18.6.12

ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΠΑΠΑΔΙΣΚΟΥ: Το Ρωμέϊκο

Καστοριά 1927

Ποίος κράτος είνε άλλον
σαν το κράτος των Ελλήνων
νάχη κόμματα σαράντα
με πενήντα αρχηγούς
και να κυβερνάται μάλλον
εκ πολιτικών κηφήνων
θεσιθήρας νάχη πάντα
δεκαριά πρωθυπουργούς;

Ποίος έθνος είνε άλλον
σαν το έθνος των Ελλήνων
τέσσαρες φορές τον χρόνο
επανάστασι να κάνη
στον κομματικόν του σάλον
να γυρνά μετά κινδύνων
σ’ ιδιολογίες μόνον
τον καιρόν του να τον χάνη;

Ποίος κράτος είνε άλλον
σαν τον κράτος των Ελλήνων
να ξοδεύη δίχως κρίμα
κι’ άδικα να προσπαθή
νάβρη δάνειον μεγάλον
κι’ αν δεν βρίσκει στο Λονδίνον
να διχοτομή το χρήμα
για να οικονομηθή;


Δημοσιεύθηκε στην ΟΔΟ στις 3 Μαΐου 2012, αρ. φύλλου 640

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ