3.8.12

Ηλέκτρα | Elektra [II]Richard Strauss: Elektra
Ηλέκτρα | Elektra: Leonie Rysanek
Χρυσόθεμις | Krysothemis: Catarina Ligendza
Wiener Philharmoniker (1981), διευθυντής ορχήστρας: Karl Böhm
Σκηνοθεσία: Götz Friedrich

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ