21.6.13

Λόγος & αντίλογος


Κύριε Διευθυντά

Ο ἀγαπητός φίλος Περδίκκας Παπακώστας στό ἄρθρο του "Οἰκονομική ἀνάπτυξη", πού δημοσιεύθηκε στήν ¨ΟΔΟ¨ ἀριθ. φύλ. 680 τῆς 21ης-2-2013, γράφει πολλά καί ἐνδιαφέροντα γιά τίς προϋποθέσεις μιᾶς οἰκονομικῆς ἀνάπτυξης τῆς χώρας μας καί τί μέλει γενέσθαι γιά νά συμβεῖ αὐτή.

Σέ μία ὅμως παρατήρησή του σφάλλει. Ἀναφέρει ὅτι ὁ μακαρίτης Κωνσταντίνος Καραμανλής ἀγόρασε πετροχημικό ἐργοστάσιο, καί πράγματι ἔτσι εἶναι, το ξέρω δέ αὐτό γιατί τό παρήγγειλε σύγκεκριμένα στό Μάντζεστερ τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου καί μάλιστα ἔστειλε καί δύο Ἕλληνες μηχανολόγους μηχανικούς ἀπόφοιτους τοῦ Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ἕνας τῶν ὁποίων ἤταν ἀνεψιός μου) νά παρακολουθοῦν τήν πορεία τῆς κατασκευῆς τοῦ ἐργοστασίου καί νά παραλαμβάνουν τά διάφορα τμήματα, πού κατασκευάζονταν.

Ὅταν ἀνέλαβε τήν ἐξουσία τό ΠαΣοΚ ὁ τότε ὑπουργός τοῦ ΠαΣοΚ Μένιος Κουτσόγιωργας κάλεσε πίσω στήν Ἕλλάδα τούς δύο έπιστήμονες πού παρακολουθούσαν καί ἐπόπτευαν τήν πορεία τῆς κατασκευῆς τοῦ ἐργοστασίου. Τό ἐργοστάσιο τελείωσε ἀλλά δέν ἦλθε ποτέ στήν Ἑλλάδα γιατί ὑπήρχαν διαφωνίες ποῦ νά ἐγκατασταθεῖ, σέ περιοχή τῆς Στερεᾶς Ἑλλάδος ἤ ἀλλοῦ.

Ἐν τέλει τό πούλησε ἡ κυβέρνηση τοῦ ΠαΣοΚ (πιθανῶς κατόπιν πιέσεων και δωροδοκίας τῶν μεγαλοεισαγωγέων πετροχημικῶν στήν χώρα μας) και ὄχι ὁ Καραμανλής.

Ἡ ἀποβιομηχανοποίηση τῆς χώρας μας ἔγινε ἀπό τό ΠαΣοΚ μέ τίς κρατικοποιήσεις, κοινωνικοποιήσεις τίς λέγανε τότε, ὅπως καί ὁ ἴδιος ὁ φίλος μου Περδίκκας ἔγραψε σέ προγενέστερο ἄρθρο του, πού δημοσιεύθηκε πάλι στήν "ΟΔΟ" στό ὁποῖο περιέγραψε τά προσκόμματα καί τίς ἀρνήσεις τῶν ἁρμοδίων τοῦ ΠαΣοΚ νά τοῦ χορηγηθοῦν τά μέσα καί οἱ πιστώσεις γιά νά αὐξήσει καί βελτιώσει τήν παραγωγή τῆς "ΧΡΩΠΕΙ", ὅταν διορίσθηκε ἀπό τό ἴδιο τό ΠαΣοΚ διευθυντής τοῦ ἐργοστασίου αὐτοῦ. Ἀποτέλεσμα, ἔκλεισε ἡ "ΧΡΩΠΕΙ" ὅπως καί ἄλλα ἐργοστάσια.

Ἀνάπτυξη μπορεῖ νά γίνει μόνον μέ ἰδιωτική πρωτοβουλία, ἐλάχιστο κρατικό παρεμβατισμό καί μείωση στό ἐλάχιστο τῆς γραφειοκρατίας. Γιαυτό πιστεύω ὅτι και ἄν ἀναλάβει ποτέ τήν ἀρχή ὁ ΣυΡιζΑ τά πράγματα δέν θά ἀλλάξουν πρός τό καλύτερο, ὅπως ἰσχυρίζεται ὁ φίλος μου Περδίκκας, ἀλλά θά χειροτερεύσουν, σύμφωνα μέ τίς τωρινές του ἀπόψεις καί τίς ἀξαγγελίες του περί ἐπανακρατικοποιήσεως τῶν ἰδιωτικοποιηθέντων ὀργανισμῶν.

Μέ ἐκτίμηση
Ἀναστάσης Κων. Πηχιών


Δημοσιεύθηκε στην ΟΔΟ στις 7 Μαρτίου 2013, αρ. φύλλου 682

1 σχόλιο:

  1. Μεταξύ των άλλων για να δημιουργηθεί ανάπτυξη και επενδύσεις πρέπει να υπάρχει ήρεμο κλίμα στη χώρα χωρίς καθημερινές απεργίες και καταλήψεις, διαδηλώσεις με βόμβες μολότωφ και αδυναμία των πολιτών να προβλέψουν αν θα μπορούν να μετακινηθούν για τις δουλειές τους την επόμενη μέρα. Σε διαφορετική περίπτωση τρώμε οι ίδιοι τις σάρκες μας.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ