20.8.11

ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ έγραψαν

'Αγαπητέ κ. Μπαϊρακτάρη

Στην Λόγο καί ‘Αντίλογο τῆς ΟΔΟΥ, ὁ διαπρεπής συμπτριώτης μας κύριος ‘Αναστάσιος Κοβάτσης  ἀναφέρει τήν πρόταση, πού εἶχε κάνει πρό πολλοῦ καιροῦ στήν Δημοτική μας ‘Αρχή γιά τήν δημιουργία στήν Καστοριᾶ Λαϊκοῦ Πανεπιστημίου, προτρέπει δέ τήν ἁρμόδια γιά τά πολιτιστικά δρώμενα τῆς Καστοριᾶς, ἀντιδήμαρχο κυρία Μισκία, μέ τήν ὁποία εἶχε συζητήσει, ὅπως γράφει, τό θέμα κατά τήν θητεῖα της καί στό προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, νά μή σταματήσει  τίς προσπάθειές της γιά τήν ὑλοποίηση τοῦ σκοποῦ αὐτοῦ.

Ἔχει ἤδη ἀρχίσει, στήν Καστοριά, νά λειτουργεῖ ἕνα ἄτυπο Λαϊκό Πανεπιστήμιο,  ἀπό ἰδιωτικό φορέα. Εἶναι τό Σπουδαστήριο Τοπικῆς Ἱστορίας τοῦ Μουσείου Μακεδονικοῦ ‘Αγῶνος. Αὐτό μπορεῖ κάλλιστα νά ἀποτελέσει τήν μαγιά ἤ τό πρότυπο, καί μέ τήν οἰκονομική βοήθεια τῆς Δημοτικῆς ‘Αρχής πρός τό Μουσεῖο, πού τόσο πολύ τήν χρειάζεται, νά προχωρήσει στήν ἀνάθεση μελετῶν καί ἐργασιῶν σέ θέματα, πού ἄπτονται τῆς τοπικῆς ἱστορίας καί προοδευτικά νά ἐπεκταθεῖ καί σέ ἄλλα θέματα.

Αὐτό, πού λέγει ὁ κ. Κοβάτσης, εἶναι ἀπολύτως σωστό καί ἀληθές. Πιστεύω κι ἐγώ, ὅτι δέν θά βρεθεῖ Καστοριανός ἐπιστήμων, καί εὐτυχῶς ὑπάρχουν πάρα πολλοί τοιοῦτοι, πού νά ἀρνηθεῖ νά προσφέρει τίς ὑπηρεςίες του καί νά μεταλαμπαδεύσει τίς γνώσεις του, ἀνιδιοτελῶς, πρός τούς συμπατριῶτες του, ἐάν καί ἐφόσον τοῦ ζητηθεῖ νά δώσει μιά διάλεξη ἤ νά παραδώσει ὁρισμένα μαθήματα, ἐάν συσταθεί Λαϊκό Πανεπιστήμιο στήν γενέτειρά του.

Οἱ δραστηριότητες τοῦ Συλλόγου ¨Φίλοι Μουσείου Μακεδονικοῦ ΄Αγῶνος¨ μέ τήν λειτουργία τοῦ Μουσείου, τίς ἐξαιρετικές ξεναγήσεις σ᾽αὐτό τῶν ἐπισκεπτῶν του, τήν λειτουργία τοῦ Σπουδαστηρίου τῆς Τοπικῆς Ἱστορίας καί τίς λοιπές δραστηριότητες του, ὅπως καί οἱ δραστηριότητες καί ὀρισμένων ἄλλων πολιτιστικῶν Συλλόγων τῆς Καστοριάς, εἶναι ἕνα δεῖγμα ὅτι ὑπάρχει  μιά ἔφεση στήν πόλη μας γιά πολιτιστικές δραστηριότητες καί ἀνάπτυξη τῆς πνευματικῆς ζωῆς.

Δέν νομίζω, ὅτι ἐμπόδιο γιά τήν περαιτέρω πνευματική ἀνάπτυξη καί πολιτιστικῶν δραστηριοτήτων εἶναι ἡ ἀπουσία Πνευματικοῦ Κέντρου, ἄν καί πρέπει  ὀποσδήποτε νά γίνει ἕνα τέτοιο στήν πόλη μας καί μάλιστα ὅσο τό δυνατόν γρηγορώτερα, ἀλλά ὁ συντονισμός καί ἡ ἠθική καί ὑλική ἐνίσχυση ἀπό τίς ‘Αρχές τοῦ τόπου. Δέν εἶναι ἡ ὕπαρξη ἤ μή πνευματικοῦ κέντρου τό ζήτημα τῆς πνευματικῆς ζωῆς μιάς πόλεως, ἀλλά τό πνευματικό κεφάλαιο, πού ὑπάρχει σ᾽αὐτήν καί ἡ ἀξιοποίηση του. Εὐτυχῶς στήν  κοινωνία τῆς Καστοριάς, ἐντός καί ἐκτός αὐτῆς, ὑπάρχει καί ἄφθονο καί ἀξιόλογο κεφάλαιο. ‘Ελπίζω ἡ κ. ἀντιδήμαρχος ἐπί τῶν πολιτιστικῶν ὑποθέσεων νά τό έκμεταλευτεῖ καί τό  ἀξιοποιήσει καταλλήλως. Ὀἱ πρῶτες ἐνδείξεις εἶναι πάντως θετικές. Εὔχομαι καλή συνέχεια.

‘Αναστάσης Κ. Πηχιών
apichion@yahoo.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ