13.12.11

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Η κρίση της Αργεντινής


Η οικονομική κρίση στην Αργεντινή οφείλεται στο ότι η χώρα συνδέθηκε με το δολλάριο, σε μία εποχή όπου η οικονομία της έπρεπε να αντιμετωπίσει προβλήματα επιτάχυνσης της οικονομικής αποτελεσματικότητας, μια και ακολούθησε τον δρόμο της μείωσης του κράτους (ιδιωτικοποιήσεις, απελευθέρωση αγορών). Σε τέτοιες συνθήκες το μειωμένο αυτό κράτος ανέλαβε να υπερασπίσει το εγχώριο νόμισμα, το πέσο, συνδέοντάς το με το δολλάριο σε ισοτιμία 1 προς 1, και μάλιστα σε μία εποχή όπου η οικονομία εκτεθειμένη στον παγκόσμιο ανταγωνισμό έπρεπε να αποκτήσει ρυθμούς ανάπτυξης παρόμοιους με αυτούς της ζώνης όπου κυριαρχεί το δολλάριο.
Το κόστος όμως διατήρησης της αξίας του χρήματος, αναζητήθηκε σε εξωοικονομικές πηγές (Διεθνές Νομισματικό Ταμείο), απαιτώντας μεγάλα αποθέματα σε σκληρό νόμισμα (τουλάχιστον 20 δις δολλάρια), για παρεμβάσεις ρύθμισης της στήριξης της χρηματαγοράς. Το κόστος όμως των μεγάλων αποθεμάτων και των αυξανόμενων αναγκών σε σκληρό νόμισμα και σε πληρωμές τόκων, για να αντιμετωπιστούν οι χρηματιστηριακές και χρηματοοικονομικές κρίσεις (κρίση Μεξικού 1995, ασιατική και ρωσσική κρίση 1997-98) καθώς και τα εσωτερικά ελλείμματα και το αυξανόμενο εξωτερικό χρέος, την στιγμή που η φορολογική και εισοδηματική βάση των εσόδων μίκραινε συνεχώς (λόγω των ιδιωτικοποιήσεων), πληρώθηκε από την πραγματική οικονομία (άμεσοι, έμμεσοι φόροι, χαμηλοί μισθοί, υψηλά επιτόκια, για να σταθεί το υπερτιμημένο πέσο, αντίστοιχο του ονομαστικού δολλαρίου), αφαιρώντας και καταστρέφοντας αξίες από την πραγματική οικονομία, πράγμα που έβλαψε τους βασικούς συντελεστές της πραγματικής οικονομίας: τις επενδύσεις και την κατανάλωση, ενώ η λύση ήταν η αύξηση της παραγωγικότητας (εργασίας και κεφαλαίου για την καταπολέμηση του πληθωρισμού και αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων, και για την αύξηση της φορολογητέας βάσης, απαραίτητη προϋπόθεση μείωσης των ελλειμμάτων και του δημοσίου χρέους) και αύξηση των μισθών (για αύξηση της κατανάλωσης).
Επιπλέον τα υψηλά επιτόκια βοηθούσαν την χρηματαγορά (και το χρηματιστηριακό και χρηματιστικό παιχνίδι, το οποίο παιχνίδι φυσικά απαιτούσε επιδίωξη ποσοστών κέρδους πολύ μεγαλύτερων από τα επιτόκια χρήματος, και όχι την πραγματική οικονομία, σε μία εποχή όπου η ανάπτυξη απαιτούσε φθηνό χρήμα για αναζωογόνηση των επενδύσεων και της ανταγωνιστικότητας, για λογαριασμό μιας οικονομίας όλο και περισσότερο ανοιγμένης στην διεθνή οικονομία και στο κύριο χαρακτηριστικό της, την μείωση του κόστους παραγωγής και κόστους επένδυσης.


Ο κ. Γεώργιος Τριαντόπουλος, λογιστής, ο οποίος κατάγεται από την Λιθιά, πρόσφατα εξέδωσε δίτομο βιβλίο με τίτλο " Οντολογική μετατόπιση" (εκδόσεις "Δωδώνη"). Παρουσίαση του βιβλίου και συνέντευξη με τον συγγραφέα, δημοσίευσε η ΟΔΟΣ στα φύλλα 148 & 150 στις 15 και 29/11/2001.

* * *

Δημοσιεύθηκε στην ΟΔΟ στις 17.01.2002 αρ. φύλλου 156.   
Ο Γεώργιος Τριαντόπουλος απεβίωσε ξαφνικά λίγα χρόνια αργότερα.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ