της λίμνης Καστοριάς έχοντας λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις βρίσκεται στο ΣτΕ (Συμβούλιο Επικρατείας) και σε μικρό χρονικό διάστημα θα είναι νόμος του κράτους.Στο σημείο αυτό οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ στη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας του νομού μας, κα Βίβιαν Μπουζάλη για την αμέριστη συμπαράστασή της προς την Εθελοντική Επιστημονική Ομάδα και για την προώθηση του Σσχέδιο Π.Δ του Φορέα Διαχείρισης της λίμνης Καστοριάς στο ΣτΕ (Συμβούλιο Επικρατείας) σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.

Ο σκοπός τoυ Φορέα Διαχείρισης είναι:
Η προστασία, η διατήρηση της Φύσης και του τοπίου ως φυσικής κληρονομιάς και πολύτιμου εθνικού φυσικού πόρου του υγροβιότοπου της λίμνης Καστοριάς και της ευρύτερης περιοχής του με το χαρακτηρισμό ως περιοχής Προστασίας της Φύσης.

Ειδικότερα, επιδιώκεται :
1. Η προστασία και διατήρηση του λιμναίου και χερσαίου περιβάλλοντος της περιοχής της λίμνης της Καστοριάς, όπου διατηρούνται σημαντικοί οικότοποι που έχουν χαρακτηριστεί ως οικότοποι προτεραιότητας σύμφωνα με τη ΚΥΑ 33318/3028 /1998.
2. Η διατήρηση των υφιστάμενων ενδιαιτημάτων ορνιθοπανίδας και η προστασία σπάνιων και απειλούμενων ειδών που φωλιάζουν στην περιοχή της λίμνης Καστοριάς
3. Η διατήρηση της φυσικότητας και της αντιπροσωπευτικότητας της λίμνης Καστοριάς
4. Η διαχείριση του προστατευτέου αντικειμένου με γνώμονα την πολυδιάστατη σχέση μεταξύ ειδών – οικοτόπων – τοπίου (φυσικό και ανθρωπογενές).

Κλείνοντας την οφειλόμενη απάντηση, θα ήθελα να επαναλάβω το ερώτημα μου στον κύριο καθηγητή. Γιατί δεν έκανε προτάσεις οι οποίες να ήταν απόρροια της μελέτης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου της Θράκης; Γιατί σιώπησε δεκαπέντε ολόκληρα χρόνια; Γιατί απαξιώνει μια προσπάθεια που έχει σκοπό την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και της πολιτείας για την επίλυση επιτέλους των χρόνιων προβλημάτων της λίμνης;Αντί να βάλλομαι στο προσώπό μου μέσα από ανυπόγραφες ή ενυπόγραφες επιστολές στον τοπικό τύπο, τον προκαλώ σε ένα δημόσιο διάλογο με θέμα την αποτελεσματικότητα των μελετών που εκπονήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια καθώς και τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν για την εξυγίανση και προστασία της λίμνης μας.

Ο Πρόεδροςτης Επιτροπής Λίμνης Δήμου Καστοριάς
Λάζαρος Κλετσίδης


Δημοσιεύθηκε στην ΟΔΟ στις 26.2.2009

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ